Включенность клиента в процесс консультирования
Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Включенность клиента в процесс консультирования 

Для того чтобы процесс консультирования был эффективным, клиент во время приема должен чувствовать себя максимально включенным в беседу, ярко и эмоционально переживать все, что обсуждается с консультантом. Для того чтобы обеспечить такую включенность, психолог должен следить за тем, чтобы развитие разговора выглядело для клиента логичным и понятным, а также чтобы человек не просто “внимал” специалисту, а ему было действительно интересно. Ведь только в том случае, если понятно и интересно все, что обсуждается, можно активно искать пути разрешения своей ситуации, переживать и анализировать ее.

Бывает, что во время приема клиент вдруг теряет интерес к обсуждаемой теме, устает, внутренне не соглашается, но не хочет говорить об этом. В этой ситуации не стоит “нагнетать атмосферу”, настаивать, пытаться выяснить все “до конца”. Лучше, если психолог сменит тему, пошутит и таким образом разрядит обстановку, сохранив за счет этого включенность и интерес клиента к процессу консультирования и обеспечив продуктивность психологического воздействия.

28.Принципи психологічного консультування.

Для забезпечення результативності та ефективності психологічного консультування необхідно дотримуватися таких його принципів: -принцип доброзичливого й безоцінного ставлення до клієнта, що передбачає вияв емоційної теплоти й поваги, вміння прийняти клієнта таким, яким він є, не оцінюючи й не засуджуючи його норми і цінності, стиль життя і поведінку; - забезпечення конфіденційності зустрічі. Цей принцип означає, що психолог зберігає у таємниці все, що стосується клієнта, його особистих проблем і життєвих обставин - принцип добровільності, що означає, що клієнт сам звертається до психолога, оскільки суб'єктивно відчуває труднощі у своєму житті та мотивований до сприйняття психологічної допомоги;

- принцип професійної вмотивованості консультанта означає, що він захищає інтереси клієнта, а не інших осіб чи організацій, не бере бік жодного з учасників конфлікту, уникає упередженого ставлення; - принцип відмови психолога від порад чи рецептів. Завданням є посилення відповідальності клієнта за те, що з ним відбувається, спонукання його до активності в аналізі проблем, у пошуку виходу з кризи; -розмежування особистих і професійних відносин. Психолог не може вступати з клієнтом у будь-які особисті стосунки. Психолог не може встановлювати дружні стосунки з клієнтом, а також надавати допомогу друзям чи родичам.

 

29. Принципи ставлення суспільства до громадян похилого віку.

Соціальні проблеми старіння виникли разом із розвитком суспільства. Вони виражалися у цьому, яку позицію займало суспільство стосовно старіючим і "старим людей і яке фактичне місце вони обіймали серед інших вікових груп, які функції у суспільстві вони виконували.

У давні часи старі не вмирали своєї смерті, т.к. у племені, які живуть у конкуруючих умовах навколишнім світом був місця слабким і немічним. Поки чоловік був корисний як мисливець, знавець природи, він був поважаємо, але тільки пам'ять відмовлялася служити йому, він ставав тягарем для племені, чужаком, це й недочеловеком, і надлюдиною, і ідолом, і непотрібної зношеною річчю, тобто. він був «іншим» та її кидали напризволяще.

Коли сталося згасання цього варварського звичаю сказати з точністю неможливо. І все-таки можна сказати, що це пов'язано з господарським прогресом. Недарма кажуть, що « про розвиток суспільства судять з його відношення до стариків та дітей», яких через непотрібність теж вбивали при народженні, особливо ця доля стосувалася дівчат.

Згодом, принаймні поліпшення побутових умов формується нова, більш гуманна, мораль. Літніх людей як перестають знищувати, а й ставлять їх предметом вшанування і із боку молодших поколінь. Найбільшим повагою користувалися старі під час класичної давнини (давня Еллада, древній Рим). Привілеєм старості була мудрість.

Далі під впливом промислових революцій, урбанізації, формування класу пролетарів що зберігся престиж старості став руйнуватися. Становище більшості старих людей погіршилося. ХХ століття успадкував стереотиповий образ старого, що сформувався під час історичного поступу. Рано вичавлені з ринку робочої сили в, пенсіонери стають тягарем суспільству, орієнтованого отримання прибутків і мало піклується про конкретну людину. Більшість старих позбавлена достатніх гроші на прожиття. Але вони складається враження, що вони просять милостині, ситуація погіршується емоційним станом старих людей, які втрачають близьких, друзів, переживають самотність і втрачають увагу оточуючих.

