Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

XVI. CAIUS IULIUS CAESAR 5 страница

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

excēdo, cessi, cessum, ĕre – відходити, віддалятися

exceptio, ōnis, f – виняток

excĭto, āvi, ātum, āre – викликати, робити, створювати, збуджувати, спонукати

exclāmo, āvi, ātum, āre– вигукувати, кричати

excogĭto, āvi, ātum, āre– видумувати, придумувати

exĕdo, ēdi, ēsum, ĕre – з’їдати

exemplum, i, n – приклад, зразок, pro exemplo – наприклад

exeo, ii (īvi), ĭtum, īre– виходити

exerceo, cui, cĭtum, ēre – тренувати, вишколювати

exercĭtus, us, m– військо

exhaurio, hausi, haustum, īre – вичерпувати, виймати, позбавляти, зносити

exĭgo, ēgi, actum, ĕre – споруджувати

exiguus, a, um – малий, а, е, незначний, а, е

eximius, a, um – винятковий, а, е, особливий, а, е, надзвичайний, а, е

exitium, ii, n – загибель, падіння, кінець, занепад, смерть

exĭtus, us, m– закінчення, результат, успіх

expecto, āvi, ātum, āre – очікувати, чекати

expello, puli, pulsum, ĕre – виривати, відштовхувати, розганяти, знищувати

experientia, ae, f – досвід

expĕto, petīvi, petītum, ĕre – домагатися, бажати, намагатись

expleo, ēvi, ētum, ēre – наповнювати, досягати, доводити

explĭco, āvi, ātum, āre – розкривати

explōro, āvi, ātum, āre – досліджувати, вивчати, розвідувати, пробувати

expōno, posui, posĭtum, ĕre– виставляти

exprĭmo, pressi, pressum, ĕre– витискати, описати, зображати, перекладати

expugno, āvi, ātum, āre– здобувати, завойовувати, нападати, атакувати

exsto, -, -, āre – стирчати, виділятись, бути

exstruo, struxi, structum, ĕre– будувати, споруджувати

extemplo – одразу, негайно

extrēmus, a, um – крайній, я, є

F

faber, bri, m – майстер, творець

fabrĭca, ae, f – майстерня, фабрика

fabŭla, ae, f – байка, леґенда

facĭle – легко

facĭnus, ŏris, n – вчинок, справа, подвиг, злочин

facio, fēci, factum, ĕre – робити, діяти

factus, a, um – виготовлений, а, е

facultas, ātis, f – можливість, здібність, привід, дозвіл

fagus, i, f – бук

fallax, ācis – оманливий, а, е

fallo, fefelli, falsum, ĕre – обманювати

fama, ae, f – чутка, плітка

fames, is, f – голод

farīna, ae, f – борошно

fas est – дозволено, можливо

fatīgo, āvi, ātum, āre– втомлювати, мучити

faustus, a, um– сприятливий, а, е

felicĭtas, ātis, f – щастя, успіх, удача

felix, īcis – щасливий, а, е

femĭna, ae, f – жінка

fenestra, ae, f – вікно

fere – майже

fero, tuli, latum, ferre– нести

ferox, ōcis– відважний, а, е, хоробрий, а, е

ferreus, a, um – залізний, а, е

ferrivia, ae, f – залізниця

ferrum, i, n– меч

fertĭlis, e – урожайний, а, е, родючий, а, е

ferus, a, um– дикий, а, е

fessus, a, um– втомлений, а, е, знесилений, а, е, виснажений, а, е

festīno, āvi, ātum, āre – поспішати

festus, a, um – святковий, а, е

fetus, us, m – плід, урожай

fidelia, ae, f – глиняний горщик, відро з вапном

fidēlis, e – вірний, а, е

fides, ei, f – віра, довіра, чесність, запевнення, надія, обіцянка

fido, fisus sum, ĕre – вірити, довіряти

figūra, ae, f – фіґура, зображення

filiŏla, ae, f– донечка

filius, ii, m – син

