Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Лексичний мінімум

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Латинські слова

accĭdo, cĭdi, -, ĕre– падати, траплятися

accipio, cēpi, ceptum, ĕre– одержувати, діставати

acies, ēi, f– військо, бойовий порядок, битва

acrĭter– жорстоко, пристрасно

adhibeo, ui, ĭtum, ēre– докладати, прикладати, застосовувати

admīror, ātus sum, āri– дивуватися

adolescens, entis– підростаючий, а, е, юний, а,е, молодий, а, е

adolesco, olēvi (olui), ultum, ĕre– підростати, дозрівати

advenio, veni, ventum, īre– приходити, прибувати

adversarius, ii, m– противник, суперник

advŏco, āvi, ātum, āre– закликати, запрошувати

Aenēas, ae, m– Еней, син Анхіза і Венери, легендарний цар дарданців

agmen, ĭnis, n– натовп, зграя, полчище

ago, egi, actum, ĕre– говорити, обговорювати

Albānus, i, m– житель міста Альба Лонги

amīca, ae, f– приятелька, подруга

annăto, āvi, ātum, āre– підпливати, припливати

antea– перед тим, раніше, до того

aperio, ui, pertum, īre– відкривати

appello, āvi, ātum, āre– називатися

appropinquo, āvi, ātum, āre– наближатися

arbitror, ātus sum, āri– вважати, спостерігати

Ario, ŏnis, m– Аріон, грецький поет і музика 7 ст. до н.е., родом з Метімни, що на о. Лесбос

armo, āvi, ātum, āre– озброювати, укріплювати

aspernor, ātus sum, āri– зневажати, відштовхувати, відхиляти

aspicio, spexi, spectum, ĕre– дивитись, помітити

asportatio, ōnis, f– вивіз, перевіз

asporto, āvi, ātum, āre– виносити, вивозити, відправляти

auxilior, ātus sum, āri– допомагати

caedes, is, f– убивство, різанина, побиття

cano, cecĭni, cantum, ĕre– співати

Carthaginiensis, is, m– карфагенянин, мешканець м. Карфагену, що розташоване на півночі Африки (сьогодні Туніс)

celerĭter– швидко

centum– сто

cingo, cinxi, cinctum, ĕre– оперізувати, обхоплювати

cithăra, ae, f– китара

citharista, ae, m– китарист

civĭtas, ātis, f– держава

clamo, āvi, ātum, āre– кричати

clementer– ласкаво, спокійно, тихо

cognosco, nōvi, nĭtum, ĕre– дізнаватись

cogo, coēgi, coactum, ĕre– зганяти, змушувати

collĭgo, lēgi, lectum, ĕre– збирати, підбирати

comĭtor, ātus sum, āri– проводжати, супроводжувати

commūnis, e– спільний, а, е

compăro, āvi, ātum, āre–здобувати, набувати

comploratio, ōnis, f– плач

conclāmo, āvi, ātum, āre– разом кричати, вигукувати

concutio, cussi, cussum, ĕre– розгойдувати, коливати, вражати

conflīgo, flixi, flictum, ĕre– боротися, битися

confluo, fluxi, -, ĕre– зливатися, збиратися

coniunx, iŭgіs, f– дружина, наречена

conor, ātus sum, āri– намагатися, пробувати

conscendĕre navem– сісти на корабель

conscendo, ndi, nsum, ĕre– підніматися

conscrībo, scripsi, scriptum, ĕre– набирати, формувати

conspicio, spexi, spectum, ĕre– побачити, дивитися

constanter– постійно, твердо, стійко, впевнено

consto, stĭti, statūrus, āre– стояти твердо

contendo, ndi, ntum, ĕre– змагатися, натягувати, поспішати

contio, ōnis, f– збори, промова

contraho, traxi, tractum, ĕre– стягати, натягати

conubium, ii, n– шлюб

convenio, vēni, ventum, īre– сходитися, збиратися, зустрічатися

Corinthius, ii, m– коринтянин

Corinthus, i, f– Коринт, місто у Середній Греції

corpus, ŏris, n– тіло

credo, dĭdi, dĭtum, ĕre– вірити

creo, āvi, ātum, āre– призначити, обрати

Croesus, i, m– Крез, цар Лідії (560-546 рр. до н.е.), був переможений Киром

cunctor, ātus sum, āri– зволікати, затримуватися, вагатися

Curiatii, ōrum, m– Куриації, три брати альбанського роду, які були переможені трьома римлянами, братами Гораціями

