Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Висновок по 3 чолі

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

З розвитком сучасних технологій з'явилося більше можливостей використовувати на уроках телебачення, відео, комп'ютерні навчальні програми, і вчителі з задоволенням це роблять. Уміння працювати з інформацією розвивається через використання різних джерел (книги, Інтернет, інші люди), учні змушені шукати і відбирати необхідні відомості, вибудовувати логіку висловлювання, висловлювати свою думку, робити оцінку, письмово оформляти інформацію, виходити з положення при нестачі мовних засобів.
У процесі роботи над проектом учні мають можливість на практиці використовувати знання та методи, взяті з інших областей (історії, географії, музики, кіно, комп'ютерних технологій, дизайну і т.д.).
У результаті створюється реальний продукт: графік, діаграма, плакат, листівка, буклет, рекламний проспект і т.д. - Який можна побачити і помацати.
Основна мета вивчення іноземної мови в середній школі - формування комунікативної компетенції, всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід передбачає навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування Інтернету. Поза спілкування Інтернет не має сенсу - це міжнародне багатонаціональне, крос культурне товариство, чия життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей у ​​всьому світі, говорять одночасно - самий гігантський за розмірами та кількістю учасників розмова, яка коли-небудь відбувався. Включаючись в нього на уроці іноземної мови, ми створюємо модель реального спілкування.
Спілкуючись в істинній мовному середовищі, забезпеченої інтернет, учні виявляються у справжніх життєвих ситуаціях. Залучені у вирішення широкого кола значимих, реалістичних, що цікавлять і досяжних завдань, школярі навчаються спонтанно й адекватно на них реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлювань, а не шаблонну маніпуляцію мовними формулами.
Як інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам різноманіття інформації і ресурсів. Базовий набір послуг може включати в себе: електронну пошту; телеконференції; відеоконференції; можливість публікації власної інформації, створення власної домашньої сторінки і розміщення її на Web-сервері; доступ до інформаційних ресурсів: довідкові каталоги; пошукові системи,; розмову в мережі. Ці ресурси можуть бути активно використані на уроці.
Навчаючи справжнього мови, Інтернет допомагає у формуванні вмінь та навичок розмовної мови, а також у навчанні лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність.

Висновок

Навчальний проект може стати однією з освітніх форм, що організує навчально-виховну роботу всього освітнього закладу, як урочну, так і позакласну. Загальношкільні проекти - це третій напрямок організації проектної діяльності учнів у позаурочний час. Дидактичними цілями загальношкільних проектів, а також будь-яких інших, є наступні:
1) формування стійкого інтересу до навчального процесу з огляду на значущості результатів дослідження;
2) реалізація індивідуалізації і диференціації навчання через використання педагогічних технологій особистісно-орієнтованого підходу;
3) удосконалення навичок самостійної роботи в процесі пошуку та підбору необхідної літератури;
4) розвиток соціальних та комунікативних умінь при використанні технології співробітництва;
5) розвиток інтелектуальних умінь критичного і творчого мислення при вирішенні дослідницьких завдань, що вимагають інтеграції знань з різних областей.
Як правило, вся школа виявляється задіяної в проблематиці загальношкільного проекту. Вступаючи в тісну взаємодію з творчими майстернями, гуртками та клубами, учні з різними інтересами, різними творчим потенціалом спільними зусиллями створюють творчий продукт своєї дослідницької або практико-орієнтованої діяльності. У цьому суть особистісно-орієнтованого підходу і цінність проектної діяльності.
Таким чином, ми бачимо, що метод проектів може стати одним з ефективних способів формування і розвитку особистості учнів, вміє орієнтуватися у величезному потоці інформації, здатної приймати нестандартні рішення, розкриття їх інтелектуального, духовного і творчого потенціалу, підвищення мотивації до навчально-пізнавальної діяльності. Зрозуміло, ми не розглядаємо метод проектів як основний, що визначає стратегію навчання іноземним мовам, що претендує на те, щоб витіснити інші методи і види навчальної діяльності. Система навчання визначається загальною концепцією навчання і включає цілий комплекс компонентів - цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання. Усі компоненти цієї системи взаємопов'язані. Метод проектів - це лише один з її компонентів, який може бути ефективно використаний на різних етапах навчання, доповнюючи будь-які інші методи в умовах варіативності навчання іноземної мови і дозволяє оптимізувати процес навчання іноземним мовам.
На закінчення хотілося б сказати, що використання інноваційних технологій у викладанні не тільки підігріває мотивацію дітей, не тільки робить уроки більш різноманітними та цікавими, але також сприяє саморозвитку та самоосвіти вчителя.

