Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Монетарна політика держави, її інструменти.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Монетарна (грошово-кредитна) політика – сукупність заходів держави у галузі кредитно-грошової системи для досягнення певних цілей.

Цілі грошово-кредитної політики можна розділити на кінцеві: (економічне зростання, повна зайнятість, стабільність цін, життєздатний платіжний баланс) та проміжні (процентна ставка, грошова маса, валютний курс).

Використання проміжних цілей дозволяє узгодити кінцеві цілі з інструментами грошово-кредитної політики.

Типи монетарної політики:

- стимулююча (експансія), спрямована на зростання сукупних витрат, діє через розширення грошової бази і зниження ставки відсотка. Таку політику називають ще політикою «дешевих грошей»;

- стримуюча (рестрикція), спрямована на зменшення сукупних витрат, діє через звуження грошової бази і підвищення ставки відсотка. ЇЇ називають політикою «дорогих грошей».

Складність проведення грошово-кредитної політики зумовлена тим, що центральний банк не в змозі одночасно стабілізувати грошову масу і процентну ставку, якщо попит на гроші змінюється. Розрізняють варіанти грошово-кредитної політики у короткостроковому періоді:

- жорстка - спрямована на фіксацію або підтримку стабільного обсягу грошової маси в економіці. У моделі грошового ринку їй відповідає вертикальна крива пропозиції грошей. За жорсткої грошово-кредитної політики зростання попиту на гроші призводить до зростання процентної ставки, а зниження попиту на гроші спричиняє падіння процентної ставки, оскільки центральний банк підтримує пропозицію грошей на певному рівні (рис. 1)

 

- гнучка, спрямована на підтримку ставки відсотка. Пропозиція грошей у моделі грошового ринку в цьому випадку характеризується горизонтальною кривою. Підвищення попиту на гроші супроводжується зростанням пропозиції грошей. І навпаки, скорочення попиту на гроші веде до зменшення пропозиції грошей, оскільки центральний банк регулює пропозицію грошей таким чином, щоб підтримати номінальну процентну ставку на фіксованому рівні (рис. 2)

 

- проміжна, відповідає нахилена крива пропозиції грошей: при зміні попиту на гроші пропозиція грошей змінюється, але в обсязі, недостатньому для підтримки процентних ставок на фіксованому рівні. Тобто зростання попиту на гроші супроводжується зростанням і пропозиції грошей, і ставки процента (рис. 3)

 

 

Пропозиція грошей регулюється центральним банком за допомогою інструментів прямого та непрямого впливу.

До прямих інструментів грошово-кредитної політики належать: ліміти кредитування для окремих банків; пряме регулювання процентної ставки; ліміти на обсяг чи вартість кредитів, що надаються окремим галузям.

До непрямих інструментів регулювання пропозиції грошей належать: облікова ставка ЦБ; норма обов’язкових резервів; операції на відкритому ринку цінних паперів.

Інструменти прямого впливу є ефективними лише в короткостроковому плані як засіб запобігання надмірній кредитній емісії.

Розглянемо механізм впливу грошово-кредитної політики на економіку при використанні її непрямих інструментів.

Облікова ставка центрального банку – це ставка процента, під яку центральний банк кредитує комерційні банки. Якщо підвищується облікова ставка, то кредит стає дорожчим і обсяг кредитів, які комерційні банки беруть у центрального банку, зменшується. Тим самим зменшуються кредитні ресурси комерційних банків та збільшується вартість кредитів у їхній мережі. Відбувається зменшення обсягів кредитів, наданих суб’єктам господарювання, і як наслідок – скорочення сукупних витрат, особливо інвестицій.

Зменшення облікової ставки ЦБ, напроти, збільшує обсяги кредитних ресурсів та пом’якшує умови кредиту. Таким чином, зниження облікової ставки робить кредит дешевшим, зменшує ставку відсотка в мережі комерційних банків та стимулює зростання інвестицій і ВВП

Обов’язкові резерви – це частина депозитів, яку комерційні банки повинні тримати у вигляді безвідсоткових вкладів у центральному банку.

Внаслідок підвищення норми обов’язкових резервів збільшується обсяг коштів, які комерційні банки повинні тримати на рахунках у центральному банку, і таким чином, скорочується пропозиція грошей і обсяг коштів, які можна було б надати у кредит. Це призводить до скорочення та удорожчання кредиту, скорочення сукупних витрат та ВВП. У той же час цей захід має дезінфляційний вплив на економіку.

Зниження норми обов’язкових резервів призводить до зворотних наслідків: збільшення кредитних ресурсів, зростання сукупних витрат та ВВП.

Операції на відкритому ринку – це купівля центральним банком державних цінних паперів на фінансових ринках і продаж їх комерційним банкам, фірмам та населенню, спрямовані на зміну розміру або структури резервів комерційних банків і, таким чином, на регулювання пропозиції грошей. Купівля цінних паперів збільшує пропозицію грошей за рахунок збільшення резервів комерційних банків. При продажу цінних паперів Центральний банк скорочує резерви комерційних банків, їх кредитні можливості. Це відбивається на обсягах інвестицій у реальному секторі економіки та ВВП.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.