Методика організації навчального процесу на практичному занятті.
Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Методика організації навчального процесу на практичному занятті.Підготовчі етапи

5.1.1 При перевірці присутності студентів на заняття слід оцінити форму одягу студентів, їх зовнішній вигляд, виконання ними таким чином правил асептики та медичної етики.

5.1.2 Коротка інформація, щодо актуальності теми може бути доручена 1-2 студентам за їх бажанням з наступним коментарем викладача.

5.1.3 Початковий рівень підготовки студентів визначається шляхом подачі кожного з них відповідей на 1 варіант підбірки з 15 стандартизованих тестів. Номери вірних відповідей проводяться письмово.

Основний етап

Проводяться індивідуально-груповим методом в залежності від наявності тематичних хворих у відділеннях: хірургічному, ортонево-травматологічному, гнійно-септичної хірургії, кістково-гнійному відділенні, центри лікування сепсису. Особлива увага студентів звертається на рентгенологічну діагностику ХСХІ, лабораторні методи обстеження та програму лікування даних хворих.

Заключний етап

Проводиться оцінка діяльності кожного студента упродовж всього зайняття по темі хронічної специфічної хірургічної інфекції, проводиться кінцевий контроль знань шляхом вирішення кожним студентом 2 ситуаційних завдань формату А.

Виставляється загальна оцінка за практичні заняття за рейтинговим принципом.

 

При цьому застосовується така система конвертації традиційних оцінок в бали:

Традиційні оцінки Конвертації з теми
модуль 1 модуль 2
"5" "4" "3" "2"      

Крім того, при визначенні загальної оцінки в балах слід використовувати наступні критерії

 

Додатки

Засоби для контролю:

Тестові завдання

Ситуаційні задачі

Контроль питання

Практичні завдання

Тестові завдання

1. До якого різновиду збудників захворювань відноситься збудник туберкульозу?

а) коки;

б) палички;

в) мікобактерії;

г) віруси;

д) гриби.

 

2. Який вчений відкрив збудника актиномікозу?

а) Р. Вірхов;

б) Р. Лангбек;

в) Р. Кох;

г) Л. Пастер;

д) І. Мечников.

 

3. З чого мікроскопічне складається туберкульозний горбик?

а) поліморфних клітин;

б) дрібних клітин;

в) гігантських клітин ;

г) пласких клітин;

д) призматичних клітин.

 

4. При якій формі суглобового туберкульозу спостерігається поява нориць?

а) синовіальна;

б) фунгозна;

в) кісткова;

г) проліферативна;

д) хрящова.

 

5. Який антибіотик є специфічним у лікуванні туберкульозу?

а) еритроміцин;

б) саліцилова кислота;

в) канаміцин;

г) пеніцилін;

д) гатіфлоксацин.

 

6. Який захід належить до консервативних при лікуванні туберкульозу?

а) скелетний витяг;

б) розкриття гноячка;

в) суглобні резекції;

г) секвестректомії;

д) артородези.

 

7. В якому випадку туберкульозного ураження використовується гіпсове ліжечко?

а) туберкульозний коксит;

б) туберкульозний спондиліт;

в) туберкульозний гоніт;

г) туберкульоз легень;

д) туберкульозний анкілоз.

 

8. В якому періоді сифілісу уражаються кістки та суглоби?

а) первинному;

б) вторинному;

в) третинному;

г) четвертинному;

д) розпалу хвороби.

 

9. Чим характерне сифілітичне ураження кісток гомілки?

а) патологічними переломами;

б) шаблеподібна деформація;

в) норицею;

г) утворенням секвестрів;

д) утворенням абсцесу.

 

10. Яка шкірна реакція застосовується у діагностиці актиномікозу?

а) Грегерсена-Ієнсена;

б) Манту;

в) Пірке;

г) Васермана;

д) з актинолізатом.

 

11. Близько 50% актиномікоз них інфільтратів локалізуються?

а) нижні кінцівки;

б) груди, живіт;

в) нижня щелепа, шия;

г) верхні кінцівки;

д) спина.

 

12. Що є абсолютною ознакою присутності актиномікозу?

а) серологічна реакція;

б) наявність грибів при мікроскопії;

в) реакція преципітації;

г) наявність нориць;

д) наявність абсцесу.

 

13. Як називається форма туберкульозу, що виникає при першому контакті з паличкою Коха?

а) гематогенний;

б) вторинний;

в) первинний;

г) загальний;

д) суглобовий.

 

14. Туберкульозна інфекція частіше локалізується в місцях кісток багатих на:

а) компактну речовину

б) губчасту речовину

в) окістя

г) хрящову тканину

д) сполучну тканину.

 

15. Які препарати є специфічними для лікування актиномікозу?

