Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Погашення судимості.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Погашення судимостіце автоматичне її припинення при встановленні певних, передбачених законом умов.

Головним з них є невчинення особою протягом строку судимості нового злочину.

У осіб, звільнених від від­бування покарання з випробуванням судимість погашається при сприятливому перебігу іспитового строку. Якщо та­ким особам було призначено вироком суду додаткове покарання, строк якого перевищує Іспитовий строк, то судимість погашається після відбуття цього додаткового покарання.

У деяких випадках судимість погашається самим фактом відбут­тя покарання або звільнення від нього.

Судимість погашається після відбуття таких покарань, як позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною ді­яльністю (ст. 55 КК), службові обмеження для військовослужбовця (ст. 58 КК), тримання в дисциплінарному батальйоні військовослу­жбовців (ст. 62 КК) або з моменту їх дострокового звільнення від цих видів покарань.

У пунктах 6-9 ст. 89 КК строки погашення судимості диферен­ціюються залежно від категорії злочинів (ст. 12), до яких належить вчинений засудженим злочин. Для злочинів невеликої тяжкості — два роки; середньої тяжкості — три роки; тяжких — шість років; особливо тяжких — вісім років.

Закінчення передбачених ст. 89 КК строків судимості за умови, що перебіг строку не переривався вчиненням нового злочину, дозво­ляє вважати особу такою, яка не має судимості, що є важливим чин­ником реалізації прав людини.

У зв'язку з тим, що погашення судимості пов'язується зако­ном з перебігом певних строків, важливе значення мають передба­чені ст. 90 КК правила обчислення цих строків.

Частина 1 ст. 90 КК встановлює загальне правило, відповідно до якого строки погашення судимості обчислюються з дня відбуття основ­ного і додаткового покарання. Так, якщо особу було засуджено до чо­тирьох років позбавлення волі (основне покарання) і трьох років поз­бавлення права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповіда­льністю (додаткове покарання), строк погашення судимості почне обчислюватися тільки після відбуття додаткового покарання, тобто піс­ля закінчення семи років, тому що тільки після цього строку особа буде вважатися такою, що відбула як основне, так і додаткове покарання.

У зв'язку з широким застосуванням умовно-дострокового і до­строкового звільнення від покарання, а також заміни покарання більш м'яким, виникає питання, як обчислювати в цих випадках строк по­гашення судимості: з моменту відбуття покарання, визначеного виро­ком суду, чи з моменту звільнення.

Закон вирішує і це питання. У ч. З ст. 90 КК встановлено: якщо особу було достроково звільнено від від­бування покарання, то строк погашення судимості обчислюється, ви­ходячи з фактично відбутого строку, але з моменту звільнення від від­бування покарання (основного і додаткового).

Якщо зазначені в ст. 90 КК строки витікають без їх перерви вчи­ненням нового злочину, то особа вважається такою, що не має суди­мості. Проте якщо особа, яка відбула покарання, до закінчення стро­ку погашення судимості знову вчинить злочин, то відповідно до ч. 5 ст. 90 КК строк погашення судимості переривається.

У цьому разі він починає обчислюватися заново (з самого початку) після фактич­ного відбуття покарання (основного і додаткового) за останній зло­чин.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.