Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

XVI. CAIUS IULIUS CAESAR 4 страница

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

capio, cepi, captum, ĕre– брати, взяти, хапати, схоплювати, піймати

Capitolium, ii, n – Капітолій

capra, ae, f – коза

captīvus, i, m – полонений

capto, āvi, ātum, āre – ловити, хапати

caput, ĭtis, n – голова, столиця

careo, ui, ēre, –, (+Dat.) – не мати, бути позбавленим

carĭtas, ātis, f– повага, почесть, любов, приязнь

carmen, ĭnis, n – вірш, пісня

carpo, psi, ptum, ĕre – рвати, хапати, ловити

Carthaginiensis, is, m– карфагенянин, мешканець м. Карфагену, що розташоване на півночі Африки (сьогодні Туніс)

carus, a, um– дорогий, а, е

castīgo, āvi, ātum, āre – карати, осуджувати, докоряти

casus, us, m – випадок

catēna, ae, f – ланцюг

Catullus, i, m– Гай Валерій Катулл (87-54 рр. до н.е.), римський поет

catŭlus, i, m – молода тварина (щеня, котеня)

Caucăsus, i, m – Кавказ

cauda, ae, f – хвіст

causa, ae, f – причина

caveo, cavi, cautum, ēre – остерігатися

cavus, a, um– видовбаний, а, е; порожній, я,є

cedo, cessi, cessum, ĕre– йти, ступати, уступати, підкорятися

celĕber, bris, bre – славний, а, е, знаменитий ,а, е

celebro, āvi, ātum, āre – шанувати

celer, ĕris, ĕre – швидкий, а, е

celerĭtas, ātis, f – швидкість

celerĭter – швидко

celerrĭme– якнайшвидше

celo, āvi, ātum, āre – ховати, приховувати

censeo, sui, sum, ēre – оцінювати, вважати, думати

centum – сто

cerāsus, i, f – вишня

Ceres, ĕris, f – Церера, богиня землеробства, хліб

cerno, crēvi, cretum, ĕre – пізнавати, бачити

certāmen, ĭnis, n – змагання, боротьба, битва

certo, āvi, ātum, āre – змагатися

certus, a, um – надійний, а, е, вірний, а, е, певний, а, е

cetĕrus, a, um – інший, а, е

charĭtas, ātis, f – благодать

charta, ae, f – лист папірусу, папір, мапа (карта)

cibus, i, m– їжа, харчі

cicatrix, īcis, f– рубець, рана

Cicĕro, ōnis, m– Ціцерон, римський письменник (106 – 43 рр. до н.е.)

Cilicia, ae, f – Кілікія, область у південно-східній частині Малої Азії

Cincinnātus, i, m – Цінціннат, консул 460 р. до н.е.

cingo, cinxi, cinctum, ĕre– оперізувати, обхоплювати, оточувати

circenses, ium, m – видовище

circŭlus, i, m – круг, коло

circumfundo, fūdi, fūsum, ĕre – обмивати, оточувати зусібіч

circumdo, dēdi, dātum, āre – розміщувати довкола, розташовувати, обвивати

circumvenio, vēni, ventum, īre – обходити кругом, оточувати з усіх боків

circus, i, m – цирк

cithăra, ae, f– китара

citharista, ae, m– китарист

citius– швидше

cito –швидко

cito, āvi, ātum, āre – цитувати, проголошувати, трясти

citra – по цей бік, до, перед

civīlis, e – громадянський, а, е

civis, is, m, f – громадянин

civĭtas, ātis, f – держава

clades, is, f – нещастя, поразка

clam – таємно, крадькома

clamo, āvi, ātum, āre – кричати

clamor, ōris, m – крик

clarĭtas, ātis, f– ясність

clarus, a, um – славний, а, е

claudo, clausi, clausum, ĕre– зачиняти, замикати

clavus, i, m – клин, цвях

clemens, entis – м’який, а, е, тихий, а, е, спокійний, а, е, ласкавий, а, е

clementer– ласкаво, спокійно, тихо

clipеus, i, m – щит

Cloelia, ae, f – Клелія, жіноче ім’я

Coelius mons, Coelii montis, m – горб Целія, один із семи горбів Риму на південному сході

