Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Числівник. Утворення кількісних і порядкових. Кількісні і порядкові числівники до 20.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
латинській мові існує чотири види числівників: · кількісні, (Cardinalia), що позначають число "саме по собі": unus, a,um – один; duo, duae, duo – два і т.д. · порядкові, (Ordinalia), що позначають число як ознаку предмета прирахунку: pimus, a, um – перший; secundus, a, um – другий і т.д. · розділові, (Distributiva), що позначають поняття "по-скільки"; немають точного аналога в російській мові і переводяться кількіснимчислівником із приводом "по": singuli, ae, – по одному; bini, ae, – подвох і т.д. · прислівникові, (Adverbialia), що позначають, скільки разів відбулося(відбувається, буде відбуватися) дана подія: semel – один раз, bis –двічі і т.д.

 

У латинській мові числівники поділяються на чотири розряди:

1) кількісні (відповідають на питання скільки?);

2) порядкові (відповідають на питання котрий? який?);

3) розділові (відповідають на питання по скільки?);

4) прислівникові (відповідають на питання скільки разів?).

Цін] >ри Кількісні Порядкові Розділові Прислів­никові
арабсь­кі римсь­кі
I unus, a, um primus, a, um singuli, ae, a semel
    один, -а, -е перший, -а, -е по одному один раз
II duo, duae, duo secundus, a, um bini, ae, a bis
III tres, tria tertius, a, um terni, ae, a ter
IV quattuor quartus, a, um quaterni, ae, a quater
V quinque quintus, a, um quini, ae, a quinquies
VI sex sextus, a, um seni, ae, a sexies
VII septem septimus, a, um septeni, ae, a septies
VIII octo octavus, a, um octoni, ae, a octies
IX novem nonus, a, um noveni, ae, a novies
X decem decimus, a, um deni, ae, a decies

Складні кількісні числівники другого десятка від 11 до 17 утворю­ються шляхом додавання до основи назв одиниць закінчення -decim:

11 - undecim (un-us + decim)

12 - duodecim (duo + decim) і т.д.

Складні числівники, в яких останньою цифрою є цифра 8 або 9 (18, 19, 28, 29 і т.д.), утворюються за принципом віднімання назви двох або од­нієї одиниць від назви наступного десятка:

18 - duo-de-viginti - "від двадцяти два"

19 - un-de-viginti - "від двадцяти один"

28 - duo-de-triginta - "від тридцяти два".

Усі десятки (крім 20) мають закінчення -ginta:

20 - viginti

30 - triginta

40 - quadraginta.

Ци] ри    
арабсь­кі римські Кількісні Порядкові
XI undecim undecimus, a, um
XII duodecim duodecimus, a, um
XIII tredecim tertius decimus
XIV quattuordecim quartus decimus
XV quindecim quintus decimus
XVI sedecim sextus decimus
XVII septendecim septimus decimus
XVIII duodeviginti duodevicesimus, a, um
XIX undeviginti undevicesimus, a, um
XX viginti vicesimus, a, um
XXX triginta tricesimus, a, um
XL quadraginta quadragesimus, a, um
L quinquaginta quinquagesimus, a, um
LX sexaginta sexagesimus, a, um
LXX septuaginta septuagesimus, a, um
LXXX octoginta octogesimus, a, um
XC nonaginta nonagesimus, a, um
C centum centesimus, a, um
D quingenti quingentesimus, a, um
M mille millesimus, a, um

Складені числівники від 21 до 99 можуть виражатися двома спосо­бами:

1) на першому місті позначається число десятків, а потім число оди­ниць:

21 - viginti unus, 45 - quadraginta quinque;

2) на першому місті ставиться число одиниць, а потім число десятків, що приєднується сполучником et - "і":

21 - unus et viginti, 45 - quinque et quadraginta.

У тризначних і багатозначних числах спочатку ставляться числа бі­льшого розряду, а потім меншого (без сполучника): 164 - centum sexaginta quattuor.

Порядкові числівники (десятки і сотні) утворюються за допомогою суфікса -esim і родових закінчень -us, -a, -um:

vicesimus, a, um - двадцятий.

Розділові числівники в латинській мові мають форму множини і пе­рекладаються кількісним числівником із прийменником по: singuli, ae, a - по одному, по одній.

Римські цифри

Існує сім основних знаків для позначення римських цифр:

I - 1 X - 10 C - 100 M - 1000.

V - 5 L - 50 D - 500

Для позначення всіх інших чисел використовують комбінації цих знаків: шляхом додавання справа (для збільшення числа) або зліва (для зменшення числа). Шляхом зменшення записуються всі четвірки та дев'ятки, решта чисел записується шляхом збільшення:

2 - II (I + I) 9 - IX (X - I) 400 - CD (D - C)

7 - VII (V + I + I) 600 - DC (D + C) 1100 - MC (M + C).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.