Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Контрольна робота №7

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Задача.Залізобетонні вироби з ДБК на будівництво перевозяться автопоїздами КамАЗ-5410 з напівпричепами КрАП-9370 (qн =14 т). Річний обсяг перевезень 253 тис. т; lї.в.= 9 км; νт =23 км/год; Тм =10 год.; tз =16 хв.; tв =10 хв.; αв = 0,75. Визначити необхідне число АТЗ для виконання перевезень методом змінних напівпричепів.

Хід роботи

1. Визначаємо час оберту автопоїзда (тягача), при m = 1 (m – кількість пунктів обміну полу причепів на маршруті), (год.):

;

2. Число обертів за зміну: no = Тгод/to=10/1,66=6 оборотів; (ціле число, обертів)

1. Виробіток одного автопоїзда (тягача) за зміну, (т.):

т

2. За годину один автопоїзд перевезе, при Дк = 365 днів, (т.):

= 84*365*0,75=22995т

3. Необхідне число автотягачів, (од.):

=253000/22995=11 автотягачів;

4. Необхідна кількість полу причепів на ДБК, (од.); mн-роз = 2:

напівпричепа;

5. Необхідна кількість полу причепів на будівництві,(од.); mн-роз = 2:

,15 = 2 напівпричепи;

6. Загальне число полу причепів, (од.):

Аз = Ае + Аіj=11+2+2=15 напівпричепів;

 

Задача 8

Централізовані перевезення залізничної станції обслуговуються автопоїздами ЗІЛ 442300 з напівпричепами ОдАЗ-885( qk=7.5т) Час роботи автомобілів 12 год, Відстань від залізничної станції до пункту А -12 км, на цій дільниці коефіцієнт вантажопідйомності ƴ= 0,8. Від пункту А до пункту В – 4 км, автомобілі їдуть без вантажу , а від В до залізничної станції – 18 км автомобілі їдуть з вантажем ƴ=0,65. Визначити спискове число автотягачів з напівпричепами для перевезень 23 тис. т вантажу в рік, якщо коефіцієнт випуску автомобілів α=0,7, v=22км/год. Час зачеплення та відчеплення напівпричепів становлять tд=12 хв, tр=8 хв.

Розв’язок

Час обороту АТС при tд-ф=(12+8)/60=0,33год складе

Tо=lm\vt+2mt=(12+4+18)/22+2*2*0,33=1,55+1,32=2,87 год

Число обертів за зміну n=Tp/to=12/2,87=4,2=4 об.

Продуктивність 1 автотягача за зміну: U= qk∑ ƴ= 7,5(0,8+0,65)=10,9 т

За рік 1 тягач при безперервній роботі перевезе: Q = UpДк=10,9*365=3978 т. Для виконання річного об’єму робіт на лінії необхідно мати: А= 23000/3978=5,78=6 автотягачів. Спискове число авто: А сп= 6/0,7= 8,6= 9 авто. Необхідне число напівпричепів на лінії в пункт навантаження В :

А= (1+6*22*1/(34+3*0,33*22))= 3,37 =3

В пункті розвантаження А

А= (1+6*22*1/(34+3*0,33*22))= 3,37 =3

В пункті навантаження-розвантаження на залізно дорожній станції:

А= (1+6*22*2/(34+3*0,33*22))= 5,73 =5

Загальна кількість напівпричепів : А= 6+3+3+5 = 17 шт. Асп= 17/0,9= 18,8=19 напівпричепів. Таким чином для забезпечення перевезень потрібно мати 9 автотягачів та 19 напівпричепів

Задача №1

Визначити пропускну здатність автобусного пункту на привокзальній площі за розрахунковий період 5 год. В результаті хронометражних спостережень було встановлено, що середній час стоянки автобуса при посадці і висадці пасажирів складає 4 хвилин, на гальмування при під’їзді до зупиночного пункту і прискорення при від’їзді затрачається по 10 сек., для під’їзду до зупиночного пункту необхідний додатковий час 6 сек.

 

Розв’язок:

Пропускну здатність зупинного пункту j-го виду транспорту визначаємо за формулою:

,

Де Тр – розрахунковий період, год

- середній час стоянки j-го виду транспорту при посадці й висадці пасажирів, с

- середні затрати часу на прискорення при початку руху і уповільненні при гальмуванні, с

- додатковий проміжок часу, необхідний для під’їзду ТЗ до зупинного пункту, с

 

Задача №2

На вантажному пункті розвантажують подачу із 5-ти вагонів. Час фактичної обробки вагонів, що знаходяться на вантажному фронті, до моменту прибуття автомобіля складає 3,9 години. Загальний час вантажної операції з подачею вагонів 4,8 год, а з автомобілем 0,6 год. Приведена вартість простою автомобіля складає 1,8 грн/год, а подачі вагонів – 3,5 грн/год (одного вагону 0,7 грн/год). Чи доцільно залишити обробку вагонів і здійснити розвантаження автотранспорту, а потім завершити обробку подачі вагонів?

