Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

XVI. CAIUS IULIUS CAESAR 7 страница

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

primo– вперше, по-перше

primum– спочатку

primus, a, um – перший, а, е

princeps, ĭpis– перший, а, е

principātus, us, m – верховенство, принципат

priscus, a, um – старовинний, а, е, давній, а, е

privo, āvi, ātum, āre – віднімати, забирати

pro (+Abl)– за

probo, āvi, ātum, āre – випробовувати, схвалювати

probus, a, um– чесний, а,е; порядний, а, е; скромний, а, е

procēdo, cessi, cessum, ĕre – виходити, виступати, доходити

procella, ae, f – сильна буря, злива

procul– далеко, довго

procurro, curri, cursum, ĕre – вибігати наперед, спішити

procus, i, m– наречений

prodūco, duxi, ductum, ĕre– виводити, виробляти, ство-рювати

proelior, ātus sum, āri– битися, боротися

proelium committĕre – розпо-чинати битву

proelium, ii, n– битва

professor, ōris, m – професор

proficio, feci, fectum, ĕre – досягати, допомагати

proficiscor, profectus sum, sci– відправлятися, вирушати

profundo, fudi, fusum, ĕre – проливати, виливати, щедро витрачати, народжувати

profundus, a, um– глибокий, а, е

prognātus, a, um – народжений, а, е

progredior, progressus sum, progrĕdi – йти вперед

prohibeo, ui, ĭtum, ēre– перешкоджати

proicio, iēci, iectum, ĕre– кидати

proinde – тому, тому що, так само, відповідно

Prometheus, i, m – Прометей, один із титанів

promitto, mīsi, missum, ĕre– обіцяти

promo, prompsi, promptum, ĕre – виймати, запозичувати, винаходити, розкривати

promunturium, ii, n– гірський виступ, мис

propĕro, āvi, ātum, āre – спішити

propinquĭtas, ātis, f – близькість

propinquus, a, um – близький, а, е

propior, ius – ближчий, а, е

propōno, posui, posĭtum, ĕre –задумувати, затівати

proprius, a, um – власний, а, е

propter (+Acc.) – через

propterea – через те, що, з тієї причини

propulso, āvi, ātum, āre – відбивати

prorumpo, rūpi, ruptum, ĕre – кидатися, пробиватися, прориватися

proscrībo, psi, ptum, ĕre – обнародувати, публікувати

prosterno, strāvi, strātum, ĕre – валити, зрубувати, простягати

prosum, profui, prodesse–допомагати, бути корисним

protĕgo, texi, tectum, ĕre– прикривати, переховувати, захищати

proverbium, ii, n – прислів’я

provincia, ae, f – провінція

proxĭmus, a, um – найближчий, а, е

prudenter – розумно

prudentia, ae, f – розсудливість, мудрість

prunus, i, f – слива

publĭcus, a, um – громадський, а, е

puella, ae, f– дівчина

puer, ĕri, m–хлопець

pueritia, ae, f – дитинство, юність

pugna, ae, f– битва

pugno, āvi, ātum, āre– битися, боротися

pulcher, chra, chrum– гарний, а, е, прекрасний, а, е

pulchritūdo, ĭnis, f – краса

pullus, i, m – молода тварина

pulvis, ĕris, m – порох, пісок

Punĭcus, a, um– пунічний, а, е

punio, īvi, ītum, īre– карати

puppis, is, f– корма, корабель

purĭtas, ātis, f – чистота

purus, a, um – чистий, а, е

puteus, i, m – колодязь

puto, āvi, ātum, āre– вважати, думати

pyrămis, ĭdis, f – піраміда

Q

quadrūpes, ĕdis – чотириногий, а, е

quaero, sīvi, sītum, ĕre – шукати

quamquam – хоч

quasi – немовби, подібно

quatio, (quassi), quassum, ĕre – трясти, махати

quattuor– чотири

quercus, us, f – дуб

qui – хто

qui, quae, quod – який, а, е

quia – тому що, через те, що

quid – що

quilĭbet, quaelĭbet, quodlĭbet – будь-який, а, е, кожен, а, е

quinque – п’ять

Quintīlis, e – п’ятий, а, е

Quintus Fabius Maxĭmus, i, m – Квінт Фабій Максим, герой другої Пунічної війни

Quirinālis mons, Quirinālis montis, m – Квіринальський горб, один із семи горбів Риму на північному сході від Капітолію

