Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ МОСТОВИХ СХЕМ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Основні співвідношення. Мостові схеми широко застосовуються в електровимірювальної техніки для вимірювання опору, індуктивності, ємності, добротності котушок, кута втрат конденсаторів, взаємної індуктивності і частоти. На основі мостових схем створюються прилади для виміру неелектричних величин (наприклад, температури, малих переміщень) і різні автоматичні і телемеханічні пристрої.

Широке застосування мостових схем пояснюється великою точністю вимірювань, високою чутливістю, можливістю вимірювання різних величин.

Схему одинарного моста змінного струму наведена на рис. 5.2. Плечі моста а-б, б-в, а-г і г-в містять у загальному випадку комплексні опори Z1, Z2, Z3 і Z4.

В діагональ б-г, звану вихідний, включається навантаження (в окремому випадку - нуль-індикатор) з опором Z0.

 

 

Рівновага моста має місце при підборі плечей, так щоб І0= 0 т.е.при

Z1۰Z4 = Z2۰Z3 (5.3)

Якщо протилежні плечі суто активні, то одне з двох інших повинно бути індуктивним, а інше - ємнісним.

Мости, в яких вимірювана величина визначається з умови рівноваги (5.3), називаються врівноваженими. У ряді випадків вимірювана величина може визначатися за значенням струму або напруги вихідний діагоналі моста. Такі мости називаються неврівноваженими.

Схема моста постійного струму не відрізняється від розглянутої схеми рис. 5.2. Плечі моста постійного струму а - б, б - в, а - г і г – в мають відповідно активні опори R1 R2, R3 і R4, а діагональ б - г включається нуль-індикатор постійного струму, наприклад магнітоелектричних гальванометр з опором Rr.

Якщо міст урівноважений, струм в діагоналі б - г дорівнює нулю; для цього необхідно, щоб

R1۰R4 = R2۰R3 (5.10)

Рівність (5.10) показує можливість підключення вимірюваного опору в будь яке плече мосту та визначення його значення через опору трьох інших плечей.

Процес вимірювання за допомогою моста полягає в тому, що в одне з плечей моста (наприклад, а - б) включають резистор з невідомим опором Rx і, змінюючи одне або кілька опорів плечей, домагаються відсутності струму в ланцюзі гальванометра. Тоді на підставі формули врівноваження:

 

Rх = R2۰R 3/R4

Прийнято R3 і R4 називати плечима відносин, R2 - плечем порівняння.

Чутливість мостів. Важливою характеристикою мостової схеми є її чутливість, під якою розуміється межа відносини збільшення вихідного сигналу ∆y до збільшенню вхідний величини ∆х, коли останній прямує до нуля, тобто

Вихідним сигналом мостової схеми може бути струм, напруга або потужність. Вхідною величиною є вимірювана величина (опір, індуктивність та ін). У відповідності з цим розрізняють чутливість мостової схеми по струму, напрузі та потужності. Наближено чутливість мостової схеми можна визначити як відношення кінцевих приростів вимірюваної величини і вихідного сигналу поблизу рівноваги:

При наявності нуль-індикатора чутливість моста дорівнює добутку висока чутливість мостової схеми і нуль-індикатора.

В мостах змінного струму зазвичай використовуються нуль-індикатори, що мають практично нескінченне опір. З цієї причини, як правило, визначають чутливість мостів змінного струму по напрузі. Відносна чутливість мостової схеми змінного струму по напрузі

У розглянутих мостах постійного струму чутливість пропорційна напрузі джерела живлення. Допустима потужність, що розсіюється в плечах моста обмежує напруга живлення моста.

Збільшення чутливості моста досягається в деяких випадках харчуванням мосту імпульсною напругою прямокутної форми.

Збіжність мостів змінного струму. Як зазначалося вище, для зрівноваження моста змінного струму необхідна почергова регулювання не менше двох параметрів схеми. Тому при проектуванні мостів змінного струму виникає питання про збіжність мосту. Під збіжністю розуміється здатність моста досягати стану рівноваги великим або меншим числом почергових переходів від регулювання одного параметра до регулюванні іншого.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.