Розв’язок:

В загальному вигляді доцільність зупинки обслуговування транспортної одиниці з пріоритетом більш низького класу визначається нерівністю:

, (2.1)

де - відповідно вартість простою 1 год. автомобіля і 1 год. вагона; - відповідно час обслуговування автомобіля і вагона, - додаткові фінансові затрати що виникають внаслідок перестановки транспортних одиниць і простоєм НРМ та персоналу, що їх обслуговує; - додаткові затрати часу на перестановку транспортних одиниць; - час фактичної обробки вагонів до прибуття автомобілів. Якщо нерівність 2.1 виконується, то обробку транспортної одиниці (вагонів) необхідно зупинити, якщо ні, то закінчувати. Для умови даного прикладу, якщо =0, і =0, отримаємо:

.

Таким чином, необхідно продовжити розвантаження вагонів і після цього приступити до розвантаження автомобіля. Найменший час фактичної обробки транспортної одиниці з пріоритетом більш низького класу, після якого переривати обслуговування недоцільно знайдемо:

Для даного прикладу: год.

Задача №3

Вивіз і підвіз пасажирів до залізничної станції здійснюється трьома видами міського транспорту (автобусом, тролейбусом і трамваєм). На привокзальній площі знаходиться чотири зупинки автобуса, три – тролейбуса і дві – трамвая. Пропускна здатність міських видів транспорту складає відповідно 43, 34 і 30 транспортних одиниць за розрахунковий період 4 години. В складі екіпажу трамвая два вагони, тролейбуса – 2 вагони, автобуса один. Визначити пропускну здатність привокзальної площі. Деякі вихідні дані знаходяться в таблиці 1:

Таблиця 1

Кількість екіпажів Місткість рухомого складу, чол
Метрополітен Трамвай Тролейбус Автобус
швидкісний звичайний
Один - - 50-80
Два -
Шість - - - -
Вісім - - - -

Розв’язок:

Загальне число пасажирів, що приїжджають і від’їжджають з привокзальної площі за розрахунковий період знаходиться за формулою:

,

Де - середнє число пасажирів, що може бути вивезене j-м видом міського транспорту (прийм. по таблиці)

- число зупинних пунктів на привокзальній площі j-го виду транспорту

- пропускна здатність міських видів транспорту

Задача №4

На розвантаженні в порту знаходиться баржа. З моменту початку розвантаження пройшло 2,6 год. Загальний час розвантаження баржі 5,2 години. Додаткові затрати часу на перестановку баржі 0,4 год. В порт прибув вантажний теплохід і подача із 10-ти вагонів. Інші вихідні дані для розрахунку приведені в таблиці 1. Необхідно визначити раціональну чергу обробки транспортних засобів в порту.

Таблиця 1

Назва транспортних засобів, що знаходяться в порту Вартість 1 години простою транспортної одиниці, грн Термін обробки, год Додаткові затрати, викликані перестановкою транспортних засобів, год
Баржа 3,8 5,2 0,8
Вантажний теплохід 16,3 8,1 -
Подача вагонів 5,4 3,6 -

Розв’язок:

Знаходимо коефіцієнт : ; ; ; .

Значення коефіцієнта теплоходу і подачі вагонів більші, ніж у баржі, яка стоїть під розвантаженням. Тому необхідно перевірити доцільність перериву обслуговування баржі і постановку під розвантаження транспортної одиниці з більш високим пріоритетом. В даному випадку максимальний пріоритет має вантажний теплохід.

В загальному вигляді доцільність призупинки обслуговування транспортної одиниці з пріоритетом більш низького класу визначається нерівністю:

, де

- вартість 1 години простою відповідно транспортної одиниці, яка прибула і що знаходиться під обробкою;

- термін обслуговування відповідно транспортної одиниці, яка прибула і що знаходиться під обробкою;

- додаткові фінансові затрати що виникають внаслідок перестановки транспортних одиниць і простоєм НРМ та персоналу, що їх обслуговує;

- додаткові затрати часу на перестановку транспортних одиниць;

Використовуючи дану формулу знайдемо:

.