filum, i, n – нитка

finio, īvi, ītum, īre– закінчувати, замикати

finis, is, m– межа, границя, кордон, територія

finitĭmi, ōrum, m– сусідні народи

finitĭmus, a, um– суміжний, а, е, близький, а, е, сусідній, я, є

fio, factus sum, ĕri– ставати, виникати, траплятися

firmo, āvi, ātum, āre–зміцнювати, укріпляти

firmus, a, um – міцний, а, е

flagro, āvi, ātum, āre – горіти, палати, запалювати, навіювати

flamma, ae, f– полум’я, вогонь

Flavius, a, um – Флавіїв, побудований Тітом Флавієм Веспасіаном, римським імператором (68-79 рр.)

flebĭlis, e – плачевний, а, е, жалісливий, а, е

flecto, xi, xum, ĕre – гнути, згинати, скеровувати, відхиляти, повертати

floreo, ui,, ēre– квітнути, цвісти

flos, floris, m – квітка

fluctus, us, m – хвиля, течія, буря

flumen, ĭnis, n–ріка

fluvius, i, m – ріка

fodīna, ae, f – рудник

foeteo, –, –, ēre – смердіти

fons, fontis, m – джерело

foris – поза, ззовні, за межами

forma, ae, f – вид, форма

formo, āvi, ātum, āre – утворювати, формувати

formōsus, a, um – прекрасний, а, е

fortis, e– хоробрий, а, е, сміливий, а, е

fortĭter – хоробро

fortitūdo, ĭnis, f – хоробрість

fortunātus, a, um– вдалий, а, е, успішний, а, е

forum, i, n – майдан, форум

fossa, ae, f – рів

frango, fregi, fractum, ĕre– ламати, розбивати

frater, tris, m – брат

fraus, fraudis, f– брехня, обман

fraxĭnus, i, f – ясен

frigĭdus, a, um – холодний, а, е

frigus, ŏris, n – холод

frons, frondis, f – зелень, листя

frons, frontis, f – чоло, обличчя, зовнішність

fructus, us, m – плід

frumentum, i, n – хліб, зерно

fruor, frui, fruĭtus sum (+Abl.) – насолоджуватись

frustra– даремно, марно

frux, frugis, f – плід

fuga, ae, f– втеча

fugio, fugi, fugitūrus, ĕre– втікати, щезати

fugo, āvi, ātum, āre – спонукати до втечі, проганяти

fulmĭno, āvi, ātum, āre – метати блискавки, блищати

fumus, i, m – дим

fundamentum, i, n– основа

fundātor, ōris, m – засновник

fundo, fudi, fusum, ĕre – лити, розсіювати, примусити втікати

fur, furis, m – злодій

fusus, i, m– веретино

futūrus, a, um– майбутній, а, е

G

G.Iulius Caesar, G.Iulii Caesăris, m – Ґай Юлій Цезар (100–44 рр до н.е.), римський письменник, військовий і державний діяч

Gabinius, ii, m – Габіній, прихильник Помпея, який боровся проти Мітридата

galea, ae, f – шолом

Gallia Citerior, ōris, f – поцейбічна Галлія

Gallia Ulterior, ōris, f – тогобічна Галлія, віддалена Галлія

gallīna, ae, f – курка

Gallus, i, m – ґалл

gaudeo, gavīsus sum, ēre– радіти, веселитися

gaudium, ii, n– радість, втіха

gemĭno, āvi, ātum, āre – подвоювати, вдвічі збільшувати

gemĭnus, a, um– подвійний, а, е

gemma, ae, f – річ, оздоблена коштовним камінням

generālis, e – основний, а, е

gens, gentis, f– народ, плем’я, потомок

genus, ĕris, n – рід, вид

gero, gessi, gestum, ĕre– вести

gestus, us, m – жест, позиція

gigno, genui, genĭtum, ĕre – творити, народжувати

gladiātor, ōris, m – гладіатор, цирковий боєць

gladiatorius, a, m – гладіаторський, а, е

gladius, ii, m– меч

gloria, ae, f– слава, хвала

Gn. Pompeīus, i, m – Гней Помпей (106 – 48 рр. до н.е.), переможець піратів і Мітрідата

