Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Шляхи реалізації та етапи впровадження концепції „Електронна митниця”. Впровадження електронного декларування.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Впровадження Концепції розраховано на 2007–2013 роки.

На першому етапі (2007 рік) впровадження Електронної митниці в Україні потребує ряду послідовних кроків, спрямованих на:

- створення законодавчого підґрунтя для можливості застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій у взаємовідносинах, як між контролюючими органами та учасниками ЗЕД, так і між самими контролюючими органами, що є необхідною умовою для гарантування безконфліктного функціонування Електронної митниці;

- створення оптимальної структури інформаційного наповнення електронних систем, призначених для підготовки рішень (приписів), та надання цьому наповненню юридичного значення, що є необхідною умовою для впевненості контролюючих органів у прийнятті максимально об’єктивних рішень щодо поводження з товарами та транспортними засобами;

- аналіз стану та оптимізація нормативно-правової, методологічної бази в частині автоматизації діяльності митної служби;

- удосконалення та подальший розвиток автоматизованих систем, що функціонують у митній службі, базуються на сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологіях й направлені на технологічне забезпечення безперервного потоку, накопичення та обробки електронної митної інформації, впровадження механізму електронного декларування (впровадження прийому в електронному вигляді попередніх повідомлень (далі – ЄПП) на рівні центральної бази даних від суб’єктів ЗЕД, з якими заключні угоди про подачу митних документів в електронному вигляді і які користуються режимом сприяння;

- розвиток відомчої телекомунікаційної мережі для передачі даних, голосу, відеозображення та інтеграція її з іншими аналогічними мережами органів державної влади;

- забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах митних органів;

- модифікація структури інформаційного наповнення ЄАІС до стану, що забезпечує об’єктивність підготовки рішень (приписів) на рівні митних органів;

- збільшення рівня забезпеченості митних органів сучасними інформаційно-телекомунікаційними та упорядкування практики застосування технічних засобів митного контролю, надавши їй властивостей системності та передбачуваності.

На другому етапі (2008–20010 роки) передбачається:

- створення системи адміністрування (в тому числі міжвідомчого) процесів, що відбуваються під час підготовки, видання, доведення рішень (приписів) та контролю за їх дотриманням , що є необхідною умовою для мінімізації часу проходження митних формальностей (для учасників ЗЕД) та раціоналізації дій контролюючих органів;

- створення системи оперативного виконання рішень, які потребують певного фізичного поводження (огляду, затримання, обмеження руху тощо) з товарами та транспортними засобами, що є необхідною умовою для недопущення несанкціонованого поводження з товарами та транспортними засобами, щодо яких виникає необхідність безпосереднього фізичного втручання.

- впровадження відомчої нормативно-правової бази ДМСУ шляхом створення і інформаційного наповнення корпоративної бази (на рівні центрального апарату) та створення та інформаційного наповнення локальних баз даних (на базі інформаційного комплексі «Ліга:Корпорація»);

- впровадження системи електронного цифрового підпису (ЕЦП);

- створення та впровадження відомчої КСЗІ;

- подальше вдосконалення програмного забезпечення, яке забезпечує функціонування механізму електронного декларування (розробка програмного забезпечення локального рівня, що дозволить приймати повідомлення від суб’єктів ЗЕД як на рівні центральної бази даних (з послідуючим інформуванням відповідного пункту митного оформлення), так і на рівні безпосередньо пункту митного оформлення;

- розвиток ВТМ у напрямку збільшення кількості її вузлів, її загальної пропускної спроможності та впровадження системи відомчого телефонного зв’язку і системи передачі відеозображення;

- розвиток інформаційно-телекомунікаційного комплексу «Електронна пошта», як інфраструктури транспортної системи електронного документообігу Держмитслужби України;

- створення та введення в дію у повнофункціональному режимі резервного центру обробки даних Електронного митниці;

- виконання робіт щодо гармонізації документів Електронної митниці з вимогами Європейського Союзу (запровадження Єдиного уніфікованого документу (SAD);

- організація сумісності діючої (вдосконаленої) в митних органах України системи по контролю за переміщенням вантажів з загальноєвропейською системою NCTS;

- введення в дію засобів централізованого управління та адміністрування Електронної митниці.