Дана нерівність виконується, отже обробку транспортної одиниці, що знаходиться під вантажними операціями необхідно призупинити, і подати під вантажні операції вантажний теплохід.

Після розвантаження теплохода є можливість приступити до розвантаження вантажів із вагонів. Коефіцієнт для баржі (частина вантажу, що залишилася) і подачі вагонів відповідно рівний:

; .

Враховуючи, що , на обробку потрібно подати спочатку подачу із 10 вагонів, а потім закінчити розвантаження баржі.

Таким чином, оптимальна черга обробки транспортних одиниць в порту передбачає наступну послідовність операцій: розвантаження баржі на протязі 2,6 год; перестановка баржі і подача до причалу вантажного теплохода; обробка теплохода; розвантаження вагонів; подача баржі до причалу і закінчення вантажних операцій.

 

 

Задача №5

На ділянці дороги А-Б розташований міст через річку довжиною 100м. Ширина проїжджої частини на підході до мосту з однієї та іншої сторони складає 7,5 м., а ширина мосту – 6м. Міст горизонтальний і прямолінійний. Підхід до мосту зі сторони Б має криву в плані радіусом R=800м., а зі сторони А на прямій ділянці в плані похил 8‰. В транспортному потоці частка легкових автомобілів складає 30%. Визначити пропускну здатність мостового переходу.

Розв’язок:

Пропускна здатність смуги руху по мосту, розташованого на прямій в плані і при похилі до 10‰ визначається за формулою:

Пм=420+43*Г+2,285*Lм+0,275*Lм,

Де Г – габарит (ширина) проїжджої частини мосту, м

Lм – довжина мосту.

 

Для даних умов розраховуєм:

Пм=420+43*6+2,285*100+0,275*100=614

 

Пропускна здатність смуги руху на підході до мосту:

Ппм=413+27*в-0,7*і+0,0635*R+434,6*ηл

Де в – ширина проїжджої частини на піході до мосту, м

і – поздовжній похил

R – радіус кривої в плані, м

ηл – частка легкових автомобілів в потоці

 

Оскільки підходи до мосту з двох сторін мають різні характеристики, визначаємо пропускну здатність кожної з них:

Ппм=413+27*7,5-0,7*8+0,0635*0+434,6*0,3=740

Ппм=413+27*7,5-0,7*0+0,0635*800+434,6*0,3=796

В результаті порівняння пропускної здатності смуг руху мосту і підходів до нього встановлюємо пропускну здатність мосту по мінімальному значенні пропуску автомобілів.

П = 614 авт./год

 

Задача №6

Визначити варіант черги обробки транспортних засобів в порту, при якому витрати від простою будуть мінімальні. Вихідні дані приведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Назва транспортних засобів   Вид вантажної операції Вартість 1 години простою транспортної одиниці, грн.. Термін обробки, год.
Подача із 10 вагонів Розвантаження на склад 4,2
Автомобіль Навантаження зі складу 1,2 0,16
Баржа Навантаження зі складу 3,6 8,2
Вантажний теплохід Навантаження зі складу 15,8 16,4

Розв’язок:

Оптимальна черговість по мінімальних витратах, пов’язаних з простоєм рухомого складу при одночасному прибутті транспортних одиниць і детермінованому терміну вантажних операцій, визначається із умови:

Розрахунок критеріїв пріоритету по формулі:

, Відношення

де - вартість однієї години простою і-тої транспортної одиниці;

- термін обслуговування і-тої транспортної одиниці.

Впорядкована послідовність обслуговування транспортних засобів в пункті взаємодії приведена в таблиці 1.2.

Таблиця 8.2

Назва транспортних засобів Коефіцієнт Критерій пріоритету Термін простою, год. Витрати за час простою , грн.
Подача із 10-ти вагонів 0,71 16,56+4,2=20,76 3∙20,76=62,28
Автомобіль 7,5 0,16 1,2∙0,16=0,192
Баржа 0,44 20,76+8,2=28,96 3,6∙28,96=104,256
Вантажний теплохід 0,96 0,16+16,56=16,56 15,8∙16,56=261,648

При оптимальній черговості обробки – витрати, пов’язані з простоєм рухомого складу будуть:

грн..

Якщо порушити оптимальну черговість, наприклад – першими розвантажувати вагони, потім автомобіль, вантажний теплохід і баржу, то:

грн.

Приведені витрати зросли на грн..

Найгірша черговість обробки транспортних засобів буде: баржа – подача вагонів – теплохід – автомобіль. Витрати в цьому випадку:

грн..