а) йодисті

б) хлористі

в) преципітати

г) актиномізати

д) антибіотики

 

16. До якого різновиду збудників захворювань відноситься збудник сифілісу?

а) коки;

б) спірохети;

в) мікобактерії;

г) віруси;

д) гриби.

 

17. Який вчений відкрив збудника сифілісу?

а) Л. Адісон та Бірмер;

б) Шаудін та Гофман;

в) Мечников і Сєчєнов;

г) Пастер і Лістер;

д) Дельбе і перес.

 

18. Що є особливістю кісткового туберкульозу?

а) туберкульозний остеомієліт;

б) патологічні переломи;

в) туберкульозний периостит;

г) туберкульозний остит;

д) туберкульозний анкілоз.

 

19. При якій формі суглобового туберкульозу спостерігається поява „білої пухлини"?

а) синовіальна;

б) фунгозна;

в) кісткова;

г) проліферативна;

д) хрящова.;

 

20. Які лімфовузли частіше уражаються туберкульозом?

а) пахвинні;

б) бронхіальна;

в) брижові;

г) пахвові;

д) потиличні.

 

21. Який захід належить до оперативних при лікуванні туберкульозу?

а) скелетний витяг;

б) гіпсові пов'язки;

в) суглобні резекції;

г) електрофорез;

д) хіміотерапія.

 

22. Яким шляхом найбільш часто відбувається інфікування людини сифілісом?

а) аліментарним;

б) контактним, трансфузійним;

в) повітряно-крапельним;

г) парентеральним;

д) через плаценту.

 

23. Які кісткові ураження характерні для вторинного періоду сифілісу?

а) сифілітичний остеомієліт;

б) остеоартрит;

в) сифілітичний періостит;

г) сифілітичний секвестр ;

д) сифілітичний ендостит.

 

24. Чим характерна сифілітична виразка?

а) некротичне дно;

б) «сальне» дно, щільні краї;

в) «підриті краї»;

г) м'які краї;

д) східцеподібні краї.

 

25. На яких рослинах частіше зустрічаються гриби - збудники актиномікозу?

а) на лісових деревах;

б) на садових деревах;

в) на квітах;

г) на стеблах ячменю, жита;

д) на рослинах родини пасльонових.

 

26. Що таке друзи?

а) скопичення лейкоцитів;

б) скопичення променистих грибів;

в) скопичення еритроцитів;

г) скопичення гігантських клітин;

д) скопичення макрофагів.

 

27. Що не входить до комплексу консервативного лікування актиномікозу?

а) антибіотики;

б) йодисті препарати;

в) специфічні актинолізати;

г) спиртові компреси;

д) вітаміни.

 

28. Як називається процес відкладання солей кальцію у туберкульозному горбику?

а) організація;

б) осифікація;

в) каналізація;

г) загоювання;

д) петрифікація.

 

29. Фрагмент зміненої кістки, що вільно знаходиться в гнійній порожнині носить назву:

а) фрагмент

б) елемент

в)секвестр

г) осколок

д) частина

 

30. "Сірчаними пробами" в відділеннях з нориць при актиномікозі є:

а) скопичення лейкоцитів

б) скопичення фібрину

в) скопичення некрозу

г) скопичення проминистих грибів

д) скопичення грибів Candida.

31. До якого різновиду збудників захворювань відноситься збудник актиномікозу?

а) коки;

б) спірохети;

в) мікобактерії;

г) віруси;

д) гриби.

 

32. Яким шляхом найбільш часто відбувається інфікування людини туберкульозом?

а) аліментарним;

б) контактним;

в) повітряно-крапельним;

г) парентеральним;

д) через плаценту.

 

33. Що призводить до виникнення холодного туберкульозного натічника (напливу)?

а) туберкульозний коксит;

б) туберкульозний спондиліт;

в) туберкульозний гоніт;

г) туберкульоз легень;

д) туберкульозний анкілоз.

 

34. Причиною чого є виникнення м'язової атрофії, склерозу шкіри та підшкірної клітковини ураженої кінцівки (синдром Александрова)?

а) розлади кровообігу;

б) порушення нервової трофіки;

в) порушення лімфатичного обігу;

г) порушення ортостатики;

д) порушення структури оксидоредуктази.

 

35. Яка дієта за Певзнером призначається хворим на туберкульоз?

а) стіл № 1;

б) стіл № 7;

в) стіл № 15;

г) стіл №11;

д) стіл № 23.

 

36. Яким шляхом найбільш часто відбувається інфікування людини туберкульозом кишечника?

а) аліментарним;

б) контактним;

в) повітряно-крапельним;

г) парентеральним;

д) через плаценту.

 

37. Що є первинним сифілітичним афектом?

