Визначення.
Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Визначення.1. Стандарт (за визначенням ISO). Технічний стандарт або інший документ, доступний і опублікований, колективно розроблений або узгоджений та загальноприйнятий в інтересах тих, хто їм користується; оснований на інтеграції результатів науки, технології, досвіду, що сприяє підвищенню суспільного блага; прийнятий організаціями, що визнані на національному, регіональному і міжнародному рівні.

2. Базовий стандарт (часто називається формальним стандартом або базовими специфікаціями). Прийнятий міжнародний стандарт або Рекомендація організації ITU-T (до 1993р.- CCITT).

3. ІТ-система (IT-system). Сукупність ресурсів інформаційних технологій, що надають сервіс ( послуги) на одному або більшій кількості інтерфейсів.

4. Профіль (Profile) - набір, що складається з одного або більшого числа базових стандартів ISPs , що вміщує вказівку області застосування, а також вказання обраних класів обслуговування, атестаційних наборів, опцій та параметрів тих базових стандартів і ISPs, які необхідні для виконання конкретної (прикладної) функції.

5. ISP (International Standardized Profile). Узгоджений на міжнародному рівні офіційний документ, що описує один або декілька профілей.

6. Таксономія (taxonomy) - класифікаційна схема, що застосовується для однозначної ідентифікації профілей або набору профілей.

7. OSE (Open Systems Environment - середовище відкритих систем).

Повний набір інтерфейсів, послуг, форматів, а також аспектів користувача, що забезпечують інтероперабельність або переносимість додатків (програм), даних, людей в рамках відповідних специфікацій базових стандартів та профілів інформаційних технологій.

1. SE-профіль. Профіль, що специфікує всю поведінку ІТ-системи або частину її поведінки на одному чи більшому числі інтерфейсів OSE.

2. OSI-профіль - конкретний профіль, що складений з базових стандартів, які відповідають моделі OSI, або базових стандартів представлення форматів та даних (тобто F -профілів).

3. Портативність (Portability) - якість системи (продукту), що дозволяє з меншими накладними витратами або без них здійснювати перенос програмного забезпечення, інформації та користувачів системи з однієї платформи на іншу.

4. Інтероперабельність (Interoperability) - можливість спільного використання інформації та ресурсів компонентами розподіленої системи.

5. Масштабуємість (Scability) - якість системи, що дозволяє їй ефективно працювати в широкому діапазоні параметрів, що визначають технічні і ресурсні характеристики системи.

6. Прикладні ПЗ (Application Software - прикладне програмне забезпечення). Програмне забезпечення - специфічне для деяких додатків та складене з даних і документації.

7. Прикладна платформа (Application Platform). Набір програмно-апаратних ресурсів, що необхідні для підтримки послуг, які надаються для виконання прикладного ПЗ.

8. API-інтерфейс (Application Program Interface - Інтерфейс прикладної програми). Інтерфейс між прикладним ПЗ та прикладною платформою, через забезпечуються всі послуги.

9. CSI-інтерфейс (Communication Services Interface - Інтерфейс комунікаційних послуг). Кордон, через який забезпечується доступ до послуг, які реалізують взаємодію між внутрішніми об’єктами ПЗ і зовнішніми об’єктами прикладної платформи.

10. HCI-інтерфейс (Human-computer Interface - Людино-машинний інтерфейс). Кордон, через який здійснюється фізична взаємодія між людиною та прикладною платформою.

11. ISI-інтерфейс (Information Services Interface- Інтерфейс інформаційних послуг). Кордон, через який забезпечується сервіс зовнішнього сховища даних.