Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Порядок виконання роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Вивчають вимоги стандарту, які пред’являються до якості бавовни (ГОСТ 3279-76). Вологість бавовни, яка класифікується повинна бути у межах 8-10%. Тому перед випробуванням зразки волокон необхідно витримувати в кондиційних умовах у розкритому вигляді не менше 2год.

2. Готують препарати подовжніх видів бавовняних волокон і визначають порівняльних методом коефіцієнт зрілості не менше ніж на 10 волокон у кожній групі. Загальна кількість повинна бути не менше 100. Потім сумують кількість волокон у кожній групі зрілості для всієї підгрупи та визначають середній коефіцієнт зрілості.

3. Для оцінки міцності бавовняного волокна від випробуваного зразка беруть частку вагою 7-10г. Затиснувши пробу обома руками, розтаскують його на дві частини, відкидаючи одну частину, із другої витягують тонкий штапель, однієї і тієї ж величини. Потім розподіляють і розгладжують волокна, паралелізуючи їх. Розривають його з таким розрахунком, щоб всі волокна штапелю розривалися одночасно.

4. Таким чином визначають міцність волокна, взятого із еталону – стандарту для даного сорту. Порівнюючи дані, визначають сорт бавовняного волокна, який класифікується.

5. Колір, блиск і матовість оцінюють порівнянням бавовни, яка класифікується з еталонами. Пружність волокна визначають при стисненні руками.

6. Якщо в зразках бавовняного волокна однієї партії або марки виявлено волокна, різні за забарвленням, відтінку або пружності, зразки потрібно розділити за цими ознаками на групи і визначити сорт волокна у кожній групі окремо.

7. Сорт бавовняного волокна визначають в результаті порівняння фактичних даних волокна за розривним навантаженням і коефіцієнту зрілості зі стандартними нормами.

8. Результати вимірювань і обчислень записують у табл. 16.1.

 

Таблиця 16.1

Показники якості бавовняного волокна

Назва показника Результати якості
за інструментальним методом за ГОСТ
Колір    
Штапельна масо довжина, мм    
Лінійна щільність, текс    
Сума пороків і засміченість, %    
Вологість, %    
Коефіцієнт зрілості    
Сорт за показниками якості    

 

Контрольні запитання

1. Які методи існують для оцінки якості бавовняного волокна?

2. Яким чином оцінюють якість бавовни при розбіжностях між постачальником і споживачем?

3. Назвіть основні показники якості бавовняного волокна.

4. Які вимоги пред’являють до бавовняного волокна у відповідності з ГОСТ 3279-76?

5. Які показники якості бавовни враховують під час визначення кондиційної маси партії волокна?

ЗАДАЧІ ЗА ТЕМАМИ

1. Визначити фактичну вологість бавовни у партії за 1 та 2 варіантами, якщо із партії відібрано зразки вагою 295 і 283г, які відразу помістили для зберігання у банку з притертою кришкою. Перед випробуванням на електровологомірі від зразка відібрали проби вагою: за першим варіантом – 50г, а за другим – 49,5г. Після випробування вага проби за першим і другим варіантом стала 49г. Вологість бавовни за пристроєм для обох варіантів була відповідно 7,8% і 7,6%.

2. Відібраний від партії зразок для визначення вологості важив 220г. Після зберігання вага змінилася до 225г. Від цього зразка відібрали пробу вагою 5,05г і, помістили її у сушильну шафу, висушили да постійної ваги 4,05г. Визначити фактичну вологість пряжі у партії.

3. Підрахувати рівноважну вологість бавовни за формулою Мюллера при постійній температурі для наведених нижче значень відносної вологості повітря: Шляхом порівняння отриманих результатів з табличними даними, можна встановити величину похибки у кожному випадку. Результати порівнянь представити у вигляді таблиці.

Відносна вологість повітря Вологість бавовни Похибка формули
  за формулою із таблиці  
       

4. На заготівельний пункт доставлено бавовну-сирець 1 сорту машинного збору масою 1600кг. Фактична вологість бавовни-сирцю 15%, засміченість 12%. Визначити масу бавовни-сирцю.

5. Використовуючи формули Мюллера та Тімоніна, розрахувати нормальну вологість для бавовни і льону.

6. Обчислити умовну площу поперечного перерізу, величину розрахункового діаметру та тонину у тексах і 1/мм2 для бавовняного волокна з метричним номером 5200.

7. Визначити метричний номер і тонину в г/км і 1/мм2 для бавовняного волокна, якщо середнє значення поперечника волокон у пробі дорівнює 38мк.