damno, āvi, ātum, āre– засуджувати

de medio tollĕre– забирати

decipio, cepi, ceptum, ĕre– вводити в оману, обманювати

defendo, ndi, nsum, ĕre– захищати

deinceps– підряд, один за одним, за чергою

delphīnus, i, m– дельфін

depello, pŭli, pulsum, ĕre– скидати, виганяти, проганяти

desĕro, serui, sertum, ĕre– залишати, покидати, утікати

desilio, silui, sultum, īre– зіскочити, зістрибнути

despēro, āvi, ātum, āre–втрачати надію

desum, defui, deesse– бракувати, бути недостатнім, бути відсутнім

dimĭco, āvi, ātum, āre– боротися, битися

diripio, ripui, reptum, ĕre– грабувати, пустошити

dispergo, persi, persum, ĕre– розсіювати, розкидати

diu– довго, давно

divĭdo, vīsi, vīsum, ĕre– ділити, роз’єднувати, розрубувати

dolus, i, m– хитрість, обман

domicilium, ii, n– житло, місцеперебування

dono, āvi, ātum, āre– дарувати

dulcitūdo, ĭnis, f– солодкість, принадність, чари

duodĕcim– дванадцять

edŭco āvi, ātum, āre– виховувати

efficio, fēci, fectum, ĕre– робити

eripio, ripui, reptum, ĕre– виривати, грабувати

exercĭtus, us, m– військо

expugno, āvi, ātum, āre– завойовувати, нападати, атакувати

ferox, ōcis– відважний, а, е, хоробрий, а, е

ferrum, i, n– меч

fessus, a, um– втомлений, а, е, знесилений, а, е, виснажений, а, е

filius, ii, m– син

finio, īvi, ītum, īre– закінчувати, замикати

finitĭmus, a, um– суміжний, а, е, близький, а, е, сусідній, я, є

firmo, āvi, ātum, āre–зміцнювати, укріпляти

frater, tris, m– брат

frustra– даремно, марно

fuga, ae, f– втеча

fugio, fugi, fugitūrus, ĕre– втікати, щезати

gaudium, ii, n– радість, втіха

gens, gentis, f– народ, плем’я, потомок

gladius, ii, m– меч

gratŭlor, ātus sum, āri– вітати

gravis, e– важкий, а, е, поважний, а, е, значний, а, е

hinc– звідси, з цього місця

Horatii, ōrum, m– Горації, три брати-близнюки римського роду, які за царя Тулла Гостілія перемогли трьох альбанських братів Куриаціїв

