Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Лабораторна робота № 10 (12)

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема: Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин. Опрацювання масивів за умовою.

Мета:Уміти створювати та реалізовувати програми опрацювання табличних величин, опрацьовувати масиви за умовою.

Теоретичні відомості

Пошук значень табличних величин розглянемо на простому прикладі. Скажімо, заданий одновимірний масив А, складений з N цілих чисел:

Const

N = 10;

A: array [1..N] of byte=(3,8,7,1.8,1.4,5,8,13);

Потрібно знайти перший елемент, який має задане значення, і вивести номер цього елемента на екран. Значення шуканого елемента позначимо Х, а його порядковий номер у масиві – Numx. Уведення значення шуканого елемента оформимо як запрошення:

Writeln (‘ Введите элемент для поиска ’);

Readln(X);

Пошук потрібного елемента виконуватимемо шляхом циклічного порівняння значень всіх елементів масиву зі значенням Х, уведеним із клавіатури. Вважатимемо, що номери елементів масиву починаються з 1. Перед початком пошуку значення Numx покладемо рівним нулю і введемо лічильник елементів С, що збігається з шуканим елементом. Блок пошуку запишемо у вигляді:

Numx:=0;

C:=0;

for I:=1 to N do

begin

if A[I]=X then

begin

Numx:=I;

WriteIn (‘Номер искомого елемента‘, Numx);

C:=C+1;

end;

end;

Пошук здійснюється за допомогою умовного оператора if A[I]=X then. Якщо умова A[I]=X виконується, змінній Numx надається номер знайденого елемента. Номер виводиться на екран, а значення лічильника С збільшується на одиницю. В цілому код програми матиме вигляд:

Program Poshuk;

const

N = 10;

A: array [1..N] of byte=(3,8,7,1,8,1,4,5,8,13);

var

X, Numx, C: byte;

begin

WriteIn (‘ Исходный массив:);

for I:=1 to N do Write (A[I],’ ‘); WriteIn;

WriteIn (‘Введите элемент для поиска’);

Readln(x);

Numx:=0;

C:=0;

for I:=1 to N do

begin

if A[I]=X then

begin

Numx:=I;

Writeln (‘Номер искомого элемента’, Numx);

C:=C+1;

end;

end;

If C=0 then Writeln (‘Данный элемент в массиве отсутствует’);

end.

Наберіть код цього прикладу і збережіть його у вигляді файла на диску. Натисніть клавіші Alt+F9 і після успішної компіляції запустіть програму на виконання (клавіші Ctrl+F9). Якщо в процесі виконання ви введете значення для пошуку1 , програма назве вам номери елементів: 4 і 6. Якщо ж увести значення 8, то програма назве номери шуканих елементів: 2, 5,9. Зрозуміло, що вихідний масив А[l] може формуватися різними способами: заданням значень в опису (як у наведеному прикладі), за допомогою будь-яких функцій, уведенням значень елементів із клавіатури. Потрібно лише в програмі передбачити той чи інший спосіб уведення.

 

Хід роботи

  1. Перевірити роботу програми-прикладу.
  2. Створити програму, яка в одномірному масиві символів міняє місцями два елементи.
  3. Створити програму, яка виводить одномірний масив, утворений з елементів даного при виборі чисел кратних трьом.
  4. Створити програму, яка виводить двомірний масив, утворений з елементів даного, заміняючи непарні нулями, а парні їх квадратами.

Контрольні питання

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.