Ворожі почуття до старих людей – геронтофобия, - це реліктове явище, зайшле до нас з минулого, коли було місця старому фахівця в царині суспільстві. Сучасні геронтофобы надходять не краще древніх, з тією різницею, що ні особисто убивають старих, а доводять тих до самогубства. Про що засвідчую численні самогубства старих до західні країни та й в нам також.

 

30. Причини виникнення страхів у дітей.

Також існує безліч різних передумов для розвитку страхів у дітей. Причини виникнення їх найчастіше заховані набагато глибше, ніж здається. Там, де дорослі і не здогадуються шукати їх. Психологи називають основні з них:

1. Яким би це не здалося дивним, але урбанізація внесла свою величезну лепту в почастішання випадків виникнення дитячих страхів

Дитина може відчувати себе самотнім, втомленим від постійного достатку нової, часто абсолютно непотрібною йому інформації. Крім того, міські діти, як правило, найчастіше страждають від гіпертрофованої опіки батьків, що теж дуже несприятливо позначається на дитячій психіці, робить дитину невпевненим у собі і боязким.

2. Брак спілкування з дорослими людьми також далеко не нешкідлива

Ніякі комп'ютерні ігри, телевізор і найдорожчі іграшки не можуть замінити дитині живого людського спілкування. Відсутність тісного емоційного контакту з батьками в половині всіх випадків є причиною виникнення дитячих страхів. Дуже часто для повного їх усунення досить просто проводити з дитиною більше часу. І не просто знаходитися поруч, а саме спілкуватися: здійснювати спільні прогулянки, грати, читати.

3. Психологи помітили якусь закономірність: ті діти, які не отримують необхідну їм за віком фізичне навантаження, набагато частіше стикаються з проблемою виникнення у них страхів.

4. Домінантне поведінка матері також є причиною виникнення дитячих страхів

Якщо жінка займає лідируючу роль в сім'ї, дозволяє собі агресивна поведінка по відношенню до решти членів сім'ї, страхи у дитини в подібному випадку йому забезпечені.

5. Сварки в будинку також майже неминуче призводять до появи сильних дитячих страхів

Дитина не до кінця усвідомлює, що ж відбувається в його родині, однак те, що щось не гаразд, він прекрасно почуває. І ці тривоги втілюються в страхах, хоча справжні причини дитячих страхів так і залишаються загадкою для батьків.

 

31. Проблема усвідомлення неправильності вибору професії, місця та умов роботи

Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и социально-экономических условий.

Профессиональное самоопределение молодежи является одним из способов проектирования возможного будущего. При этом стартовые возможности молодежи отражают реальные социальные возможности в осуществлении жизненных планов, которые часто опираются не на реальные возможности личности, а на завышенные ожидания. Для молодежи жизненный план связан, прежде всего, с социально-профессиональными ориентациями, которые являются главными критериями выбора профессии. Поскольку индивид придает всем окружающим его явлениям определенное значение, фиксирующееся в оценках, ценностях и других элементах структуры личности. Именно эти элементы психики включаются в мотивацию конкретного выбора. Основой же оценки являются цели, которые человек преследует в жизни.

Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального становления личности является ее способность находить личностный смысл в профессиональном труде, самостоятельно проектировать, творить свою профессиональную жизнь, ответственно принимать решения о выборе профессии, специальности и места работы.

Конечно, эти жизненно важные проблемы возникают перед личностью в течение всей ее жизни. Личность же постоянно изменяется, развивается, значит, на разных стадиях ее развития одни и те же задачи профессионального самоопределения решаются по-разному. Постоянное уточнение своего места в мире профессий (либо конкретной профессии), осмысление своей социально-профессиональной роли, отношения к профессиональному труду, коллективу и самому себе становятся важными компонентами жизни человека. Иногда возникает отчуждение от профессии, человек начинает тяготиться, испытывает неудовлетворенность своим профессиональным положением. Нередки случаи вынужденной смены профессии (специальности) и места работы.

Перед личностью постоянно возникают проблемы, требующие от нее определения своего отношения к профессиям, иногда анализа и рефлексии собственных профессиональных достижений, принятия решения о выборе профессии или ее смене, уточнения и коррекции карьеры, решения других профессионально обусловленных вопросов. Весь этот комплекс проблем в профессиоведеннии объясняют понятием профессиональное самоопределение.

Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии.

