Модульний контроль № 3
Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Модульний контроль № 31. Повноваження адміністративних комісій щодо розгляду справ про адміністративні проступки.

2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

3. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки.

4. Поняття та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

5. Повноваження виконавчих комітетів, сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про адміністративні проступки.

6. Стадії адміністративно-деліктного провадження.

7. Повноваження місцевих судів (суддів) щодо розгляду справ про адміністративні проступки.

8. Поняття підвідомчості справ про адміністративні правопорушення.

9. Докази в провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

10. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні проступки.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Адміністративна відповідальність як особливий вид юридичної відповідальності.

2. Загальна характеристика законодавства України про адміністративні правопорушення.

3. Альтернативи адміністративної відповідальності.

4. Загальна характеристика системи адміністративних стягнень.

5. Попередження як вид адміністративного стягнення.

6. Штраф як вид адміністративного стягнення.

7. Оплатне вилучення як вид адміністративного стягнення.

8. Конфіскація як вид адміністративного стягнення.

9. Позбавлення спеціального права як вид адміністративного стягнення.

10. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення.

11. Адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення.

12. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.

13. Поняття адміністративного правопорушення та його ознаки.

14. Поняття та основні елементи юридичного складу адміністративного правопорушення.

15. Об'єкт адміністративного правопорушення.

16. Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення.

17. Суб'єкт адміністративного правопорушення.

18. Види спеціальних суб'єктів.

19. Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення.

20. Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців та працівників міліції.

21. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. Особливості адміністративної відповідальності батьків та осіб, які їх замінюють.

22. Особливості адміністративної відповідальності іноземних громадян.

23. Система адміністративних правопорушень.

24. Поняття, завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

25. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

26. Доставлення порушника: суть, строки та порядок здійснення.

27. Адміністративне затримання: суть, строки та порядок здійснення.

28. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення та їх загальна характеристика.

29. Порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування.

30. Повноваження окремих органів та посадових осіб щодо складення протоколу про адміністративне правопорушення.

31. Процесуальні документи в справах про адміністративні правопорушення.

32. 3міст протоколу про адміністративне правопорушення.

33. Процесуальні строки в справах про адміністративні правопорушення.

34. Учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення.

35. Права і обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

36. Докази в справах про адміністративні правопорушення.

37. Місце та порядок розгляду справ про адміністративне правопорушення.

38. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи.

39. Види та зміст постанов в справах про адміністративні правопорушення.

40. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення: їх строки, порядок та наслідки.

41. Основні положення щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

42. Джерела адміністративної відповідальності та їх характеристика.

43. Характеристика перспектив законодавства України про адміністративні правопорушення.

44. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.

45. Реформування інституту адміністративної відповідальності.

46. Колективні суб'єкти (юридичні особи) як суб'єкти адміністративної відповідальності.

47. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність, та їх характеристика.

48. Адміністративно-процесуальний статус учасників провадження у справах про адміністративні проступки.

49. Значення та зміст протоколу про адміністративний проступок. Випадки, коли протокол про адміністративні проступки не складається.

50. Зміст постанов у справах про адміністративні проступки та їхні види.

51. Методика проведення і процесуальне оформлення особистого догляду та догляду речей.

52. Методика проведення і процесуальне оформлення вилучення документів та предметів.

53. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.

54. Провадження щодо виконання постанов про адміністративний арешт, накладення штрафу.

55. Провадження щодо виконання постанов про конфіскацію, виправні роботи, позбавлення спеціальних прав.

56. Процес провадження у спра­вах про адміністративні правопорушення.

57. Порушення справи про адміністративне правопорушення.

58. Адміністративно запобіжні заходи.

59. Порядок та особливості стадії розгляду справ про адміністративні правопорушення.

60. Ухвалення та види постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

61. Оскарження та опротестування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

62. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

 


Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

 

Навчально-методичне забезпечення дисципліни: програма навчальної дисципліни; підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до семінарських та практичних занять; індивідуальні навчально-дослідні завдання; модульно-контрольні контрольні роботи; текстові та електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю, методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів, виконання індивідуальних завдань тощо.

Навчально-науковий інститут права та психології забезпечений власною матеріально-технічною базою.

У навчальному корпусі розміщені лекційні зали, аудиторії, кабінети, бібліотека з читальним залом, які використовуються для підготовки та проведення занять з дисципліни «Адміністративна відповідальність».


Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни

 

Література:

1. Конституція України вiд 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141. (зі змінами № 9-рп/2012 від 12.04.2012 р.)

