Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Завдання 2. Розмістіть дані нормативні акти залежно від їх юридичної сили?

1) Конституція України;

2) Кодекс законів про працю;

3) Указ Президента України;

4) Закон про власність;

5) Постанова Кабінету Міністрів;

6) Рішення міськвиконкому;

7) Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

8) Статут акціонерного товариства.

 

Завдання 3.При вивченні системи права студентам було запропоноване навести як приклад інститут права. Власов назвав Харківську юридичну академію, Зуєв – спадкове право, Осипенко – карно-процесуальне право.

Хто з них має рацію?

Завдання 4. До яких галузей права відносяться наступні правові інститути:

1) Інститут президентства;

2) Інститут дисциплінарної відповідальності;

3) Інститут матеріальної відповідальності;

4) Інститут купівлі-продажу;

5) Інститут кримінальної відповідальності.

Завдання 5. Які з перерахованих джерел права відносяться до законів:

1) Постанови Верховної Ради України;

2) Конституція України;

3) Укази і розпорядження Президента України;

4) Сімейний кодекс України;

5) Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.

 

Завдання 6. Сутність яких соціальних норм розкривають наступні поняття:

1) Статут гаражно-будівельного кооперативу;

2) Закон України «Про громадянство»;

3) Традиції, етикет;

4) Євангеліє;

5) Етика.

 

Завдання 7. Назвіть поняття, змістом яких є наступні речення:

1) Здатність громадянина бути суб'єктом права, мати права і обов'язки.

2) Конкретні життєві обставини, з якими норми права зв'язують виникнення, зміну або припинення правовідносин.

3) Сукупність правових норм, що регулюють певний вид однорідних суспільних відносин.

4) Нормативний правовий акт, прийнятий представницькими (законодавчими) органами влади в особливому порядку, який регулює найбільш важливі для життя суспільства суспільні відносини, який має вищу юридичну силу.

5) Теоретичні положення, наукові теорії юридичного характеру, в яких формулюються найважливіші принципи, юридичні категорії, поняття, переконання вчених – юристів.

6) Сукупність правил поведінки, встановлених державою як загальнообов'язкові і забезпечені у разі їх невиконання примусовою силою держави.

7) Офіційні і інші способи висловлення і закріплення норм права, додання ним загальнообов'язкового юридичного значення.

8) Угода між суб'єктами, покликана врегулювати їх відносини шляхом закріплення взаємних прав і обов'язків.

9) Сукупність норм права, регулюючих якісно однорідну групу суспільних відносин.

10) Врегульоване нормою права суспільне відношення, учасники якого виступають носіями суб'єктивних прав і юридичних обов'язків.

 

Завдання 8. На які види юридичних норм по характеру змісту правил поведінки (що представницько-зобов'язувальні, дозволяючі, забороняючі) підрозділяються приведені дії громадян? Відповідь:

1) Платня за проїзд в транспорті;

2) Отримання студентами стипендії;

3) Жорстоке поводження з тваринами;

4) Подача потерпілим позову до суду;

5) Зловживання владою посадовцем;

6) Покупка в магазині продуктів харчування.

 

Завдання 9. Складіть речення з фраз А і Б:
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.