Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Фізико-технічні основи проектування будівель і їх огороджувальні конструкції

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Параметри повітряного середовища (температуру, вологість,

ступінь чистоти, швидкість його руху), природного освітлення, звуко-

вого режиму, інсоляції у приміщеннях визначаються санітарно-гігієні-

чними вимогами до житлових і громадських будівель в цілому та до

кожного приміщення окремо, залежно від їх призначення, особливос-

тей функціональних процесів, контингенту людей та тривалості їх пе-

ребування у будівлі. Більш вибагливі вимоги пред’являють до примі-

щень, призначених для дитячих та лікувальних закладів, підприємств

громадського харчування і т.п.

Комфортний мікроклімат щодо параметрів повітря забезпечу-

ють теплотехнічними розрахунками. Необхідний рівень природного

освітлення приміщень в залежності від їх призначення, забезпечують

світлотехнічним розрахунком. Звуковий режим визначають розрахун-

ками ізоляції приміщень від зовнішніх шумів, акустики щодо сприй-

няття музики або чіткої дикторської мови із застосуванням спеціаль-

них пристроїв. Нормативну інсоляцію приміщень забезпечують під час

містобудівельного проектування. Мікроклімат приміщень, комфортно сприйманий людиною, це

стан повітряного середовища по параметрах температури і вологості,

що забезпечуються комплексом заходів (містобудівельних, інженер-

них, санітарно-технічних), а такожметодами будівельної теплотехніки.

При цьому в процесі проектування вирішують задачі будівельної теп-

лотехніки щодо забезпечення:

• необхідного опору теплопередачі зовнішніх огороджень у зи-

мовий період, що виключає охолодження приміщень;

• розрахункової температури на внутрішній поверхні зовнішніх

огороджень, що виключає утворення конденсату;

• необхідної теплотривкостізовнішніх огороджень у літній пері-

од, що виключає нагрівання приміщень;

• недопущення зволоження зовнішніх огороджень необхідним

опором паропроникненню;

• збереження тепла в приміщенні в зимовий період необхідним

опором зовнішніх огороджень повітряпроникненню.

Зовнішні огородження (стіни, нижні та горищні перекриття, по-

криття над проїздами) при теплотехнічному розрахунку розглядаються

як одношарові чи багатошарові пласкі елементи з відомих матеріалів.

Товщину огородження визначають розрахунком відповідно до норм з

будівельної теплотехніки.

Огороджувальна конструкція розділяє повітряні середовища

(внутрішнє і зовнішнє), що мають при експлуатації будівель у різні

періоди року різну температуру і вологість. Якщо огородження зволо-

жується атмосферними опадами чи підвищеною вологістю повітря в

приміщенні, то вони стають більш теплопровідними. Їхня довговіч-

ність знижується при заморожуванні у зволоженому стані. Тому, ви-

рішуючи задачі з будівельної фізики, враховують кліматичні дані ра-

йону будівництва, прийняті відповідно до норм будівельній кліматоло-

гії.

 

18. Роль та місце зелених насаджень в структурі міста.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.