hortus, i, m– сад, город

hostis, is, m– ворог

iaceo, cui, cĭtum, ēre– лежати

ignōtus, a, um– невідомий, а, е

impetro, āvi, ātum, āre– досягти, домагатися, випросити, добитися

impetus, us, m– набіг, натиск, навала

in matrimonium ducĕre– одружуватися, виходити заміж

incendo, ndi, nsum, ĕre– підпалювати, руйнувати

incipio, cepi, ceptum, ĕre– починати

incĭto, āvi, ātum, āre– спонукати, прискорювати

incŏlo, colui, cultum, ĕre– жити, мешкати, заселяти

inde– звідти, далеко

indīco, dixi, dictum, ĕre– оголошувати, наказувати

indignor, ātus sum, āri– гніватися, сердитися, бути лютим

infestus, a, um– ворожий, а, е, небезпечний, а, е

ingens, entis–великий, а, е, могутній, а, е

inicio, iēci, iectum, ĕre– вкидати

instruo, struxi, structum, ĕre– розставляти, озброювати, будувати

intĕger, gra, grum– неушкоджений, а, е, цілий, а, е

intellĕgo, lexi, lectum, ĕre– розуміти

interficio, fēci, fectum, ĕre– вбивати

intervallum, i, n– проміжок, відстань

introdūco, duxi, ductum, ĕre– вводити, приводити

invādo, vāsi, vāsum, ĕre– нападати, вторгатися, захоплювати

invīsus, a, um– ненависний, а, е, противний, а, е, ворожий, а, е

iubeo, iussi, iussum, ēre– наказувати

iudicium, ii, n– суд

iuvĕnis, is, m– юнак

iuventus, ūtis, f– юнацтво, молодь

labor, ōris, m– труднощі, страждання

lacrĭmo, āvi, ātum, āre– плакати, проливати сльози

laetus, a, um– веселий, а, е, задоволений, а, е

libenter– охоче

libĕri, ōrum, m– діти

licet, licuit,–,ēre– дозволяти

lictor, ōris, m– ліктор, охоронець, державний слуга найвищих римських посадовців

loquor, locūtus sum, loqui– говорити

ludus, i, m– гра, видовище, вистава

luxuriōse– розкішно, надмірно

maior, ōris– старий

maiōres, um, m– предки

malo, malui, -, malle– веліти

mando, āvi, ātum, āre– передавати, доручати

marītus, i, m– чоловік, муж

medium, ii, n– середина, центр

minor, minus– менший, а, е, молодщий, а, е, слабший, а, е

moenia, ium, n– міські стіни, укріплення, будівля

mors, mortis, f– смерть

mortuus, a, um– мертвий, а, е

mox– швидко, незабаром

mulier, ĕris, f– жінка

multitūdo, ĭnis, f– багато, маса, велика кількість

munio, īvi, ītum, īre– укріпляти

mutus, a, um– німий, а, е

navis, is, f– корабель

neco, āvi, ātum, āre– вбивати

nego, āvi, ātum, āre– відмовляти, заперечувати

Neptūnus, i, m– Нептун, бог морів та водойм

nescio, īvi, ītum, īre– не знати

nobĭlis, e– відомий, а, е, знатний, а, е, славетний, а, е

nonnullus, a, um– деякий, а, е, декотрий, а, е

nox, noctis, f– ніч

obsum, obfui (offui), esse (+ Dat.)– протидіяти, шкодити, заважати

obvius, a, um– зустрічний, а, е, який, а, е іде назустріч

occulto, āvi, ātum, āre– ховати, прикривати, таїти

opes, um, f– майно, кошти, засоби

oppugno, āvi, ātum, āre– нападати, атакувати, штурмувати

ops, opis, f – сила, могутність

ora, ae, f– берег, узбережжя

ornamentum, i, n– прикраса, коштовності

oro, āvi, ātum, āre– просити, благати, молити

os, oris, n– рот

ostendo, tendi, tentum (tensum), ĕre– показувати, демонструвати

par, paris– рівний, а, е, відповідний, а, е, однаковий, а, е

parātus, a, um– готовий, а, е

parco, peperci, -, ĕre (+Dat)– жаліти, берегти

parentes, um, m– батьки, рідня, предки

paro, āvi, ātum, āre– готувати, влаштовувати

patefacio, fēci, factum, ĕre– розкривати, розсувати

paternus, a, um– батьківський, а, е

pauper, ĕris– бідний, а, е

pendo, pependi, pensum, ĕre– вішати, зважувати

perficio, fēci, fectum, ĕre– готувати, робити, будувати, споруджувати

Periander, dri, m–Періандр, корінфський правитель (625-585 рр. до н.е.), один із семи мудреців