8. В результаті випробувань на розтягування двох одиночних волокон діаметрами 26 і 22мк було встановлено, що міцність першого із них складає 13гс, а другого - 9,3гс. Чи буде перше волокно за якістю матеріалу краще від другого.

9. Вивести формулу, яка пов’язує границю міцності, виражену в кг/мм2, з розривною довжиною, вираженою у км для волокна з питомою вагою у г/см3.

10. Визначити розривну довжину і границю міцності для бавовняного волокна, якщо його відносна міцність 29гс/текс.

11. Дві партії волокна мають характеристики міцності різного виду; волокно першої з них характеризується середнім для партії значенням границі міцності - 45кг/мм2, а волокно другої партії середнім значенням відносної міцності – 3,3Г/деньє. Потрібно виконати порівняльну оцінку за якістю волокна обох партій.

12. Визначити прядильний номер бавовни, яка має наступні якісні характеристики – штапельну довжину , метричний номер і розривну довжину :

а) =38мм; =6800; =36км; б) =31мм; =5500; =27км; в) =28мм; =4500; =23км.

13. Підрахувати прядильний номер і прядильну здатність, яку чекають від бавовни, якщо за даними лабораторних досліджень вона має наступні характеристики: а) =29мм; =5700; =26км; = 1,4%; =35мм; =6200; =31км; = 1,2%.

ЛІТЕРАТУРА

1. Первичная переработка хлопка: Учебник для вузов / Джабаров Г.Д. М.: Легкая индустрия. – 1978. – 429с.

2. Кукин Г. Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение. / Исходные текстильные материалы /: Учебник для вузов. – М.: Легпромбытиздат. – 1985. – 216с.

3. Лабораторный практикум по текстильному материаловедению: Учебное пособие для вузов / Кукин Г.Н., Соловьев А.Н., Кобляков А.Н. и др. – М.: Легпромбытиздат. – 1986. – 344с.

4. Методы определения свойств хлопка-волокна: Учебное пособие для вузов / Иванов С.С., Ладынина Л.П., Соловьев А.Н. и др. – М.: Легкая индустрия. – 1972. – 268с.

5. Справочник по хлопкопрядению / Широков В.П., Владимиров Б.М., Полякова Д.А. и др. – М.: Легкая и пищевая промышленность. – 1985. – 472с.

6. Текстильное материаловедение и основы текстильного производства: Учебник для вузов / Садыкова Ф.Х., Садыков Д.М., Кудряшова Н.И.: Легпромбытиздат. – 1989. – 288с.

7. Монастырский А.Г. Испытание текстильных материалов. – М.: Легкая индустрия. – 1970. – 280с.

8. Кукин Г. Н., Соловьев А.Н., Кобляков А.И. Текстильное материаловедение (волокна и нити): Учебник для вузов. – М.: Легпромбытиздат. – 1989. – 352с.

9. Справочник по хлопкопрядению / Золотарева Н.И., Иванова С.С., Владимирова Б.М. – М.: Легкая индустрия. – 1968. – 576с.

10.Насекин Н.А. Хлопковое волокно, его добывание и свойства / Н.А. Насекин. М., 2007. – 377 c.

11.Садыкова Д.М., Садыкова Н.И. Текстильное материаловедение и базы текстильных производств / Д.М.Садыков, Н.И.Садыкова. - М., 2008. – 412 c.

12.Хайдаров И. Роль и значение хлопковой промышленности в развитии экономики / И.Хайдаров. - М.: Деловой партнер, 2008. – 250 с.

13.Материалы сайта http://www.cotton.org

14.Материалы сайта http://www.cotton.net

15.Материалы сайта http://www.cottoninc.com

16.Материалы сайта http://cottonusa.org

17.Материалы сайта http://www.deltafarmpress.сom

18.Материалы сайта http://www.textileclub.ru

19.Илларионова К.В., Ермилова И.А., Григорьев С.В. Что влияет на цвет хлопка // Курьер легкой промышленности, 2005. - № 10. - С. 20-21.

20.Илларионова К.В., Берегина В.М., Ермилова И.А., Григорьев С.В. Характеристика физико-механических показателей хлопковых волокон новых селекционных линий // Текстильная промышленность, 2006. - № 1-2. - С. 16-19.

21.Илларионова К.В., Котоменкова О.Г., Ермилова И.А. Достижения науки в получении и использовании экологически чистого хлопкового волокна //Тезисы докладов международной студенческой конференции, посвященной 300-летию Санкт-Петербурга. – СПб.: ТЭИ, 2003. - С. 143 – 145.

22.Періодичні видання: журнали “Легка промисловість”, “Текстильная промышленность”.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.