Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Що ніщо людське мені не чуже

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

СИНТАКСИС ДІЄСЛОВА

Інфінітивні синтаксичні звороти

(Accusatīvus cum infinitīvo et nominatīvus cum infitīvo)

Функції інфінітива

Синтаксичні функції інфінітива визначаються ознаками дієслова та іменника.

Як дієслово інфінітив може:

1) керувати відмінком, якого вимагає дієслово: Quem nemo ferro potuit superāre nec auro. – Якого ніхто не зміг подолати ні мечем, ні золотом;

2) визначатися прислівником: Felix, qui, quod amat, defendĕre fortĭter audet. – Щасливий той, хто наважується сміливо захи-щати те, що любить;

3) замінювати особові форми дієслова (infinitīvus historĭcus).

Як іменник інфінітив може:

1) виступати у функції підмета, іменної частини присудка і до-датка: Vivĕre est cogitāre. – Жити – значить мислити. Amo legĕre. – Люблю читати;

2) мати означення, яке виражене прикметником чи займенни-ком середнього роду: Meum intellegĕre nulla pecunia vendo. – Свій талант я не продаю за жодні гроші;

3) вживатися з прийменниками: Multum interest inter dare et acсipĕre. – Є велика різниця між давати і отримувати.

Види інфінітивів

У синтаксичних зворотах для позначення часових відношень вживаються шість видів інфінітивів (три – для активного стану і три – для пасивного):

1) Infinitīvus praesentis actīvi et passīvi (інфінітив теперішнього часу активного і пасивного стану);

2) Infinitīvus perfecti actīvi et passīvi (інфінітив минулого часу активного і пасивного стану);

3) Infinitīvus futūri actīvi et passīvi (інфінітив майбутнього часу активного і пасивного стану);

Інфінітив теперішнього часу виражає одночасну дію з дією ос-новного дієслова, інфінітив минулого – попередню, інфінітив май-бутнього – майбутню.

 

Таблиця видів інфінітивів:

Стан Infinitīvus praesentis Infinitīvus perfecti Infinitīvus futūri
  Аctīvum I laudā-re I laudav-isse I laudatūrus, a, um esse
II docē-re II docu-isse II doctūrus, a, um esse
III leg-ĕre III leg-isse III lectūrus, a, um esse
IV audī-re IV audiv-isse IV auditūrus, a, um esse
Спосіб творення Основа інфекта + -re (I, II, IV), + -ĕre (III) Основа перфекта + -isse Participium futūri actīvi + esse
  Passīvum I laudā-ri I laudātus, a, um esse I laudātum iri
II docē-ri II doctus, a, um esse II doctum iri
III leg-i III lectus, a, um esse III lectum iri
IV audī-ri IV audītus, a, um esse IV audītum iri
Спосіб творення Основа інфекта + -ri (I, II, IV), + -i (III) Participium perfecti passīvi + esse Supīnum + iri

 

Iri - infinitīvus praesentis passīvi від дієслова eo, ii, itum, ire – йти.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.