Обов’язкові та додаткові задачі
Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Обов’язкові та додаткові задачіЗадача №1

Вихідні дані: Задано лінійний залізничний полігон АБВГД. Для визначення кількості пасажирських поїздів у дальньому та місцевому сполученнях побудувати струменеву та дільничну діаграми пасажиропотоків при наступних пасажиропотоках на полігоні (пас. за добу):

 

На   Із Кількість пасажирів, чол
А Б В Г Д
А  
Б    
В      
Г        
Д          

Розв’язання. Вихідними даними для побудови діаграм пасажиропотоків на полігоні є схема полігону і вихідна таблиця планових пасажиропотоків дального і місцевого сполучень. Оскільки пасажиропотоки у парному і непарному напрямках приблизно однакові, то практично достатньо скласти діаграму для одного напрямку. Для побудови діаграми пасажиропотоків на розгалуженому полігоні необхідно визначити найкоротші відстані переміщення пасажирів на заданому полігоні. На струменевій діаграмі показується середньодобова кількість пасажирів, що перевозиться від кожної станції відправлення до кожної станції призначення у вигляді окремих стрічок для кожного струменю пасажирів (рис.1).


  Д
А Б В Г

 
                   
       
     
 
 
 
 


АА-Д = 825

АА-Г = 55

АА-В = 946

АА-Б = 1540

АА = 3366 АБ-Д =176

АБ-Г = 506

АБ-В = 1232

АБ = 1914 АВ-Д = 253

АВ-Г = 143

АВ = 396АГ-Д = 495

АГ = 495

Густота пасажиропотоків по дільницях

  А1 = 3366 А2 = 3740 А3 = 1958 А4 = 1749
 
 
     

 

Рисунок 1. Струменева діаграма пасажиропотоків на полігоні АД


Дільнична діаграма пасажиропотоків будується з використанням даних вихідної таблиці планових пасажиропотоків дальнього і місцевого сполучень або на підставі пострумінної діаграми пасажиропотоків (рис. 2).

 

Д
Г
В
Б
А
Д

Рисунок 2. Дільнична діаграма пасажиропотоків на полігоні АД

Задача №2

Вихідні дані. Виконатиперевірку відповідності потужності заданого поїздного локомотива пасажирського поїзда і величини його оптимальної маси (по умові рушання поїзда з місця) при наступних вихідних даних: поїздний локомотив – електровоз ЧС 2, маса якого Р=120 т, сила тяги рушання Fруш=22500 кГ, розрахунковий підйом на полігоні iр=7‰, оптимальне значення маси поїзда Qопm=1066 т, оптимальна кількість вагонів в составі пасажирського поїзда mопm=18 ваг.

Розв’язання. За умов рушання поїзда з місця його маса визначається за формулою:

,

де - сила тяги рушання;

- розрахунковий підйом;

- питомий додатковий опір при рушанні з місця, що визначається:

,

- середнє навантаження на вісь вагона у составі пасажирського поїзда:

,

- оптимальне значення маси поїзда;

- оптимальна кількість вагонів у составі пасажирського поїзда.

,

,

Так як більша від оптимальної величини маси пасажирського поїзда , то заданий локомотив забезпечить рушання його з місця.

 

Задача №3

Вихідні дані. Провести перевірку відповідності довжини состава пасажирського поїзда довжині пасажирської платформи при наступних вихідних даних: кількість вагонів у составі пасажирського поїзда m=18 ваг., довжина електровоза ЧС2 –Lл=19 м.

Розв’язання. Довжина поїзда визначається за формулою:

,

де - довжина пасажирського состава з установленою композицією (визначається як добуток кількості вагонів у составі поїзда на довжину одного вагона, довжина вагона по осях автозчеплень складає 23,6 м);

- довжина локомотива;

;

.

Так як довжина пасажирського поїзда менша встановленої стандартної довжини пасажирської платформи (500 м), то умова задовольняється, тобто пасажирський поїзд вільно може бути встановлений в межах пасажирської платформи станції.

 

Задача № 4

Вихідні дані. Здійснити оцінку обсягів виконаної перевізної роботи залізничного полігону в дальньому та місцевому пасажирському сполученнях, для цього:

- визначити густоту пасажиропотоків кожної дільниці Аг;

- визначити кількість перевезених на напрямку пасажирів ΣАпер;

- визначити пасажирооборот в одному напрямку ΣАl;

- визначити середню дальність поїздки пасажирів lсер.