coelum, i, n – небо

coepi, coepisse – починати

cogĭto, āvi, ātum, āre– думати, мислити

cognōmen, ĭnis, n– прізвисько, звичка

cognomĭno, āvi, ātum, āre– прозивати, давати прізвисько

cognosco, novi, nĭtum, ĕre – пізнавати, дізнаватися, довідуватися

cogo, coēgi, coactum, ĕre– зганяти, змушувати

cohortatio, ōnis, f– умовляння, спонукання, заохочення

collegium, ii, n – товариство, колегія

collibet, libuit, ēre – подобатися

collĭgo, lēgi, lectum, ĕre– збирати, підбирати

collis, is, m – горб, гора

collŏco, āvi, ātum, āre – ставити, розставляти, розташовувати

collum, i, n – шия, гірський перевал

colo, ui, cultum, ĕre – обробляти, шанувати

color, ōris, m – колір

Colossēum, ii, n –Колізей

colossēus, a, um – колосальний, а, е, величезний, а, е

columna, ae, f – стовп, колона

comĕdo, ēdi, esum, ĕre – з’їдати

comĭtor, ātus sum, āri– проводжати, супроводжувати

commemoratio, ōnis, f– нагадування, спогад, пам’ять

commеreо, merui, merĭtum, ēre – заслуговувати, здійснити

commilĭto, ōnis, m – соратник, бойовий товариш

commisceo, miscui, mixtum (mistum), ēre – змішувати

committo, mīsi, missum, ĕre – розпочинати, зводити разом

commoveo, mōvi, mōtum, ēre– зворушувати, розпалювати

commūnis, e– спільний, а, е

compăro, āvi, ātum, āre – порівнювати, готувати, здобувати, набувати

comperio, pĕri, pertum, īre – дізнаватися, бути обізнаним

complector, plexus sum, plecti– охоплювати, обнімати, любити

compleo, ēvi, ētum, ēre – наповнювати

comploratio, ōnis, f– плач

complūres, a – багато хто, в немалій кількості

compōno, posui, posĭtum, ĕre– складати, примирити, заспокоювати

comprehendo, ndi, nsum, ĕre– схоплювати

concēdo, cessi, cessum, ĕre– уступати, дозволяти, пробачати

concīdo, cīdi, cīsum, ĕre – розрубати, збивати, висікти, знищити

concĭdo, ĭdi, -, ĕre – падати, помирати, гинути

conclāmo, āvi, ātum, āre– разом кричати, вигукувати

concordia, ae, f – згода

concordo, āvi, ātum, āre– узгоджуватися, примирювати

concutio, cussi, cussum, ĕre– розгойдувати, коливати, вражати

confĕro, tŭli, collātum, ferre – зносити в одне місце, наближати, об’єднувати

confirmo, āvi, ātum, āre– зміцнювати

conflicto, āvi, ātum, āre –зіштовхуватися, боротися, пустошити

conflīgo, flixi, flictum, ĕre– боротися, битися

confluo, fluxi, -, ĕre– зливатися, збиратися

confugio, fugi, -, ĕre – бігти, шукати притулку

confūsus, a, um – змішаний, а, е, заплутаний, а, е

conglutinātus, a, um – склеєний, а, е

conicio, iēci, iectum, ĕre – скидати, зносити, звалювати

coniungo, iunxi, iunctum, ĕre – з’єднувати, сполучати

coniunx, iŭgіs, f– дружина, наречена

coniuratio, ōnis, f – змова, збіговисько змовників

coniurātus, i, n – змовник

conor, ātus sum, āri– намагатися, пробувати

conquīro, sīvi, sītum, ĕre – підшукувати, збирати, набирати

consanguineus, a, um – однокровний, а, е, споріднений, а, е, рідний, а. е

conscendĕre navem– сісти на корабель

conscendo, ndi, nsum, ĕre– підніматися, зійти

conscientia, ae, f – совість

conscrībo, scripsi, scriptum, ĕre– набирати, формувати

consensus, us, m– згода, одностайність

consentio, sensi, sensum, īre – погоджуватися

consĕro, serui, sertum, ĕre – з’єднувати, сплітати

conservo, āvi, ātum, āre – зберігати, рятувати

consīdo, sēdi, sessum, ĕre – сідати, спускатися, оселятися, заспокоюватися

consilium inīre– мати намір, наважитися

consilium, ii, n – згода, план, намір

conspectus, us, m – погляд, вигляд, зовнішність