quis, quid– хто, що

quisquis, quidquid– хто б не, що б не

quisquis,quaequae, quidquid– хто б не, що б не

quod – тому що

quomŏdo– як, яким способом

quoque– теж

quot – скільки

quot…, tot – скільки..., стільки

quotidie – щодня

R

rapĭdus, a, um – швидкий, а, е

rapio, rapui, raptum, ĕre – брати, хапати, захопити

raro – рідко

ratio, ōnis, f – розум, думка

recēdo, cessi, cessum, ĕre – відступати

recens, entis – свіжий, а, е

recipio, cēpi, ceptum, ĕre– відносити назад

recĭto, āvi, ātum, āre– читати вголос, зачитувати

recte – правильно

rectus, a, um – прямий, а, е

recupĕro, āvi, ātum, āre – знову одержувати, відновлювати, звільніти

recūso, āvi, ātum, āre– відмов-ляти, заперечувати

reddo, dĭdi, dĭtum, ĕre – віддавати назад, повертати

redeo, ii, ĭtum, īre– йти назад, повертатися

redĭgo, ēgi, actum, ĕre – гнати назад, відганяти, проганяти, викликати

redĭmo, ēmi, emptum, ĕre – купувати, викупити, звільняти

redĭtus, us, m– повернення

redūco, duxi, ductum, ĕre – повертати, відводити назад

refello, felli, -, ĕre– спростовувати, викривати брехню

refĕro, tŭli, lātum, ferre – відносити назад, віддавати, сповіщати

reficio, fēci, fectum, ĕre– відновлювати, ремонтувати

refugio, fugi, fugĭtum, ĕre – бігти назад, утікати, відступати, чинити спротив

regālis, e – царський, а, е

regīna, ae, f– цариця

regio, ōnis, f – район, реґіон

regnum, i, n– царство

rego, rexi, rectum, ĕre – керувати, правити

regredior, regressus sum, regrĕdi –йти назад

regŭlus, i, m – цар

reicio, iēci, iectum, ĕre – гнати назад, відганяти, кидати назад

relinquo, līqui, lictum, ĕre – залишати, покидати

reliquiae, ārum, f – залишки, рештки

relĭquus, a, um – інший, а, е, решта

remaneo, nsi, nsum, ēre– залишатися

removeo, mōvi, mōtum, ēre – відсувати

repello, repŭli, repulsum, ĕre – відштовхувати, відбивати, відхиляти, штовхати

reperio, reppĕri, repertum, īre – знаходити

repetitio, ōnis, f – повторення

repĕto, īvi, ītum, ĕre – знову нападати, повертатися, відновлювати

reporto, āvi, ātum, āre – здобувати, victoriam reportāre – приносити перемогу

res, rei, f – річ, справа

rescindo, scĭdi, scissum, ĕre – розламувати, знищувати, руйнувати

resĕco, secui, sectum, āre – обрізати, обмежувати

resisto, stĭti, -, ĕre – зупинятися, протидіяти, вистояти

respicio, spexi, spectum, ĕre– дивитися назад, озиратися

respondeo, ndi, nsum, ēre– відповідати

responsum, i, n– відповідь, думка, судження

retineo, tinui, tentum, ēre– затримувати, тримати

retro– назад, ззаду

revertor, reversus sum, reverti– повертатися назад

revŏco, āvi, ātum, āre – відкликати назад, відмовляти, відхиляти

rex, regis, m– цар

Rhea, ae, f – Рея, мати Юпітера

rideo, risi, risum, ēre– сміятися

ripa, ae, f – берег ріки, морський берег

rivŭlus, i, m– потічок, канал

rivus, i, m – струмок, потічок

robur, ŏris, n – сила

rogo, āvi, ātum, āre– просити, вмовляти

rogus, i, m– вогнище, могила

Romānus, i, m – римлянин

Romŭlus, i, m– Ромул, засновник і перший цар Риму (753-716 рр. до н.е.)

rota, ae, f– колесо

rotundus, a, um – круглий, а, е

Rubĭco, ōnis, m – Рубікон, ріка на кордоні між Умбрією і Цізальпінською Галлією

rubicundus, a, um – золотистий, а, е

rubīgo, ĭnis, f – іржа, недолік

ruīna, ae, f– руїна, нещастя, загибель, крах

rumpo, rupi, ruptum, ĕre – рвати, виривати

rupes, is, f – скеля, скала

rursus– назад

rustĭcus, i, m– селянин, землероб

S

Sabīna, ae, f– сабінянка

Sabīni, ōrum, m – сабіняни, плем’я, яке заселяло гористу область на північному сході від Риму