Вихідні дані:

- схема залізничного полігону

А Б В Г Д

 

 

- відстань між пасажирськими станціями полігону: А-Б: l1=300 км; Б-В: l2= 400 км; В-Г: l3 = 500 км; Г-Д: l4 = 600 км.

- пасажиропотоки дальнього та місцевого сполучення

 

 

На   Із Кількість пасажирів, чол./доба
А Б В Г Д
А  
Б    
В      
Г        
Д          

Розв’язання 1. Густота пасажиропотоків визначається наступним чином:

для дільниці А-Б: Аг= ;

для дільниці Б-В: Аг′′= ;

для дільниці В-Г: Аг′′′= ;

для дільниці Г-Д: Аг′′′′= .

для дільниці А-Б: Аг=2000+800+1500+200=4500 пас;

для дільниці Б-В: Аг′′=800+1500+200+400+100+800=3800 пас;

для дільниці В-Г: Аг′′′=1500+200+100+800+600+950=4150 пас;

для дільниці Г-Д: Аг′′′′=200+800+950+100=2050 пас.

2. Кількість перевезених пасажирів на полігоні А-Д:

,

де 2000+800+1500+200+400+100+800+600+950+100= 7450 пас.

3. Пасажирооборот:

,

де - потужність конкретного n-го струменя пасажиропотоку, чол.;

- відстань перевезення пасажирів конкретного n-го струменя, км;

2000∙300+800∙700+1500∙1200+200∙1800+400∙400+100∙900++800∙1500 +600∙500+950∙1100+100∙600= 6175000 пас-км;

4. Середня дальність поїздки пасажирів:

829 км.

 

Задача №5

Вихідні дані. Здійснити кількісну оцінку виконаної роботи в дальньому і місцевому пасажирському сполученні на лінійному напрямку АБВГД, визначивши наступні кількісні показники: пасажирооборот пробіги пасажирських поїздів пробіги вагонів пасажиро-місце-кілометри середню густоту пасажиропотоків Аг, середній состав пасажирського поїзда mсер. Дані щодо пасажирського руху на напрямку наступні:

- густота пасажиропотоків по дільницях (рис.1 і 2):

АА-Б=3366 пас./добу, АБ-В=3740 пас./добу, АВ-Г=1958 пас./добу,

АГ-Д=1749 пас./добу;

- довжина дільниць на напрямку: lА-Б=638 км, lБ-В=468 км, lВ-Г=358 км, lГ-Д=688 км.

- кількість пасажирських поїздів за маршрутами прямування: на АД-1,5 пасажирських і 1,5 швидких поїздів; на АГ-0,5 швидких; на АВ-2 пасажирських; на БВ-0,5 пасажирських поїзда;

- довжина маршрутів прямування поїздів: АД-2152 км; АГ-1464 км; АВ-1106 км; БВ-468 км;

- кількість вагонів в составах поїздів: пасажирських – mпас=17 ваг., mшв=18 ваг.;

- розрахункова населенність поїздів: пасажирських – пас=785 пас., шв=532 пас.

Розв’язання.

1. Пасажирооборот

.

2. Пробіги поїздів швидких і пасажирських поїздів

де N1,N2,N3...,Nn – кількість пар поїздів 1-го, 2-го,3-го,..., n-го призначень з відстанню проходження відповідно l1, l2, l3,...,ln.

3. Пробіги вагонів

,

де середня кількість вагонів у составі поїзда кожного призначення.

4. Пассажиро-місце-кілометри

де розрахункова місткість состава поїзда даної категорії відповідно по 1-му, 2-му, 3-му, ..., n-му призначенню.

=

5. Середня густота пасажиропотоків

де - експлуатаційна протяжність напрямку, км.

6. Середній состав пасажирського поїзда

Задача №6

Вихідні дані. Здійснити якісну оцінку виконаної роботи в дальному і місцевому пасажирському сполученні на лінійному напрямку АБВГД, визначивши наступні якісні показники пасажирських перевезень: середньодобовий пробіг составів пасажирських поїздів Sc, середню населеність состава с та коефіцієнт використання кількості составів αвик при наступних вихідних даних: пробіги пасажирських поїздів на напрямку поїздо-км, експлуатаційний парк составів составів,пасажирооброт на напрямку пас.-км., пасажиро-місце-кілометри пас.-км.

Розв’язання.

