Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Лабораторна робота № 12 (14)

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема: Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин. Сортування таблиць методом бульбашок.

Мета:Уміти створювати та реалізовувати програми опрацювання табличних величин, сортувати таблиці методом бульбашок.

 

Теоретичні відомості

Розглянемо npocтi алгоритми упорядкування (сортування) одновимірних таблиць. Мета сортування - полегшити наступний пошук елементів. Bи6ip алгоритму сортування залежить від структури оброблюваного списку. Критеріями ефективності сортування є швидкодія й економія пам'яті, що може бути важливим у разі великих списків.

Метод бульбашок.Цей популярний метод сортування своїм алгоритмом нагадує «спливання» у троцесі обчислень «легших» елементів. Дослідовність елементів переглядається від початку до кінця (наприклад, зліва направо). При цьому порівнюються пари сусідніх елементів. Якщо елемент праворуч виявляєтьея більшим від елемента ліворуч, то виконується їхнійобмін місцями. Запишемо код програми сортування масиву:

program SortBubble; const Num=5;

A:array[1..Num] of string=('ca','aa','d','a','ab'); var

Temp:string; I,J,L:integer; begin

Writeln('Init arr:');

for I:=l to Num do Write (' ', A [I] ) ;Writeln; for I:=2 to Num do begin

for J:=Num downto I do begin

if A[J-1]<A[J] then

begin

Temp:=A[J-l]; A[J-1]:=A[J];

 

A[J]:=Temp;

for L:=l to Num do Write(' ',A[L]);

Writeln;

end;

end;

end;

readln;

end.

Метод бульбашок ефективніший для сортування, ніж метод прямого вибору, оскільки приводить до результату шляхом меншої кількості перестановок.

Са аа d a ab

Са аа d ab a

Са d aa ab a

D ca ab aa a

Kpiм розглянутих методів сортування, існують також прискорені методи, наприклад метод послідовного дробления масиву на частини.

Хід роботи

1. Запишіть програму формування одновимірного масиву з ряду натуральних чисел.

2. Застосуйте програму сортування для упорядкування одновимірного масиву, що містить натуральні числа.

3. Застосуйте програму сортування для упорядкування двовимірного масиву, що містить символи латинського алфавіту.

4. Застосуйте програму сортування для упорядкування одновимірного масиву, що містить слова.

 

Контрольні запитання

1. Як увести значення елементів масиву за допомогою оператора for?

2. Як виконується пошук елементів у масиві?

3. Які методи сортування масивів вам відомі?

4. У чому полягає різниця між методом прямого вибору i методом бульбашок?

5. В чому полягає різниця в описанні програми сортування між спаданням і зростанням елементів?

6. Як ви розумієте поняття спадання і зростання для символьних типів величин?

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.