Sabīnus, i, m– сабінянин

saccus, i, m – мішок

sacerdos, ōtis, m, f– жрець, жриця

saecŭlum, i, n – сторіччя, вік

saepe – часто

saepta, ōrum, n– огорожа, загата, гребля

sagitta, ae, f – стріла

salsus, a, um – солоний, а, е

saltus, us, m– лісисте місце, гори, вкриті лісами

salūber, bris, bre – цілющий, а, е, здоровий, а, е

salus, ūtis, f – благо, добробут, здоров’я, порятунок

salūto, āvi, ātum, āre– вітати

salveo, ēre, – , – бути здоровим

salvus, a, um– неушкоджений, а, е, цілий, а, е, вцілілий, а, е

sancio, sanxi, sanctum, īre – освячувати, узаконювати, підтверджувати

sanctus, a, um – священний, а, е

sanguis, ĭnis, m – кров, різанина, убивство, міць

sano, āvi, ātum, āre– лікувати

sanus, a, um– здоровий, а, е

sapiens, entis – розумний, а, е

sapiens, entis, m – мудрець

sapientia, ae, f – розум, мудрість

sapio, ii (īvi), - , ĕre– бути розумним, бути розсудливим, мати смак

sarcĭna, ae, f– пака, вузол, в’язка

sata, ōrum, n – посіви

satis– досить, достатньо, доволі

satur, tŭra, tŭrum – ситий, а, е

Saturnus, i, m – Сатурн, бог землеробства

saxum, i, n– скеля

scelus, ĕris, n– злочин, підступ

schola, ae, f – школа

scholastĭcus, a, um – шкільний, а, е

scientia, ae, f – знання

scindo, scidi, scissum, ĕre – розривати, розпускати, руйнувати

scio, ivi, itum, ire – знати

scopa, ae, f – мітла

scribo, scripsi, scriptum, ĕre– писати

scrinium, ii, n – скриня

scriptor, ōris, m – письменник

scriptus, a, um – написаний, а, е

scutum, i, n – щит

Scyrus, i, f– Скірос, острів в Егейському морі

Scytha, ae, m– скіф, мешканець Скіфії

se – себе

se lаvāre – купатися

se prosternĕre – простягнутися

secēdo, cessi, cessum, ĕre – відділятися, відходити, переходити

secundus, a, um – щасливий, а, е

sed – але

sedeo, sedi, sessum, ēre – сидіти

sedes, is, f– житло, оселя, місце перебування

sedo, āvi, ātum, āre – стримувати, заспокоювати, залагоджувати

seges, ĕtis, f – посів

sella, ae, f – крісло

sementis, is, f – насіння, посів

semĭno, āvi, ātum, āre – сіяти

semper – завжди

sempiternus, a, um – вічний, а, е

senātor, ōris, m– сенатор, член сенату

senātus, us, m – сенат

senectus, ūtis, f – старість

senīlis, e – старечий, а, е

sensus, us, m – думка, відчуття