conspicio, spexi, spectum, ĕre– побачити, дивитися

conspĭcor, ātus sum, āri – дивитися, побачити, помітити

constanter– постійно, твердо, стійко, впевнено

constantia, ae, f – стійкість, витримка

constituo, ui, ūtum, ĕre – вирішувати, постановляти

consto, stĭti, statūrus, āre– стояти твердо

consuetūdo, ĭnis, f – звичка

consul, ŭlis, m – консул

consultor, ōris, m – порадник

consūmo, sumpsi, sumptum, ĕre – витрачати, вичерпувати

contemno, tempsi, temptum, ĕre – зневажати, нехтувати

contendo, ndi, ntum, ĕre– змагатися, натягувати, поспішати, напружувати

contentus, a, um – задоволений, а, е

contineo, tinui, tentum, ēre – містити, тримати, стримувати

contingo, tĭgi, tactum, ĕre – доторкатися, захоплювати, схоплювати

continuo– зараз же, отже, безперервно

contio, ōnis, f– збори, промова

contra (+Acc) – проти

contraho, traxi, tractum, ĕre– стягати, натягати

contrarius, a, um – протилежний, а, е

conubium, ii, n– шлюб

convenio, vēni, ventum, īre– сходитися, збиратися, зустрічатися

converto, verti, versum, ĕre – повертати, обертати, перетворювати

convincium, ii, n – крик, сварка, лайка

convinco, vīci, victum, ĕre – викривати, доводити, спростовувати

convivium, ii, n – бенкет

convŏco, āvi, ātum, āre – скликати, запрошувати

cooperio, perui, pertum, īre – покривати

copia, ae, f – кількість, багатство

copiae, ārum, f – військо

coquo, coxi, coctum, ĕre – варити, готувати, дозрівати

coquus, i, m – кухар

Corinthius, ii, m– коринтянин

Corinthus, i, f– Коринт, місто у Середній Греції на Пелепоннесі

corium, ii, n – шкіра

Cornelia, ae, f– Корнелія, жін. ім’я

corōno, āvi, ātum, āre – вінчати

corpus, ŏris, n – тіло, корпус

corrĭgo, rexi, rectum, ĕre – виправляти

corripio, ripui, reptum, ĕre– схоплювати, вражати

corrumpo, rūpi, ruptum, ĕre – псувати, виснажувати, руйнувати

cotidiānus, a, um – повсякденний, а, е

cotidie – щодня

cras – завтра

crastīnum, i, n – завтрашній день

creber, bra, brum – частий, а, е, збитий, а, е, розташований, а, е

credo, dĭdi, dĭtum, ĕre – вірити

credŭlus, a, um – довірливий, а, е

Cremĕra, ae, f – Кремера, притока Тібру

creo, āvi, ātum, āre– призначити, обрати

cresco, crevi, cretum, ĕre– рости

cribrum, i, n – сито, решето

Croesus, i, m– Крез, цар Лідії (560-546 рр. до н.е.), був переможений Киром

crudelĭtas, ātis, f– жорстокість

crudelĭter– жорстоко

crux, crucis, f – хрест, мука, горе, лихо

cubicŭlum, i, n– кімната, покій

cubo, bui, bĭtum, āre – лежати, спочивати, спати, простягатися

cum – коли

cum (+Abl) – з

Cumae, ārum, f – Куми, приморське місто в Кампанії

cunctātor, ōris, m – бунтівник, баламут

cunctor, ātus sum, āri– зволікати, затримуватися, вагатися

cunctus, a, um – весь, вся, все

cupĭdus, a, um– жадібний, а,е; відданий, а, е; пристрасний, а, е

cupio, īvi, ītum, ĕre– прагнути, бажати

cur – чому

cura, ae, f – турбота

Curiatii, ōrum, m– Куриації, три брати альбанського роду, які були переможені трьома римлянами, братами Гораціями

curo, āvi, ātum, āre – лікувати, турбуватися

curricŭlum, i, n – біг, шлях

curro, cucurri, cursum, ĕre– бігати, поспішати

currus, us, m– колісниця, візок

cursus, us, m – біг, марш

custos, ōdis, m– сторож, захисник

Cynĭcus, a, um– кинічний, а, е

Cyrus, i, m– Кір, засновник Перського царства (559 -529 рр. до н.е.)

D

Dacoromania, ae, f – Румунія

damno, āvi, ātum, āre– засуджувати

Darēus, i, m– Дарій I, цар Персії (царював 521-486 рр. до н.е.)

