Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

XVI. CAIUS IULIUS CAESAR 6 страница

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

lupa, ae, f – вовчиця

lupus, i, m – вовк

lux, lucis, f – світло, день

luxuriōse– розкішно, надмірно

Lycomēdes, is, m– Лікомед, цар долопів на острові Скірос, тесть Ахілла

Lydia, ae, f – Лідія, держава у Малій Азії

Lydus, i, m– лідієць, мешканець Лідії

M

Macĕdo, ŏnis, m – македонець

Macedonius, a, um – македонський, а, е

macellum, i, n – продовольчий ринок

machĭna, ae, f – видумка, машина

macte virtute (tua esto)! – слава тобі за твою доблесть!

macto, āvi, ātum, āre – прославляти, приносити в жертву

Maecēnas, ātis, m – Меценат, покровитель поетів (І ст. до н.е.)

magis – більше

magister, tri, m – учитель

magistra, ae, f – учителька

magnifĭcus, a, um – розкішний, а, е, славний, а,е

magnopĕre– дуже,переконливо

magnus, a, um – великий, а, е

Mahărbal, ălis, m– Магарбал, полководець Ганнібала, начальник кінноти

maior, maius – більший, а, е

maior, ōris– старий

maiōres, um, m– предки

Maius, a, um – травневий, а, е, присвячений богині родючості Майі

male – погано

malignus, a, um– злобний, а, е; злісний, а, е

malo, malui, – , malle – веліти

malum, i, n – нещастя, лихо, зло

malum, i, n – яблуко

malus, a, um – поганий, а, е

malus, i, f – яблуня

mando, āvi, ātum, āre– передавати, доручати

maneo, mansi, mansum, ēre – залишатися

manus, us, f– рука

Marcellus, i, m – Марцелл, римський консул, завойовник Сіракуз 212 р. до н.е.

Marcus Licinius Crassus, i, m – М.Л. Красс, консул 70 р. до н.е., який розбив повстання рабів під проводом Спартака

mare, is, n – море

maritĭmus, a, um– морський, а, е

marītus, i, m– чоловік, муж

marmor, ŏris, n – мармур

Mars, Martis, m – Марс, бог війни у давньоримській мітології (міфології)

Martius, a, um – березневий, a, е, присвячений богові Марсу

mater, tris, f– мати

materia, ae, f – сировина, матерія

mathematĭcus, i, m – математик

maxĭmus, a, um – найбільший, а, е

medicāmen, ĭnis, n – ліки

mediocrĭtas, ātis, f – середина

medium, ii, n– середина, центр

medius, a, um – проміжний, а, е, посередній, я, є

Megăra, ae, f – Меґара, місто на заході від Атен (Афін)

