Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Фізико-механічні характеристики грунтів.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Для визначення фізичних властивостей необхідно 3 основні показники:

- Питома вага грунту природної чи неоднорідної структури

- Питома вага твердих частинок грунту

- Питома вага скелету грунту

- Вологість – визначається результатом зважування і висушування природної проби до і після її повного висушування при t=105 0 C

Вологістю називається відношення к-сті води, що була в порах до ваги грунту

- Коефіцієнт пористості – відношення відносного об’єму пор n до відношення обєму твердих частинок m

Коефіцієнт пористості може бути визначений через вологість:

Пористість є однією з визначальних хар-тик несучої здатності грунту

- Коефіцієнт водо насичення або ступінь вологості

–повна вологість

При повному зволожені пор водою:

За ступенем вологості розрізняють:

1) Мало вологі 0<Sr≤0,5

2) Вологі 0,5<Sr≤0,8

3) Насичені водою 0,8<Sr≤1

Щільність сипучих пісків визначається за коефіцієнтом пористості. Можуть бути щільні, середні, пухкі. Визначаються за допомогою таблиці.

Щільність може характеризуватися коефіцієнтом відносної щільності:

-коеф пористості в найбільш сухому стані

е – в природному стані

-штучно ущільнений пісок

– пухкий

 

середньої щільності

-щільний

Для глинистого грунту вик-ся нступні показники: показник текучості IL , показник пластичності IP.

Для глинистих грунтів першочергове значення має діапазон вологості в якому грунт є пластичним:

wL вологість, при якій грунт переходить в текучий стан. Вона представляє межу текучості.

Текучість – це стан, при якому тіло не здатне зберігати форму.

 

wP – вологість, при якій грунт втратить пластичність ( починає крошитись). Ще називається межею розкатування.

Якщо виліпити валик товщиною 3 мм і розкачувати його, то при втраті вологості крошиться.

За IP визначаться назва глинистих грунтів:

IP<0,07 – супіски

 

0,07≤IP≤0,17 – суглинки

IP>0,17 -глина

Консистенція глинистих грунтів визначає властивість грунту опиратися пластичній зміній формі. Ця властивість хар-ся показником текучості IL

Пилувато-глинисті грунти за показником текучості мають таку класифікацію: 1)супіски поділяються на тверді,пластичні і текучі; 2)Суглинки і глини на: тверді, напівтверді, тугопластинчі, мякопластичні,текучопластинчі, текучі.

Механічні властивості грунтів

Основною властивістю грунту є частини опір зовнішньому навантаженю, не втрачаючи несучої здатності. При дії зовн навантаження в грунтах можуть відбуватися наступні процеси:

1) Консолідація грунту – це явище ущільнення на основі витискання води з пор. Швидкість консолідації залежить від швидкості фільтрації води.

2) Повзучість здатність зберігати деформацію при сталому зовнішньому навантажені.

3) Релаксація – зменшення напружень в грунті після досягнення певної деформації

Ці явища спостерігаються при деформації грунтів.

Розрізняють 3 стадії опору грунту:

1. Ущільнення за рахунок зменшення об’єму пор. Лінійна залежність до деякої точки P.

При збільшенні деякого Pкр в грунті починаються розвиватися процеси зсуву, переміщення одних частинок відносно інших, грунт починає текти.

2. Виперання;

3. Грунт руйнується

 

Pкр – критичний тиск після припинення якого, грунт залишається в ущільненому стані і виконує свою несучу функцію. Рu – граничний критичний тиск, після якого грунт втрачає несучу здатність.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.