Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Особливості планувальних і конструктивних рішень сейсмостійких будівель.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В рснові розробки сейсмостійких будівель мають бути враховані основні заходи:

· Будівля має концентрувати основну масу на нижніх поверхах, з поступовим зменшенням до верху;

· Для конструкцій сейсмостійких будівель бажано використовувати пластичні і легкі матеріали;

· Існування розподільників навантаження на будівлю, тобто вертикальних і горизонтальних діафрагм жорсткості;

· Наближення до ізометричних форм будівель в плані.

Планувальна структура будівель

Найкращою формою в плані є кругла, але найчастіше вибирають наближену до неї квадратну. Співвідношення складає 1:2; 1:3. Якщо будівля має складну архітектурно-планувальну структуру, то її розділяють на окремі блоки антисейсмічними швами. Шов залежить від висоти будинку: до 5м. – ширина шва 3см., а далі на кожні 5м збільшується на 2см.

Якщо будівля має різні архітектурно-висотні рішення, то кожний блок вибирається приблизно однакової висоти. Антисейсмічні шви найчастіше співпадають з осадочними швами.

Внутрішнє планування має бути якомога симетричнішим, з метою співпадання маси і жорсткості. Найбільш вразливими є місця спряження елементів з різними напрямками. Тому, як правило слід уникати спорудження стін, які стикаються з перпендикулярною стіною без компенсації.

Перекриттям відводиться важлива роль, з метою звязування в одне ціле стіни перекрить, і цим забезпечується більш-менш рівномірний розподіл сейсмічного навантаження в межах поверху.

Сжеми дії сейсмічного навантаження в залежності від власних коливань

Т≤0.5с – жорстка Т›6с – гнучка

Найкраще рішення сейсмостійкості будівлі має забезпечуватись сумісною роботою горизонтальнтх і вертикальних елементів, за рахунок жорстких зв’язків.

Цегляні будівлі

Вони мають невеликий опір динамічним навантаженням і мають найбільші пошкодження. Міцність цегляної кладки визначають такими параметрами: ▫ якість цегли; ▫ якість і міцність розчину ▫ міцність зчеплення між розчином і цеглою.

Фактична міцність, по-досвіду, може бути міцність зчеплення в 4,5 раз ‹ запроетованої. При здійсненні антисейсмічнтх заходів, можна досягнути достатньої сейсмічної стійкості.

Будівля має бути єдиною, цілісною системою, знадійним звязком всіх несучих конструкцій: поздовжніх і поперечних стін і перекрить. З цією метою облаштовуються антисейсмічними обвязками і поясами, замонолічуються перекриття, армуються кути і перетини кладки; застосовуються вертикальні звязуючі конструкції у вигляді сердечників. Шпонки – це заглиблення на боковій поверхні в будівлі, які замонолічуються.

Антисейсмічний пояс – конструкція, яка має місце в зоні спряження перекриття з несучими стінами. Пояс перешкоджає таранній перекриття на стіну. Антисейсмічні пояси замонолічують, встановлюються на всю ширину стіни у випадку, коли вона › 50см, то ширина їх може бути на 10..15 см менша.

Поздовжні стержні виконуються з арматури А1 при 7-8 балах 4Ø10, для 9б - 4Ø12. як правило, бетон марки В12,5. основою сейсмостійкості цегляних будівель служать комплексні конструкції, коли додатково до згаданих, в цегляних стінах влаштовують окремі вертикальні залізобетонні включення, які називають сердечниками. Влаштовуюють на кути через кожні 2-3м. Завжди встановлюють на краях пройомів. Конструктивно – це 4 арматурні стержні вздовж сердечника, звязані арматурою Ø 4,6 , через кожні 25..40см. з кладкою такі сердечники звязуються випускамитонкої арматури, порядка 50см.

 

77.Вертикальне планування міських територій . Кількісна та якісна, оцінка рельєфу. Схема вертикального планування на стадії генплану.

Вертикальне планування міськ. тер відображае загальну техн. можливість здійснення рішень ген плану відповідно до ув’язки вул.. мережі з рельєфом., інж спорудами.