Megarensis, e –меґарський, а, е

membrāna, ae, f – тонкий пергамент

membrum, i, n – тіло

memento (imperatīvus до memĭni) – пам’ятай

memĭni, meminisse – пам’ятати, згадувати

memor, ŏris – пам’ятний, а, е, передбачливий, а, е, який, а, е пам’ятає

memoriā tenēre – пам’ятати

menda, ae, f – помилка, хиба

mendax, ācis – брехливий, а, е, оманливий, а, е

mens, mentis, f– думка, розум

mensis, is, m – місяць

mercātor, ōris, m – купець, торговець

Mercurius, ii, m – Меркурій, вісник богів

mereo, ui, ĭtum, ēre – служити

merĭtum, i, n – заробіток, заслуга, вина, значення

merx, mercis, f – товар, річ, штука

metallum, i, n – метал

meto, messui, messum, ĕre – жати, пожинати

metuo, ui, ūtum, ĕre– боятися

Midas, ae, m– Мідас, міфічний цар Фригії

migro, āvi, ātum, āre– переходити, переїжджати

miles, ĭtis, m– воїн

militāris, e – військовий, а, е

milĭto, āvi, ātum, āre – боротися

Minerva, ae, f – Мінерва, богиня – покровителька наук, мистецтв, ремесел, війни

minĭmus, a, um – найменший, а, е

minor, ātus sum, āri – стирчати, погрожувати

minor, minus– менший, а, е, молодщий, а, е, слабший, а, е

minuo, minui, minūtum, ĕre – зменшувати

minutŭlus, a, um –крихітний, а, е

mirabĭlis, e – дивовижний, а, е

miror, āri, ātus sum – дивуватися, захоплюватися

mirus, a, um – дивний, а, е

misceo, miscui, mixtum, ēre– мішати, змішувати

misericordia, ae, f – милосердя, співчуття, жалість

misĕror, ātus sum, āri – висловлювати співчуття, оплакувати, жаліти

mitis, e – зрілий, а, е, ніжний, а, е

mitto, mīsi, missum, ĕre – посилати

mobĭlis, e– мінливий, а, е; швид-кий, а, е

moderātus, a, um– стриманий, а, е, поміркований, а, е

modus, i, m – міра, спосіб

moenia, ium, n– міські стіни, укріплення, будівля

molestus, a, um – важкий, а, е

mollis, e – м’який, а, е, ласкавий, а, е

moneo, ui, ĭtum, ēre – нагадувати, переконувати

monēta, ae, f – монета, гроші

mons, montis, m – гора

monstro, āvi, ātum, āre – показувати

montuōsus, a, um – гористий, а, е

monumentum, i, n – пам’ятник

morbus, i, m – хвороба

mordeo, momordi, morsum, ēre – кусати

morior, mortuus sum, mori– помирати, гинути

moror, ātus sum, āri– затримувати, зволікати

mors, mortis, f– смерть

mortālis, e – смертний, а, е

mortarium, ii, n – ступа

mortem oppetĕre– йти на смерть

mortuus, a, um– мертвий, а, е

mos, moris, m – поведінка, звичай

motus, us, m – рух

moveo, movi, motum, ēre – рухати, зворушувати

mox– швидко, незабаром

muliebris, e – жіночий, а, е

mulier, ĕris, f– жінка

multilŏquus, a, um– багатослівний, а, е

multitūdo, ĭnis, f– багато, маса, велика кількість

multo, āvi, ātum, āre – карати, терпіти

multum – багато

multus, a, um – численний, а, е

mundus, i, m – світ, всесвіт

munio, īvi, ītum, īre– укріпляти

munus, ĕris, n – обов’язок, послуга, подарунок

murus, i, m – стіна, мур

Musa, ae, f – Муза, покровителька мистецтв

musca, ae, f – муха

muscŭlus, i, m– миша

muscus, i, m – мох

mutatio, ōnis, f – зміна

muto, āvi, ātum, āre– міняти, змінювати

mutus, a, um– німий, а, е

mutuus, a, um – спільний, а, е, взаємний, а, е

N

nam – бо

narro, āvi, ātum, āre– розповідати

nascor, natus sum, nasci – народжуватися

Nasīca, ae, m – Назіка, римський консул (191 р. до н.е.)

natūra, ae, f – природа, натура

natus, a, um – народжений, а, е

naumachia, ae, f – місце інсценування морського бою, навмахія

nauta, ae, m – моряк

navigatio, ōnis, f – плавання

navigium, ii, n– судно

navĭgo, āvi, ātum, āre– плисти, перепливати, відпливати

navis, is, f– корабель

Neapŏlis, is, f – Неаполь, портове місто в Кампанії

necessarius, a, um– необхідний, а, е, потрібний, а, е

neco, āvi, ātum, āre– вбивати

nefarius, a, um – нечестивий, а, е, злочинний, а, е

neglĕgo, lexi, lectum, ĕre– зневажати, нехтувати

nego, āvi, ātum, āre– заперечувати, відмовляти

nemo – ніхто

Neptūnus, i, m– Нептун, бог морів та водойм

nequeo, īvi, ĭtum, īre – не могти, не мати змоги

Nero, ōnis, m – Нерон, римський імператор (54-68 рр.)

