Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

 

Стаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської

пропозиції

 

1. Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.

 

2. Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес.

 

Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської

пропозиції

 

1. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані.

 

Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на

раціоналізаторську пропозицію

 

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій ця пропозиція подана.

 

Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності

на раціоналізаторську пропозицію

 

1. Автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція подана.

 

2. Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у будь-якому обсязі.

 

Глава 42

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН,

ПОРОДУ ТВАРИН

 

Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт

рослин, породу тварин

 

1. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин становлять:

 

1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені державною реєстрацією;

 

2) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом;

 

3) майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

 

Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на

сорт рослин, породу тварин

 

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин є:

 

1) автор сорту рослин, породи тварин;

 

2) інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин за договором чи законом.

 

Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт

рослин, породу тварин, засвідчені патентом

 

1. Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідченими патентом, є:

 

1) право на використання сорту рослин, породи тварин, придатних для поширення в Україні;

 

2) виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи тварин;

 

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке використання;

 

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

 

2. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин належать володільцю патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

 

Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної

власності на сорт рослин, породу тварин

 

1. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом, є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

 

2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї статті.

 

3. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин спливає через тридцять років, а щодо дерев та винограду - через тридцять п'ять років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав.

 

4. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.

 

5. Право на поширення сорту рослин, породи тварин є чинним з дати, наступної за датою його державної реєстрації, та діє безстроково за умови підтримання чинності цього права відповідно до закону.

 

6. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.

 

Глава 43

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.