Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Банківська система

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Гроші та кредит

Банківська система

Фінансовий аналіз

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Гроші та кредит

Задача 1

Визначити кількість грошей, необхідних для без інфляційного обігу, за такими даними: сума цін реалізованих товарів, робіт, послуг (ВВП) - Х1 млрд. грн; сума цін товарів, робіт, послуг, що реалізовані з відстроченням платежу – Х2 обсягу реалізації товарів, робіт та послуг; сума платежів по зобов'язаннях, термін оплати яких настав, Х3 млрд грн; сума платежів, що взаємно погашаються, Х4 загального обсягу реалізації товарів, робіт та послуг; середня кількість оборотів грошової маси (М2) за рік – Х5.

Як саме зміниться обсяг грошової маси, якщо її оборотність зросте на 2 оберти? Як саме зміниться обсяг грошової маси, якщо не буде проводитися взаємне зарахування боргів?

Також, на основі інформації наведеної у таблиці, необхідно визначити число оборотів грошової маси по кожному кварталу і за рік в цілому. Обчислити середню тривалість одного обороту гривні по кожному кварталу й за рік у цілому.

Показники Квартал
І ІІ ІІІ IV
Середня маса грошей в обігу, млн. грн.        
Надійшло наявних грошей у каси банку, млн. грн.        

Задача 2

Обчисліть агрегатну структуру та середню швидкість обігу грошової маси, а також тривалість одного обороту в днях за наведеними даними.

Показники На початок звітного року (І квартал), млрд. грн. На кінець звітного року (IV квартал), млрд. грн.
Готівка поза банками    
Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання    
Валютні заощадження (поточні та строкові)    
Кошти у строкових депозитах    
Цінні папери, крім акцій    
Сума цін реалізованих товарів    
Товари, продані в кредит    
Сума платежів за кредитами    
Взаємопогашення платежів    

 

Крім цього, визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила Х1 млрд грн., при чому вона здійснила Х2 обороту, фізичний обсяг ВВП становив Х3 млрд од. Протягом звітного року грошова маса зросла на Х4, її оборотність знизилась на Х5 обороту, фізичний обсяг ВВП порівняно з попереднім роком зріс на Х6

Задача 3

Розрахуйте величину агрегатів грошової маси України, якщо:

1. Готівка поза банками – Х1 млрд грн.;

2. Готівка в касах юридичних осіб – Х2 млрд грн.;

3. Депозити до запитання – Х3 млрд грн.;

4. Строкові вклади – Х4 млрд грн.;

5. Валютні заощадження – Х5 млрд грн.;

6. Кошти за трастовими операціями – Х6 млрд грн.;

7. Вартість облігацій державного займу – Х7 млрд грн.

Також, Вам необхідно визначити середньоквартальну та річну швидкість обігу грошей в Україні за такими даними:

1. На 01.04 обсяг ВВП – Х8млрд грн; грошова маса (М3) –Х9млрд грн;

2. На 01.07 обсяг ВВП - Х10 млрд грн; грошова маса (М3) –Х11 млрд грн;

3. На 01.10 обсяг ВВП - Х12 млрд грн; грошова маса (М3) -Х13 млрд грн;

4. На 31.12 обсяг ВВП - Х14 млрд грн; грошова маса (М3) -Х15 млрд грн.

Банківська система

Задача 4

На підставі інформації кредитних заявок, що надійшли до банку від двох позичальників та да­них додатків, вирішіть питання про можливість надання кре­диту та його розмір. Подайте обґрунтування свого рішення на підставі таких даних.

тис. грн.

1 . Сума потрібної позички    
2. Сума оборотного капіталу    
3. Кошти, що надійдуть від використання позички (грошовий потік)    
4. Рентабельність підприємства, %    
5. Сукупна заборгованість за позабалансовими зо­бов'язаннями    
6. Коефіцієнт миттєвої ліквідності    
7. Коефіцієнт загальної ліквідності    
8. Коефіцієнт поточної ліквідності    
9. Коефіцієнт маневреності    
10. Коефіцієнт незалежності    
11. Об'єкт кредитування    
12. Застава    
13. Затримка повернення в минулому    
14. Прострочені кредити    
15. Пролонгація отриманих раніше кредитів    
16. Капітал банку    

 

Задача 5

За наведеними в таблиці 1 даними оцініть коефіцієнт гепу та зробіть висновок про рівень процентного ризику, який бе­ре на себе банк:

Таблиця 1

Показники     Значення показників у:
минулому році звітному році
1 . Чутливі до змін процентної ставки ак­тиви, млн. грн.    
2. Чутливі до змін процентних ставок па­сиви, млн. грн.    
3. Рівень процентного доходу, коефіцієнт    
4. Рівень процентних витрат, коефіцієнт    

За результатами проведених розрахунків наведіть реко­мендації щодо зменшення рівня процентного ризику, якщо в майбутньому очікується подальше зниження процентних ставок.

Також, визначте яким чином вплине застосування збалансованого та незбалансованого за строками підходу до управління активами та зо­бов'язаннями на прибуток і ризик банку, якщо клієнту було надано кредит на Х9 днів у сумі Х10 грн. (діючі та прогно­зовані рівні відсоткових ставок наведено в таблиці 2).

Таблиця 2

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.