Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЧЕТВЕРТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO QUARTA) Друга відміна (Declinatio secunda) Парадигма другої відміни

Per aspĕra ad astra Через терни до зірок

До другої відміни належать іменники (прикметники, присвійні займенники, порядкові числівники) чоловічого і середнього роду, які в родовому відмінку однини закінчуються на -i. У називному відмінку однини чоловічий рід закінчується на -us, -er і один іменник на -ir (vir, i, m – чоловік, муж, воїн), а середній рід – на -um.

Наприклад:

Іменники

discipŭlus, i, m – учень oeconōmus, i, m – економіст mathematĭcus i, m – математик hortus, i, m – сад vesper, ĕrі, m – вечір sequester, tri, m – посередник puer, ĕri, m – хлопець liber, bri, m – книжка ager, agri, m – поле magister, tri, m – вчитель acĭdum, i, n – кислота bellum, i, n – війна debĭtum, i, n – зобов’язання, борг credĭtum, i, n – позика, борг oppĭdum, i, n – укріплене місто.

 

Прикметники albus, a, um – білий, а, е longus, a, um – довгий, а, е altus, a, um – високий, а, е asper, ĕra, ĕrum – важкий, а, е liber, ĕra, ĕrum – вільний, а, е niger, gra, grum – чорний, а, е. Присвійні займенники meus, a, um – мій, я, є tuus, a, um – твій, я, є suus, a, um – свій, я, є noster, tra, trum – наш, а, е vester, tra, trum – ваш, а, е.

Числівники

primus, a, um – перший, а, е

secundus, a, um – другий, а, е

tertius, a, um – третій, я, є.

Примiтка. До другої відміни належать деякі іменники жіночого роду на -us у називному відмінку однини: a) назви країн, островів, міст, дерев: Aegyptus, i, f – Єгипет; Cyprus, i, f – Кіпр; Rhodus, i, f – Родос; Corinthus, i, f – Корінт (Корінф); malus, i, f – яблуня; cerāsus, i, f – вишня. б) загальні іменники:alvus, i, f – живіт; colus, i, f – прядка; vannus, i, f – віялка; atŏmus, i, f – атом; bolus, i, f – глина; humus, i, f – земля, ґрунт; crystallus, i, f – кристал; methŏdus, i, f – метод; periŏdus, i, f – період; diamĕtros, tri, f – діаметр. До другої відміни належать деякі іменники середнього роду із закінченням -us у називному відмінку однини: virus, i, n – отрута; pelăgus, i, n – море; vulgus, i, n – натовп, юрба.

Відмінкові закінчення другої відміни:

Casus Singulāris Plurālis
Nom. -us, -er, -ir (m), -um (n) -i (m), -a (n)
Gen. -i (m,n) -ōrum (m, n)
Dat. -o (m,n) -is (m,n)
Acc. -um (m,n) -os (m), -a (n)
Abl. -ō (m, n) -is (m,n)
Voc. -e (m), -er (m), -um (n) -i (m), -a (n)

Зразки відмінювання словосполучень другої відміни:

а) liber novus (m) – нова книжка;

б) debĭtum pecuniarium (n) – грошовий борг

Casus Singulāris Plurālis
Nom. liber nov-us libr-i nov-i
Gen. libr-i nov-i libr-ōrum nov-ōrum
Dat. libr-o nov-o libr-is nov-is
Acc. libr-um nov-um libr-os nov-os
Abl. libr-ō nov-ō libr-is nov-is
Voc. liber nov-e libr-i nov-i

 

Casus Singulāris Plurālis
Nom. debĭt-um pecuniari-um debĭt-a pecuniari-a
Gen. debĭt-i pecuniari -i debit-ōrum pecuniari-ōrum
Dat. debĭt-o pecuniari-o debĭt-is pecuniari-is
Acc. debĭt-um pecuniari-um debĭt-a pecuniari-a
Abl. debĭt-ō pecuniari-ō debĭt-is pecuniari-is
Voc. debĭt-um pecuniari-um debĭt-a pecuniari-a

Особливості іменників (прикметників) другої відміни

1. У словах чоловічого роду на -us у кличному відмінку однини закінчення -е. Порівняйте: друже, народе, брате.

2. Іменники (прикметники), які у називному відмінку однини закінчуються на -er, зберігають ‑е у всіх відмінках або тільки в називному і в кличному відмінках однини.

3. Власні імена на -ius, -eius, -aius у кличному відмінку однини мають закінчення -і, -еі, ‑аі: Valerius – Valeri, Pompeius – Pompei, Gaius – Gai. Загальний іменник filius, ii, m – син у кличному відмінку має форму fili.

4. Деякі іменники в родовому відмінку множини зберігають стару форму на -um замість ‑ōrum.

Вони означають:

а) вагу і міру:

iugĕrum, i, n – юґер, ≈ 2519 м², Gen. plur. – iugerum

modius, i, m – модій, ≈ 8,754 літри, Gen. plur. – modium

nummus, i, m – монета, Gen.plur. – nummum

sestertius, ii, m – сестерцій, срібна монета до 217 р. до н.е., Gen.plur. – sestertium;

б) назви посад і визначення службового становища:

decemvir, i, m – децемвір, Gen.plur. – decemvīrum

faber, bri, m – майстер, Gen.plur. – fabrum.

5. Іменник deus, i, m – бог у кличному відмінку однини має форму deus; у називному і кличному відмінках множини – dei або di; у давальному й орудному відмінках множини – deis або dis; у родовому відмінку множини часто вживається форма deum замість deōrum.

Правило середнього роду. У середньому роді в називному, знахідному і кличному відмінках однакові закінчення, як у називному. У множині в цих відмінках закінчення ‑а. Порівняйте: озера, міста, вікна.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.