Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вплив планувальної структури міста на об'єми роботи міського пасажирського транспорту

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В умовах безперервного розвитку взаємозв’язків між містом та ін-

шими населеними пунктами підвищуються вимоги до транспортної ін-

фраструктури, взаємодії її елементів у транспортних вузлах. Найважли-

вішими елементами транспортної системи міста є вокзали. Від раціона-

льного розміщення вокзалів у структурі міста багато в чому залежать

ефективність використання різних видів транспорту, рівень транспорт-

ного обслуговування населення.

Одним із шляхів скорочення витрат часу населенням міст при поїз-

дках на міському пасажирському транспорті є удосконалення транспор-

тно-планувальної організації пересадочних вузлів, які є елементом

транспортної мережі міста і багато в чому визначають її належне функ-

ціонування. Дослідженням пересадочних вузлів займались багато вче-

них, відомі праці Горбачова П.Ф, Левковської Є.П., Азаренкової З.В.,

Щурової В.А. [1-4]. В роботі авторів [5] систематизовано класифікацію

транспортно-пересадочних вузлів і їх значення у функціонуванні місь-

кого транспортного комплексу.

При розташуванні вокзалу в місті необхідно враховувати сукуп-

ність транспортних пристроїв у пунктах примикання або перетинання

відповідних магістралей різних видів зовнішнього транспорту (залізни-

чного, автомобільного), а також міського пасажирського транспорту, які

спільно виконують операції по освоєнню транзитних, далеких, місцевих,

приміських та міських перевезеннях пасажирів.

Місце транспортно-пересадочного вузла в транспортній інфрастру-

ктурі визначає його транспортну роботу, тобто організацію взаємодії

внутрішніх і приміських зв’язків, міського та міжміського сполучення. На розміщення транспортно-пересадочних вузлів на плані великого

міста з переростанням їх в суспільно-транспортні центри багато в чому

впливає розташування вокзалів різних видів зовнішнього транспорту

(залізничного, морського, річкового, автомобільного і повітряного), що також найважливішими міськими пересадочними вузлами. Основний обсяг пасажирських перевезень в зоні впливу найзнач-

ніших міст припадає на рейковий, переважно залізничний, та автобус-

ний види транспорту. При цьому, якщо автобусні маршрути з перед-

мість і віддалених місць (рейсові, туристичні, міжміські) закінчуються,

як правило, в периферійних зонах міста, то пасажирські електропоїзди

прибувають на кінцеві головні станції (вокзали), розташовані частіше

поблизу центру міста.

Отже, транспортно-пересадочних вузлів у транспортній інфрастру-

ктурі міста головним чином визначає їх транспортну структуру. Об`єми

їх функціонального навантаження залежать від положення транспортно-

комунікаційного вузла в плані міста. Місце і значення транспортно- комунікаційного вузла в функціонально-просторовій структурі міської

зони супроводжується цілим рядом факторів: щільністю забудови, чисе-

льністю постійного населення, рівнем розвитку наземного і позавулич-

ного транспорту, наявністю резервних територій для забудови, які ви-

значають функціональне і об’ємно-просторове планування вузлів. Крім

того, перенесення або організація пересадочних вузлів на периферійних

територіях потребує внесення змін в діючу маршрутну мережу міського

пасажирського транспорту, що пов’язано з перерозподілом пасажиропо-

токів та організацією потужних районів тяжіння пасажирів.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.