Gracchus, i, m– Гракх, римськ. cognomen; брати Тиберій (163-133 рр. до н.е.) і Гай (153-121 рр. до н.е.), народні трибуни, які боролись за проведення аграрної реформи в Римі

gracĭlis, e – стрункий, а, е

gradus, us, m – крок, ступінь

Graecus, i, m – грек

grandis, e – великий, а, е

Granĭcus, i, m– Гранік, ріка в Малій Азії, де 334 р. до н.е. Олександр Великий отримав перемогу над персами

granum, i, n – зерно

gratia, ae, f – вдячність, подяка

gratias agĕre – дякувати

gratŭlor, ātus sum, āri– вітати

gratus, a, um – бажаний, а, е, вдячний, а, е

gravis, e– важкий, а, е, поважний, а, е, значний, а, е

gravĭter – важко

grex, gregis, m– стадо

gusto, āvi, ātum, āre – куштувати, смакувати, пробувати

gustus, us, m – смак

H

habeo, ui, ĭtum, ēre – мати

habĭto, āvi, ātum, āre – жити, проживати

haedus, i, m – козел

haereo, haesi, haesum, ēre – висіти

Hannĭbal, ălis, m– Ганнібал (248-183 рр. до н.е.), карфагенський полководець

harēna, ae, f– пісок

haud – не

haurio, hausi, haustum, īre – черпати, текти

Hellespontus, i, m– Геллеспонт

Helvetia, ae, f – Швейцарія

Helvetii, ōrum, m – гельвети, кельтський народ на території сучасної Швейцарії

herba, ae, f – трава

herbōsus, a, um – трав’янистий, а, е

Hercŭles, is, m – Геракл

heros, herōis, m – герой

Hibernia, ae, f – Ірландія

hic – тут

hiems, hiĕmis, f – зима

hinc– звідси, з цього місця

hinc … hinc– тут ... там

hirundo, ĭnis, f – ластівка

historia, ae, f – історія

hodie – сьогодні

homo, ĭnis, m – людина

honestus, a, um– чесний, а, е; достойний, а, е; поважний, а, е

honor, ōris, m – почесть, честь

honorātus, a, um – поважний, а,е, шанований, а, е

honōro, āvi, ātum, āre – вшановувати, поважати

Horatii, ōrum, m– Горації, три брати-близнюки римського роду, які за царя Тулла Гостілія перемогли трьох альбанських братів Куриаціїв

Horatius, ii, m– Горацій, римський поет (65 – 8 рр. до н.е.)