sententia, ae, f – думка, вислів, погляд, судження

sentio, sensi, sensum, īre– думати, відчувати, вважати

sepelio, pelīvi, pultum, īre – ховати, підривати, знищувати

septem– сім

septĭmus, a, um – сьомий, а, е

sequor, secūtus sum, sequi– гна-ти, слідувати, переслідувати

sermo, ōnis, m– розмова, бесіда, мова

sero – пізно

sero, sevi, satum, ĕre – сіяти, саджати

serus, a, um – пізній, я, є, запізнілий, а, е

servio, īvi, ītum, īre– служити

servo āvi, ātum, āre– рятувати, зберігати

servus, i, m – раб

sestertius, ii, m – сестерцій, рим-ська срібна монета, до 217 р. до н.е. дорівнювала 2,5 асам, пізніше 4 асам.

sevērus, a, um – строгий, а, е, суворий, а, е, міцний, а, е

sex– шість

Sextīlis, e – шостий, а, е

si – якщо

sidus, ĕris, n – сузір’я

signifĭco, āvi, ātum, āre – відзначати

signum, i, n – знак, сиґнал, зображення, знамено

silentium, ii, n – мовчанка, тиша, спокій

sileo, ui, -, ēre – мовчати

silva, ae, f – ліс

simĭlis, e– подібний, а, е

simplex, ĭcis – простий, а, е

simplicĭtas, ātis, f – простота, чесність, природність

simpŭlum, i, n – розливна ложка, ковш, склянка

simulacrum, i, n– зображення, статуя

simŭlo, āvi, ātum, āre– удавати, прикидатися

sine (+Abl) – без

singŭlus, a, um – окремо взятий, а, е

sitis, is, f – спрага

situs, a, um – розміщений, а, е

situs, us, m – положення, розміщення

sobrius, a, um – тверезий, а, е, поміркований, а, е

sociĕtas, ātis, f– спільність, товариство, об’єднання

socius, ii, m– союзник, спільник

Socrătes, is, m – Сократ (469–399 рр. до н.е.), грецький філософ

Sol, Solis, m – бог Сонця

sol, solis, m– сонце

sollicĭto, āvi, ātum, āre– трясти, хвилювати, збуджувати

Solo, ōnis, m – Солон, атенський мудрець (VI ст. до н.е.)

solum, i, n – земля

solus, a, um – тільки один, а, е, єдиний, а, е

solvo, solvi, ūtum, ĕre – розв’язувати, платити

somnium, ii, n – сон

somnus, i, m– сон

sonĭtus, us, m – звук, шум, тріск, брязкіт

sono, ui, sonĭtum, āre – дзвеніти, звучати

sonus, i, m– звук

soror, ōris, f– сестра

sors, sordis, f – болото, бруд, нечисть

sors, sortis, f– доля, участь

sospes, ĭtis – неушкоджений, а, е, вцілілий, а, е

Spartăcus, i, m – Спартак, організатор повстання рабів 73 – 71 рр. до н.е.

