Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розрахунок прокатних балок перекриття.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Необхідний момент опору прокатних балок обчислюють за формулами :

де с1 - коефіцієнт, що враховує розвиток пластичних деформацій по перерізу, попередньо приймають с1=1,1. У перетинах балки, де дотичні напруження <0,5 Rs коефіцієнт c1=c, а при 0,5 Rs < <0,9 Rs, коефіцієнт с приймають за формулою

де с - коефіцієнт, що залежить від форми перерізу і ступеня розвитку пластичних, - коефіцієнт, що дорівнює 0,7 для двотаврів, що згинаються у площині стінки (для інших типів перерізу 0);

При вигині балки в двох головних площинах х і у перевірку міцності виконують за формулою

Залежно від Wn в сортаменті знаходять відповідний номер профілю. Міцність призначеного перерізу балки перевіряють за формулами:

- при пружною роботі

- при обліку пластичних деформацій

Перетин вважається підібраним задовільно, якщо недо-напруга складає до 5-7%.

В опорному перерізі балок (при М= 0; Мх=0; Му=0) слід виконувати перевірку за формулою

У тих випадках, коли верхня полиця балок недостатньо закріплена від втрати стійкості (відсутній суцільний жорсткий настил, який безперервно спирається на стиснений пояс балки) або відношення розрахункової довжини балки до ширини стиснутого пояса b перевищує значення, обчислені за формулами, балку перевіряють на стійкість за формулою:

де b - коефіцієнт, що визначається за вказівками СНиП 11-23-81* за коефіцієнтом 1. Для балок двутаврого перетину висотою h з двома осями симетрії , де коефіцієнт для прокатних двотаврів визначають у функції параметра :

(тут It - момент інерції при кручення).

Стійкість балок можна не перевіряти, якщо відношення розрахункової довжини ділянки балки між зв'язками, що перешкоджають поперечним Змішання стиснутого пояса до його ширини b не перевищує значення (при 1 <h/b<6 і b/t< 35), обчислюється за формулою :

де b, t - відповідно ширина і товщина стиснутого пояса балки; h0 - відстань між осями аркушів (полиць).

Перевірку місцевої стійкості поясів і стінки прокатних балок, як правило, не роблять, так як вона забезпечується прийнятими товщинами елементів з умов прокату.

Підібраний перетин перевіряють на міцність від дії дотичних напружень за формулою:

де - статичний момент половини перерізу балки відносно нейтральної осі; tw - товщина стінки балки.

Відносний прогин балки при рівномірно розподіленому навантаженні перевіряють за формулою:

де qn - нормативна погонне навантаження, Н / см; Е - модуль пружності сталі, МПа; I - момент інерції балки, см4; 1/n0 - граничний відносний прогин.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.