Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Лексичний мінімум





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Латинські слова

abĭgo, ēgi, actum, ĕre– проганяти, відганяти

adeo, ii, ĭtum, īre– приходити

aegre– важко, хворобливо

Aemilia, ea, f– Емілія, жін. ім’я

aequālis, e– рівний, а, е

aggredior, gressus sum, grĕdi– нападати, штурмувати

ago, egi, actum, ĕre– робити, діяти

alius, alia, aliud– інший, а, е (з багатьох)

anĭmal, ālis, n– тварина

appĕto, īvi, ītum, ĕre– прагнути, добиватися

appropinquo, āvi, ātum, āre– наближатися

arma, ōrum, n– зброя

asĭnus, i, m– осел

Bacchus, i, m– Вакх, римський бог вина і виноробства

bacillum, i, n– палиця

bellum inferre– нанести війну

bestia, ae, f– тварина

bibo, bibi, - , ĕre– пити

calix, ĭcis, m– кубок, келих

Cannae, ārum, f– Канни, місто в Апулії, де 216 року до н.е. Ганнібал розбив римську армію

carus, a, um– дорогий, а, е

castīgo, āvi, ātum, āre– осуджувати, лаяти, докоряти

Catullus, i, m– Гай Валерій Катулл (87-54 рр. до н.е.), римський поет

cavus, a, um– видовбаний, а, е; порожній, я,є

celerrĭme– якнайшвидше

certo, āvi, ātum, āre– змагатися

cibus, i, m– їжа, харчі

clarĭtas, ātis, f– ясність

cogĭto, āvi, ātum, āre– думати, мислити

cognosco, nōvi, nĭtum, ĕre– пізнавати, довідуватися

comprehendo, ndi, nsum, ĕre– схоплювати

constituo, ui, ūtum, ĕre– постановляти, вирішувати

convenio, vēni, ventum, īre– сходитися, збиратися

Cornelia, ae, f– Корнелія, жін. ім’я

cras– завтра

crudelĭtas, ātis, f– жорстокість

crudelĭter– жорстоко

cupĭdus, a, um– жадібний, а,е; відданий, а, е; пристрасний, а, е

cur– чому

Cynĭcus, a, um– кинічний, а, е

Darēus, i, m– Дарій I, цар Персії (царював 521-486 рр. до н.е.)

defendo, ndi, nsum, ĕre– захищати

delibĕro, āvi, ātum, āre– зважувати, обмірковувати

detrimentum, i, n– втрата

devinco, vīci, victum, ĕre– цілковито перемагати

devŏro, āvi, ātum, āre– з’їдати, поїдати

dilanio, āvi, ātum, āre– мучити, розривати

Diogĕnes, is, m– Діоген, грец. філософ-кинік (404–323рр. до н.е.)

distribuo, ui, ūtum, ĕre– розділяти

dives, ĭtis– багатий, а, е

divĭdo, vīsi, vīsum, ĕre– ділити, розділяти

dolus, i, m– хитрість, обман

donum, i, n– подарунок

ecce– ось, раптом

enarro, āvi, ātum, āre– докладно розказувати, описувати

epŭlor, ātus sum, āri– їсти, бенкетувати

eques, ĭtis, m– вершник

eripio, ripui, reptum, ĕre– виривати

esurio, īvi, ītum, īre– бути голодним

evenio, vēni, ventum, īre– ставатися, випадати

excogĭto, āvi, ātum, āre– видумувати, придумувати

exercĭtus, us, m– військо

fames, is, f– голод

femĭna, ae, f– жінка

ferus, a, um– дикий, а, е

filiŏla, ae, f– донечка

filius, ii, m– син

fio, factus sum, ĕri– ставати, виникати

flumen, ĭnis, n–ріка

frango, fregi, fractum, ĕre– ламати, розбивати

Gracchus, i, m– Гракх, римськ. cognomen; брати Тиберій (163-133 рр. до н.е.) і Гай (153-121 рр. до н.е.), народні трибуни, які боро-лись за проведення аграрної реформи в Римі

