Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теми практичних занятьПомощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЗАНЯТТЯ № 1

1. Вступ. Алфавіт.

2. Вимова голосних.

3. Дифтонги.

4. Диграфи.

5. Вимова приголосних.

6. Сполучення приголосних.

7. Поділ на склади.

8. Наголос.

9. Довгота і короткість складу.

10. Виконання вправ.

11. Крилаті вислови.

 

В результаті вивчення теми студенти повинні засвоїти: латинський алфавіт; правила вимови голосних у різних позиціях; правила вимови дифтонгів і диграфів; правильну вимову запропонованих у вправах слів; правила вимови приголосних та їхніх сполучень; правила поділу слів на склади; правила постановки наголосу; правила довготи і короткості складу; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови.

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 2

1. Частини мови.

2. Дієслово.

3. Граматичні категорії дієслова.

4. Основи і основні форми дієслова.

5. Система інфекта.

6. Praesens indicativi activi.

7. Imperativus.

8. Вправи.

9. Крилаті вислови.

 

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: принципи поділу слів на частини мови; особливості дієслова як частини мови; граматичні категорії дієслова; основи і основні форми дієслова; форми латинського інфінітива; форми наказового способу; відмінювання дієслів у Praesens indicativi activi; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови.

 

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 3

1. Іменник.

2. Граматичні категорії іменника.

3. І та ІІ відміна іменників.

4. Відмінювання.

5. І та ІІ відміна прикметників.

6. Прийменник.

7. Accusativus cum infinitivo.

8. Вправи.

9. Крилаті вислови.

 

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: особливості латинського іменника; граматичні категорії іменника; особливості відмінювання латинського іменника; особливості іменників І відміни; особливості морфологічного розбору іменника; особливості латинського прийменника; синтаксис простого речення; особливості звороту Accusativus cum infinitivo; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови.

 

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 4

1. Прикметник.

2. Займенники особові та зворотний, присвійні, вказівний, відносний, займенникові прикметники.

3. Imperfectum indicativi activi.

4. Futurum I indicativi activi.

5. Вправи.

6. Крилаті вислови.

 

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: особливості латинського прикметника; І та ІІ відміну прикметників; особливості особових та зворотних займенників; особливості морфологічного розбору прикметника; присвійні займенники; займенникові прикметники; синтаксичний розбір простого речення; особливості відмінювання латинських дієслів в Imperfectum indicativi activi; Futurum І indicativi activi; Esse в Imperfectum та Futurum І; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови.

 

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 5

1. Passivum часів інфекта.

2. Особові закінчення пасивного стану.

3. Infinitivus praesentis passivi.

4. ІІІ відміна іменників (приголосна група).

5. Вправи.

6. Крилаті вислови.

7. Gaudeamus.

 

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: особливості пасивного стану часів інфекта латинського дієслова; відмінювати дієслова в Praesens indicativi passivi; особливості відмінювання ІІІ відміни іменників; особливості Participium praesentis activi; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови; студентську пісню Gaudeamus.

 

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 6

1. ІІІ відміна іменників (голосна та мішана групи).

2. Прикметники ІІІ відміни.

3. Participium praesentis activi.

4. Вправи.

5. Крилаті вислови.

6. Gaudeamus.

 

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: особливості ІІІ відміни іменників (голосна та мішана групи); прикметників ІІІ відміни; особливості Participium praesentis activi; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови; студентську пісню Gaudeamus.

 

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 7

 

Модульний контроль – контрольна робота № 1

 

Література: [1 – 3].

 

Змістовий модуль 2. Морфологія. Синтаксис.

 

ЗАНЯТТЯ № 8

1. Іменники ІV та V відміни.

2. Словотвір.

3. Система перфекта.

4. Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II indicativi activi.

5. Дієслова, складені з sum.

6. Вправи.

7. Крилаті вислови.

В результаті вивчення теми студенти повинні засвоїти:особливості ІV та V відміни іменників; правила словотвору; найуживаніші словотворчі суфікси іменників та прикметників; особливості латинського дієслова в системі перфекта; відмінювання дієслів у Perfectum indicativi activi; Plusquamperfectum indicativi activi; Futurum II indicativi activi; особливості префіксального словотвору; найуживаніші префікси; дієслова, складені з sum; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови.

 

Література: [1 – 3].

ЗАНЯТТЯ № 9

1. Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II indicativi passivi.

2. Відкладні та напіввідкладні дієслова.

3. Ступені порівняння прикметників.

4. Вправи.

5. Крилаті вислови.