nescio, īvi, ītum, īre – не знати

Nestor, ŏris, m– Нестор, учасник Троянської війни

neuter, tra, trum – жоден, а, е, ніякий, а, е

Niderlandia, ae, f – Нідерланди

nihil – ніщо

nimis – надто, надмірно

niteo, ui, ēre – блищати

nix, nivis, f – сніг

nobĭlis, e– відомий, а, е, знатний, а, е, славетний, а, е

noceo, cui, cĭtum, ēre– заважати, шкодити

noctu – вночі

Nola, ae, f– м. Нола

nomen, ĭnis, n– назва, ім’я

nomĭno, āvi, ātum, āre – називати

non modo…, sed etiam – не тільки..., а й

non prius…, quam – не раніше..., ніж

non solum..., sed etiam – не тільки..., а й

Nonae, ārum, f – Нони, 5-й або 7-й день місяця

nondum– ще не

nonnullus, a, um– деякий, а, е, декотрий, а, е

nonus, a, um – дев’ятий, а, е

nosco, novi, notum, ĕre– пізнавати, вивчати

noster, tra, trum – наш, а, е

noto, āvi, ātum, āre – помічати

notus, a, um – відомий, а, е

novus, a, um – новий, а, е

nox, noctis, f– ніч

nubĭlum, i, n – хмара

nudus, a, um – голий, а, е

nullus, a, um – ніякий, а, е, жодний, а, е

numĕro, āvi, ātum, āre – рахувати

numĕrus, i, m – число

nummus, i, m – монета, гроші

numquam (nunquam) – ніколи

nunc – тепер

nuntia, ae, f – вісниця

nuntio, āvi, ātum, āre – повідомляти

nutrīco, –, ātum, āre – годувати

nutrio, īvi, ītum, īre – годувати

nympha, ae, f– німфа

O

ob eam rem – з тієї причини

obdūro, āvi, ātum, āre – мати витримку, терпіння

obeo, ii (īvi), ĭtum, īre– входити, обходити, відвідувати, гинути, помирати

obicio, iēci, iectum, ĕre – кинутися вперед, приректи на загибель, видати

oblivio omnes cepit– всі забули

oblivio, ōnis, f– забуття

oboedio, īvi, ītum, īre– слухатися, підкорятися

obscūro, āvi, ātum, āre – затемнювати

obses, ĭdis, m – заручник, поручитель

obsideo, sēdi, sessum, ēre – населяти, жити, володіти

obsidio, ōnis, f – облога

obsīdo, sēdi, sessum, ĕre – займати, оволодіти

obsolētus, a, um – застарілий, а, е, повсякденний, а, е

obsto, obstĭti (stātum), -, āre – протидіяти, перешкоджати

obsto, obstĭti, (stātum), āre – протистояти, перешкоджати

obsum, obfui (offui), esse (+ Dat.)– протидіяти, шкодити, заважати

obtineo, tinui, tentum, ēre – володіти, населяти, займати

obtrunco, āvi, ātum, āre – рубати, убивати

obviam – назустріч, напроти

obvius, a, um– зустрічний, який іде назустріч

occasio, ōnis, f – випадок

occīdo, cīdi, cīsum, ĕre– вбивати, мучити

occulto, āvi, ātum, āre– ховати, прикривати, таїти

occumbo, cubui, cubĭtum, ĕre – помирати, падати, заходити

occŭpo, āvi, ātum, āre– займати, захоплювати, окупувати, підкоряти

occurro, curri, cursum, ĕre – сходитися, зустрічатися

Oceănus, i, m – океан

octāvus, a, um – восьмий, а, е

ocŭlus, i, m – око

odi, odisse– ненавидіти

odium, ii, n – ненависть

Ogygius, a, um– Огігів, фіванський, а, е

oleo, lui, – , ēre – пахнути

oleum, i, n –олія

olim – колись

Olympia, ōrum, n – Олімпійські ігри

Olympus, i, m – Олімп, місце проживання богів

omen, omĭnis, n – знак, прикме-та, провіщення

omitto, mīsi, missum, ĕre – випускати з рук втрачати

omnīno– взагалі

omnipŏtens, entis – всемогутній, я, є

omnis, e – весь, вся, все

opes, ium, f (Plur.) – багатство

opes, um, f– майно, кошти, засоби

oppĕto, īvi (ii), ītum, ĕre– приймати, піддаватися

oppĭdum, i, n– місто, укріплення, фортеця

oppōno, posui, posĭtum, ĕre – ставити навпроти, протиставити, заперечувати

opportūnus, a, um – зручний, а, е, вигідний, а, е, придатний, а, е

opprimo, pressi, pressum, ĕre – стискати, придушити, пригнічувати

oppugno, āvi, ātum, āre– нападати, атакувати, штурмувати

ops, opis, f – сила, могутність

optĭmus, a, um– найкращий, а, е

opto, āvi, ātum, āre– бажати, прагнути

opus, ĕris, n – зусилля, напруження, справа, діло, твір

ora, ae, f– берег, узбережжя

oracŭlum, i, n– оракул, пророцтво

oratio, ōnis, f – промова

orbis terrārum – земля, світ, всесвіт

orbis, is, m – земна куля, світ

ordinātus, a, um – врівноважений, а, е, правильний, а, е

ordo, ĭnis, m– стрій, шеренга, порядок

oriens, entis, m – схід сонця, схід