pericŭlum, i, n– небезпека

permitto, misi, missum, ĕre– дозволяти

perterreo, terrui, terrĭtum, ēre– лякати, жахати

peto, īvi, ītum, ĕre– просити

poena, ae, f– покарання, кара, мука

poenam pro scelĕre pendĕre– нести покарання, терпіти

porta, ae, f– ворота

portus, us, m– порт, гавань

possessio, ōnis, f– володіння, власність, маєток

postŭlo, āvi, ātum, āre– вимагати, прагнути, звинувачувати

potior, tītus sum, īri– оволодівати, володіти, захоплювати

praecipio, cēpi, ceptum, ĕre– давати настанову, рекомендувати

praecipĭto, āvi, ātum, āre– скидати, зіштовхувати, руйнувати, припиняти

precor, ātus sum, āri– молити, випрошувати

precеs, um, f– просьба, прохання, молитва

procul– далеко, довго

prodūco, duxi, ductum, ĕre– виводити, виробляти

proelior, ātus sum, āri– битися, боротися

promunturium, ii, n– гірський виступ, мис

prosum, profui, prodesse–допомагати, бути корисним

protĕgo, texi, tectum, ĕre– прикривати, переховувати, захищати

puella, ae, f– дівчина

pugna, ae, f– битва

puppis, is, f– корма, корабель

rapio, rapui, raptum, ĕre– хапати, видирати

recūso, āvi, ātum, āre– відмовляти, заперечувати

reddo, dĭdi, dĭtum, ĕre– віддавати, повертати

redūco, duxi, ductum, ĕre– відсувати назад, відводити назад

refello, felli, -, ĕre– спростовувати, викривати брехню

reficio, fēci, fectum, ĕre– відновлювати, ремонтувати

regīna, ae, f– цариця

retro– назад, ззаду

revertor, rti (reversus sum), rti– повертатися

rex, regis, m– цар

Romŭlus, i, m– Ромул, засновник і перший цар Риму (753-716 рр. до н.е.)

rustĭcus, i, m– селянин, землероб

Sabīna, ae, f– сабінянка

Sabīnus, i, m– сабінянин

saecŭlum, i, n– століття

saltus, us, m– лісисте місце, гори, вкриті лісами

salus, ūtis, f– здоров’я, благо, порятунок

salvus, a, um– неушкоджений, а, е, цілий, а, е, вцілілий, а, е

satis– досить, достатньо, доволі

scelus, ĕris, n– злочин, підступ

sedes, is, f– житло, оселя, місце перебування

senātor, ōris, m– сенатор, член сенату

servio, īvi, ītum, īre– служити

servo āvi, ātum, āre– рятувати

simulacrum, i, n– зображення, статуя

sociĕtas, ātis, f– спільність, товариство, об’єднання

sollicĭto, āvi, ātum, āre– трясти, хвилювати, збуджувати

sonus, i, m– звук

soror, ōris, f– сестра

spectacŭlum, i, n– видовище, спектакль

specto, āvi, ātum, āre– дивитися, споглядати, спостерігати

spes, spei, f– надія, сподівання

spolium, ii, n– військова здобич

sponsa, ae, f– наречена

sponsus, i, m– наречений

statim– негайно, зараз же, постійно

statuo, ui, ūtum, ĕre– постановляти

studeo, ui, -, ēre (+Dat.)– старатися, вивчати

studium, ii, n– старання, прагнення. заняття

subĭgo, ēgi, actum, ĕre– змушувати, підкоряти, поневолювати

subĭto– зненацька, несподівано

suscipio, cēpi, ceptum, ĕre– підтримувати, піднімати

Taenărus, i, m– Тенар, мис і місто на півдні Лаконії з храмом Нептуна і входом у підземне царство (сьогодні мис Матанан)

tectum, i, n– дім, житло, дах

tempĕro, āvi, ātum, āre– пом’якшувати, утримуватися, жаліти, берегти

tempestas, ātis, f– погода, негода, буря

templum, i, n– святиня, храм

teneo, ui, ntum, ēre– тримати

Tibĕris, is, m– ріка Тібр у середній Італії, яка впадає в Тірренське море

Tiberius Sempronius Gracchus, i, m– Тіберій Семпроній Гракх, народний трибун 133 р. до н.е., загинув у боротьбі з оптиматами за спроби аграрних реформ у Римі

tollo, sustŭli, sublātum, ĕre– піднімати, вбивати

transfīgo, fixi, fixum, ĕre– пробивати, проколювати

trigemĭnus, a, um– потрійний, а, е

Tullius Hostilius, ii, m– Тулл Гостілій, третій цар Риму (672-640 рр. до н.е.)