Spartānus, i, m – спартанець

spectacŭlum, i, n– видовище, спектакль

specto, āvi, ātum, āre– дивитися, споглядати, спостерігати

specus, us, m – печера, грот, підкоп

spelunca, ae, f– печера, грот

sperno, sprevi, spretum, ĕre – відкладати, нехтувати, усувати

spero, āvi, ātum, āre – сподіватися

spes, spei, f– надія, сподівання

spina, ae, f – колючка

spirĭtus, us, m – дихання, дух

spiro, āvi, ātum, āre – дихати

splendeo, dui, -, ēre – блищати, сяяти, виділятися

splendĭdus, a, um – блискучий, а, е

spolio, āvi, ātum, āre – знімати, скидати одяг, обдирати, грабувати

spolium, ii, n– військова здобич

spondeo, spopondi, sponsum, ēre – ручатися, гарантувати, присягатися

sponsa, ae, f– наречена

sponsus, i, m– наречений

statim– негайно, зараз же, постійно

statuo, ui, ūtum, ĕre– постановляти

stella, ae, f – зірка

stercus, ŏris, n– гній

sto, steti, statum, āre– стояти

strata, ae, f – бруківка

struo, struxi, structum, ĕre – загромаджувати, розкладати, готувати, шикувати

studeo, ui, – , ĕre (+Dat.) – зай-матися, старатися, намагатися, вивчати

studium, ii, n– навчання, прагнення, заняття

stylus, i, m– гостра паличка, кіл

Styx, Stygis, f – Стікс, ріка у підземному царстві

suadeo, suasi, suasum, ēre– радити, пропонувати

subdūco, duxi, ductum, ĕre – красти

subicio, iēci, iectum, ĕre – кидати, підкладати, підкоряти

subĭgo, ēgi, actum, ĕre– змушувати, підкоряти, поневолювати

subĭto– зненацька, несподівано, раптово

sublĕvo, āvi, ātum, āre – піднімати, підтримувати

subraucus, a, um – хрипкуватий, а, е, глухуватий, а, е

subsum, fui, esse– перебувати під, бути поруч

subtraho, traxi, tractum, ĕre– витягати, відхиляти

succīdo, cīdi, cīsum, ĕre – зрізати

succurro, curri, cursum, ĕre – пробігати під, приходити на допомогу

summus, a, um – верхній, я, є, вищий, а, е

sumo, sumpsi, sumptum, ĕre– брати

supĕri, ōrum, m – небесні боги

superior, ius – верхній, я, є

supĕro, āvi, ātum, āre – перевищувати, перемагати

supervacuus, a, um– зайвий, а, е; непотрібний, а, е, некорисний, а, е

supplex, plĭcis – благальний, а, е

supplicium, ii, n – укління, прохання, клопотання, молитва

suprēmus, a, um – найвищий, а, е

surgo, rexi, rectum, ĕre – піднімати, вставати

sus, suis, m, f – свиня

suscipio, cepi, ceptum, ĕre– під-хоплювати, підтримувати, підні-мати

suspĭсor, ātus sum, āri– підозрівати, припускати, здогадуватися

sustento, āvi, ātum, āre– підтримувати, підкріплювати

suus, a, um – свій, я, є

Syra, ae, f– Сира, жін. ім’я

Syracūsae, ārum, f – м. Сиракузи на Сицилії

T

taberna, ae, f – ятка, крамничка

tabŭla, ae, f – дошка, картина, таблиця

taceo, ui, ĭtum, ēre – мовчати

Taenărus, i, m– Тенар, мис і місто на півдні Лаконії з храмом Нептуна і входом у підземне царство (сьогодні мис Матанан)

