Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Який дидактичний принцип конкретизує правило: «Вчіть так, щоб учень не був «додатком» до навчального предмета, а навпаки, суб’єктом його активного засвоєння»?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Запитання для слухачів

1. Продовжить вислів: «Дитиноцентричні цінності освіти зумовлюють зміну моделі навчання і виховання на …

А) авторитарно-дисциплінарну;

Б) особистісно-компетентнісну;

В) предметно-технологічну;

Г) езотеричну.

2. Укажіть, яка головна особливість нового Державного стандарту початкової загальної освіти :

А) орієнтація на збереження єдиного освітнього простору;

Б) орієнтація на отримання освітніх результатів нового типу;

В) визначення мінімального обсягу навчального навантаження.

Г) визначення максимального обсягу навчального навантаження.

Який дидактичний принцип конкретизує правило: «Вчіть так, щоб учень не був «додатком» до навчального предмета, а навпаки, суб’єктом його активного засвоєння»?

А) принцип свідомості і активності учнів у навчанні;

Б) принцип міцності знань, умінь і навичок;

В) принцип зв’язку навчання з життям, теорії з практикою;

Г) принцип наочності.

 

4. Метод, який передбачає допомогу вчителя відстаючому учневі, розвиток у нього інтересу до знань, прагнення закріпити успіх – це:

А) метод опори на життєвий досвід учнів;

Б) заохочення й осудження в учінні;

В) метод створення ситуації успіху;

метод формування почуття відповідальності.

5. Головна мета розвивального навчання:

А) формування знань, умінь та навичок;

Б) розвиток інтелекту;

В) розвиток комплексу вищих психічних функцій;

Г) формування суб’єкта навчальної діяльності.

6. До дієвих засобів національно-патріотичного виховання відносять:

А) проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»;

Б) фізкультурно-оздоровчий комплекс школярів України «Козацький гарт»;

В) активізація діяльності історичних клубів у ЗНЗ;

Г) всі відповіді вірні.

 

7. Емоційне вигорання – це синдром, що розвивається на тлі безперервного впливу на людину стресових ситуацій і призводить до ….:

А) адекватного «заощадження» на емоціях;

Б) визначення власних часових зон;

В) інтелектуальної, душевної і фізичної перевтоми та виснаження;

Г) душевного і фізичного піднесення, емоційного збудження.

8. Підберіть вірне твердження. Інклюзивне навчання –

А) передбачає надання можливості учням з порушенням психофізичного розвитку навчатися у звичайних класах загальноосвітньої школи без стандартних умов отримання освітніх послуг;

Б) передбачає надання можливості учням з порушенням психофізичного розвитку навчатися у спеціальних класах загальноосвітньої школи на стандартних умовах отримання освітніх послуг;

В) передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку;

Г) стандартизована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання.

9. Документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожного навчального предмета, умінь і навичок, які необхідно засвоїти, зміст розділів і тем з розподілом їх за роками навчання – це…

А) базовий навчальний план;

Б) навчальний план;

В) державний стандарт;

навчальна програма.

10. Способи взаємодії вчителя та учнів з метою оволодіння учнями знаннями, уміннями та навичками, з метою їх виховання та розвитку у процесі навчання – це:

А) принципи навчання;

Б) методи навчання;

В) форми навчання;

види роботи.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.