МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 0701 Транспортні технології

 

 

Дніпропетровськ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра управління на транспорті

 

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 0701 Транспортні технології

Дніпропетровськ

НГУ

Пасажирські перевезення. Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / І.О. Таран, В.В. Литвин, О.В. Новицький. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 30 с.

 

Автори:

І.О. Таран, канд. техн. наук, доц.

В.В. Литвин, асист.

О.В. Новицький, асист.

 

 

Затверджено до видання редакційною радою НГУ (протокол №1 від 01.10.2010) за поданням методичної комісії напряму підготовки 0701 Транспортні технології (протокол №1 від 20.10.2010).

 

Містять практичні завдання і вказівки до їх виконання, завдання для контролю, а також список літератури для вивчення дисципліни. Наприкінці наведено критерії оцінювання виконання студентами практичних робіт.

Призначено для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалаврів, з нормативної дисципліни «Пасажирські перевезення».

Методичні матеріали орієнтовано на активізацію навчальної діяльності студентів денної форми навчання та спрямування їх у напрямі творчого практичного опрацювання матеріалу з дисципліни «Проектний аналіз».

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри управління на транспорті, канд. техн. наук, доц. І.О.Таран.

 

 

Друкується у редакційній обробці авторів.

Зміст

 

  Практична робота №1  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Вступ

 

Якісна організація міських пасажирських перевезень є однієї з головних завдань, розв'язок якої забезпечує життєдіяльність сучасних міст. Рівень розвитку міського транспорту в містах України відстає від потреб населення. Особливо гостро транспортні проблеми проявляються у великих містах та містах-мегаполісах. На жаль практичні питання організації перевезень міського пасажирського транспорту, як правило, відстають від сучасних вимог. Тому цілком природним є включення до складу нормативних дисциплін при підготовці бакалаврів з напряму 0701 Транспортні технології курсу «Пасажирські перевезення». Даний курс логічно пов’язаний з іншими дисциплінами, тому для його засвоєння студенти повинні мати певну базу знань і навичок, які вони отримали вивчаючи «Загальний курс транспорту», «Експлуатаційні властивості транспортних засобів», «Дослідження операцій».

Метою методичних рекомендацій для виконанання студентами денної форми навчання практичних робіт з дісципліни «Пасажирські перевезення» є опанування студентами сучасних економіко-математичних методів розв'язання завдань, пов'язаних з організацією пасажирських перевезень та координації роботи пасажирського автотранспорту з іншими видами транспорту.

У результаті виконання практичних робіт студент повинен:

Ø знати види пасажирського транспорту та перевезень; види автотранспортних підприємств та їх організаційну структуру; методи виявлення обсягу перевезень пасажирів, планування та організації руху рухомого составу у місті та у приміському сполученнях; методи розрахунків необхідного числа рухомого составу для перевезень, розподілу його по маршрутах руху; методи організації праці водіїв, працівників служби експлуатації автотранспортного підприємства; завдання диспетчеризації та методи диспетчерського керівництва рухом.

Ø вміти обробляти дані дослідження пасажиропотоків і застосовувати їх при розробці технологічних схем організації перевезень; вибирати тип рухомого составу, проводити розрахунки й аналіз техніко-експлуатаційних і економічних показників роботи автомобілів, розробляти розкладу руху, графіки випуску автомобілів на лінію та роботи водіїв і кондукторів;

Призначення даних методичних рекомендацій – допомогти студентам денної форми навчання придбати навички у проведенні розрахунків, необхідних при обгрунтуванні технологічної та економічної ефективністі заходів щодо удосконалення функціонування пасажирського транспортного комплексу.

Дані методичні рекомендації дозволяють студентам денної форми навчання добути навичок розв’язання практичних завдань і спрямування студентів у напрямі творчого практичного опрацювання матеріалу з актуальної і важливої дисципліни «Пасажирські перевезення».