horreum, i, n – комора, склад, житниця

hortor, ātus sum, āri– заохочувати

hortus, i, m– сад, город

hospes, ĭtis, m – чужинець

hospes, ĭtis, m, f – гість

hostis, is, m – ворог

huc – сюди, для цього, задля того

humānus, a, um – людський, а, е

humi – на землі

humus, i, f – земля

Hungaria, ae, f – Угорщина

I

iaceo, cui, cĭtum, ēre– лежати

iacio, iēci, iactum, ĕre – кидати

iam – вже

Ianus, i, m– Янус, бог початку і кінця, входу і виходу, дверей і воріт

ibi – там

ictus, us, m – удар, напад, атака

idem, eădem, idem – той самий, та сама, те саме, він же, вона ж, воно ж

ideo – тому, з тієї причини

idoneus, a, um – вигідний, а, е

Idus, uum, f – Іди, 13-й або 15-й день місяця

iecur, ŏris, n – печінка

ieiūnus, a, um – голодний, а, е

igĭtur – отже

ignis, is, m– вогонь

ignorantia, ae, f – незнання

ignōro, āvi, ātum, āre

ignōtus, a, um– невідомий, а, е

ille, illa, illud – той, та, те

illudo, lūsi, lūsum, ĕre – грати, знущатися, обманювати

illumĭno, āvi, ātum, āre – освітлювати, робити яскравим, прикрашати

illustris, e – знаменитий, а, е

illustro, āvi, ātum, āre – освітлювати

imāgo, ĭnis, f – зображення, картина

imber, imbris, m – злива, хмара, дощ

imĭtor, ātus sum, āri – наслідувати, відтворювати

immergo, mersi, mersum, ĕre – занурювати

immineo, -, - , ēre– загрожувати, наближатися

immito, mīsi, missum, ĕre – відпускати, відправляти

immortālis, e– безсмертний, а, е

immortalĭtas, ātis, f– безсмертя

impar, impăris – нерівний, а, е

impedimenta, ōrum, n– військовий обоз, багаж

impedio, īvi, ītum, īre – плутати, перешкоджати, заважати

impello, pŭli, pulsum, ĕre– приводити в рух, гнати, спонукати, підштовхувати

imperātor, ōris, m – імператор, полководець, володар

imperium, ii, n – наказ, влада, сила

impĕro, āvi, ātum, āre– наказувати, панувати

impetro, āvi, ātum, āre– досягти, домагатися, випросити, добитися

impetum facĕre– кидатися, нападати

impetus, us, m– набіг, натиск, навала

impigre – невтомно

implōro, āvi, ātum, āre– слізно молити, заклинати

imprīmis – насамперед, переважно

imprŏbus, a, um – нечесний, а, е

imprudentia, ae, f – незнання, необережність, невідання

imus, a, um – внутрішній, я, є, найнижчий, а, е

in matrimonium ducĕre– одружуватися, виходити заміж

inānis, e– порожній, я, є, даремний, а, е

inanĭter – нерозумно, марно, даремно

incendo, ndi, nsum, ĕre – запалювати, нищити, руйнувати

incertus, a, um – ненадійний, а, е, непевний, а, е

incĭdo, cĭdi, -, ĕre – падати, потрапляти, ставатися

incipio, cēpi, ceptum, ĕre – починати

incĭto, āvi, ātum, āre– спонукати, прискорювати

inclūdo, clūsi, clūsum, ĕre – замикати, обмежувати, перегороджувати

incŏla, ae, m – мешканець, житель

incŏlo, colui, cultum, ĕre– жити, мешкати, заселяти

incolŭmis, e– неушкоджений, а, е

incredibĭle dictum est –неймовірно сказати

incredibĭlis, e– неймовірний, а, е

increpo, ui (āvi), ĭtum (ātum), āre – зашуміти, заскрипіти, кричати, підбадьорювати