de (+Abl) – з, про

de medio tollĕre– забирати

dea, ae, f – богиня

dealbo, āvi, ātum, āre – білити, штукатурити

debeo, ui, ĭtum, ēre – бути зобов’язаним, мусити

decēdo, cessi, cessum, ĕre– відійти, померти

decem – десять

decĭmus, a, um – десятий, а, е

decipio, cēpi, ceptum, ĕre– вводити в оману, обманювати

decor, decōris, m – краса, витонченісь

decōrus, a, um– достойний, а, е, гідний, а, е, почесний, а, е

decurro, curri, cursum, ĕre – збігати, сходити вниз

decus, ŏris, n – краса, честь, слава, гордість

dedeceo, decui, – , ēre – не годиться, не личить, не пасує

dedĭco, āvi, ātum, āre – вказувати, виявляти, шанувати, освячувати

deditio, ōnis, f – здача, капітуляція, видача

dedūco, duxi, ductum, ĕre – зводити, спускати вниз, стягати

defendo, ndi, nsum, ĕre – захищати

defĕro, tŭli, lātum, ferre– надавати, передавати, доручати, переносити, зносити

definio, īvi, ītum, īre – визначати

defluo, fluxi, fluxum, ĕre – стікати, плисти

deicio, iēci, iectum, ĕre – скидати, зривати, відкидати

deinceps– підряд, один за одним, за чергою

deinde– згодом, незабаром, потім

delectatio, ōnis, f – насолода, задоволення

delecto, āvi, ātum, āre– захоплюватися, тішитися

deleo, ēvi, ētum, ēre – руйнувати, нищити

delibĕro, āvi, ātum, āre– зважувати, обмірковувати

delictum, i, n– злочин

Delphĭcus, a, um– дельфійський, а, е

delphīnus, i, m– дельфін

demento, āvi, ātum, āre – зводити з розуму, позбавляти розуму

demonstro, āvi, ātum, āre – доводити, доказувати

denarius, ii, m – денарій, римська срібна монета, дорівнює 10 або 16 асам

denĭque – нарешті

dens, dentis, m – зуб

dense – густо

denuo – ще раз, знову

depello, pŭli, pulsum, ĕre– скидати, виганяти, проганяти

descendo , ndi, nsum, ĕre – входити, зануритись

descrībo, scripsi, scriptum, ĕre – змальовувати, описувати

descriptio, ōnis, f – опис

desĕro, serui, sertum, ĕre– залишати, покидати, утікати

desidĕro, āvi, ātum, āre– бажати, тужити, втрачати

desilio, silui, sultum, īre– зіскочити, зістрибнути

desĭno, sii (sīvi), sĭtum, ĕre – переставати, припиняти, покидати

desisto, stĭti, stĭtum, ĕre – відступати, відмовлятися, переставати

despēro, āvi, ātum, āre–втрачати надію

destringo, strinxi, strinctum, ĕre – зривати, відбирати

desum, defui, – , deesse – бракувати, бути недостатнім, бути відсутнім

deterior, ius – гірший, а, е, не дуже добрий, а, е

detraho, traxi, tractum, ĕre – витягати, руйнувати

detrimentum, i, n– втрата

deus, i, m – бог

devenio, veni, ventum, īre – приходити, прибувати

devincio, nxi, nctum, īre – зв’язувати, з’ єднувати, підкоряти

devinco, vīci, victum, ĕre– цілковито перемагати

devŏro, āvi, ātum, āre– з’їдати, поїдати

dexter, tra, trum – правий, а, е

diabŏlus, i, m – чорт, диявол

Diāna, ae, f – Діана, богиня полювання в Стародавньому Римі

dico, dixi, dictum, ĕre – говорити

dictātor, ōris, m – диктатор

dicto, āvi, ātum, āre – читати вголос, диктувати

dies natālis (m) – день народження

diffĕro, distŭli, dillātum, differre – розносити, відкладати

difficĭlis, e – важкий, а, е

digĭtus, i, m – палець

dignosco, nōvi, nōtum, ĕre – пізнавати, розпізнавати

diiudĭco, āvi, ātum, āre – розсудити, вирішити, розрізняти

dilābor, lābi, lapsus sum – пропадати, гинути

dilanio, āvi, ātum, āre– мучити, розривати

dilĭgo, lexi, lectum, ĕre – поважати, високо цінувати

dimĭco, āvi, ātum, āre – махати мечем, битися, домагатися

dimidium, ii, n – половина

dimitto, dimīsi, dimissum, ĕre – розсилати, відпускати

Diogĕnes, is, m– Діоген, грецький філософ-кинік (404 – 323 рр. до н.е.)

