Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Лексичний мінімум

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Латинські слова

abdo, dĭdi, dĭtum, ĕre– ховати

addūco, duxi, ductum, ĕre– відводити , приводити

adhibeo, bui, bĭtum, ēre– прикладати, застосовувати

admiratio, ōnis, f– подив, здивування

aedificium, ii, n– будівля, споруда

ago, egi, actum, ĕre– робити

alter, ĕra, ĕrum– один із двох, інший, а, е

angustus, a, um– вузький, а, е

antea– перед тим, раніше

apis, is, f– бджола

arbor, ŏris, f– дерево

arx, arcis, f– фортеця, вершина

atque = ac– і, а також, однак

bellicōsus, a, um– войовничий, а, е

canis, is, m, f– пес, собака

caveo, cavi, cautum, ēre– остерігатися

cedo, cessi, cessum, ĕre– йти, ступати, уступати, підкорятися

cibus, i, m– їжа

civĭtas, ātis, f– держава

claudo, clausi, clausum, ĕre– зачиняти, замикати

collŏco, āvi, ātum, āre– ставити, розставляти, розміщувати

compăro, āvi, ātum, āre– готувати

concordo, āvi, ātum, āre– узгоджуватися, примирювати

confirmo, āvi, ātum, āre– зміцнювати

conscendo, scendi, scensum, ĕre– піднятися, зійти

copia, ae, f– кількість

credo, dĭdi, dĭtum, ĕre– вірити

cresco, crevi, cretum, ĕre– рости

cupĭdus, a,um –жадібний, а, е, пристрасний, а, е

cupio, īvi, ītum, ĕre– прагнути, бажати

delecto, āvi, ātum, āre– захоплюватися, тішитися

deleo, ēvi, ētum, ēre– знищувати, руйнувати

despēro, āvi, ātum, āre– втрачати надію

divĭdo, vīsi, vīsum, ĕre– ділити, розділяти

dolus, i, m– підступ, обман

emigro, āvi, ātum, āre– виселятися, переселятися

equus, i, m– кінь

eruo, rui, rūtum, ĕre– розривати, виривати

excĭto, āvi, ātum, āre– викликати, спонукати, заохочувати

exstruo, struxi, structum, ĕre– будувати, споруджувати

fatīgo, āvi, ātum, āre– втомлювати, мучити

faustus, a, um– сприятливий, а, е

felix, īcis– щасливий, а, е

fero, tuli, latum, ferre– нести

fides, ei, f– віра, надія, обіцянка

finitĭmi, ōrum, m– сусідні народи

fio, factus sum, fiĕri– ставатися, траплятися

flamma, ae, f– полум’я, вогонь

floreo, ui, - , ēre– квітнути, цвісти

fortis, e– хоробрий, а, е

fortunātus, a, um– вдалий, а, е, успішний, а, е

fraus, fraudis, f– обман, брехня

frumentum, i, n– хліб

frustra– даремно, марно

harēna, ae, f– пісок

Helvetii, ōrum, m – гельвети, кельтський народ на території су-часної Швейцарії

hortus, i, m– сад, город

hostis, is, m– ворог

incolŭmis, e– неушкоджений, а, е

inflammo, āvi, ātum, āre– запалювати, підпалювати

inicio, iēci, iectum, ĕre– кидати, підкидати

Laocoon, ontis, m– Лаокоонт, жрець Нептуна

lateo, ui, -, ēre– ховатися

levis, e– легкий, а, е

liber, ĕra, ĕrum– вільний, а, е

ligneus, a, um– дерев’яний, а, е

lignum, i, n– дрова, поліно

loquor, locŭtus sum, loqui– говорити

magnopĕre– дуже,переконливо

mens, mentis, f– думка, розум

migro, āvi, ātum, āre– переходити, переїжджати

moderātus, a, um– стриманий, а, е, поміркований, а, е

mollis, e– м’який, а, е

moneo, nui, nĭtum, ēre– нагадувати

navĭgo, āvi, ātum, āre– пливти, відпливати

navis, is, f– корабель

necessarius, a, um– необхідний, а, е, потрібний, а, е

noceo, cui, cĭtum, ēre– заважати, шкодити

nosco, novi, notum, ĕre– пізнавати, вивчати

occŭpo, āvi, ātum, āre– займати, захоплювати

odi, odisse– ненавидіти

omnīno– взагалі

os, ossis, n– кістка

periculōsus, a, um– небезпечний, а, е

placeo, cui, cĭtum, ēre – подобатися

placĭdus, a, um– тихий, а, е, спокійний, а, е