2. КодексУкраїни про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122. (зі змінами № 5463-VI від 16.10.2012)

3. Кодекс торговельного мореплавства від 23 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47. – Ст. 349 (зі змінами від 13.06.2013, підстава 4709-17 )

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VІ// Офіційний вісник України. – 2012. – № 32, код акту 61290/2012 - С. - 9. (зі змінами від 01.01.2013, підстава 5210-17)

5. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 року № 2297-VI // Відомості Верховної Ради. – 2010. № 34. С. – 1188 (зі змінами від20.12.2012, підстава 5491-17)

6. Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24.– Ст. 207. (зі змінами № 5411-17від 02.10.2012)

7. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування : Закон України від 14.10.1994 р. № 208/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411. (зі змінами від18.11.2012, підстава 5459-17)

8. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України : Закон України від 24.03.1999 р. № 551-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22. – Ст. 197. (зі змінами від 01.12.2012, підстава 5288-17)

9. Про засадизапобігання і протидії корупції : Закон України вiд 07.04.2011 р. № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404. (зі змінами від12.08.2012, підстава 5083-17)

10. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 року № 2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64. (зі змінами від27.07.2011, підстава 3567-17)

11. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379. (зі змінами від02.12.2012, підстава 5463-17)

12. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256. (зі змінами від 29.11.2012, підстава 5477-17)

13. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 83. – Ст. 3014. (зі змінами від 06.12.2012, підстава 5492-17)

14. Про приватизацію державного майна : Закон України вiд 04.03.1992 р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348. (зі змінами від18.08.2012, підстава 4336-17)

15. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11.07.2002 р. № 93-IV // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 40. – Ст. 290 (зі змінами від19.11.2012, підстава 4652-17)

16. Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців : Наказ Головдержслужби вiд 04.08.2010 р. № 214 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 90. – Ст. 3208.

17. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення : Наказ Міністерства юстиції України вiд 19.12.2011 р. № 3539/5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 98. – Ст. 3592.

18. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї : Наказ МВС України від 31 травня 1993 р. № 314 [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0106-93.

19. Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій : Наказ Мінюсту України від 15.12.1999 р. № 74/5 // Офіційний вісник України. – 1999. – №51. – Ст. 2563.

20. Про затвердження концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22.07.1998 року № 810/98. – К., 1998. (зі змінами від)

21. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією : Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 07.07.1995 р. № 12 [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0012700-95.

22. Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управлении (социально-правовой аспект).– Л., 1990.

23. Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків): Навч. посіб. / За заг. ред. І.П. Голосніченка. – К., 2002.

24. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посіб. / За ред. А.Т. Комзюка. –X., 1998.

25. Адміністративне право України: Підручник для юридичних вузів та факультетів/ ред. Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Таращук В.М. та ін. – X., 2001.

26. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. – К., 2002.

27. Бахрах Д. Н. Состав административного проступка: Учеб. пособие. – Свердловск, 1987.

28. Била Л. Р.Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Дис. канд. юрид. наук. – Одесса, 1995.

29. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство (нормативна база, судові прецеденти, коментарі, зразки процесуальних документів). – X., 2002.

30. Галаган Й. А. Административная ответственность (материальное право). – Воронеж, 1988.

31. Гончарук С.Т,Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на громадський порядок. – К., 2000.

32. Гончарук С.Т.Адміністративні стягнення (в запитаннях і відповідях). – К., 1998.

33. Демський Є.Ф. Адміністративна відповідальність. Збірник законодавства України про адміністративну відповідальність. – X., 2005.

34. Додин Е. В.Административная деликтология. Учебное пособие. – Одесса, 1997.

35. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. – М. 1973.

36. Додин Е.В. Исполнение постановлений о наложений административных взысканий. Учебное пособие. – Одесса: Юрид. лит 1999.

37. Доненко В.В. Провадження в справах про порушення правил дорожнього руху: Запитання-відповіді: Навчально-практичний посібник.– Дніпропетровськ, 1999.

38. Законодавство України про адміністративну відповідальність фізичних осіб (з алфавітно-предметним покажчиком) / Упор. М.І. Хавронюк.– К., 2002.

39. Кивалов С. В. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц таможенных органов. Зб. наук. праць. – Одеса, 1996.

40. Плешань О. Деякі питання адміністративної відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних // ЮРИСТ & ЗАКОН. – 2012 - №36. - С. 54.

41. Кисин В. Р., Коренев А. П., Селиванов В. В. Производство по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых органами внутренних дел (милицией): Учеб. пособ. (образцы документов) / Под ред. А.П. Коренева. – М., 1989.

42. Коліушко І., Голосніченко І. До проблеми відмежування адміністративних проступків від проступків, що підпадають під юрисдикцію суду // Право України. – 2001. – № 3. – С. 39.

43. Коломоєць Т. Щодо ефективності адміністративних штрафів // Право України. – 2001. – № 2. – С. 84.

44. Колпаков В.К.Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) : навч. посіб. / В.К.Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

45. Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання // Право України. – 2001 – № 1. – С. 81.

46. Миронюк Р.Діяльність органів внутрішніх справ з виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу: порядок та особливості // Право України. – 2001. – №11. – С. 60.

47. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учебное пособие. – X., 2004

48. Шергин А. П. Административная юрисдикций. – М, 1979.

49. Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органовуправления. – М., 1979.

50. Кравчук О. Адміністративна відповідальність // Дебет-Кредит. – 2012 - № 40 – С. 78.

51. Ящук О.В. Законодавство України про адміністративну відповідальність: сучасний стан і перспективні положення його розвитку // Юридична наука – 2011.- № 2. – С. 150