incumbo, cubui, cubĭtum, ĕre – лягати, нахилятися, вирішувати

inde– звідти, далеко

indīco, dixi, dictum, ĕre– оголошувати, наказувати

indignor, ātus sum, āri– гніватися, сердитися, бути лютим

indicium, ii, n – заява, свідчення, доказ

indūco, duxi, ductum, ĕre – вводити, застосовувати, спонукати

induo, ui, ūtum, ĕre – одягати

indutiae, ārum, f – переговори

ineo, ii (īvi), ĭtum, īre– входити, вступати

infans, infantis, m, f – дитина, немовля

infecundus, a, um – неврожайний, а, е

infĕri, ōrum, m – підземне царство

inferior, ius – який знаходиться нижче, пізніший, а, е, останній, а, е

infĕro, tŭli, illātum, ferre – вносити, вводити

infestus, a, um– ворожий, а, е, небезпечний, а, е

infirmus, a, um– безсилий, а, е

inflammo, āvi, ātum, āre– запалювати, підпалювати

influo, fluxi, fluxum, ĕre – впадати, вливатися

ingens, entis–великий, а, е, могутній, а, е

ingredior, gressus sum, grĕdi– вступати, входити

inhumātus, a, um– не закопаний у землю, не похований, а, е

inicio, iēci, iectum, ĕre– кидати, підкидати

inimīcus, i, m – недруг, ворог

inīquus, a, um – нерівний, а, е, надмірний, а. Е, несправедливий, а, е

initium, ii, n – початок

inopia, ae, f – невелика кількість, бідність

inops, inŏpis – бідний, а, е

inquam, inquit – казати, говорити

inquīro, sīvi, sītum, ĕre – шукати, розшукувати, досліджувати

inservio, īvi, ītum, īre – служити

insidiae, ārum, f – засідка, чати, задуми

insinuo, āvi, ātum, āre – впускати, проникати, вникати

insipiens, entis – нерозумний, а, е

inspicio, spexi, spectum, ĕre – дивитися, розглядати

insto, stĭti, -, āre – стояти, переслідувати, наступати, наближатися

instruo, struxi, structum, ĕre– розставляти, озброювати, будувати

insŭla, ae, f– острів

intactus, a, um – недоторканий, а, е, непошкоджений, а, е

intĕger, gra, grum– неушкоджений, цілий

intellĕgo, lexi, lectum, ĕre– розуміти

inter (+Acc) – між, серед

intercipio, cepi, ceptum, ĕre– перехоплювати, захоплювати, загороджувати

interclūdo, clūsi, clūsum, ĕre – закривати, загороджувати, перетинати

interdum – іноді

intereo, ii, ĭtum, īre– гинути, щезати

interficio, fēci, fectum, ĕre– вбивати

intĕrim – між тим, однак, поки

intĕro, trīvi, trītum, ĕre – натирати, накришити, наварити

interpres, ĕtis, m, f – тлумач

interprĕtor, ātus sum, āri– тлумачити, пояснювати

interior, ius – внутрішній, а, е, ближчий, а ,е, глибинний .а, е

interrŏgo, āvi, ātum, āre– питати, опитувати

intersum, esse, fui (+Dat.) – брати участь

intervallum, i, n– проміжок, відстань

intolerabĭlis, e– нестерпний, а, е

intolerandus, a, um – непереборний, а ,е, нестерпний, а, е

intro, āvi, ātum, āre– входити, вступати

introdūco, xi, ctum, ĕre – вводити, приводити

inundo, āvi, ātum, āre – затоплювати, виходити з берегів, розливатися

invādo, vāsi, vāsum, ĕre– нападати, вторгатися, захоплювати

invenio, vēni, ventum, īre– знаходити, винаходити, створювати, видумувати

inverto, verti, versum, ĕre – перевертати

invictus, a, um – непереможний, а, е

invideo, vīdi, vīsum, ēre –заздрити, ненавидіти

invīdus, a, um – заздрісний, а, е

invīsus, a, um– ненависний, а, е, противний, а, е, ворожий, а, е

invīto, āvi, ātum, āre – запрошувати

invŏco, āvi, ātum, āre – закликати, запрошувати

involvo, volvi, volūtum, ĕre – загортати, закутувати

invulnerabĭlis, e – невразливий, а, е

iocus, i, m – жарт, насмішка

ipse, ipsa, ipsum – сам, а, е

ira, ae, f – гнів

irascor, -, -, sci – гніватися, розсердитися

irātus, a,um – розгніваний, а, е

irrevocabĭlis, e – безповоротний, а, е

irrideo, rīsi, rīsum, ēre– насміхатися, висміювати

irrīsor, ōris, m – насмішник

irrumpo, rūpi, ruptum, ĕre – вриватися, вторгатися

ităque– отже, таким чином

itĕrum – ще раз, вдруге

iubeo, iussi, iussum, ēre– наказувати

iucundus, a, um – щасливий, а, е, приємний, а, е

iudicium, ii, n – судження, вислів, суд

iugum, i, n – ярмо, рабство, іго

Iulius, a, um – липневий, а, е, присвячений Ґ. Юлієві Цезарю

iungo, iunxi, iunctum, ĕre– з’єднувати, зв’язувати

Iunius Brutus, i, m – Юній Брут (85 – 42 рр. до н.е.), учасник змови проти Цезаря