1. Середньодобовий пробіг составів

2. Середня населеність состава

3. Коефіцієнт використання місткості составів

Задача №7

Вихідні дані. Визначити кількість зон на приміській дільниці для наступних вихідних даних:

- відстані між станціями на дільниці: lA1=11км, l12=11км, l23=9,9км, l34=17,6км, l45=9,9км, l56=8,8км;

- пасажиро-кілометри приміських пасажирів пас.;

- сума всіх пасажирів, які відправилися (прибули) з усіх станцій приміської дільниці за добу:

- загальний пасажиропотік за максимальну годину доби: Агод=11774,4 пас.;

- розрахункова місткість приміського поїзда пас.

Розв’язання. З урахуванням найбільшого задоволення попиту приміських пасажирів і найменших транспортних витрат аналітичний розрахунок оптимальної кількості зон на приміській дільниці може бути проведено за формулою:

де загальна кількість зупиночних пунктів на дільниці;

,

де довжина приміської дільниці, км;

- середня відстань між зупиночними пунктами в км, визначається за формулою:

,

де середня швидкість пішохода (4,5-5 км/год);

середній час, що витрачається на зупинку, з урахуванням розгону і уповільнення поїзда (0,01-0,02) год.;

- середня дальність поїздки пасажира

,

Тоді знаходимо: Отже: .

Кількість зон на приміській дільниці визначається:

 

Задача №8

Вихідні дані. Визначити витрати пасажиро-годин на проїзд пасажирів в одному напрямку на приміській дільниці АБ, довжиною lділ=68,2 км, яка має три приміські зоні при наступних вихідних даних:

- конструкційна швидкість електропоїзда км/год;

- коефіцієнт, який враховує профільні умови дільниці α=0,75;

- загальна кількість зупиночних пунктів на дільниці Кзуп=45;

- середній час, що витрачається на зупинку, з урахуванням розгону і уповільнення поїзда tзуп=0,01 год;

- відстань від головної пасажирської станції А до до першої зонної l1=22 км, а до другої зонної станції l2=49,5 км;

- густота приміського пасажиро потоку на першій зоні А1=39160 пас., на другій – А2=24926 пас., на третій – А3=11891 пас.

Розв’язання. Пасажиро-години на проїзд пасажирів в одному напрямку визначаються за формулою:

де густота пасажиропотоку між роздільними пунктами приміської дільниці в межах відповідно 1,2,3, ..., n-ої зон;

відстань від головної станції приміської дільниці відповідно до 1,2,3, ..., n-ої зонної станції, км;

ходова швидкість приміських поїздів, визначається за формулою:

,

де конструкційна швидкість, км/год;

коефіцієнт, який враховує профільні умови дільниці.

Знаходимо:

дільнична швидкість приміських поїздів, визначається за формулою:

 

Пасажиро-години на проїзд пасажирів в одному напрямку складуть:

 

Задача №9

Вихідні дані. Визначити годинну та наявну пропускну спроможність двоколійної приміської дільниці для наступних вихідних даних:

- кількість приміських поїздів в періоді графіка К=3 поїзда;

- інтервал прибуття між поїздами з неоднаковою швидкістю Iпр=6 хв.;

- інтервал між поїздами в пакеті I =8 хв.;

- довжина першої зони l1=22 км;

- швидкість поїздів відповідно „тихоходу” (дільнична швидкість) км/год. і „скороходу” (ходова швидкість) км/год.

Розв’язання. Годинна наявна пропускна спроможність двоколійної дільниці визначається за формулою:

де K – кількість поїздів в періоді графіка;

інтервал прибуття між поїздами з неоднаковою швидкістю;

інтервал між поїздами в пакеті;

зонний інтервал, що є різницею часу ходу "тихоходу" і "скороходу" і визначається за формулою:

де довжина першої зони;

швидкості поїздів відповідно "тихоходу" (дільнична швидкість), "скороходу" (ходова швидкість).

