Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Історія розвитку Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМСУ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

На першому етапі (1992—1993)- впроваджувалася система збирання й обробки електронних копій вантажних митних декларацій (ВМД), яка містила програмне забезпечення «Інспектор». Учасник ЗЕД подавав до митного органу паперовий примірник вмд. Інспекторами митної статистики інформація вводилася в програму "Інспектор" і таким чином формувалась в електронному вигляді. Інформація, що вводилась до бази даних, записувалась на магнітні носії (дискети) і за допомогою фельд'єгерського зв'язку доставлялася з кожного митного органу в підрозділ статистики інформаційного обчислювального центру (ІОЦ). Після обробки цієї інформації формувалися статистичні звіти для керівництва Державного митного комітету, а також митна статистика зовнішньої торгівлі України.в 1993 р. було розроблено концепцію створення ЄАІС Держмитслужби.

На другому етапі (1994—1995) Державний митний комітет України розпочав впровадження відомчої системи електронної пошти Lotus cc:Mail. Одночасно в країні почали формуватися брокерські фірми, які надавали допомогу суб'єктам ЗЕД з питань декларування товарів і тЗ та були посередниками між митними органами й учасниками ЗЕД. Зазначені фірми подавали вже разом із заповненим паперовим примірником ВМД її електронну копію. Спеціалізоване програмне забезпечення дало можливість значно скоротити час на перевірку декларації.

З січня 1996 р. розпочався третій етап упровадження ЄАІС у митних органах. в 1996 р. у Держмитслужбі почалася розробка системи "Контролю доставки вантажів у митниці призначення".

1997 р- За допомогою сучасних інформаційних технологій побудовано трирівневу систему клієнт-сервер з доступом користувачів до ресурсів серверів центральної бази даних через web-сервер. Почалася розробка та поетапне впровадження програмно-інформаційних комплексів (ПІК) ЄАІС Держмитслужби.

У 1998 р. почався четвертий етап. введено в промислову експлуатацію транспортну мережу супутникового зв'язку (ТМСЗ), яка нараховувала: 246 станцій супутникового зв'язку, 6 радіорелейних станцій, комунікаційне устаткування. Наприкінці 1998 р. наказом Держмитслужби України затверджено Положення про порядок контролю за доставкою вантажів у митниці призначення. З травня 1999 р. розпочато поетапну розробку та впровадження відповідного програмно-інформаційного комплексу, перший етап якого — контроль за ввезенням вантажів автомобільним транспортом за допомогою ВМ Д за типами АД, ПД (попередня декларація) та ПП (попереднє повідомлення).

Протягом 1998—2000 pp. ДМСУ ввела в дію такий важливий елемент ЄАІС як центральна база даних. За допомогою використання центральної бази даних ДМСУ будь-яка митниця в реальному часі з використанням каналів зв'язку може звірити інформацію з паперовими документами, які подаються під час митного контролю та митного оформлення.

У 2000 р. базу даних статистики зовнішньої торгівлі переведено на СУБД Oracle і вся статистична звітність почала базуватись саме на цьому, що дало можливість отримувати детальну інформацію у будь-яких розрізах, застосовуючи дані з електронних копій ВМД.

У 2005 р. почався п'ятий етап розбудови ЄАІС ДМСУ в рамках створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця".Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 208 встановлено, що одним з пріоритетних завдань розвитку інформаційного суспільства є надання громадянам та юридичним особам інформаційних та інших послуг шляхом використання електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", яка забезпечує інформаційну взаємодію органів виконавчої влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі сучасних інформаційних технологій.

Держави — члени ЄС протягом 2005—2006 pp. прийняли рішення діяти в рамках структури "Електронної Європи" та затвердили Рішення Ради щодо простого та безпаперового середовища для митниці й торгівлі.

у 2006 р. Держмитслужбою України розроблено Концепцію створення системи "Електронна митниця". Метою Концепції є визначення стратегії створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" на базі Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМСУ як одного з механізмів забезпечення митної безпеки України. Концепція передбачає визначення принципів побудови Електронної митниці, основних положень з формування її інформаційно-телекомунікаційного забезпечення, етапів упровадження, а також створення передумов до інтеграції України у світову інформаційну спільноту. Впровадження багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" розраховано до 2013 р.

 


16. Характеристика систем, що входять до складу ЄАІС:

АІС “Центр” охоплює безпосередньо діяльність митних органів у двох основних напрямах — торгового й неторгового обігу, вирішуючи завдання:

- автоматизації процесів;

· оформлення ВМД;

· обліку і контролю транзитного переміщення вантажів територією України;

· обліку й контролю перебування товарів на ліцензійних і митних складах;

· обліку й контролю зворотного ввезення-вивезення майна інофірм, представництв і виставок;

· обліку й контролю поштових відправлень;

· обліку автомобілів і засобів власного транспорту;

· обліку й контролю несупроводжуваного багажу;

· обробки даних комерційних доповнень.

автоматизована система митного оформлення (АСМО) вирішує такі основні завдання:

автоматизований обмін електронними даними з декларантами й іншими особами;

автоматизований аналіз ризиків порушень митного законодавства під час виконання митних процедур;

перевірка накладення декларантами та іншими та автоматизована підтримка накладення посадовими особами митних органів електронного цифрового підпису;

прийняття від декларантів та інших осіб i здійснення форматно-логічного контролю електронних копій ВМД на паперовому носії або ЕВМД, інших електронних документів та електронних копій документів на паперовому носії;

автоматизована підтримка виконання посадовими особами митних органів процедур митного контролю та митного оформлення товарів i транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

автоматизована підтримка створення електронних документів та електронних копій документів на паперовому носії посадовими особами митних органів;

ведення бази даних митного органу;

обмін інформацією з іншими підрозділами митних органів, спеціалізованих митних установ, організацій із застосуванням криптографічного захисту інформації;

формування інформації з метою подальшого введення її до баз даних АІС "Центр";

автоматизована підтримка виконання митних процедур із контролю за переміщенням товарів;

автоматизований обмін інформацією з АІС "Центр".