tum– тоді

tutor, ātus sum, āri– захищати, охороняти

tyrannus, i, m– тиран, правитель

unus, a, um– один, одна, одне

uxor, ōris, f– дружина, жінка

valĭdus, a, um– сильний, а, е, міцний, а, е, здоровий, а, е

veho, vexi, vectum, ĕre– везти, гнати, доставляти

verto, verti, versum, ĕre– повертати

victor, ōris, m– переможець

villa, ae, f– вілла, будинок

virtus, ūtis, f– мужність

vivo, vixi, victum, ĕre– жити

volo, volui, velle– хотіти

vox, vocis, f– голос

vulnus, ĕris, n– рана

Українські слова

Цицерон– Cicero, ōnis, m, римський письменник, оратор, філософ (106-43 рр. до н.е.)

Афіни– Athēnae, ārum, f

Тарквій Гордий– Tarquinius Superbus, останній римський цар, який був вигнаний із Риму 509 р.

Тантал– Tantălus, i, m, цар Фригії

Фригія– Phrygia, ae, f

Фокіон– Phocion, ōnis, m, афінський полководець і політик, ворог Демостена, прихильник Македонії, був страчений 318 р. до н.е.

часто– frequenter

оратор– orātor, ōris, m

філософ– philosophus, i, m

останній, а, є– ultĭmus, a, um

цар– rex, regis, m

виганяти– expello, pŭli, pulsum, ĕre

консул– consul, ŭlis, m

обирати– creo, āvi, ātum, āre

багатий, а, е– opulentus, a, um

бенкет– convivium, ii, n

запрошувати– voco, āvi, ātum, āre

військовий табір– castra, ōrum, n

укріплювати– munio, īvi, ītum, īre

рів– fossa, ae, f

вал– vallus, i, m

ворог– hostis, is, m

могти– possum, potui, posse

здобувати– expugno, āvi, ātum, āre

приятель– amīcus, i, m

хворий, а, е– aeger, gra, grum

брати участь– intersum, fui, esse (+Dat.)

заняття– studium, ii, n

весь– omnis, e

завжди– perpetuo

бідний, а, е– pauper, ĕris

багатий, а, е– dives, ĭtis

слабкий, а, е– infirmus, a, um

здоров’я– vаletūdo, ĭnis, f

багато– multus, a, um

працювати– labōro, āvi, ātum, āre

Вправи

1. Випишіть із текстів складнопідрядні речення, що вводяться сполучником cum. Визначіть тип складнопідрядних речень і перекладіть.

2. Поясніть вживання кон’юнктива у складнопідрядних реченнях зі сполучником cum.

3. Провідміняйте словосполучення:

is iuvĕnis ferox (m) – цей відважний юнак;

quae gens nobĭlis (f) – який славний нарід;

hoc pericŭlum commūne (n) – ця спільна небезпека.

4. Провідміняйте відкладні дієслова в усіх часах дійсного та умовного способу:

admīror, ātus sum, āri– дивуватися;

potior, tītus sum, īri– володіти.

5. Перекладіть і поясніть конструкції:

а) Cum bellum Gallĭcum confectum esset, Caesar in Italia venit.

б) Bello Gallĭco confecto Caesar in Italia venit.

в) Amīcus meus, cum aegrōtus esset, non venit.

г) Amīcus meus, cum aegrōtus esset, tamen venit.

6. Визначіть корінь у кожній групі слів:

sto, statua, status, distantia, constanter, institūtum; habeo, habĭtus, adhibeo, prohibitīvus, habĭto.

7. Від яких латинських слів походять:

постулат, орнамент, темперамент, дезертир, перфектний, сервітут, аспект, арбітр, студія, спектакль, колекція, інтервал.


СІМНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (lectio septĬma decĬma)

Pecunia est ancilla, si scis uti,

si nescis, domĭna

Гроші є слугами, якщо вмієш ними користуватися,

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.