 

В результаті вивчення теми студенти повинні засвоїти:особливості часів системи перфекта пасивного стану; особливості відкладних та напіввідкладних дієслів; ступені порівняння прикметників; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови.

 

Література: [1 – 3].

ЗАНЯТТЯ № 10

1. Adverbium.

2. Ступені порівняння прислівників.

3. Займенники.

4. Неправильні дієслова.

5. Вправи.

6. Крилаті вислови.

 

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:особливості латинських прислівників;утворювати ступені порівняння прислівників; особливості займенників; неправильних дієслів; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови.

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 11

1. Numeralia cardinalia et ordinalia.

2. Відмінювання та узгодження числівників.

3. Розділові та прислівникові числівники.

4. Вправи.

5. Крилаті вислови.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:особливості латинського числівника; відмінювання числівників; написання дат;уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови.

 

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 12

1. Gerundium.

2. Participium futuri activi.

3. Gerundivum.

4. Прийменники. Сполучники. Частки. Вигуки.

5. Вправи.

6. Крилаті вислови.

 

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:способи утворення герундія та герундива, особливості їх перекладу українською; особливості латинського дієприкметника; особливості латинських прийменників, сполучників, часток та вигуків; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови.

 

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 13

1. Praesens coniunctivi activi et passivi.

2. Coniunctivus imperfecti activi et passivi.

3. Coniunctivus у незалежних реченнях.

4. Синтаксис складного речення.

5. Підрядні речення з ut i ne.

6. Вправи.

7. Крилаті вислови.

 

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: особливості кон’юнктива; синтаксис складного речення; особливості минулого часу недоконаного виду кон’юнктива; особливості латинських підрядних речень; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови.

 

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 14

1. Perfectum, Plusquamperfectum coniunctivi activi et passivi.

2. Cum historicum et cum temporale.

3. Підрядні часу.

4. Вправи.

5. Крилаті вислови.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:особливості минулого часу доконаного виду кон’юнктива; особливості латинських підрядних речень часу; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови.

 

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 15

1. Accusativus cum infinitivo.

2. Nominativus cum infinitivo.

3. Quintus Horatius Flaccus. Ad Melpomenen.

4. Вправи.

5. Крилаті вислови.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:особливості утворення та перекладу латинських інфінітивних зворотів;уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови; вивчити Ad Melpomenen.

 

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 16

1. Consecutio temporum.

2. Підрядні речення причини.

3. Quintus Horatius Flaccus. Ad Melpomenen.

4. Вправи.

5. Крилаті вислови.

 

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: правила узгодження часів; особливості утворення та перекладу підрядних речень причини; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови; вивчити Ad Melpomenen.

 

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 17

1. Умовні речення.

2. Дієприкметник.

3. Ablativus absolutus.

4. Quintus Horatius Flaccus. Ad Melpomenen.

5. Вправи.

6. Крилаті вислови.

 

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: особливості утворення та перекладу умовних речень; особливості латинського дієприкметника; особливості звороту Ablativus absolutus; уміти виконати запропоновані вправи; заучити крилаті вислови; вивчити Ad Melpomenen.

 

Література: [1 – 3].

 

ЗАНЯТТЯ № 18

 

Модульний контроль – контрольна робота № 2

 

Література: [1 – 3].

4. Структура навчальної дисципліни «Латинська мова»