ornamentum, i, n– прикраса, коштовності

ornātus, a, um – прикрашений, а, е

orno, āvi, ātum, āre – прикра-шати

oro, āvi, ātum, āre– просити, благати, молити

ortus, a, um– народжений, а, е

os, oris, n– рот, уста, розмова

os, ossis, n– кістка

ostendo, tendi, tentum (tensum), ĕre– показувати, демонструвати

ostento, āvi, ātum, āre – виставляти на показ, показувати

ostiarius, ii, m – ключник, черговий

ostium, ii, n– вхід, ворота, двері

otium, ii, n– спокій, відпочинок

ovis, is, f – вівця

ovum, i, n – яйце, овал

P

Pactŏlus, i, m– Пактол, золотоносна ріка в Лідії

pacо, āvi, ātum, āre – робити мирним, заспокоювати, приборкувати

paene– майже, цілком

paeninsŭla, ae, f – півострів

pagĭna, ae, f – сторінка

Palatium, ii, n – Палатинський горб у Римі

pallium, ii, n – грецький плащ

palma, ae, f – пальмова гілка, слава

panis, is, m – хліб

papa, ae, m – батько, отець, Папа Римський

papyrus, i, m – папірус, папір

par, paris– рівний, а, е, відповідний, а, е, однаковий, а, е

parātus, a, um – виготовлений, а, е, готовий, а, е

parco, peperci, –, ĕre (+Dat.) – жаліти, щадити, берегти

parentes, um, m– батьки, рідня, предки

pareo, ui, ĭtum, ēre– підкорятися, слухатися

paries, ĕtis, m – стіна

pario, pepĕri, partum, ĕre – народжувати, створювати

Paris, ĭdis, m –Паріс, син царя Пріама

paro, āvi, ātum, āre – готувати, виготовляти, укладати

Parrhasius, ii, m – Паррасій, афінський художник (IV ст. до н.е.)

pars, partis, f – частина

parsimonia, ae, f – бережливість, ощадливість

parvus, a, um – малий, а, е

pasco, pavi, pastum, ĕre – пасти

pastor, ōris, m – пастух

patefacio, fēci, factum, ĕre– розкривати, розсувати

paternus, a, um– батьківський, а, е

patior, passus sum, pati – терпіти

patricius, ii, m – патрицій

paucus, a, um – малий, а, е, незначний, а, е

paulātim – потроху, мало-помалу, поступово

paulo – дещо, небагато, ледь-ледь

pauper, ĕris– бідний, а, е

pax, pacis, f – мир, спокій

pecco, āvi, ātum, āre – грішити

pectus, ŏris, n – груди, серце

pecunia, ae, f – гроші

pecus, ŏris, n – худоба

Peleus, i, m– Пелей, цар Тессалії, батько Ахілла

pellis, is, f – шкіра

pello, pepŭli, pulsum, ĕre– бити, вражати, потрясати

pendeo, pependi, –, ēre – висіти

pendo, pependi, pensum, ĕre– вішати, зважувати, відважувати

Penelōpe, es, f– Пенелопа, дружина Одіссея

per se – сам по собі

perăgo, ēgi, actum, ĕre – обробляти, рихлити

percutio, cussi, cussum, ĕre –пробивати, пронизувати, проколювати

perdo, dĭdi, dĭtum, ĕre – нищити, губити, втрачати

perennis, e – вічний, а, е

pereo, ii (īvi), ĭtum, īre– гинути, занепадати

perfĕro, tŭli, lātum, ferre – приносити, привозити, повідомляти

perficio, fēci, fectum, ĕre– готувати, робити, будувати, спо-руджувати, здійснювати, влаш-товувати

perfodio, fodi, fossum, ĕre – прокопувати, пробивати, проколювати

perfringo, frēgi, fractum ĕre – розламувати, знищувати, проламувати

perfruor, fructus sum, frui– на-солоджуватись

pergo, perrexi, perrectum, ĕre – йти далі, просуватися, продовжувати

Periander, dri, m–Періандр, корінфський правитель (625-585 рр. до н.е.), один із семи мудреців

periculōsus, a, um– небезпечний, а, е

pericŭlum, i, n– небезпека

peritia, ae, f – досвід

permaneo, mansi, mansum, ēre – залишатися

permigro, āvi, ātum, āre– переселятися, втікати

permitto, misi, missum, ĕre– дозволяти

permultus, a, um – багаточисленний, а, е

permutatio, ōnis, f – зміна, переміна

perpendo, pendi, pensum, ĕre – зважувати

perrumpo, rūpi, ruptum, ĕre – пробивати, штурмувати, вриватися

Persae, ārum, m– перси

persaepe– дуже часто

persĕquor, secūtus sum, sĕqui– переслідувати, гнатися

persevēro, āvi, ātum, āre – наполягати

persto, stiti, (statum), āre – триматися, твердо стояти

perterreo, terrui, terrĭtum, ēre– лякати, жахати

pertineo, tinui, -, ēre – простягатися, досягати, стосуватися, належати

pes, pedis, m – нога, стопа

pestis, is, f – зараза, чума, пошесть

peto, īvi, ītum, ĕre – намагатися, прагнути, домагатися, просити, відправлятися, направлятися

