ОЗП СТАТИЧНОГО ТИПУ
Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ОЗП СТАТИЧНОГО ТИПУЯк елемент пам'яті використовується найпростіший D-триггер защілка. У мікросхемі 537РУ10 кожна КП складається з восьми тригерів і розташовуються осередки на кристалі у виді прямокутної матриці.

На малюнку приведені позначення: n-адресних входів (A0 .. An-1), DIO - двунаправленная восмиразрядная шина даних, вхід дозволу виходів - ~OE, вхід вибору мікросхеми - ~CS і вхід дозволу запису - ~WE, що часто позначають по іншому - ~WR/RD, підкреслюючи цим, що при низькому значенні сигналу на цьому вході виробляється запис байта, а при високому рівні - читання. EO, DI, WR - внутрішні сигнали вироблювані блоком керування читанням/записом/збереженням. Доступ до довільного Япj виробляється за допомогою прямокутного дешифратора, що складає з двох звичайних дешифраторів, причому k-адресних ліній заводиться на дешифратор стовпців (DCc), а що залишилися n-k ліній підключені до дешифратора рядків (DCr). Кількість рядків і стовпців буде відповідно дорівнює 2n-k і 2k, тобто загальна кількість, що обслуговуються КП, дорівнює 2k * 2n-k = 2n.

На малюнку внизу показаний фрагмент внутрішньої структури мікросхеми, по якому можна простежити основні режими її роботи. Тут же дане умовна позначка мікросхеми.

На малюнку схеми з відкритим коллектором і Z станом позначені ОК і Z - відповідно. Крапками виділений один (j-ый) из восьми элементів i-ой ячейки памяти. Схема И с номером i = (r * 2k + c) є одним з 2n вихідних вузлів прямокутного дешифратора, де r і c - номера рядків і стовпців матриці. Інверсний вхід (C)hip (S)elect - ~CS, у всіх мікросхемах, де він зустрічається, служить для приведення схеми в робочий стан низьким рівнем сигналу на цьому вході.

Якщо ~CS = 1 (пасивний рівень), мікросхема - не обрана й операції з нею робити неможливо. З мал. видно, що в цьому випадку на L-вході D-тригера - нуль, запис неможливий і тригер зберігає раніше записаний бит. Прочитати вихідний код - Q теж не можна, тому що на прямому вході EO дозволу виходу нульовий сигнал, що замкнеться, і вхід/вихід DIOi знаходиться третьому стані.

З надходженням ~CS = 0, схеми ИЛИ-НІ розблокуються і далі усі залежить від значень сигналів ~WE і ~OE.

У режимі запису сигнал ~WE = 0. Тому незалежно від значення сигналу ~OE на вході схеми, внутрішній сигнал EO, теж дорівнює 0, і читання даних під час запису неможливо. На верхньому вході елемента Иi - одиниця і, якщо на адресних входах код An-1,An-2,...,A1,A0(BIN) = i(DEC), те сигнали на лініях Yr і Yc теж рівний 1 і тригер ij прозорий для запису вхідної інформації DIOj.

У режимі читання ~WE=1, ~OE=0 і при Yr=Yc=1, вихідний сигнал ~Q після інверсії елементом Иij з відкритим колектором проходить на вихід DIOi.

Варто звернути увагу на те, що виходи всіх 2^n j-их елементів пам'яті повинні підключатися до загального j-му висновкові мікросхеми - DIOj. Таке об'єднання виходів можливо за допомогою схемного або монтажного И(ИЛИ). Монтажне И(АБО) не вимагає додаткових схем і може виконуватися на елементах з відкритим колектором або з третім станом. Усередині розглянутої схеми j-і виходи ЭП об'єднані на загальному резисторі Rj, що служить навантаженням елементів И-НЕij з відкритим колектором.

Для збільшення інформаційної ємності,окремі мікросхеми групуються в банки і їхні однойменні виходи повинні поєднуватися. З цієї причини виходи всіх мікросхем пам'яті також виконуються з відкритим колектором або з третім станом.

В ЕОМ статичне ОЗУ використовується у швидкодіючій Cash-пам'яті.