Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Укажіть тип уроку у початкових класах, на якому домінантною дидактичною метою є закріплення вивчених та засвоєння нових знань

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

А) комбінований урок;

Б) урок засвоєння нових знань;

В) урок повторення;

Г) урок узагальнення та систематизації знань та вмінь.

33. До складових діяльності педагога щодо формування самооцінки молодших школярів відносять все, крім:

А) визначення разом з учнями показників, за якими буде здійснюватися оцінювання;

Б) сформованість загальнонавчальних умінь та навичок;

В) оцінка будь-якої дії спочатку здійснюється дитиною і тільки потім дорослим (пріоритет самооцінки);

Г) обговорення можливих причин розбіжності оцінок дорослого і дитини проводиться індивідуально в довірливому середовищі.

34. До компонентів освітньої галузі «Мови і література» належить:

А) українська мова, мови національних меншин, іноземна мова, літературне читання.

Б) навчання грамоти, українська мова, російська мова, іноземна мова, літературне читання;

В) мова навчання (українська мова, мови національних меншин), мова вивчення (українська мова, мови національних меншин);

Г) мова навчання (українська мова, мови національних меншин), мова вивчення (українська мова, мови національних меншин), іноземна мова, літературне читання.

35. Читацька компетентність – це:

А) особистісна здібність використовувати предмет «Читання» як підготовчий

етап до систематичного вивчення курсу літератури та засіб здобуття нових

знань з різних предметів;

Б) вміння читати, сприймати, аналізувати надруковане;

В) здатність розуміти прочитаний текст, розмірковувати над його змістом,

критично оцінювати отриману інформацію;

Г) особистісно-діяльнісний інтегрований результат знань, умінь, навичок та ціннісних ставлень учнів, що набуваються у процесі реалізації усіх змістових ліній предмета «Літературне читання».

36. До грубих помилок з математики відносять всі, крім:

А) неправильне обчислення у завданні, мета якого – перевірка обчислювальних умінь і навичок;

Б) відсутність пояснювального тексту, відповіді завдання, назви величин або невідповідність їх виконаним діям та отриманим результатам;

В) невідповідність виконаних вимірювань та геометричних побудов умові завдання;

Г) неправильне розв’язання задачі.

37. Учні 3-го класу відповідно до навчальної програми з математики розпочинають розв’язувати складені задачі:

А) на трійки взаємопов’язаних величин;

Б) на різницеве та кратне порівняння;

В) на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів;

Г) на множення та ділення.

38. Програмою з природознавства для 3-го класу передбачено дослідницький практикум:

А) як живуть мурахи;

Б) лісова аптека;

В) як змусити вітер працювати;

Г) чим снідає їжачок.

39. Композиційні засоби відтворення глибини простору в пейзажному жанрі, з якими діти знайомляться у 2 класі :

А)вибір лінії горизонту та формату аркуша залежно від зображуваного об’єкта;

Б) плановість (ближче – нижче, більше; далі – вище, менше);

В) загородження дальніх об’єктів ближніми;

Г) ілюзорне зближення паралельних ліній, що йдуть у глибину (річка, доріжка, алея тощо).

40. Державними вимогами до загальноосвітньої підготовки учнів 3-го класу з трудового навчання передбачено:

А) ознайомлення з вишивкою, уміння виготовляти мережки;

Б) уміння пришивати ґудзики;

В) уміння створювати моделі одягу та взуття з паперу і картону;

Г) уміння зав’язувати шнурки на одязі та взутті.

41. Доповніть твердження та визначте, у якому документі воно зазначено: «Недопустимим є домашнє завдання з написання ______________________________________________________» .

А) Державному стандарті початкової загальної освіти;

Б) Державних санітарних правилах і нормах влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу;

В) Листі МОН України від 28.01.2014 № 1/9 – 72) «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»;

Г) Листі МОН України від 01.07.2014 № 1/9 – 343) «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі».

42. Особистісно спрямоване навчання передбачає:

А) активізацію змісту суб’єктного досвіду учня;

Б) активне стимулювання саморозвитку, самовираження дітей в ході оволодіння знаннями;

В) створення атмосфери зацікавленості кожного учня, виявлення ініціативи, самостійності, вибірковості у способах роботи; обстановки для природного самовираження дитини;

Г) оволодіння системою знань, основами наук.

Д) правильної відповіді немає.

43. Заповніть пропуски. Тематична контрольна робота з математики має містити: у 2-му класі – _______ математичних операцій, у 3-му класі –_________ операцій… .

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.