dirĭgo, rexi, rectum, ĕre – направляти, спрямовувати

dirĭmo, ēmi, emptum, ĕre – розбороняти, розділяти, припиняти

diripio, ripui, reptum, ĕre – розкрадати, грабувати, зривати

dirumpo, rūpi, ruptum, ĕre – розривати

diruo, rui, rutum, ĕre –руйнувати, зносити, розганяти

discipŭlus, i, m – учень

disco, didĭci, – , ĕre – вчитися

discordia, ae, f – незгода

discrĕpo, āvi (ui), –, āre – розхо-дитися, не погоджуватися

dispergo, persi, persum, ĕre– розсіювати, розкидати

displiceo, plicui, plicĭtum, ēre – не подобатися, бутинеприємним

dispōno, posui, posĭtum, ĕre – розставляти, планувати

dispŭto, āvi, ātum, āre – вести розмову, сперечатися

dissentio, sensi, sensum, īre – бути незгідним, суперечити, не погоджуватися

distribuo, ui, ūtum, ĕre– розді-ляти

disturbo, āvi, ātum, āre – руйнувати, порушувати

diu– довго, давно

diuturnus, a, um – тривалий, а, е; затяжний, а, е

diversus, a, um – різний, а, е

dives, ĭtis – багатий, а, е

divĭdo, vīsi, vīsum, ĕre– ділити, роз’єднувати, розрубувати

divinĭtus – з волі богів

divīnus, a, um – божественний, а, е, пророчий, а, е, віщий, а, е

divitiae, ārum, f (Pl) – багатство

divus, a, um– божественний, а, е

do, dedi, datum, āre – давати

doceo, ui, ctum, ēre – навчати

doctrīna, ae, f – вчення, наука

doleo, ui, - , ēre – сумувати, страждати, боліти

dolor, ōris, m – біль

dolus, i, m– хитрість, обман, підступ

domestĭcus, a, um – домашній, я, є

domicilium, ii, n– житло, місцеперебування

domĭna, ae, f – господарка

domĭnor, ātus sum, āri – панувати, володарювати

domĭnus, i, m – господар, власник, хазяїн

domo, ui, ĭtum, āre– приборкувати, підкоряти

domus, us, f – будинок, дім

donātus, a, um – дарований, а, е

dono, āvi, ātum, āre – дарувати

donum, i, n– подарунок

dubĭto, āvi, ātum, āre– сумніватися, вагатися

duco, duxi, ductum, ĕre– вести

dudum – перед тим, тільки-но, спершу

dulce– солодко, приємно

dulcis, e – солодкий, а, е

dulcitūdo, ĭnis, f– солодкість, принадність, чари

dum – поки

duo, duae, duo – два

duodĕcim– дванадцять

duplex, ĭcis – подвійний, а, е, складний, а, е

durus, a, um – твердий, а, е

dux, ducis, m – полководець