Phaeāces, um, m– феаки, плем’я мореплавців на острові Коркіра

Philippus, i, m – Філіпп, батько Олександра, македонський цар (IV ст. до н.е.)

philosophus, i, m – філософ

Phoebus, і, m – Феб, бог Сонця, сонце

Phoenix, ĭcis, m– фінікієць

pictor, ōris, m – художник

pictus, a, um – намальований, а, е, зображений, а, е

pilus, i, m – волосся, волосяний покрив

pingo, pinxi, pictum, ĕre – малювати, зображати

pinguis, e – ситий, а, е, родючий, а, е

pirāta, ae, m – пірат, морський розбійник

piscis, is, m– риба

placeo, ui, ĭtum, ēre – подобатися

placĭdus, a, um– тихий, а, е, спокійний, а, е

planta, ae, f –рослина

planus, a, um – плаский, а, е, рівний, а, е

Plato, ōnis, m – Платон (428-347 рр. до н. е.), грецький філософ V ст. до н.е.

Plautus, i, m– Тіт Макцій Плавт (254-184 рр. до н.е.), римський комедіограф

plenus, a, um – повний, а, е

plerumque – переважно, здебільшого

plerusque, pleraque, plerumque – більша частина, більшість, багато хто

pluma, ae, f – пір’я

plurĭmum– дуже багато, понад усе, більше

plurĭmus, a, um– величезний, а, е

pluvia, ae, f – дощ, хмара

poena, ae, f– покарання, кара, мука

poenam pro scelĕre pendĕre– нести покарання, терпіти

Poenus, i, m–пунієць, мешка-нець Карфагену

polliceor, pollicĭtus sum, ēri – обіцяти

Polonia, ae, f – Польща

pompa, ae, f – процесія

pondĕro, āvi, ātum, āre – зважу-вати

pondō – вагою

pondus, ĕris, n – вага, тягар, маса

pono, posui, posĭtum, ĕre – клас-ти, виставляти, кидати, опускати

pons, pontis, m – міст

popŭlor, ātus sum, āri – спустошувати, розоряти

popŭlus, i, m – народ

Porsenna, ae, m – Порсенна, цар Клузія в Етрурії

porta, ae, f– ворота

porto, āvi, ātum, āre – нести

portus, us, m– порт, гавань

posco, poposci, –, ĕre (+Dat.) – вимагати

possessio, ōnis, f– володіння, власність, маєток, скарб

possideo, sēdi, sessum, ēre – володіти, мати, займати

possum, potui, posse– могти

postea – згодом

posterior, ius – задній, а, е, наступний ,а, е, найближчий, а ,е

postĕrus, a, um – майбутній, а, е, наступний, а, е

postrēmo – нарешті

postridie – наступного дня

postŭlo, āvi, ātum, āre– вимагати, прагнути, звинувачувати

potens, entis – могутній, я, є

potentia, ae, f – сила

potior, tītus sum, īri– оволо-дівати, володіти, захоплювати

potius – краще

potus, us, m– напій, пиття

praebeo, ui, ĭtum, ēre (+Dat.) – постачати

praeceps, cipĭtis – швидкоплинний, а, е

praecipio, cēpi, ceptum, ĕre – вчити, наставляти, рекомендувати

praecipĭto, āvi, ātum, āre– скидати, зіштовхувати, руйнувати, припиняти

praeda, ae, f– здобич

praedo, ōnis, m – грабіжник, розбійник

praedor, ātus sum, āri – грабувати

praefĕro, tŭli, lātum, ferre – виставляти наперед, надавати перевагу

praeficio, fēci, fectum, ĕre – ставити над, ставити на чолі

praemitto, mīsi, missum, ĕre– висилати наперед

praemium, ii, n – нагорода, відзнака, здобич

praepăro, āvi, ātum, āre – підготовляти

praesens, entis– присутній, я, є

praesidium, ii, n – захист, охорона

praesto, stĭti, stĭtum, are– вияв-ляти, виділятися, перевищувати

praesum, fui, esse (+Dat.)– очо-лювати

praetereo, ii, ĭtum, īre – обминати

praeterĭtus, a, um– минулий, а, е

praevaleo, ui, –, ēre – мати перевагу, бути сильним

pratum, i, n – луг

preces, um, f– просьба, молитва, прохання

precor, ātus sum, āri– молити, випрошувати

premo, pressi, pressum, ĕre – притискати

pretiōsus, a, um– цінний, а, е; дорогий, а, е

pretium, ii, n – ціна, вартість

prex, precis, f– просьба, молитва, слово

pridie – напередодні

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.