talis, e – такий, а, е

talus, i, m – п’ята

tam – настільки, до такої міри

tamen – однак

tandem– нарешті

tango, tetĭgi, tactum, ĕre– доторкатися

tantopĕre – настільки, до такої міри

tantummŏdo– тільки, тільки лиш

tardātus, a, um – сповільнений, а, е, затриманий, а, е

taurus, i, m – віл, бик

tectum, i, n – будівля, дім, житло, дах

tegimentum, i, n – одяг, обшивка, навіс

tego, texi, tectum, ĕre– вкривати, покривати

Tellus, i, m – Телл, чоловіче ім’я

telum, i, n – стріла, зброя, дротик

temerĭtas, ātis, f – випадковість, легкодухість

tempĕro, āvi, ātum, āre– пом’якшувати, утримуватися, жаліти, берегти

tempestas, ātis, f– погода, негода, буря, час, період

templum, i, n– святиня, храм

tempus, ōris, n – час

tendo, tetendi, tensum (tentum), ĕre – тягнути, витягати

Tenĕdus, i, f– Тенедос, острів біля Геллеспонту

teneo, ui, tentum, ēre – тримати, володіти

tener, ĕra, ĕrum – ніжний, а, е

tenuis, e – тонкий, а, е

tergum, i, n – спина, хребет

tero, trivi, tritum, ĕre – молотити, терти

terra, ae, f – земля

terrēnus, i, m – житель землі, смертний

terreo, ui, ĭtum, ēre– лякати, відганяти

terribĭlis, e – страшний, а, е

terror, ōris, m – страх

testis, is, m, f – свідок

testor, ātus sum, āri – закликати у свідки, свідчити

thalămus, i, m– кімната, покій

theātrum, i, n – театр

thermae, ārum, f – теплі джерела, купальня

Thessalia, ae, f– Тессалія, батьківщина Ахілла, область північної Греції

Thetis, Thetĭdis, f – Тетіда (Фетіда), морська богиня, мати Ахілла

Tibĕris, is, m– ріка Тібр у середній Італії, яка впадає в Тірренське море

Tiberius Sempronius Gracchus, i, m– Тіберій Семпроній Гракх, народний трибун 133 р. до н.е., загинув у боротьбі з оптиматами за спроби аграрних реформ у Римі

timeo, timui, - , ēre – боятися

timĭdus, a, um– боягузливий, а, е, несміливий, а, е, обережний, а, е

timor, ōris, m – страх

tinctus, a, um – змочений, а, е

Titus Manlius Torquatus, i, m – Тіт Манлій Торкват (340 р. до н.е. наказав стратити свого сина за порушення дисципліни)

Titus, i, m– Тит, чол. ім’я

tolĕro, āvi, ātum, āre – терпіти, переносити

tollo, sustŭli, sublātum, ĕre – піднімати, возвеличувати, вбивати

tono, ui, –, āre – гриміти

torqueo, torsi, tortum, ēre – повертати, обертати, крутити, мучити

torrens, entis, m – бурхливий потік, течія

tostus, a, um – сухий, а, е

tot – стільки

totus, a, um– весь, вся, все, цілий, а, е

trado, dĭdi, dĭtum, ĕre – передавати

traho, traxi, tractum, ĕre– втягати, тягнути

traicio, iēci, iectum, ĕre– переправляти, перекидати

trano, āvi, ātum, āre – плисти, перепливати

tranquillo, āvi, ātum, āre – заспокоювати

transcrībo, psi, ptum, ĕre – переписувати

transeo, ii (īvi), ĭtum, īre– переходити, переправляти, проходити

transfīgo, fixi, fixum, ĕre– пробивати, проколювати

transĭtus, us, m – перехід, прохід

transmitto, mīsi, missum, ĕre – переходити, перетікати

Trasumēnus, i, m – Тразуменське озеро

tres, tria – три

tribūnus plebis, i, m – народний трибун

tribuo, ui, ūtum, ĕre– ділити, наділяти, присвячувати

trigemĭnus, a, um– потрійний, а, е

triquetrus, a, um – трикутний, а, е

tristis, e– сумний, а, е

tristitia, ae, f – сум, смуток

triumpho, āvi, ātum, āre– торжествувати, перемагати

Troiānus, a, um– троянський, а, е

Troiānus, i, m – троянець

trucīdo, āvi, ātum, āre– вбивати, знищувати

tuba, ae, f – труба

tuber, ĕris, n – горб, пухлина

Tullius Hostilius, ii, m– Тулл Гостілій, третій цар Риму (672-640 рр. до н.е.)

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.