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Фонетика. Морфологія.
Тема 1. Алфавіт. Вимова голосних. Дифтонги. Диграфи. Вимова приголосних. Сполучення приголосних. Поділ на склади. Наголос. Довгота і короткість складу.                       0,8      
Тема 2. Частини мови. Дієслово. Граматичні категорії дієслова. Основи і основні форми дієслова. Система інфекта. Praesens indicativi activi. Imperativus.                             0,8        
Тема 3. Іменник. Граматичні категорії іменника. І та ІІ відміна іменників. Відмінювання. І та ІІ відміна прикметників. Прийменник. Accusativus cum infinitivo.                   0,8      
Тема 4. Прикметник. Займенники особові та зворотний, присвійні, вказівний, відносний, займенникові прикметники. Imperfectum indicativi activi. Futurum I indicativi activi.                   0,8      
Тема 5. Passivum часів інфекта. Особові закінчення пасивного стану. Infinitivus praesentis passivi. ІІІ відміна іменників (приголосна група). Gaudeamus.                             0,8        
Тема 6. ІІІ відміна іменників (голосна та мішана групи). Прикметники ІІІ відміни. Participium praesentis activi. Gaudeamus.                             0,8        
Тема 7. Іменники ІV та V відміни. Словотвір. Система перфекта. Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II indicativi activi. Дієслова, складені з sum.                             0,8        
Тема 8. Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II indicativi passivi. Відкладні та напіввідкладні дієслова. Ступені порівняння прикметників                             0,8        
Разом за змістовим модулем 1         6,4    
Змістовий модуль 2. Морфологія. Синтаксис.
Тема 9. Adverbium. Ступені порівняння прислівників. Займенники. Неправильні дієслова.                             0,95         8,25
Тема 10. Numeralia cardinalia et ordinalia. Відмінювання та узгодження числівників. Розділові та прислівникові числівники.                             0,95       8,25
Тема 11. Gerundium. Participium futuri activi. Gerundivum. Прийменники. Сполучники. Частки. Вигуки.                             0,95         8,25
Тема 12. Praesens coniunctivi activi et passivi. Coniunctivus imperfecti activi et passivi. Coniunctivus у незалежних реченнях. Синтаксис складного речення. Підрядні речення з ut i ne.                   0,95         8,25
Тема 13. Perfectum, Plusquamperfectum coniunctivi activi et passivi. Cum historicum et cum temporale. Підрядні часу                             0,95       8,25
Тема 14. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo. Quintus Horatius Flaccus. Ad Melpomenen.                             0,95         8,25
Тема 15. Consecutio temporum. Підрядні речення причини. Quintus Horatius Flaccus. Ad Melpomenen.                             0,95         8,25
Тема 16. Умовні речення. Дієприкметник. Ablativus absolutus. Quintus Horatius Flaccus. Ad Melpomenen.                             0,95       8,25
Разом за змістовим модулем 2           7,6    
Усього годин            
Модуль 2
ІНДЗ     - -   -     - - -  
Усього годин                        
                               

 

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Вступ. Алфавіт. Вимова голосних. Дифтонги. Диграфи. Вимова приголосних. Сполучення приголосних. Поділ на склади. Наголос. Довгота і короткість складу. Виконання вправ. Крилаті вислови.
Частини мови. Дієслово. Граматичні категорії дієслова. Основи і основні форми дієслова. Система інфекта. Praesens indicativi activi. Imperativus. Вправи. Крилаті вислови.
Іменник. Граматичні категорії іменника. І та ІІ відміна іменників. Відмінювання. І та ІІ відміна прикметників. Прийменник. Accusativus cum infinitivo. Вправи. Крилаті вислови.
Прикметник. Займенники особові та зворотний, присвійні, вказівний, відносний, займенникові прикметники. Imperfectum indicativi activi. Futurum I indicativi activi. Вправи. Крилаті вислови.
Passivum часів інфекта. Особові закінчення пасивного стану. Infinitivus praesentis passivi. ІІІ відміна іменників (приголосна група). Вправи. Крилаті вислови. Gaudeamus.
ІІІ відміна іменників (голосна та мішана групи). Прикметники ІІІ відміни. Participium praesentis activi. Вправи. Крилаті вислови. Gaudeamus.
Іменники ІV та V відміни. Словотвір. Система перфекта. Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II indicativi activi. Дієслова, складені з sum. Вправи. Крилаті вислови.
Модульний контроль – контрольна робота №1
Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II indicativi passivi. Відкладні та напіввідкладні дієслова. Ступені порівняння прикметників. Вправи. Крилаті вислови.
Adverbium. Ступені порівняння прислівників. Займенники. Неправильні дієслова. Вправи. Крилаті вислови.
Numeralia cardinalia et ordinalia. Відмінювання та узгодження числівників. Розділові та прислівникові числівники. Вправи. Крилаті вислови.
Gerundium. Participium futuri activi. Gerundivum. Прийменники. Сполучники. Частки. Вигуки. Вправи. Крилаті вислови.
Praesens coniunctivi activi et passivi. Coniunctivus imperfecti activi et passivi. Coniunctivus у незалежних реченнях. Синтаксис складного речення. Підрядні речення з ut i ne. Вправи. Крилаті вислови.
Perfectum, Plusquamperfectum coniunctivi activi et passivi. Cum historicum et cum temporale. Підрядні часу. Вправи. Крилаті вислови.
Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo. Quintus Horatius Flaccus. Ad Melpomenen. Вправи. Крилаті вислови.
Consecutio temporum. Підрядні речення причини. Quintus Horatius Flaccus. Ad Melpomenen. Вправи. Крилаті вислови.
Умовні речення. Дієприкметник. Ablativus absolutus. Quintus Horatius Flaccus. Ad Melpomenen. Вправи. Крилаті вислови.
Модульний контроль – контрольна робота №2

6. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Поняття «Латинська мова». Короткі відомості про періоди розвитку літературної мови в античну епоху. Латина в середні віки, в епоху Відродження, в XVII – XVIII ст. Народна латина і виникнення з неї романських мов. Вплив латинської мови на германські мови. Латинські запозичення в нових мовах та слова з загальноіндоєвропейськими коренями. Латинські основи міжнародної наукової термінології. Латинська мова як мова історичних, юридичних, філософських, духовних джерел. Загальноосвітнє значення латини. Міжнародні латинські формули, вирази, висловлювання.
Письмо та фонетика. Латинський алфавіт. Умовність сучасної вимови латинських літер. Дифтонги, диграфи. Вимова голосних звуків. Вимова приголосних. Вимова сполучень приголосних. Довгота та короткість складів за природою та положенням. Правила наголосу.
Іменники. Категорії відмінювання: рід, число, відмінок. П’ять відмін іменників, їх основи та флексії. Третя відміна: різновиди, ознаки роду, сигматизм та асигматизм утворення форми. Nom. Sing. Винятки з правил про рід.
Прикметники. Три відміни прикметників. Кількість родових закінчень та їх морфологічні ознаки. Ступені порівняння прикметників.
Займенники: вказівні, означальні, питальні, неозначені, заперечні, співвідносні.
Числівники: кількісні, порядкові. Утворення та відмінювання числівників. Узгодження числівників з іменниками. Числівники розділові та прислівникові.
Дієслово. Граматичні категорії. Основи та основні форми дієслова. Система інфекта. Теперішній час дійсного способу активного стану. Наказовий спосіб теперішнього часу активного стану. Минулий час недоконаного виду дійсного способу активного стану. Майбутній час перший дійсного способу активного стану. Морфологічний розбір дієслова. Пасивний стан часів інфекта. Особові закінчення пасивного стану. Неозначена форма теперішнього часу пасивного стану. Активна і пасивна конструкції. Методика граматичного аналізу і перекладу простого речення із присудком у пасивному стані.
Система перфекта. Часи системи перфекта активного стану. Минулий час доконаного виду дійсного способу активного стану. Давноминулий час дійсного способу активного стану. Майбутній час (другий) дійсного способу активного стану. Дієслова, складені з sum. Часи системи перфекта пасивного стану. Минулий час доконаного виду дійсного способу пасивного стану. Давноминулий час дійсного способу пасивного стану. Майбутній час (другий) дійсного способу пасивного стану. Відкладні та напіввідкладні дієслова.
Кон’юнктив. Теперішній час кон’юнктива активного і пасивного стану. Минулий час кон’юнктива. Вживання кон’юнктива у незалежних реченнях. Минулий час доконаного виду кон’юнктива активного стану. Давноминулий та минулий час доконаного виду кон’юнктива пасивного стану.  
Прислівник. Утворення похідних прислівників. Ступені порівняння та морфологічний аналіз прислівника.
Прийменники та їх сполучення з відмінками. Прийменники з різними відмінками в залежності від питань «де?» та «куди?». Постпозиційне злиття прийменника «cum» з займенниками. Сполучники. Заперечення. Питальні частки. Вигуки.
Синтаксис. Підмет і присудок. Способи їх вираження. Синтаксис складного речення. Складнопідрядні речення. Підрядні речення із сполучником ut i ne. Методика синтаксичного аналізу складнопідрядного речення. Підрядні речення часу. Інфінітивні звороти. Знахідний відмінок з неозначеною формою. Аналіз синтаксичної конструкції. Узгодження часів. Непряме питання. Речення з quin. Підрядні речення причини. Умовні речення. Підрядні речення допустові. Вживання часів. Підрядні відносні речення. Порівняльні речення. Дієприкметник. Аблатив незалежний. Непряма мова.
Словотворення. Найбільш уживані суфікси іменників, прикметників, дієслів. Префікси.
Лексика. Приблизний лексичний запас за елементарний курс - 800 слів. Латинські запозичення в українській та західноєвропейських мовах. Латинська фразеологія у мовах світу. Практичні прийоми роботи зі словником.
Gaudeamus. Quintus Horatius Flaccus. Carmina. Ad Melpomenen.
Gaudeamus. Quintus Horatius Flaccus. Carmina. Ad Melpomenen.
  Разом

7. Індивідуальні завдання

До модульного контролю №1

 

контрольна робота

Завдання: Перекладіть тексти, зробивши повний морфологічний і синтаксичний аналіз речень.

