Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Лексичний мінімум

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Латинські слова

advŏlo, āvi, ātum, āre – прилітати

aeternus, a, um – вічний, а, е

altus, a, um – високий, а, е

amor, ōris, m – кохання

amphitheātrum, i, n – амфітеатр

amplus, a, um – обширний, а, е, великий, а, е

ancilla, ae, f – служанка, слуга

arcus, us, m – склепіння, дуга, арка

ars, artis, f – мисцецтво

artĭfex, ĭcis, m – митець, майстер

avis, is, f – птах

brevis, e – короткий, а, е

caecus, a, um – сліпий, а, е

celĕber, bris, bre – славний, а, е, знаменитий ,а, е

certo, āvi, ātum, āre – змагатися

clamo, āvi, ātum, āre – кричати

cognosco, nōvi, nĭtum, ĕre – пізнавати

collŏco, āvi, ātum, āre – розміщувати

Colossēum, ii, n –Колізей

colossēus, a, um – колосальний, а, е, величезний, а, е

columna, ae, f – стовп, колона

compleo, ēvi, ētum, ēre – наповнювати

concēdo, cessi, cessum, ĕre – уступати

conservo, āvi, ātum, āre – зберігати, рятувати

contentus, a, um – задоволений, а, е

credo, dĭdi, dĭtum, ĕre – вірити

cunctus, a, um – весь, вся, все

deleo, ēvi, ētum, ēre – руйнувати, нищити

desidĕro, āvi, ātum, āre – бажати, хотіти

doleo, ui, - , ēre – сумувати, страждати

domĭnus, i, m – господар, власник

Ennius, ii, m – Енній, римський поет (239-169 рр. до н.е.)

error, ōris, m – помилка

fallo, fefelli, falsum, ĕre – обманювати

fas est – дозволено, можливо

fero, tuli, latum, ferre – нести

fidēlis, e – вірний, а, е

Flavius, a, um – Флавіїв, побудований Тітом Флавієм Веспасіаном, римським імператором (68-79 рр.)

hic – тут

hodie – сьогодні

hospes, ĭtis, m – чужинець

iaceo, cui, cĭtum, ēre – лежати

intellĕgo, lexi, lectum, ĕre – розуміти

irātus, a,um – розгніваний, а, е

lex, legis, f – закон

linteum, i, n – полотно, завіса

ludus, i, m – видовище, гра

magnifĭcus, a, um – розкішний, а, е, славний, а,е

memento (imperatīvus до memĭni) – пам’ятай

memĭni, meminisse – пам’ятати, згадувати

memor, ŏris – передбачливий, а, е, який, а, е пам’ятає

mendax, ācis – брехливий, а, е

murus, i, m – стіна, мур

Nasīca, ae, m – Назіка, римський консул (191 р. до н.е.)

neco, āvi, ātum, āre – вбивати

Nero, ōnis, m – Нерон, римський імператор (54-68 рр.)

nunc – тепер

orno, āvi, ātum, āre – прикрашати

ostendo, tendi, tentum, ĕre – показувати, виставляти

ostento, āvi, ātum, āre – виставляти на показ, показувати

ostiarius, ii, m – ключник, черговий

ovum, i, n – яйце, овал

palma, ae, f – пальмова гілка, слава

Parrhasius, ii, m – Паррасій, афінський художник (IV ст. до н.е.)

perficio, fēci, fectum, ĕre – здійснювати, влаштовувати

permultus, a, um – багаточисленний, а, е

pictor, ōris, m – художник

pingo, pinxi, pictum, ĕre – малювати, зображати

postea – згодом

postridie – наступного дня

puer, ĕri, m – хлопець

pugno, āvi, ātum, āre – битися, боротися

quoque – теж

recte – правильно

reliquiae, ārum, f – залишки, рештки

removeo, mōvi, mōtum, ēre – відсувати

rogo, āvi, ātum, āre – питати

scio, ivi, itum, ire – знати

scriptor, ōris, m – письменник

sentio, sensi, sensum, īre – відчувати

sero – пізно

servus, i, m – раб

signifĭco, āvi, ātum, āre – відзначати

simĭlis, e – подібний, а, е

tabŭla, ae, f –картина

tamen – однак

templum, i, n – храм

theātrum, i, n – театр

timeo, timui, - , ēre – боятися

uva, ae, f – виноград

venio, veni, ventum, īre – приходити

verus, a, um – справжній, я, є

visĭto, āvi, ātum, āre – відвідувати

volŭcris, is, f – птах

vox, vocis, f – голос

Zeuxis, ĭdis, m – Зевксід, грецький художник (IV ст. до н.е.)

Українські слова

Катон – Cato,ōnis, m, римський письменник (234-149 рр. до н.е.)

говорити – dico, dixi, dictum, ĕre

корінь – radix, īcis, f

наука – littĕrae, ārum, f

плід – fructus, us, m

гіркий, а, е– amārus, a, um

солодкий а, е – iucundus, a, um

Талес,грецький філософ, один із семи мудреців (VII-VI ст. до н.е.) – Thales, ētis, m

початок – initium, ii, n

вважати – existĭmo, āvi, ātum, āre

річ – res, rei, f

місяць – luna, ae, f

Цицерон – Cicĕro, ōnis, m, римський письменник (106-43 рр. до н.е.)

перевищувати – supĕro, āvi, ātum, āre

красномовство – eloquentia, ae, f

оратор – orātor, ōris, m

до – ante (+Acc)

вже – iam

Вправи

1. Напишіть основні форми і провідміняйте в усіх часах системи інфекта активного і пасивного стану:

pingo, advŏlo, removeo, scio.

2. Утворіть infinitīvus praesentis, perfecti, futūri actīvi et passīvi; провідміняйте дієслова в часах системи перфекта активного і пасивного стану:

intellĕgo, desidĕro,compleo, sentio.

3. Провідміняйте словосполучення:

is pictor celĕber (m) – цей знаменитий художник;

illa tabŭla admirabĭlis (f) – ця дивовижна картина;

hoc theatrum magnifĭcum (n) – цей славний театр.

4. Утворіть ступені порівняння прикметників від:

celĕber, bris, bre; admirabĭlis, e; magnifĭcus, a, um.

5. Визначіть, від яких латинських числівників походять слова:

унія, дует, тріо, квартет, квінтет, сантиметр, процент.

6. Утворіть аccusatīvus singulāris і plurālis від іменників:

columna, murus, ovum, domĭnus, vox, ars, avis, linteum, error, artĭfex, lex, fructus, species.

7. Від яких латинських слів походять українські деривати:

колосальний, вокал, овал, орнамент, сенс, реліквія, консервант, сиґніфікація, перфект, домінант, інтелект, меморіал.

8. Випишіть із текстів інфінітивні звороти аccusatīvus cum infinitīvo та nominatīvus cum infinitīvo.

 


ТРИнадцяте заняття (Lectio TERTIA decĭma)

Labōre peracto quies iucunda est

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.