Отже

Задача №10

Вихідні дані. Здійснити кількісну оцінкувиконаної роботи в приміському пасажирському сполученні на приміській дільниці із шести проміжних станцій Аaбвгде, визначивши наступні кількісні показники: приміський пасажирооборот (пасажиро-кілометри) ; пробіги поїздів (поїздо-кілометри) ; пробіги вагонів (вагоно-кілометри) ; пасажиро-місце-кілометри ; середню дальність поїздки пасажирів lприм; середню густоту приміських пасажиропотоків Асер; середній состав приміського поїзда (в вагонах) mприм. Вихідні дані щодо приміського руху на дільниці наступні:

- густота приміських пасажиропотоків на перегонах дільниці - на перегоні: А-а: 39160 пас.; на перегоні а-б: 34298 пас.; на перегоні б-в: 24926 пас.; на перегоні в-г: 15543 пас.: г-д: 11891 пас., на перегоні д-е: 8362 пас.;

- довжини перегонів – А-а - 11 км; а-б - 11км; б-в – 9,9 км; в-г – 17,6 км; г-д – 9,9 км; д-е - 8,8 км;

- кількість приміських поїздів по зонах

- відстані від головної пасажирської станції до першої зонної –22,0 км; до другої зонної – 31,9 км; до третьої зонної – 68,2 км;

- кількість вагонів в составах приміських поїздів m=8 вагонів;

- середня місткість составів приміських поїздів пас.;

- кількість перевезених на приміській дільниці пасажирів за добу пас.;

- довжина приміської дільниці км.

Розв’язання. 1. Приміський пасажирооборот (пассажиро-км):

,

де кількість пасажирів, які прямують відповідно на відстань

2. Пробіги поїздів (поїздо-км)

,

де число пар поїздів 1-ої, 2-ої, 3-ої зони;

відстань від головної станції до 1-ої, 2-ої, 3-ої зонної станції.

3. Пробіги вагонів (вагоно-км)

,

де число вагонів у составі поїзда кожної зони.

 

4. Пассажиро-місце-кілометри

,

де середня місткість состава поїзда відповідно 1-ої, 2-ої, 3-ої зони.

5. Средня дальність поїздки приміських пасажирів

6. Средня густота приміських пасажиропотоків

,

де L- довжина приміської дільниці.

7. Середній состав приміського поїзда (в вагонах)

 

Задача №11

Вихідні дані. Визначити середньодобовий пробіг составів приміських поїздів Sс, середню населеність состава приміського поїзда та коефіцієнт використання місткості приміських составів при наступних вихідних даних: пробіги приміських поїздів поїздо-км; експлуатаційний парк приміських составів Пп=15; приміський пасажирооборот пас.- км; пасажиро-місце-кілометри пас.-місце-км.

Розв’язання.

1. Середньодобовий пробіг составів

км/доба.

2. Середня населеність поїзда

.

  1. Коефіцієнт використання місткості составів

Задача №12

Вихідні дані. Основний попит на транспортні послуги пасажирського автомобільного транспорту в районі міста має місце з боку працюючого населення (трудові поїздки) та студентів (навчальні поїздки). Визначити річну кількість пересувань населення по району в залежності від мети поїздок для наступних вихідних даних:

- площа забудови району міста Sзаб=43,43 га.;

- згідно діючого стандарту містобудування норма площі забудови на 1000 осіб складає 8 га.;

- рухливість населення (на одного мешканця району за добу) за трудовими поїздками складає , навчальними поїздками -

- коефіцієнт використання автомобільного транспорту при трудових поїздах складає , навчальних поїздках -

- кількість за рік робочих днів складає проб=237, навчальних – nнав=230.

Розв’язання. Кількість осіб, що мешкає в районі міста визначається таким чином:

 

 

Кількість трудових пересувань за добу по району складає:

 

пересувань/добу.

Кількість трудових пересувань за рік по району складає:

пересувань/рік.

Кількість навчальних пересувань за добу по району складає:

пересувань/добу.

Кількість навчальних пересувань за рік по району складає:

пересувань/рік.

Загальна кількість пересувань по району за рік складає:

пересувань/рік.

Задача №13

Вихідні дані. Визначити провізні можливості автотранспортного підприємства при наступних вихідних даних:

- місткість автобусу (місць для сидіння) m=31 одиниць;

- коефіцієнт використання місткості =0,90;

- час роботи у наряді tн=10,53 год;

- експлуатаційна швидкість на маршруті =18,03 км/год;

- коефіцієнт використання пробігу ;

- коефіцієнт випуску автобусів на лінію ;

- кількість автобусів А=48 автобусів;

- середня довжина поїздки lсер=5,24 км.

Розв’язання. Провізні можливості автотранспортного підприємства на рік визначаються за наступною формулою:

використовуючи вихідні дані, одержимо:

одиниць.

