Вибір теми та назва теми.
Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вибір теми та назва теми.При виборі теми дослідник-початківець, студент чи аспірант, повинен усвідомлювати до якої більш-менш розробленої наукової теорії це питання відноситься й що в цьому напрямку вже накопичено наукою. У іншому випадку початківцеві загрожує еклектичність або винахід велосипеда.

Складаючи у своїй роботі шматочки концепцій різних учених, початківець часто не зауважує, що вони суперечать один одному, а іноді навіть базуються на різних методологічних підходах.

Для сучасних лінгвістичних праць дуже характерний і перспективний комплексний підхід. Починаючи роботу, важливо врахувати, з чого складається обрана дисципліна, і при викладенні історії питання врахувати ці компоненти.

Вказівка на об'єкт дослідження сама по собі тему ще не визначає.При визначенні теми необхідно продумати проблематику, яка має розкриватися, і межі спостереження. Корисно буває перевірити свій вибір проблеми, зіставивши її із проблематикою, висунутою в роботах, присвячених розгляду того ж об'єкта.

Обрати тему дослідження допоможуть наступні рекомендації:

- огляд каталогів вже існуючих досліджень в обраній галузі та ознайомлення із вже виконаними на кафедрі роботами;

- опрацювання результатів дослідження як в обраній, так і в суміжних галузях;

- перегляд вже відомих рішень за допомогою нових методів, теоретичних позицій та включення нових фактів, виявлених дослідником.

Жанр роботи визначає її масштаб. Так, дипломна робота може бути присвячена опису складних речень з тими або іншими сполучниками. У дисертаційній кандидатській роботі розглядається актуалізація тих же сполучників при гіпотаксисі й паритаксисі. У докторській дисертації проблема повинна бути фундаментальною, у назві її формулюється саме проблема, а не окремий об'єкт. Так, у докторській дисертації В.В. Богданова, що називається "Семантико-синтаксична організація речення", пропонується нова наукова концепція змісту речення, що розглядається як організована сукупність змістів предикатних виражень.

Після попереднього знайомства з темою й матеріалом і нагромадження деяких фактичних даних звертаємося до детального знайомства з історією питання й із уже зробленим попередниками. Паралельно збирається бібліографія. Цей підготовчий етап дозволяє сформулювати назву теми, мети й завдання роботи, скласти її план і висунути основну гіпотезу. Все це представляється у відповідні інстанції, першою з яких є кафедра. Подальше проходження й затвердження теми залежить від типу роботи: вона може проходити затвердження на кафедрі, на раді факультету, у редакційній колегії й т.д.

Звичайно, назва, план, завдання, гіпотеза можуть у процесі роботи змінитися, але вони дуже необхідні.

Назва книги,статті або дисертації, тобто її ім'я, істотно впливає на її подальшу долю й тому повинне бути ретельно продумано.

Справа в тому, що читач знаходить потрібну йому книгу, статтю й т.п. не тільки тому, що хтось неї рекомендує або вона зустрілася у виносці в роботі на тему, що цікавить, але й просто за назвою.

Вимоги до назв трохи відрізняються залежно від типу роботи. Так, для статті назви, що починаються зі слів: "До проблеми...", "До питання про... ", "До історії...", "Про типологічні відповідності...", "Про деякі закономірності...", "Деякі питання моделювання...", "Досвід аналізу..." і т.д., не дуже бажані в силу своєї невизначеності, але цілком можливі. Для курсових і дипломних робіт вони не годяться, тому що звучать претензійно. Для дисертацій вони зовсім неприйнятні, оскільки при такій назві автор начебто не претендує на серйозні результати, але тоді чи можна атестувати такі роботи як дисертаційні? Подібна назва характеризує тільки початок якогось дослідження, причому, якщо тема зазначена широка.

Не слід перевантажувати назва дисертацій іншомовної термінологією. Дуже небажане введення в заголовок нових термінів без їхньої розшифровки. Назва повинна бути зрозумілою й до прочитання самої роботи без звертання до спеціального словника.

Діалектика розвитку науки така, що нове необхідно, але воно повинно бути якось пов'язане із уже знайомим. Про те, яка непроста доля нового в науці, в "мерфологии", тобто у відомих сатиричних "законах Мерфи", говориться наступне:

Кожна радикальна ідея в науці, у політиці, у мистецтві викликає три стадії відповідної реакції: 1) "це неможливо, і не забирайте в мене час..."; 2) "може це й так, але, вибачте, не варте того, щоб розбиратися в ньому..."; 3) "я ж завжди говорив, що це відмінна думка".