Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ОБСЯГ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬОбсяг лабораторної роботи визначається наступним переліком операцій, що виконуються після вивчення даної інструкції і отриманням допуску до роботи.

4.1. Встановити індикатори переміщення 10 і 11 на відмітку “ 0 “.

4.2. Регулятором тиску 6 встановити тиск стиснутого повітря, що подається в пневмокамери 3 і 4, р = 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), забезпечивши цим самим створення на валу приводної шестерні обертового моменту Тк = 652 Нм. Контроль тиску здійснювати за манометром 8.

4.3. Зняти покази індикаторів переміщення 10 і 11 і занести їх в таблицю, взірець якої подається нижче.

4.4.Випустити стиснуте повітря із пневмокамер 3 і 4, розвантаживши цим самим вал приводної шестерні від обертового моменту.

4.5. Регулятором тиску 7 встановити тиск стиснутого повітря, що подається в пневмокамеру 5, р = 0,03 МПа (0,3 кгс/см2), контролюючи його манометром 9. Дальше випробування провести згідно пп. 4.1...4.4.

4.6. Аналогічно п. 4.5. почергово провести випробування при тиску стиснутого повітря в пневмокамері 5: р = 0,06 МПа (0,6 кгс/см2), р = 0,09 МПа (0,9 кгс/см2), р = 0,12 МПа (1,2 кгс/см2), р = 0,15 МПа (1,5 кгс/см2).

Після закінчення випробувань вимкнути подачу стиснутого повітря.

4.7. Побудувати графіки залежностей горизонтального fг (Fн) і вертикального fb (Fн) радіальних прогинів шестерні від попереднього натягу підшипників Fн, розрахувавши його за формулою Fн = р×Ад де р і Ад – відповідно тиск і ефективна площа

діафрагми пневмокамери 5, що створює попередній натяг підшипників. Прийняти Ад= 11562 мм2.

4.8. Аналітично за формулами (2.1) і (2.2) розрахувати радіальні прогини шестерні в серединному поперечному перерізі, прийнявши Ft = 17500Н, Fr = 2400Н, Fа = 19000Н, а = 90мм, b = 36мм, dmw1 = 74,5мм, І = 65564мм4. Результати занести в останню строку таблиці, що відповідає максимальному попередньому натягу підшипників.

4.9. Порівняти розрахункові і експериментальні значення прогинів шестерні в горизонтальному і вертикальному напрямках, отримані при максимальному попередньому натягу підшипників. Результати вимірювань та розрахунків занести в таблицю 1, форма якої подається.

4.10. Порівняти отримані експериментальні та розрахункові значення радіальних прогинів шестерні з допустимими [ fг ] = [ fb ] = 0,075. Результати порівняння занести в таблицю 1. Зробити висновки по роботі.

4.11. Привести робоче місце в порядок і здати його лаборанту.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

ІІМТ, кафедра автомобілебудування група КГТ - 4

Звіт з лабораторної роботи №

“ВИЗНАЧЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ГОЛОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ”

з дисципліни

«Конструювання та розрахунок автомобілів»

 

Студент гр. КГТ – 41_______ Пинда Б.В.

Прийняв _________________ Дубянський О.В.

 

Львів 2012

 

Таблиця 1