Основными средствами формирования профессионального самоопределения в системе профессиональной ориентации являются:

· профессиональная информация и просвещение – информирование человека о кадровом запросе рынка труда, о требовании профессии к качествам человека, способах и путях их приобретения, о социально-экономических, психофизиологических особенностях выбора профессии;

· развитие интересов, склонностей и способностей в деятельности, приближенной к профессиональной. Это моделирование, практическое выполнение законченных циклов, элементов, характеризующих профессиональную деятельность на различных уровнях: технологическом, функциональном и творческом;

· профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи в выборе профессии, соответствующей индивидуальным особенностям человека и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах, возможностях трудоустройства и обучения выбранной профессии, специальности;

· профессиональный отбор – специализированная процедура изучения и вероятностной оценки пригодности человека к овладению специальностью, достижению требуемого уровня мастерства и успешному выполнению профессиональных обязанностей в типовых и затрудненных условиях;

· профессиональная адаптация – процесс включения, вхождения человека в профессиональную деятельность, освоение условий, требований труда, ориентация в новом коллективе, его нормах, правилах и достижение им в оптимально короткое время требуемой производительности труда.

 

Вопрос№32.Проблемы ребенка как отображение психологических проблем родителей

Поведение ребенка ,как правило,это отзеркаливание событий,которые происходят в жизни их родителей.Неправильная реакция взрослых на травмирующее событие влечет нестандартное поведение ребенка.Трудных детей не бывает.Важно знать ,что проблемное поведение ребенка –это сигнал тревоги:Обратите внимание!

Если ребеной становиться агрессивным или наборот замыкается,то сразу нужно обратить внимание на то,что происходит в семье,в отношениях между родными. Современный системный подход в психологии, основоположник БертХеллингер –называет одним из источников информации о благополучии или неблагополучии в семье,с которого черпает свои чувства ребенок,общее для семьи “энергоинформационное поле” ,которое сохраняется в цепочке поколений и определяет положение членов семьи и “роли” ,которые они играют.Рассмотрим,как родовая информация,подобно вербальной и невербальной,влияет на поведение ребенка.По Б.Хеллингеру,сила любви к своей семье и к своему роду заставляет ребенка неосознанно взять на себя проблему,которую не хотят решать родители.Они привыкли связывать все проблемы с подростковым возрастом,неправильной школьной системой и т.д.,забывая ,что много в чем мы сами есть творцами своих проблем.Когда в семье случаются негативные события ,взрослые способны закрыться от них, не думать об этом,переключиться на внешние события.Но проблемы не исчезают сами по себе.Они должны быть правильно оценены и прожиты.А поскольку участники событий не хотят этого делать,за них это делает ребенок.Дети чувствительны к проблемам своих родителей и готовы сделать для них много.Так,они повзрослев,престают жить своей жизнью,отдавая всю энергию родителям и оставляя себе пустоту.

33. професійна підготовка психолога-консультанта

Профессиональная подготовка психолога-консультанта включает в себя, кроме обязательной для любого психолога общеобразовательной научной подготовки (в нее входит минимум научных знаний, необходимых профессиональному психологу любого профиля), также и освоение ряда разделов психологии, предполагающих специализацию в соответствующей профессиональной области, в данном случае – в области психологического консультирования. Эти специальные направления профессиональной подготовки психолога-консультанта следующие:1. Изучение подготовительного этапа психологического консультирования.2. Освоение информации о содержании работы психолога-консультанта.3. Овладение методами работы психолога-консультанта с клиентом.4. Ознакомление с особенностями проведения психологического консультирования в следующих специальных областях: семейное консультирование, деловое консультирование, психолого-педагогическое консультирование, интимно-личностное консультирование.5. Работа психолога-консультанта под руководством более опытного психолога-консультанта–супервизора.Изучение процесса подготовки работы психологической консультации включает в себя внимательное ознакомление с комплексом организационных вопросов, включая выбор области консультирования, начала работы консультации и т.д.

Среди тех конкретных задач, которые в практическом плане должен уметь решать психолог-консультант, могут быть названы следующие:

• Определение круга потенциальных клиентов – посетителей психологической консультации, их возможных проблем в зависимости от содержания работы психологической консультации и от тех профессиональных требований, которые могут быть предъявлены к работающим в консультации психологам.

• Подбор кадров психологов и обслуживающего персонала для работы в психологической консультации. Проведение с кадрами специальной подготовительной работы по ознакомлению с условиями работы и обязанностями, с организацией взаимодействия друг с другом, с правилами работы консультации.

• Подготовка материальной базы и документации для начала практической работы консультации.