Hannĭbal, ălis, m– Ганнібал (248-183 рр. до н.е.), карфагенський полководець

honestus, a, um– чесний, а, е; достойний, а, е; поважний, а, е

hortor, ātus sum, āri– заохочувати

ignōtus, a, um– невідомий, а, е

impello, pŭli, pulsum, ĕre– спонукати, підштовхувати

impĕro, āvi, ātum, āre– наказувати

implōro, āvi, ātum, āre– слізно молити, заклинати

infirmus, a, um– безсилий, а, е

inhumātus, a, um– не закопаний у землю, не похований, а, е

inimīcus, i, m– ворог, недруг

intereo, ii, ĭtum, īre– гинути, щезати

intolerabĭlis, e– нестерпний, а, е

intro, āvi, ātum, āre– входити, вступати

irrideo, rīsi, rīsum, ēre– насміхатися, висміювати

ităque– отже, таким чином

iungo, iunxi, iunctum, ĕre– з’єднувати, зв’язувати

lacĕro, āvi, ātum, āre– розривати

lacrĭma, ae, f– сльоза

lavo, lavi, lautum (lavātum), āre– мити, купати

leo, ōnis, m– лев

Mahărbal, ălis, m– Магарбал, полководець Ганнібала, начальник кінноти

malignus, a, um– злобний, а, е; злісний, а, е

malus, a, um– поганий, а, е

maneo, mansi, mansum, ēre– залишатися

manus, us, f– рука

mater, tris, f– мати

memoria tenēre– запам’ятовувати

Midas, ae, m– Мідас, міфічний цар Фригії

mobĭlis, e– мінливий,а, а; швидкий, а, е

morbus, i, m– хвороба

mulier, ĕris, f– жінка

multilŏquus, a, um– багатослівний, а, е

narro, āvi, ātum, āre– розповідати

necessarius, a, um– необхідний, а,е

neglĕgo, lexi, lectum, ĕre– зневажати, нехтувати

nescio, īvi, ītum, īre– не знати

numquam– ніколи

oboedio, īvi, ītum, īre– слухатися, підкорятися

obsum, obfui (offui), esse– протидіяти, заважати, шкодити

occīdo, cīdi, cīsum, ĕre–вбивати

opto, āvi, ātum, āre– бажати

Pactŏlus, i, m– Пактол, золотоносна ріка в Лідії

paene– майже, цілком

panis, is, m– хліб

pareo, ui, ĭtum, ēre– підкорятися, слухатися

paro, āvi, ātum, āre– готувати

pars, partis, f– частина

pax, pacis, f– мир

Persa, ae, m– перс, мешканець Персії

persaepe– дуже часто

persĕquor, secūtus sum, sĕqui– переслідувати, гнатися

peto, īvi, ītum, ĕre– просити

Plautus, i, m– Тіт Макцій Плавт (254-184 рр. до н.е.), римський комедіограф

Poenus, i, m–пунієць, мешканець Карфагену

polliceor, cĭtus sum, ēri– обіцяти

pono, posui, posĭtum, ĕre– класти

porto, āvi, ātum, āre– нести

possum, potui, posse– могти

praeda, ae, f– здобич

praesto, stĭti, stĭtum, are– виявляти, виділятися

pretiōsus, a, um– цінний, а, е; дорогий, а, е

prex, precis, f– просьба, молитва

probus, a, um– чесний, а,е; порядний, а, е; скромний, а, е

proicio, iēci, iectum, ĕre– кидати

puella, ae, f– дівчина

puer, ĕri, m–хлопець

punio, īvi, ītum, īre– карати

quattuor– чотири

quis, quid– хто, що

quisquis, quidquid– хто б не, що б не

quomŏdo– як, яким способом

quoque– теж

rapĭdus, a, um– швидкий, а, е

recĭto, āvi, ātum, āre– читати вголос, зачитувати

recte– правильно

relinquo, liqui, lictum, ĕre– залишати

respondeo, ndi, nsum, ēre– відповідати

rideo, risi, risum, ēre– сміятися

rogo, āvi, ātum, āre– питати

salūto, āvi, ātum, āre– вітати

sarcĭna, ae, f– пака, вузол, в’язка

Scytha, ae, m– скіф, мешканець Скіфії

sententia, ae, f– думка, вислів

sentio, sensi, sensum, īre– думати, вважати

simŭlo, āvi, ātum, āre– удавати, прикидатися

sociĕtas, ātis, f– товариство, союз

socius, ii, m– союзник, спільник

sors, sortis, f– доля, участь

specto, āvi, ātum, āre– дивитися, спостерігати

spelunca, ae, f– печера, грот

suadeo, suasi, suasum, ēre– радити, пропонувати

subĭto– негайно, раптом

sumo, sumpsi, sumptum, ĕre– брати