На третьому етапі (20010–2013 роки) передбачається:

- завершення впровадження системи аналізу ризиків, як складової частини автоматизованої системи митного оформлення товарів та транспортних засобів, як на рівні центрального апарату, так і на рівні митного органу (пункту митного оформлення);

- впровадження системи електронного документообігу між усіма ланками системи управління митними органами (на рівні суб’єкт ЗЕД – пункт митного оформлення, пункт митного оформлення – адмінприміщення митного органу, митний орган – центральний апарат ДМСУ, пункт митного оформлення, митний орган – РІМ, і також в зворотному напрямку).

Шляхи реалізації:

Основними напрямками створення ЕМ, як подальшого інформаційно-технічного розвитку ЄАІС ДМСУ є:

1. У сфері розвитку системи технічних та програмних комплексів автоматизації технологічних процедур митного контролю та митного оформлення

- вдосконалення системи автоматизованого контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів відповідно до заявлених митних режимів;

- розвиток та вдосконалення процесів автоматизації митного оформлення товарів, транспортних засобів та громадян;

- розвиток та вдосконалення процесів автоматизації митного оформлення товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

- подальша автоматизація процесів митного контролю;

- вдосконалення системи аналізу ризиків та її інтеграція з автоматизованими системами митного оформлення;

- вдосконалення системи обліку учасників ЗЕД в напрямку її взаємодії з інформаційними системами органів державної влади України;

- створення автоматизованої системи адміністрування митних платежів, як складової частини АСМО;

- вдосконалення автоматизації процесів виявлення та обліку порушень митних правил;

- розробка автоматизованої системи формування, збору, обробки та накопичення інформації для формування митної статистики (показники діяльності митних органів).

- Створення автоматизованої системи застосування передбачених законом заборон та обмежень щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України.

2. У сфері розвитку системи електронного документообігу

- впровадження електронного цифрового підпису для усіх працівників митних органів;

- ведення та постійне оновлення Рубрикатора нормативних документів;

- створення електронної бібліотеки Митної служби України;

- побудова системи електронного документообігу та електронного декларування на базі системи ІТК «Електронна пошта»;

- поетапне впровадження системи електронного документообігу в ДМСУ інтегрованої в систему електронного документообігу органів Державної влади.

3. У сфері накопичення та адміністрування відомчими інформаційними ресурсами

- модернізація архітектури ЄАІС та баз даних в напрямку забезпечення відмовостійкості (створення резервного інформаційного центру), цілісності, несуперечності, достовірності, актуальності та доступності інформації;

- розробка єдиної інформаційної моделі ЄАІС ДМСУ з використанням механізмів системної інтеграції об'єктів інформаційно-технічної інфраструктури;

- модернізація та вдосконалення механізмів доступу до інформаційних ресурсів органів Державної влади України;

- зміна системи накопичення статистичних показників та формування БД статистичних показників; (Пашко)

- розвиток та вдосконалення функціональних підсистем ЄАІС для автоматизації діяльності структурних підрозділів ДМСУ.

4. У сфері телекомунікацій

- організація каналів зв'язку між центральними офісами митних органів та їх віддаленими підрозділами шляхом подальшої розбудови ВТМ на базі сучасних технологій передачі даних на засадах отримання послуг у телекомунікаційних операторів України;

- організація міжнародних каналів зв'язку для реалізації угод з інформаційного обміну на базі сучасних технологій передачі даних на засадах отримання послуг у телекомунікаційних операторів;

- створення системи відомчого телефонного зв’язку та системи передачі відеозображення у складі ВТМ на базі сучасних технологічних рішень;

- модернізація та оснащення митних органів сучасними обчислювальними мережами, засобами обробки та передачі інформації.

5. У сфері розвитку систем захисту інформації:

- побудова комплексної системи захисту інформації (в подальшому - КСЗІ) шляхом впровадження типових рішень КСЗІ на різних рівнях обробки та збереження інформації на об’єктах інформаційної діяльності;

- організація та проведення атестації об'єктів інформаційної діяльності митних органів у відповідності з вимогами законодавства в сфері захисту інформації.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.