17локальні обчислювальні мережі та локальні підсистеми митних органів, спеціалізованих митних установ, організацій, що взаємодіють із АІС “Центр”Інформаційна взаємодія в ЄАІС Держмитслужби проводиться між АІС "Центр" та АСМО i локальними підсистемами митних органів засобами ІТК "Електронна пошта" та реплікації баз даних з використанням ВТМ та засобів криптографічного захисту інформації.

Від локальних підсистем до АІС "Центр" надходить:

інформація з електронних копій документів;

інформація щодо контролю за переміщенням вантажів, яка заноситься посадовими особами митних органів з використанням ПІК ЄАІС Держмитслужби;

інша інформація, яка створюється або накопичується;

інформація з електронних журналів системи захисту інформації з моніторингу та аналізу порушень конфіденційності, цілісності, доступності, несанкціонованого використання інформації, що циркулює в ЄАІС Держмитслужби.

Локальні підсистеми отримують від АІС "Центр":

інформацію щодо митного оформлення товарів i тз та контролю за переміщенням вантажів;

нормативно-довідкову інформацію;

службову інформацію, необхідну митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям для виконання покладених на них функціональних обов'язків.

Доступ до інформаційних ресурсів ЄАІС Держмитслужби здійснюється за допомогою ПІК ЄАІС Держмитслужби та іншого програмного забезпечення з відповідними правами доступу та з використанням засобів ідентифікації та автентифікації. відомча телекомунікаційна мережа Держмитслужби Основними завданнями є задоволення потреб у високошвидкісному, надійному, безперебійному та захищеному інформаційному обміні даних у рамках ЄАІС Держмитслужби, створення передумов для інтеграції розподілених інформаційних ресурсів ЄАІС Держмитслужби. Структура та порядок супроводження ВТМ ЄАІС Держмитслужби затверджуються Держмитслужбою.

інформаційно-телекомунікаційний комплекс ДМСУ «Електронна пошта» забезпечує обмін електронними поштовими повідомленнями між користувачами ЄАІС Держмитслужби, забезпечує доступ до документоорієнтованих баз даних i складається з головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу та регіональних інформаційно-телекомунікаційних комплексів. Основними завданнями є забезпечення надійного та безперебійного обміну електронними поштовими повідомленнями між користувачами ЄАІС Держмитслужби, забезпечення організації документоорієнтованих баз даних та доступу до них, створення передумов для побудови транспортної інфраструктури електронного документообігу Держмитслужби.

адміністративно-правова інформаційна підсистеми забезпечує управління митними органами на всіх рівнях, контроль i дотримання законності під час здійснення митної справи.

Основними завданнями підсистеми є інформаційна підтримка процесів:

боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

тарифного регулювання й управління;

експортно-імпортного контролю;

антидемпінгового й антимонопольного контролю;

фінансово-валютного контролю;

оперативної служби;

бюджетного фінансування;

збирання коштів у бюджет;

кадрової служби;

правової служби;

нормативно-довідкової служби (функції ведення нормативно-довідкової бази даних, класифікаторів та довідників ЄАІС Держмитслужби).

підсистема інформаційного забезпечення включає в себе:

комплекс технічного забезпечення;

загальносистемне програмне забезпечення;

нормативно-правове забезпечення;

науково-методичне забезпечення;

організаційне забезпечення системи;

систему адміністрування та контролю функціонування програмно-технічних засобів;

систему навчання та підвищення кваліфікації працівників.

система документообігу ДМСУ забезпечує автоматичне пересилання, реєстрацію та оброблення документів у митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, контроль за їх виконанням, ведення електронного архіву документів.

Структура та положення про систему електронного документообігу затверджуються Держмитслужбою.

Система електронного документообігу Держмитслужби повинна відповідати Вимогам до форматів даних електронного документообігу в органах виконавчої влади. Формати повідомлень взаємодії автоматизованих систем, затверджених наказом Державного комітету інформатизації України від 16.03.2010 N 16.

комплексна система захисту інформації повинна забезпечувати захист державних інформаційних ресурсів в автоматизованих системах, що входять до складу ЄАІС Держмитслужби, шляхом упровадження комплексу технічних, програмних, криптографічних, організаційних та інших заходів i засобів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності, керованості інформації.

Комплексна система захисту інформації ЄАІС Держмитслужби повинна реалізувати єдину політику безпеки інформації в Держмитслужбі, що дозволить здійснювати автоматизовану обробку інформації з обмеженим доступом в Держмитслужбі відповідно до нормативних та законодавчих актів України в галузі захисту інформації.

До складу входять такі системи:

інформаційна система ідентифікації та автентифікації користувачів ЄАІС Держмитслужби;

антивірусна система захисту інформації в ЄАІС Держмитслужби;

інформаційна система здійснення цілодобового контролю за станом політики безпеки i доступу до інформаційних ресурсів в ЄАІС Держмитслужби;

інформаційна система обміну інформацією в ЄАІС Держмитслужби;

інформаційна системи моніторингу функціональних елементів ЄАІС Держмитслужби та інформаційної системи виявлення i управління інцидентами.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.