supervacuus, a, um– зайвий, а, е; непотрібний, а, е

sustento, āvi, ātum, āre– підтримувати, підкріплювати

Syra, ae, f– Сира, жін. ім’я

tabŭla, ae, f– таблиця

tango, tetĭgi, tactum, ĕre– доторкатися

teneo, ui, tentum, ēre– тримати

terreo, ui, ĭtum, ēre– лякати, відганяти

timeo, ui, -, ēre– боятися

Titus, i, m– Тит, чол. ім’я

traicio, iēci, iectum, ĕre– переправляти

tribuo, ui, ūtum, ĕre– ділити

tristis, e– сумний, а, е

ubi– де

utilĭtas, ātis, f– користь

utor, usus sum, uti– користуватися

veho, xi, ctum, ĕre– носити, нести, везти

venatio, ōnis, f– полювання

ventus, i, m– вітер

verĭtas, ātis, f– правда, істина

verum, i, n– правда

vestigium, ii, n– слід

vetus, ĕris– старий, а, е

victus, us, m– харчі, їжа

vir, viri, m– чоловік

visĭto, āvi, ātum, āre– відвідувати

vitium, ii, n– недолік, хиба

voluntas, ātis, f– воля, бажання

vulpes, is, f– лисиця

Українські слова

більше – magis, plus

брати – capio, cepi, captum, ĕre

брехати – fallo, fefelli, falsum, ĕre

брехня – mendacium, ii, n

вважати – habeo, ui, ĭtum, ēre

Веста – Vesta, ae, f

весталка – virgo vestālis, virgĭnis vestālis, f

вогонь – ignis, is, m

вухо – auris, is, f

Ганнібал – Hannĭbal, ălis, m

говорити – dico, dixi, dictum, ĕre

готовий – parātus, a, um

громадянин – civis, is, m, f

два – duo, duae, duo

живий – vivus, a, um

закон – lex, legis, f

запам’ятовувати – memŏro, āvi, ātum, āre

згасати – deficio, feci, fectum, ĕre

істина – verĭtas, ātis, f

короткий – brevis, e

любити – amo, āvi, ātum, āre

мати – habeo, ui, ĭtum, ēre

мати звичку – soleo, solĭtus sum, ēre

менше – minus

мусіти – debeo, ui, ĭtum, ēre

Орест – Orestes, is, m

отрута – venēnum, i, n

Пілад – Pylădes, is, m

помирати – morior, mortuus sum, mori

приймати – sumo, sumpsi, sumptum, ĕre

римлянин – Romānus, i, m

рот –os, oris, n

сам – ipse, ipsa, ipsum

священний – sacer, cra, crum

турбуватися – curo, āvi, ātum, āre

храм – templum, i, n

Вправи

1. Випишіть із текстів складнопідрядні речення, що вводяться сполучником ut. Визначіть тип складнопідрядних речень і перекладіть.

2. Поясніть вживання кон’юнктива у складнопідрядних реченнях із сполучником ut.

3. Провідміняйте словосполучення:

qui iudex iustus (m) – який справедливий суддя;

hoc verbum simplex (n) – це просте слово;

ea gens magna (f) – та велика нація;

iudex, ĭcis, m – суддя

simplex, ĭcis – простий, а, е.

4. Провідміняйте дієслова в часах кон’юнктива активного та пасивного стану:

recĭto, āvi, ātum, āre – читати вголос, зачитувати;

cognosco, nōvi, nĭtum, ĕre – пізнавати, довідуватися.

5. Провідміняйте відкладні дієслова в усіх часах дійсного та умовного способу:

polliceor, cĭtus sum, ēri – обіцяти;

utor, usus sum, uti – користуватися.

6. Утворіть від дієслів третю особу однини та множини усіх часів дійсного та умовного способу:

castīgo, āvi, ātum, āre – осуджувати, лаяти, докоряти;

ago, egi, actum, ĕre – робити, діяти.

7. Визначіть основу та дієвідміну дієслів:

tenuit, cognĭtus est, dilaniavĕrat, oboediverĭmus, relinquam, persequerētur, iunxērunt, mansissent, cupivĕris.

8. Визначіть відмінкові форми словосполучень і синтаксичних конструкцій:

multis bestiis comprehensis et necātis, minōrem partem, ex eo tempŏre, de multis femĭnis bonis et honestis.


ШІСТнадцяте заняття (Lectio SEXta decĭma)

Cúm te mórtalém norís, praeséntibus éxple,

Déliciís animúm: post mórtem núlla volúptas.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.