Задача № 14

Вихідні дані. Розрахувати середньодобове значення обсягу перевезень пасажирів на автобусному маршруті у місті за рік, якщо відомі наступні вихідні дані:

- добовий обсяг перевезень пасажирів на маршруті, визначений на підставі даних обстежень конкретної доби Ад=6582 пас.;

- кількість робочих днів у році Др==241 днів;

- кількість календарних днів у році Дк==365 днів;

- коефіцієнт зниження доходів у вихідні та свята kзн=0,85.

Розв’язання. Середньодобове значення обсягу перевезень пасажирів на автобусному маршруті у місті при відомому значенні обсягів за будь-яку робочу добу визначається за формулою:

Підставляючи вихідні дані, одержимо:

пас.

 

Задача № 15

Вихідні дані. Визначити потрібну кількість мікроавтобусів на міському маршруті для інтенсивної години перевезень з 7 до 8 години ранку та експлуатаційну швидкість на маршруті, якщо відомі наступні дані:

- пасажиропотік на максимально завантаженій дільниці для інтенсивної години Fmax=240 пас.;

- місткість мікроавтобуса

- довжина автобусного маршруту lм=7,6 км;

- швидкість сполучення і-ої марки мікроавтобуса км/год;

- тривалість простою на кінцевих зупинках tкз=7 хв.

Розв’язання. Розраховується кількість рейсів з 7 до 8 години ранку для мікроавтобуса:

рейсів.

Розраховується тривалість оберту мікроавтобусів:

год.

 

Потрібна кількість мікроавтобусів з 7 до 8 годин ранку становить:

А7-8=Np7-8 tоб=16 0,81=13 одиниць.

 

Експлуатаційна швидкість буде км/год.

Задача № 16

Вихідні дані. Визначити загальну тривалість часу, який витрачається пасажиром при користуванні автобусом, при наступних вихідних даних:

- відстань, пройдена пасажиром до зупинки автобусом lпіш=1,5 км;

- швидкість пішохода км/год;

- інтервали руху автобусів Ірух=60 хв.;

- відстань переміщення lп=20 км;

- швидкість сполучення км

Розв’язання. Загальна тривалість часу, яка витрачається пасажиром визначається за формулою:

tпас= tпід+tоч+tп+tвід ,

де tпід – тривалість підходу пасажира до зупинки;

tоч – тривалість очікування автобуса;

tп - тривалість поїздки;

tвід – тривалість пересування пасажира пішки від зупинки до об’єкта тяжіння.

Час, який витрачається пасажиром на підхід до зупинки автобуса визначається за формулою:

год.

Тривалість очікування приймається рівним половині інтервала руху автобусів, тобто tоч=0,5 Ірух=0,5 60=30 хв.=0,5 год. Тривалість поїздки пасажира залежить від відстані переміщення ln та швидкості сполучення :

tп=ln/ =20/25=0,8 год.

 

Час пересування пасажира від зупинки в кінцевому пункті до об’єкта тяжіння чисельно можна прийняти рівним часу підходу tпід. Тоді загальна тривалість часу, який витрачається пасажиром при користуванні автобусом, складає:

tпас=0,3+0,5+0,8+0,3=1,9 год.

Задача № 17

Вихідні дані. Визначити коефіцієнт використання пробігу та частку нульового пробігу в загальному пробігу автобуса на конкретному маршруті для наступних вихідних даних:

- пробіг автобусів з пасажирами на маршруті =18,0 км;

- нульовий пробіг автобусів під час їх подачі із автотранспортного підприємства на маршрут та під час повернення в парк =0,5 км;

- холостий пробіг автобусів під час їх подачі від місця висадки пасажирів до місця нової посадки =0,3 км.

Розв’язання. Коефіцієнт використання пробігу автобусів визначається:

.

Частка нульових пробігів в загальному пробігу автобусів визначається:

 

Задача № 18

Вихідні дані. Визначити продуктивність автобуса за годину для наступних вихідних даних:

- номінальна пасажиромісткість автобуса =45 пас.;

- фактична кількість пасажирів, яка знаходиться в автобусі Аф=41 пас.;

- середня технічна швидкість автобуса км/год;

- довжина маршруту км;

- час простою на проміжних зупинках tпз=1 хв.;

- час простою на кінцевих зупинках tкз=5 хв.;

- кількість проміжних зупинок nпз=14.

Розв’язання. Визначається статистичний коефіцієнт наповнення автобуса:

 

=Aф/ =41/45=0,91.