Iunius, a, um – червневий, а, е, присвячений Юноні

Iuppĭter, Iovis, m – Юпітер, цар неба, богів і людей

iuro, āvi, ātum, āre – присягатися, заклинати

iussus, us, m – наказ

iustus, a, um– справедливий, а, е, чесний, а, е

iuvĕnis, e – молодий, а, е

iuvĕnis, is, m– юнак

iuventus, ūtis, f– молодість, юнацтво, молодь

iuvo, iuvi, iutum, āre– допомагати

iuxta (+Acc) – близько, біля, коло, при

K

Kalendae, ārum, f – Календи, перше число місяця

L

labor, ōris, m– труднощі, праця, страждання

laboriōsus, a, um – працьовитий, а, е

labōro, āvi, ātum, āre – працювати

labrum, i, n – губа

lacĕro, āvi, ātum, āre– розривати

lacesso, īvi (ii), ītum, ĕre – дражнити, нападати, викликати

lacrĭma, ae, f– сльоза

lacrĭmo, āvi, ātum, āre– плакати, проливати сльози

lacus, us, m – озеро, річка, потік

laetitia, ae, f– радість, веселість, втіха

laetus, a, um – розкішний, а, е, квітучий, а, е, багатий, а, е, – веселий, а, е, задоволений, а, е

Laocoon, ontis, m– Лаокоонт, жрець Нептуна

lapis, ĭdis, m – камінь

latebra, ae, f – потайне місце, криївка

lateo, ui, -, ēre – ховатися, бути невідомим

Latīne – по-латинськи

latro, āvi, ātum, āre – гавкати

latro, ōnis, m – найманець, розбійник, грабіжник

latus, a, um – широкий, а, е

laudatio, ōnis, f– похвала

laus, laudis, f – хвала, слава, заслуга

lavo, lavi, lautum (lavātum), āre– мити, купати

lectus, a, um – прочитаний, а, е

lectus, i, m – ліжко, ложе

legātus, i, m– посол, легат

legio, ōnis, f – легіон

lente – повільно

leo, ōnis, m– лев

lepus, ŏris, m – заєць

levis, e– легкий, а, е

levo, āvi, ātum, āre– полег-шувати, послаблювати

lex, legis, f – закон

libenter – охоче

liber, bri, m – книга

liber, ĕra, ĕrum– вільний, а, е

libĕri, ōrum, m– діти

libĕro, āvi, ātum, āre – звільняти

libra, ae, f – римський фунт, до-рівнює 327,45 г

librarius, a, um – книжковий, а, е

liceo, ui, –, ēre – дозволяти

lictor, ōris, m– ліктор, охоронець, державний слуга найвищих римських посадовців

ligneus, a, um– дерев’яний, а, е

lignum, i, n– дрова, поліно

linea, ae, f – лінія, риска

linteum, i, n – полотно, завіса

litĭgo, āvi, ātum, āre– сперечатися, сваритися

littĕrae, ārum, f (Plur.) – наука, письмо

litus, ŏris, n – берег моря

loca, ōrum, n – місцевість

locus, i, m – місце, посада, тема

longus, a, um – довгий, а, е

loquor, locūtus sum, loqui– говорити

Luciānus, i, m– Лукіан, грець-кий письменник (120 – 180 рр.)

ludus, i, m– гра, видовище, вистава

Luna, ae, f – Луна, богиня місяця

luna, ae, f – місяць

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.