• Подготовка и распространение информации о работе консультации среди потенциальных клиентов.

Знакомство с организацией работы психологической консультации включает в себя также освоение того, как создается психологическая консультация, что входит в минимум необходимого для нее оборудования, каков оптимальный режим работы психологической консультации и психолога-консультанта, какой должна быть обстановка в психологической консультации во время ее работы и ряд других вопросов.

34. Профілактика дитячих страхів

«Детские страхи» – это эмоциональные реакции детей на ситуацию угрозы (реальную или воображаемую), или на опасный в представлении детей объект, переживаемые ими как дискомфорт, возбуждение, желание убежать или спрятаться. (Психологос)

 

Чувство страха – базовая, врождённая эмоция, при этом врождённой является только способность бояться. А вот список Страшного создаётся, как правило, в результате социального научения по своей инициативе, с помощью родителей, друзей, фильмов и СМИ.

Можно ли своевременно предупредить появление возможных страхов?

Атмосфера психологического комфорта, включающая любовь, взаимопонимание родителей и детей, начиная с их рождения и далее в соответствии с его жизненно важными потребностями – основа профилактики появления и развития детских страхов.

· Её следует начинать с того момента, когда вы узнаете о беременности. Ребенок переживает все стрессы матери вместе с ней. Поэтому очень важно, чтобы будущая мать находилась в гармоничной атмосфере, чтобы ничто ее не пугало и не тревожило.

· Для спокойствия ребенка очень важно, чтобы родители и другие лица, имеющие отношение к воспитанию ребенка, выработали единые правила.

· Лучшая профилактика страха - дать ребенку нагуляться и наиграться днем в активные игры, набегаться и напрыгаться. Тогда вечером он уснет, как только его голова коснется подушки. И если в комнате, где он спит, не будут выяснять отношения или смотреть фильмы ужасов, пусть даже и на минимальной громкости, то ребенок прекрасно выспится, встанет утром бодрым и в прекрасном настроении.

· Почти никогда не страдают от навязчивых страхов дети, уверенные в себе и своих силах. Это не значит, что таких детей не критикуют и не наказывают. Их просто не забывают и хвалить.

1. Родители с удовольствием подчеркивают их достижения. Это могут быть первые пять шагов подряд без опоры и без падения, красиво нарисованная картинка или решенная задача. Дети постоянно слышат в свой адрес: «Молодец! Как у тебя хорошо получается!»

2. Им доверяют такие «взрослые» дела, как мытье посуды, подметание и мытьё пола. А потом благодарят за выполненное задание и радуются, что в доме есть такой помощник или помощница.

3. На неудачах внимания не заостряют. Разбилась тарелка? К счастью! Ребенок ощущает себя сильным, умелым и полезным членом семьи. На такой почве страхи не растут, а если и появляются какие-то случайные, ветром занесенные, то чахнут на корню.

 

· Меньше подвержены страхам дети, которым родители дают свободу, в том числе и свободу принятия решений, с которыми проводят достаточно много времени, играют, ходят на прогулки, в театры, парки аттракционов, которых принимают и любят такими, какие они есть, со всеми их недостатками и несовершенствами.

35. Процедура и техніка консультативного процесу

Консультирование необходимо начинать с планирования времени. Оптимальный временной режим работы позволяет консультанту выполнять его профессиональные обязанности на высоком технологическом уровне, поддерживать профессиональное мастерство и повышать свою профессиональную квалификацию.Структурирование процесса консультирования начинается с планирования встречи с клиентом. Подготовка к ней состоит из ряда стадий:1. Составление предварительного представления о клиенте и его проблеме. Сведения, полученные консультантом перед началом работы с клиентом, помогут реализовать следующие этапы подготовки к консультации.

2. Систематизация знаний по имеющейся проблеме. На данном этапе консультант может просмотреть литературу по данной проблеме; проконсультироваться с коллегами; ознакомиться с новыми исследованиями.

3. Разработка плана проведения консультации. Следует учесть, что наличие плана может иметь положительную и отрицательную стороны. Консультанту необходимо уметь изменять намеченный план в зависимости от ситуации, иначе можно упустить важные для клиента моменты, главные направления дальнейшей работы.

4. Подбор психодиагностических средств.Следование данному алгоритму позволит, особенно начинающим консультантам, чувствовать себя уверенно в процессе работы.Процесс консультирования также возможно представить в виде последовательно сменяющих друг друга этапов. Ученые предлагают различные модели консультирования.