E

ecce– ось, раптом

edax, ācis – їдкий, а, е, руйнівний, а,е

edo, edĭdi, edĭtum, ĕre– видавати, оголошувати

edŭco āvi, ātum, āre– виховувати

edūco, duxi, ductum, ĕre – виводити, відводити, піднімати

effĕro, extŭli, elātum, efferre – виносити, виводити

effugio, fugi, fugitūrus, ĕre – утікати, ухилятися, уникати

effіcio, fēci, fectum, ĕre– робити, досягати, спричиняти, творити

egeo, ui, -, ēre (+Abl) – потребувати, обходитися (без чогось)

egregius, a, um – видатний, а, е, відомий, а, е

elephantus, i, m – слон

elĭgo, lēgi, lectum, āre (e+legĕre) – викорінювати, вибирати

elĭgo, lēgi, lectum, ĕre – вибирати, викорінювати, виривати

elŏquor, locūtus sum, loqui– промовляти, висловлювати

emendo, āvi, ātum, āre – виправляти

emigro, āvi, ātum, āre– виселятися, переcелятися

emitto, mīsi, missum, ĕre – випускати

emo, emi, emptum, ĕre – купувати

enarro, āvi, ātum, āre– докладно розказувати, описувати

Ennius, ii, m – Енній, римський поет (239-169 рр. до н.е.)

enumĕro, āvi, ātum, āre – перераховувати

epistŭla, ae, f – лист

epŭlae, ārum, f – бенкет

epŭlor, ātus sum, āri– їсти, бенкетувати

eques, ĭtis, m– вершник

equĭdem – дійсно, звичайно

equitātus, us, m– кіннота

equus, i, m – кінь

erga – біля, для, проти

ergo – отже

eripio, ripui, reptum, ĕre– виривати, грабувати

erro, āvi, ātum, āre – помилятися

error, ōris, m – помилка, омана, блукання

erubesco, erubui, –, ĕre – червоніти

eruo, rui, rūtum, ĕre– розривати, виривати

esca, ae, f – їжа

Esquilīnus mons, Esqulīni montis, m –Есквілінський горб, найвищий із семи горбів Риму на північному сході

esurio, īvi, ītum, īre– бути голодним

etiam – навіть, те ж

Etruria, ae, f – Етрурія, область на заході Італії

etsi– хоч

Euclīdes, is, m – Евклід (444–369 рр. до н.е.), засновник Меґар-ської філософської школи, учень Сократа, математик, творець наукової геометрії

Eurōpa, ae, f – Европа (Європа)

Eurōtas, ae, m – Еврот, ріка у Спарті

evādo, vāsi, vāsum, ĕre – виходити, виїжджати, робитися

evangelista, ae, m – євангелист

evenio, vēni, ventum, īre– ставатися, випадати

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.