Схема верт. планування міськ. тер може включати схему інж. підготовки тер. на якій вказується зрізка, підсипка, водовідвід, дренаж, водостоки… Часто обмежуються обч-ям вузлових чорних і червоних відміток на перетинах осн. транс. магістралей. Вздовж осей трансп. магістралей вказують: Ухил ділянки та її протяжність.

На стадію детального планування схема інж. підготовки тер. верт. планування і водостоків виконують на копії осн. креслення, тобто ескізозабудова.

На стадії верт. планування показують:

-осн. інж. мироприемства і додаткові роботи невказані на генплані;

-висотне рішення дається горизонталями з висотою перерізу h=0,5м.

Осн. вимогам верт. планування є:

-макс. збереження природного рельєфу

-забезпечення поверхневого водовідводу за швидкостями які забезпечують мін. ерозію

-забезпечення допустимих для пішоходів і транспорту уклонів.

Проектні горизонталі назив червоними горизонталями. Вони відображають майбутній рельєф тер-її. Перш ніж приступити до верт. планування до розробки поверхневого рельєфу необхідно проаналізувати існуючий рельєф.

Категорії рельєфу за енергією:

1. Плоскорівнинна. Ухил 2 – 6 ‰ Е=20м/5км.

2. Пересічно-рівнинна та горбиста і=20÷60‰ Е=175м/5км

3. Передгірська та гірська Е=500...900м/5км

4. Високогірна Е=1000...3000м/5км

Схема верт планування на стадії ген плану.Це схема відображає загальну технічну можливість здійснення рішень ген плану відповідно до увязки вуличної мережі з рельєфом, водотоками, інж спорудами. Осн даними схеми верт планування на 1-й і 2-й стадії розробки проекту є точки перетину всіх магістральних, житлових вулиць та проїздів з даними природньої та проектної відмітки.

Категорія місцевості Х-ка за енергію рельєфу
1.Плоськорівнинна     2.Пересічно рівнинна та гордиста   3.Передгірська та гірська 4.Високогірна і=2-6‰ W=20м/5км ÷ 10 м/100м невеликі пагорби до 2м і=20-30 до 60‰ W=175м/5км÷ 40 м/100м W=500-900м/5км÷ 300-500м/1000м W=3000м/5км÷ 1000 м/1км  

 

При аналізі рельєфу розріз. ділянки з різною крутизною схилів відповідно:

0-5‰ 5-60‰ 60-100‰ 100-150‰ >150‰

Вертикальним плануванням міськ тер—є проектування рельєфу тер під забудову або інші інж-технічні мироприємства(трасування доріг,магістралей,трубопроводів). Осн принципи і завдання верт планування: 1.- макс збереж природ рельєфу. 2. – забезпечення поверхневого водовідводу 3. – забезп допустимих для пішоходів і транспорту ухилів.

Одним із завдань верт планування є узгодження висотного положення окремих кварталів мікрорайонів, окремих частин міста. Верт планування є однією із складових ген плану і розділяється на такі осн стадії:

1. Ген план міста ( 1:10000, 1:5000)

2. Проект планув окремої планувальної зони ( 1:5000 якщо ген план в 1:10000)

3. Проект детального планування окремої частини тер або функціональної зони (1:2000) на основі розробляємого ген плану міста.

4. Стадія розробки робочого проекту (1:1000, 1:500) і включає як верт планування вулиць так і територій в горизонталях через h=0.2 або h=0.1м.

Кількісна та якісна оцінка рельєфу.Поділ тер за енергією підрозуміває ступінь пересіченості місцевості різкого чи повільного перепаду висот.

Категорії рельєфу за енергією:

5. Плоскорівнинна. Ухил 2 – 6 ‰ Е=20м/5км.

6. Пересічно-рівнинна та горбиста і=20÷60‰ Е=175м/5км

7. Передгірська та гірська Е=500...900м/5км

8. Високогірна Е=1000...3000м/5км

Схема верт планування на стадії ген плану.Це схема відображає загальну технічну можливість здійснення рішень ген плану відповідно до увязки вуличної мережі з рельєфом, водотоками, інж спорудами. Осн даними схеми верт планування на 1-й і 2-й стадії розробки проекту є точки перетину всіх магістральних, житлових вулиць та проїздів з даними природньої та проектної відмітки.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.