Бібліографія

1. Андрєєва Л.М. Соціальна психологія. М.: Изд-во Просвіта, 2004.43 с.
2. Андрієнко К.Л. Соціальна психологія. М.: Изд-во Просвіта, 2002.46 с.
3. Антонян Т.Г., Калініна С.І. Методична мозаїка / / ИЯШ / / 2008. № 4. С.53.
4. Барбар М.П. Розвиток комунікативних здібностей на уроках англійської мови. М.: Изд-во Просвіта, 2005.12 с.
5. Біболетова М.З. УМК "Enjoy English", 2004.35 с.
6. Гальскова Н.Д. Теорія і практика навчання іноземних мов у початковій школі. М.: Изд-во Просвіта, 2006.59 с.
7. Державний стандарт з іноземних мов. 2006.18 с.
8. Бурдіна М.І. Організація навчального процесу з іноземних мов у початковій школі / / ИЯШ / / 2001. № 2. С.23.
9. Гамезо М.В., Матюхіна М.В., Михальчик Т.С. вікова та педагогічна психологія. М.: Изд-во Просвіта, 2004.38 с.
10. Денисенко О.А. Англійська мова в школі. М.: Изд-во Просвіта, 2005.42 с.
11. Є.С. Полат "Типологія телекомунікаційних проектів" - Наука і школа - № 4, 1997.
12. Зимова В.М. Педагогічна психологія. М.: Изд-во Просвіта, 2004.217, 249, 316 с.
13. Зотов Ю.Б. Організація сучасного уроку. М.: Изд-во Просвіта, 2006.37 с.
14. Кітайгородуева Г.А. Методика інтенсивного навчання М.: Изд-во Просвітництво 2003.152 с.
15. Колкер Я.М., встанови Є.С., Еналіева Т. М Методика навчання іноземної мови. М.: Изд-во Просвіта, 2003.62 с.
16. Леонтьєва М.Р. Про вивчення іноземних мов у загальноосвітніх закладах / / ИЯШ / / 2000. № 5. С.17.
17. Мухіна К.В. Психологія. М.: Изд-во Просвіта, 2006.249-321, 356 с.
18. Нові педагогічні та інформаційні технології / За ред. Є.С. Полат - М., 2006.
19. Полат Є.С. Метод проектів на уроках іноземної мови / / Іноземні мови в школі. - 2000. - № 2.
20. Полат Є.С. Навчання у співпраці на уроках іноземної мови / / Іноземні мови в школі. - 2000. - № 1.
21. Пасів Є.І. Комунікативний метод навчання іноземної говорінню. М.: Изд-во Просвіта, 2004.214 с.
22. Пасів Є.І. Проблеми комунікативних методів навчання іншомовної мовленнєвої діяльності. М.: Изд-во Воронеж, 2003.96 с.
23. Пасів Є.І. Прогресивна концепція іншомовної освіти. М.: Изд-во Титул, 2005.47 с.
24. Пасів Є.І. Комунікативна методика. М.: Изд-во аркто, 2005.28 с.
25. Рохманінов І.В. Основні напрями в методиці підходів викладання іноземної мови. М.: М.: Изд-во Просвіта, 2006.21 с.
26. Рогова Г.В. Методика навчання іноземних мов у середній школі. М.: Изд-во Просвіта, 2003.52 с.
27. Рубенштейн С.Л. Основи загальної психології. М.: Изд-во Просвіта, 2003.43 с.
28. Савченко Г.О. Розвиток комунікативних навичок на уроках англійської мови. М.: Изд-во Панорама, 2006.62 с.
29. Соловцова Е.І., Кам'янецька Н.П. Про викладання іноземних мов на сучасному етапі / / ИЯШ / / 2004. № 3. С.61, 35, 48, 81.
30. Філатов В.П. Методика навчання іноземної мови. М.: Изд-во Фенікс, 2005.404 - 408 с.
31. Філософський енциклопедичний словник. М.: Изд-во Фенікс, 2004.68 с.)


http://ua-referat.com

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.