 

Leo et mus

Leo magnus dormiebat in silva; prope ludebant mures et incaute unus nasum leonis tetigit. Leo iratus murem corripuit. Tum mus oravit eum: «Da mihi veniam, gratus tibi ero». Leo respondit: «Misera bestiola, quid tu mihi proderis? ignoscam tibi et dimittam, nam leones sunt generosi. Effuge!» Mus effugit. Paulo post leo in laqueos inciderat. Fremebat maxime. Cito mus, qui fremitum audiverat, accurrit. Acutis suis dentibus nodos rodit et laqueos solvit. Sic parvus mus liberavit magnum leonem.

 

Saepe discordia est causa exitii

Musculo cum rana discordia fuit magnaque cum ira certaverunt. Subito ciconia, praedae cupida, ex populo vicina advolavit et musculum una cum rana devoravit.

 

До модульного контролю №1

 

контрольна робота

 

Завдання: Перекладіть тексти, зробивши повний морфологічний і синтаксичний аналіз речень.

 

Aesopus et viator

Aesopus aliquando Athenis ibat, multa secum meditans. Subito viator quidam ei obviam iens: «Quot horas, - inquit, - usque ad urbem ibo?» Aesopus nihil respondit. Cum ille iratus aliquantum isset, Aesopus, qui euntem observaverat, magna voce: «Duas horas ibis, amice!» Tum hic: «Cur, inquit, non statim respondisti?» Et Aesopus: «Quomodo scire poteram, quam celeriter ires?»

 

De Alexandro Magno et Diogene

Alexander Magnus, cum aliquando Corinthi esset, ad Diogenem venit eumque interrogavit: «Quid optas, Diogenes? Faciam, quidquid volueris». Tum ille: «Opto, - inquit, - ne solem mihi intercipias». Quo audito, Alexander exclamavisse dicitur: «Nisi Alexander essem, Diogenes esse vellem».

 

Методи навчання

Словесний, наочний, практичний; інтегрований, індуктивний, дедуктивний.

 

Методи контролю

 

Форми поточного ТА модульного контролів

з дисципліни «Латинська мова»

 

1. Поточний контроль

Назва форми контролю Строки проведення контролю
Письмове опитування На кожному практичному занятті
Тестування На кожному практичному занятті
Модуль №1 Після вивчення тем: 1 – 8
Модуль №2 Після вивчення тем: 9 – 16
Іспит Після вивчення тем: 1 – 16

2. Модульний контроль

2.1. Модульний контроль №1

До модульного контролю №1 повинні бути:

2.1.1. Виконані завдання до 1 – 8 тем.

2.1.2. Здані самостійні роботи №№ 1 – 12.

2.1.3. Контрольна робота №1.

 

2.2. Модульний контроль №2

До модульного контролю №2 повинні бути:

2.2.1. Виконані завдання до 9 – 16 тем.

2.2.2. Здані самостійні роботи №№ 13 – 25.

2.2.3. Контрольна робота №2.

 

Оцінка за один модуль (по 50 балів) складається з балів за кожен вид робіт за такою методикою:

 

Поточний контроль – 30 балів Виконані завдання до кожної теми + самостійні роботи = 25 балів Контрольна робота (ІДЗ) = 5 балів
Модульний контроль – 20 балів  

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПитанЬ, що виносяться на іспит

 

1. Вимова голосних.

2. Вимова приголосних.

3. Склади. Довгота та короткість складів.

4. Наголос.

5. Повнозначні та службові частини мови.

6. Imperativus.

7. Praesens indicativi activi.

8. Дієслово esse.

9. Nomen substantivum. Declinatio I.

10. Nomen substativum. Declinatio II.

11. Nomen adiectivum. Declinatio I, II.

12. Praepositio.

13. Синтаксис простого речення.

14. Займенник (Pronomina).

15. Imperfectum indicativi activi.

16. Futurum I indicativi activi.

17. Пасивний стан часів інфекта.

18. Nomen substantivum. Declinatio III.

19. Nomen adіectivum. Declinatio III.

20. Дієприкметник. (Participium).

21. Nomen substantivum. Declinatio IV, V.

22. Часи системи перфекта.

23. Префікси та їх значення.

24. Часи сиcтеми перфекта пасивного стану.

25. Ступені порівняння прикметників.

26. Прислівник (Adverbium).

27. Числівник.

28. Герундій. Герундив.

29. Кон’юнктив.

30. Синтаксис складного речення. Підрядні речення різних типів.

31. Синтаксичні конструкції Accusativus cum infinitivo, Nominativus cum

infinitivо, Ablativus absolutus.

32. Узгодження часів у складних реченнях.

33. Перекласти запропонований текст, зробити морфологічний і

синтаксичний розбір речення.

34. Навести запропоновані українською мовою крилаті латинські вислови.


10. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсум- ковий тест (екза-мен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2    
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т    
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.