а) фурункул;

б) карбункул;

в) твердий шанкр;

г) м'який шанкр;

д) інфільтрат.

 

38. В яких кістках частіше розвивається сифілітичний периостит?

а) великих трубчастих;

б) кістках черепа, ребрах;

в) хребцях;

г) фалангах пальців;

д) дрібних кістках стопи.

 

39. Яка серологічна реакція характерна для сифілісу?

а) Грегерсена-Ієнсена;

б) Манту;

в) Пірке;

г) Васермана;

д) Відаля.

 

40. Скільки триває інкубаційний період актиномікозу?

а) кілька днів;

б) кілька тижнів;

в) кілька років;

г) кілька годин;

д) кілька місяців.

 

41. Чим характерний інфільтрат тканин при актиномікозі?

а) еластичної консистенції;

б) м'якої консистенції;

в) дерев'янистої консистенції;

г) щільної консистенції;

д) рідкої консистенції.

 

42. Який із вказаних методів застосовується для лікування актиномікозу?

а) рентгентерапія;

б)УВЧ;

в) СВЧ;

г) динамотермія;

д) електрофорез.

 

43. В 1995 році ВООЗ оголосила територію Україну зоною:

а) ендемічною зоною на туберкульоз

б) спорадичною на туберкульоз

в) епізодичною на туберкульоз

г) епідемічною на туберкульоз

д) благополучною на туберкульоз

 

44. Вилив токсинів, обмеження функції, порушення нейротрофічних процесів в кінцівці приводить до її:

а) гіпертрофії

б) гіпотрофії

в) атрофії

г) дегенерації

д) малярії

 

45. Працівники яких виробництв частіше других уражуються актиномікозом?

а) машинобудівного

б) будівельного

в) сільськогосподарського

г) шахтарі

д) сталевари.

 

46. Який вчений відкрив збудника туберкульозу?

а) Р. Вірхов;

б) Д. Заболотний;

в) Р. Кох;

г) Л. Пастер;

д) І. Мечников.

 

47. Що є первинним морфологічним субстратом при розвитку туберкульозу?

а) туберкульозний рубець;

б) туберкульозний горбик;

в) туберкульозний нарив;

г) туберкульозний інфільтрат;

д) туберкульозний абсцес.

 

48. Де частіше локалізується специфічний туберкульозний остемієліт?

а) діафіз кістки;

б) кісткове мозковий канал;

в) окістя;

г) хрящ;

д) метаепіфіз кістки.

 

49. Який препарат не є специфічним при лікуванні туберкульозу?

а) парааміносаліцилова кислота;

б) саліцилова кислота;

в) фтивазид;

г) тубазид;

д) рифампіцин.

 

50. Курорти якої зони України рекомендують хворим на туберкульоз?

а) північної;

б) південної;

в) західної;

г) східної;

д) полісся.

 

51. Які фізіотерапевтичні методи застосовуються при лікуванні туберкульозу?

а) геліотерапія, лазеротерапія;

б) УВЧ;

в) електрофорез;

г) дарсонвалізація;

д) гальванізація.

 

52. Найчастіше місце локалізації твердого шанкру?

а) голова;

б) шия;

в) тулуб;

г) спина;

д) зовнішні статеві органи.

 

53. Утворення якого морфологічного субстрату характерне для четвертинного (пізнього) періоду сифілісу?

а) карбункул;

б) інфільтрат;

в) гума, виразка;

г) нориця;

д) абсцес.

 

54. Яка шкірна реакція застосовується у діагностиці туберкульозу?

а) Грегерсена-Ієнсена;

б) Манту;

в) Пірке;

г) Васермана;

д) Відаля.

 

55. Яким шляхом переважно потрапляють в організм збудники актиномікозу?

а) при вдиханні;

б) трансфузійним шляхом;

в) імплантаційним;

г) гематогенним;

д) пероральним.

 

56. Чим характерний інфільтрат тканин при актиномікозі?

а) некротизується;

б) утворюються нориці;

в) малігнізується;

г) кровоточить;

д) покривається плівками.

 

57. Де найчастіше локалізуються вогнища туберкульозу?

а) легені;

б) нирки;

в) кістки;

г) печінка;

д) селезінка.

 

58. Некроз туберкульозних горбиків приводить до утворення:

а) рідкого гною

б) густого гною

в) казеозного розпаду

г) водянистого розпаду

д) слизового розпаду

 

59. При переході туберкульозного процесу на суглоб з боку суглобової щілини відмічається:

а)звуження

б) розширення

в) зміщення

г) запустіння

д)зникнення

 

60. Ліквідація кісткове-мозкової порожнини при сифілітичному остеомієліті носить назву:

а) остеомаляція

б) остеопродукції

в) ебурнеація

г) інкарнація

д) сатисеракція.