potus, us, m– напій, пиття

primum– спочатку

probo, āvi, ātum, āre– схвалювати, випробовувати

profundus, a, um– глибокий, а, е

prosum, profui, prodesse– бути корисним, допомагати

prudenter– розумно

puto, āvi, ātum, āre– вважати, думати

quisquis,quaequae, quidquid– хто б не, що б не

redeo, ii (īvi), ĭtum, īre– повертатися

redĭtus, us, m– повернення

respicio, spexi, spectum, ĕre– дивитися назад, озиратися

retineo, tinui, tentum, ēre– затримувати

rivŭlus, i, m– потічок, канал

sacerdos, ōtis, m, f– жрець, жриця

sanus, a, um– здоровий, а, е

sapio, ii (īvi), - , ĕre– бути розумним, бути розсудливим

sentio, sensi, sensum, īre– думати, відчувати

sermo, ōnis, m– мова, розмова

simŭlo, āvi, ātum, āre– удавати, прикидатися

somnus, i, m– сон

stercus, ŏris, n– гній

sto, steti, statum, āre– стояти

stylus, i, m– гостра паличка, кіл

suadeo, suasi, suasum, ēre– радити, пропонувати

subsum, fui, esse– перебувати під, бути поруч

tego, texi, tectum, ĕre– вкривати, покривати

templum, i, n– храм

Tenĕdus, i, f– Тенедос, острів біля Геллеспонту

traho, traxi, tractum, ĕre– втягати, тягнути

Troiānus, a, um– троянський, а, е

trucīdo, āvi, ātum, āre– вбивати, знищувати

ubi– де

Ulīxes, is, m– Улісс, Одіссей

umbra, ae, f– тінь

unda, ae, f– хвиля, вода

utĭnam– о коли б, о якби, коли б, бодай

venter, tris, m– живіт, черево

venus, ĕris, f– кохання, любов

verto, verti, vertum, ĕre– розпушувати, зорювати

via, ae, f– дорога, шлях

vinco, vici, victum, ĕre– перемагати

voluntas, ātis, f– воля

Українські слова

бажати– opto, āvi, ātum, āre

бути здоровим– valeo, ui, ĭtum, ēre

громадянин– civis, is, m, f

до– ante

дотримуватися– observo, āvi, ātum, āre

золотий, а, е– aureus, a, um

неушкоджений, а, е– incolŭmis, e

правило– regŭla, ae, f

співати– cano, cecĭni, cantum, ĕre

сторона– pars, partis, f

тріумф–triumphus, i, m

цвісти– floreo, ui, ēre

щасливий, а, е– beātus, a, um

Вправи

1. Провідміняйте в усіх часах кон’юнктива активного і пасивного стану:

suadeo, suasi, suasum, ēre – радити, пропонувати;

conscendo, scendi, scensum, ĕre – піднятися, зійти;

migro, āvi, ātum, āre – переходити, переїжджати;

sentio, sensi, sensum, īre – думати, відчувати.

2. Визначіть часові форми дієслів:

florent, floreant; cedit, cedĕret; vincebātur, vincerētur; concordēmus, concordavissēmus; noscis, noscas; retinuĕrant, retinuĕrint.

3. Провідміняйте словосполучення:

is sermo fortunātus (m) – ця успішна розмова;

illa mens sana (f) – ця здорова думка;

hoc aedificium admirabĭle (n) – ця дивна споруда;

qui redĭtus felix (m) – яке щасливе повернення;

ea fides melior (f) – та краща надія.

4. Визначіть спільний корінь кожної групи слів:

nosco, cognosco, recognosco, ignōtus, ignōro; nomen, praenōmen, nomĭno, nominatīvus, nominatio; amo, amīcus, amīca, amicitia, amor, amabĭlis, inimīcus; impĕro, imperium, imperātor, imperatīvus; species, conspicio, exspecto, spectacŭlum, respicio.

5. Виділіть суфікси кон’юнктива:

optet, canas, opservarētis, valērent, adhibeātur, comparaverĭtis, occupavisses, caverēmus, excĭtet, monuisset, putavĕrim.

6. Від яких латинських основ походять:

кантата, фатальний, публіка, кон’юнктура, руїна, конкретний, раціон, орбіта, казус, понтон, інститут, симуляція, лібералізація, трактор, кредит, конверт, агенція, еміґрант.


П’ЯТнадцяте заняття (Lectio quINta decĭma)

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.