Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Електродвигунів з короткозамкненим ротором

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

При значній частоті вмикання АД втрати в перехідних процесах викликають інтенсивне нагрівання ЕД. Особливо це важливо для АД з короткозамкненим ротором, у якого вся енергія втрат цілком виділяться в об'ємі ЕД.

Найважчими з точки зору нагрівання ЕД є режими S5 (повторно-короткочасний режим з частими пусками і електричним гальмуванням) і S7 (переміжний режим з частими реверсами).

Показником, що визначає роботу АД з короткозамкненим ротором в умовах безперервних пусків і гальмувань, є так зване допустиме число вмикань, при якому середнє перевищення температури після значного числа циклів дорівнює допустимому.

Для розрахунку допустимого числа вмикань за годину скористаємося методом середніх втрат як найбільш точним при аналізі теплових процесів в ЕД. Допустимим вважається таке число вмикань ЕД за годину, при якому середнє перевищення температури через час t > 4Tн від початку роботи дорівнює допустимому, тобто ЕД повністю використовується за нагрівостійкістю.

Для визначення допустимого числа вмикань за годину умовимося (рисунок 1.14), що тривалість робочого циклу складається із тривалості пуску tп, роботи при усталеному режимі tу, гальмування tг і паузи t0, тобто:

 

tц = tп + tу + tг + t0,

або:

, (1.118)

 

де h – фактична кількість вмикань за годину.

Рисунок 1.14 – Зміна швидкості обертання двигуна за робочий цикл при повторно-короткочасному режимі роботи

Із виразу (1.118) визначають:

 

і , (1.119)

 

де – тривалість робочого періоду в кожному циклі.

Втрати енергії в АД за цикл складаються з пускових втрат ΔАn , втрат гальмування ΔАг і втрат в усталеному режимі роботи при і-тому навантаженні ΔАу = ΔРі tу. Віддача енергії в навколишнє середовище за час циклу складається з втрат при роботі в усталеному режимі з номінальним навантаженням ΔРномtу, під час паузи β0 · ΔPном· t0 і за час пуску і гальмування , де – середнє значення коефіцієнта погіршення тепловіддачі.

Рівняння теплового балансу в усталеному режимі роботи ЕД з гранично допустимою кількістю вмикань за годину матиме такий вигляд:

 

. (1.116)

 

Враховуючи (1.119) і (1.120), одержимо:

 

. (1.121)

 

Знехтуємо третім членом суми в знаменнику, що становить (2...4) % від суми перших двох складових та одержимо:

 

. (1.122)

 

Якщо в усталеному режимі АД працює з номінальним навантаженням, то ΔPном = ΔPi, тоді:

 

. (1.123)

 

Наведені вирази показують, що допустима кількість вмикань за годину залежить від навантаження, тривалості вмикання ТВ, коефіцієнта погіршення тепловіддачі β0 і втрат енергії в перехідних процесах ΔAп + ΔAг. Допустиму кількість вмикань можна збільшити, використовуючи такі можливості:

1) зменшити втрати ΔAп і ΔAг, тобто знизити запас кінетичної енергії в системі ЕД – РМ за рахунок вибору ЕД з меншим значенням моменту інерції. Крім того, необхідно застосовувати такий вид гальмування, при якому втрати ЕЕ мінімальні;

2) збільшення тепловіддачі, особливо в період паузи. Якщо використовувати незалежну вентиляцію, то можна довести значення коефіцієнта β0 до одиниці;

3) збільшити інтенсивність тепловіддачі за рахунок вибору ЕД, ізоляція обмоток якого виконана із особливо теплостійких матеріалів.

Допустиму кількість вмикань АД з короткозамкненим ротором визначають за спрощеною формулою:

 

. (1.124)

 

де tп – тривалість пуску;

Кі – кратність пускового струму;

TB – відносна тривалість вмикання;

α – коефіцієнт втрат потужності.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.