Большинством специалистов на практике используется пятиэтапная методика консультирования:

I этап. Установление и закрепление доверительных взаимоотношений с клиентом (поддержание консультантом доверительных отношений с клиентом должно осуществляться на протяжении всего процесса консультирования). Консультант поддерживает клиента, создает для него условия психологической безопасности и вызывает у клиента доверие к себе как к профессионалу.

II этап. "Исповедь" клиента консультанту (субъективное эмоциональное словесное изложение клиентом его психологических и социально-психологических проблем). У консультанта возникает общее представление о внутренних и внешних причинах психосоциальных проблем клиента, и появляются первые рабочие гипотезы - предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений. Благодаря консультативным гипотезам консультант может сформулировать тот ряд психосоциальных проблем, с которыми пришел к нему клиент. Специалист начинает формулировать предварительное профессиональное консультативное заключение.III этап. Анализ (осмысление, обдумывание) социально-психологической проблематики клиента; проверка генеральной рабочей консультативной гипотезы.IV этап. Всесторонняя профессиональная проработка консультантом значимых проблем клиента, поиски осуществление консультантом вместе с клиентом оптимальных решений проблем клиента и нахождение ресурсов (с целью разрешения социально-психологических сложностей клиента и выхода из его трудной жизненной ситуации).

Техніка привітання. Здійснюється за допомогою стандартних фраз: «Радий Вас бачити...», «Приємно познайомитися...». Складовим елементом цієї техніки, який може бути застосований спеціалістом на розсуд спеціаліста, є зустріч клієнта перед консультативним кабінетом.
Техніка «проведення клієнта на місце». Особливо доречна у випадках первинного відвідування клієнтом психоконсультативного кабінету. У цей момент техніка «проведення клієнта на місце» тісно пов'язана з техніками «вибір клієнтом свого місця» і «вибір свого місця психологом-консультантом».

Бесіда, цілеспрямовано організована спеціалістом, є основним методом проведення консультування. Як специфічний вид бесіди виділяється інтерв'ю[135].
Інтерв 'ю - спосіб отримання соціально-психологічної інформації за допомогою усного опитування. Виділяють два види інтерв'ю: вільне і стандартизоване.
Вільне інтерв 'ю не залежить від теми і форми бесіди й передбачає співпрацю клієнта у пошуці необхідної інформації. До його переваг можна віднести широкий діапазон безпосередніх поведінкових реакцій клієнта, які спостерігає спеціаліст, що сприяє більш якісному отриманню інформації про особистість клієнта і його проблеми, до недоліків - може займати великий проміжок часу.
Стандартизоване інтерв'ю — наближене за формою до анкети, але відмінне від неї більшою свободою клієнта при формулюванні відповідей. Найбільш корисним є стандартизоване інтерв'ю на початку консультативного процесу при орієнтуванні в проблемі. Отримані дані уточнюються й використовуються для висунення нових гіпотез.
Перевага: інформативність, економія часу, кількісна вираженість результату.
Недоліки: вірогідність втрати емоційного контакту з клієнтом, зменшення проявів безпосередніх поведінкових реакцій внаслідок активізації механізмів захисту.
Спостереження - емпіричний метод психологічного консультування, що полягає у цілеспрямованому й усвідомленому сприйнятті спеціалістом психічних проявів клієнта. Цей метод дозволяє спеціалісту зібрати інформацію про клієнта, виявити найбільш значущі моменти, відслідковувати зміни його стану на різних етапах консультативного процесу. До недоліків можна віднести: суб'єктивізм спеціаліста, який може проявитися у фіксації уваги на факті, що значимий з позиції консультанта, а не клієнта, і в подальшій інтерпретації цього факту, а не в його проясненні. Спостереження застосовується на всіх етапах консультативного процесу.
Психологічні тести - стандартизований метод для виміру рівня розвитку чи стану якої-небудь психологічної якості чи властивості окремого індивіда. У межах психологічного консультування застосовуються тести, що відповідають певним критеріям. Основні техніки: діалог, слухання (ці техніки є присутніми на всіх етапах психоконсультативної взаємодії).
Діалог. Визначається як мовне спілкування між двома і більше людьми, передбачаючи обмін репліками.
Техніка «слухання». Ця техніка передбачає, перш за все, «чути» іншу людину, а в даному випадку - клієнта.
Відповідно, можна виділити два аспекти слухання: вербальний і невербальний.
До вербального аспекту відносяться безпосередньо слова, словосполучення, метафори, які вживає клієнт у своєму мовленні.