Час проміжних зупинок в загальній тривалості доставки автобусом пасажирів та тривалість знаходження на кінцевих зупинках визначається за формулою:

tзуп=tпз ппз+ tкз =1 14+5=19 хв.

Продуктивність автобуса за годину визначається таким чином:

пас.-км/год.

Задача № 19

Вихідні дані. Визначити тривалість рейсу, оборотного рейсу та обороту автобуса для наступних вихідних даних:

- довжина маршрута

- середня технічна швидкість автобуса км/год;

- час простою на проміжних зупинках tпз=1 хв.;

- кількість проміжних зупинок nпз=14;

- час простою на кінцевих зупинках tкз=5 хв.

Розв’язання. Тривалість рейсу складається із часу в русі tрух та часу простою на проміжних зупинках

tрейса=tрух+ = год.

Тривалість зворотнього рейсу складається із тривалості рейса в прямому напрямку t тривалості стоянки в кінцевому пункті і тривалості зворотнього рейсу :

год.

Тривалість оборота автобуса включає час від моменту відправлення автобуса із кінцевого пункта до моменту його відправлення із того ж пункта після здійснення зворотного рейсу:

год.

 

Задача № 20

Вихідні дані. Визначити тривалість рейсу пасажирського річкового судна при наступних вихідних даних:

- тривалість операцій, пов’язаних з обслуговуванням пасажирів (підготовка пасажирських приміщень, отримання продуктів для ресторанів і буфетів, посадка і висадка пасажирів та інш.) в початковому пункті год, в кінцевому - год;

- тривалість технічного обслуговування судна в початковому і кінцевому пунктах год;

- витрати чистого часу ходу судна на всій відстані від початкового до кінцевого пункту (по окремих дільницях) год;

- коефіцієнт, який враховує затримки судна при його переміщенні (через метеоумови, зайнятість судового хода та інш.)

- тривалість виконання технічних операцій (шлюзування) при переміщенні судна год;

- тривалість посадки і висадки пасажирів при прямуванні судна на проміжних зупинках год.

Розв’язання. Визначаються повні витрати часу в процесі переміщення судна від початкового до кінцевого пункту таким чином:

год.

Тривалість рейсу пасажирського річкового судна визначається:

год.

 

Задача № 21

Вихідні дані. Визначити пропускну спроможність одноколійної дільниці річкового шляху при одиничному і серійному пропуску суден при наступних вихідних даних:

- коефіцієнт використання часу на пропуск суден за добу ;

- період графіка руху суден при їх одиничному пропуску год;

- кількість суден в серії n=2;

- інтервал руху суден в серії в обох напрямках год.

Розв’язання. Пропускна спроможність одноколійної дільниці річкового шляху при одиничному пропуску суден визначається:

пар суден.

Пропускна спроможність дільниці річкового шляху при серійному пропуску суден визначається:

пар серій.

 

Задача № 22

Вихідні дані. Визначити кількість автоматів для продажу квитків на річковому вокзалі в приміському сполученні при наступних вихідних даних:

- максимальне відправлення приміських пасажирів за добу пас./добу;

- тривалість роботи автоматів за добу год/добу;

- час, який витрачає пасажир на підготовку монет і опускання їх в автомат сек.;

- тривалість часу контролю однієї монети монетним механізмом сек.;

- тривалість роботи механізму з видачі білета сек.

Розв’язання. Продуктивність автомата за годину:

Павт=60 60/(tд.пс+tмон+tвид);

Павт=60 60/(6+2+1,5)=37 квитків/год.

Необхідна кількість автоматів для продажу квитків у приміському сполученні визначається:

автомата.

 

Задача № 23

Вихідні дані. Визначити кількість вікон стаціонарної камери схову ручної поклажі при наступних вихідних даних:

- максимальна кількість пасажирів, які користуються камерою схову за години „пік” пас. / добу;

- середня тривалість „пікового” навантаження камер схову за добу год;

- кількість пасажирів, які обслуговуються одним вікном пас./год.

Розв’язання. Кількість вікон стаціонарної камери схову ручної поклажі визначається:

вікна.

 

Задача № 24

Вихідні дані. Визначити кількість автоматичних камер схову ручної поклажі для наступних вихідних даних: середня кількість пасажирів, які користуються автоматичними камерами схову в „пікову” добу пас./добу; середній строк зберігання ручної поклажі tзб=16 год.

Розв’язання. Кількість автоматичних камер схову ручної поклажі визначається наступним чином:

камери.