Відносне збільшення витрат по відношенню до оптимальних складе:

 

 

Задача №7

Визначити середню інтенсивність потоку автомобілів на вантажний фронт та вагу вантажу яка поступає на переробку за 16 годин, якщо відомо: добовий вантажопотік складе 1200 тон; вантажопідйомність одного автомобіля складе 16 тон; тривалість роботи вантажного фронту 24 години.

Розв’язок:

Середня інтенсивність потоку автомобілів:

авт./год.

Q - добовий вантажопотік

Вага вантажу, яка поступить на вантажний фронт за час :

тонн

- тривалість роботи автомобільного транспорту

Задача №8

Середньодобова кількість великотоннажних контейнері, що розвантажуються на площадці, рівна 60-ти. Контейнерна площадка обладнана козловим краном продуктивністю при роботі за варіантами: вагон – автомобіль , вагон – площадка і площадка – автомобіль контейнеро-операцій/год. Коефіцієнт використання козлового крана по часу на всіх зв’язках 0,85, на вантажний пункт здійснюється в середньому три подачі (уборки) вагонів за добу. Ввіз і вивіз контейнерів здійснюється автотранспортом в робочі дні тижня (крім суботи і неділі). Термін роботи автотранспорту – 14 год. Вірогідність безвідмовної роботи вантажних засобів – 0,9, а частка вантажу, що перевантажується по прямому варіанту складе 20%. Необхідно визначити число контейнерів, що перевантажуються по прямому варіанту за добу.

 

Розв’язок:

Середня інтенсивність вивозу контейнерів автомобільним транспортом:

контейнерів/ год.

7 – кількість днів у тижні; 5 – кількість робочих днів.

Інтенсивність подач (уборок) вагонів з контейнерами:

подачі/год.

За час, коли здійснюється вивіз контейнерів автомобільним транспортом, на площадку прибуде:

контейнерів.

Таким чином, по прямому варіанту буде перевантажено:

контейнерів.

 

 

Задача№9

Визначити теоретичну пропускну спроможність смуги ділянки автомобільної дороги 3 категорії. Технічний стан і режими гальмування переднього і заднього автомобілів різні, тому lг=2м. Довжина автомобіля lа=6м. Після зупинки, відстань безпеки між автомобілями складає lб=5м.

Категорія дороги Розрахункова швидкість, км/год
основна на складних ділянках
І 120/80!
ІІ 100/60
ІІІ 80/50
ІV 60/40
V 40/30

- чисельник для пересічної місцевості, знаменник для гірської.

Розв’язок:

Теоретично пропускну здатність прямої і горизонтальної ділянки руху легкового автомобіля за 1 год визначають за формулою:

Пт=3600/Іа,

де Іа – інтервал руху між попутно прямуючими автомобілями

Іа=(L/Vmax)*3,6

де L – довжина ділянки дороги, яка припадає на 1 авт., м

Vmax – розрахункова (макс. допустима на дорозі) швидкість руху авт., км/год

 

Довжина ділянки дороги розрах. як:

L=lр+lг+lа+lб

lр = (Vmax*tр)/3,6

де tр – час реакції водія (в норм. умовах прийм. 1-3 с)

lр = (100*1)/3,6=27,7 м

L=27,7+2+6+5=40,7 м

Іа=(40,7/100)*3,6=1,46

Пт=3600/1,46=2465 авт./год

 

Задача 10.

Визначити оптимальний рівень завантаження пункту взаємодії залізничного і автомобільного транспорту, якщо потік транспортних одиниць описується розподілом Пуассона, а тривалість вантажної операції розподілена по показовому закону. Доля вагонів і в потоці складає ; автомобілів . Вартість 1 години простою автомобілів , вагону , навантажувально-розвантажувального каналу – Кількість транспортних одиниць, що поступають на пункт взаємодії за добу . Інші вихідні дані: і .

Розв’язок:

В випадку поступлення на обслуговування пуассонівського потоку і показового розподілу тривалості вантажної операції, оптимальний рівень завантаження пункту взаємодії визначається по формулі:

Після підстановки вихідних даних отримаємо:

Таким чином, підвищення невизначеності транспортних потоків і тривалості вантажної операції приводить до зниження оптимального рівня завантаження пункту взаємодії і потребує додаткових резервів пропускної здатності.

Необхідна кількість НРМ:

В окремих випадках ступінь стохастичності транспортних потоків, що поступають на обслуговування невідома. Для таких умов:

Де – коефіцієнт, що відображає вплив стохастичного потоку на рівень завантаження пункту взаємодії,

Використовуючи попередні дані знайдемо:

.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.