Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

На колі всі точки мають однаковий потенціал, отже 3 страница

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

А) 0,1 Дж ; Б) 1 Дж ; В) 10 Дж ; Г) 100 Дж ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

5с. Коли напруга на конденсаторі дорівнює 200 В, модуль заряду кожної з його пластин 10-3 Кл. Знайдіть ємність конденсатора.

А) 2 мкФ ; Б) 5 мкФ ; В) 20 мкФ ; Г) 50 мкФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

6д. Заряд плоского конденсатора дорівнює 17,7 нКл, площа обкладинок 10 см2, відстань між ними 3,5 мм. Конденсатор заповнено слюдою. Визначити енергію електричного поля в конденсаторі.

А) Від 5 мкДж до 10 мкДж ; Б) Від 12 мкДж до 17 мкДж ;

В) Від 19 мкДж до 25 мкДж ; Г) Від 28 мкДж до 35 мкДж ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

7д. До двох послідовно з’єднаних конденсаторів ємністю 4С кожний приєднують паралельно конденсатор ємністю С. Визначити загальну ємність, якщо С=20 мкФ.

А) 60 мкФ ; Б) 50 мкФ ; В) 40 мкФ ; Г) 30 мкФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

8в. Весь простір між пластинами плоского конденсатора займає парафінова пластинка. Ємність конденсатора 40 пФ, його заряд 2 нКл. Яку роботу потрібно виконати проти сил електричного поля, щоб витягти пластинку з конденсатора? Конденсатор відключений від джерела напруги.

 

Варіант 3.

1с. Вказати величину, що характеризує здатність тіл накопичувати електричний заряд:

А) Напруженість поля ; Б) Діелектрична проникність ;

В) Поверхнева густина заряду ; Г) Електроємність ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

2с. Чотири однакові конденсатори з ємністю по 15 мкФ з’єднані послідовно. Визначити ємність батареї.

А) 60 мкФ ; Б) 55,5 мкФ ; В) 30 мкФ ; Г) 3,75 мкФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

3с. Визначити енергію конденсатора, якщо його ємність 0,25 мкФ, а різниця потенціалів між пластинами 400 В.

А) 20 мДж ; Б) 25 мДж ; В) 30 мДж ; Г) 35 мДж ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

4с. Чому дорівнює ємність конденсатора, який після підключення до джерела постійної напруги 200 В набуває заряду 1,2 мКл?

А) 1,66 мкФ ; Б) 2,4 мкФ ; В) 6 мкФ ; Г) 7,2 мкФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

5с. Конденсатор ємністю 500 пФ підключено до мережі постійної напруги 100 В. Визначити модуль заряду кожної обкладинки конденсатора.

А) 20 нКл ; Б) 50 нКл ; В) 200 нКл ; Г) 500 нКл ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

6д. Плоский повітряний конденсатор зарядили до напруги 100 В і від’єднали від джерела напруги. Потім відстань між його пластинами збільшили в 1,5 разів. Якою буде після цього напруга між обкладинками конденсатора?

А) 100 В; Б) 200 В; В) 300 В; Г) 400 В;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

7д. Конденсатор якої ємності треба підключити послідовно до конденсатора ємністю 800 пФ, щоб ємність батареї стала рівною 160 пФ?

А) 50 пФ; Б) 100 пФ; В) 150 пФ; Г) 200 пФ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

8в. У плоский конденсатор довжиною 10 см влітає електрон під кутом 10° до пластин. Енергія електрона 1500 еВ, відстань між пластинами 1 см. При якій напрузі на конденсаторі електрон вилетить з нього паралельно пластинам?

 

Варіант 4.

1с. Як зміниться ємність повітряного конденсатора, якщо відстань між пластинами зменшити в 10 разів?

А) Зменшиться в 10 разів ; Б) Залишиться незмінною ;

В) Збільшиться в 10 разів ; Г) Збільшиться в 100 разів ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

2с. Ємність плоского конденсатора визначається за формулою:…

А) C= ; Б) C=4πεε0r ; В) C= ; Г) C= ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

3с. Чому дорівнює ємність плоского повітряного конденсатора із площею пластин 11,3 см2, які розташовані на відстані 1 мм одна від одної?

А) 8,85 мкФ ; Б) 10 пФ ; В) 100 пФ ; Г) 11,3 мкФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

4с. Визначити заряд на пластинах конденсатора ємністю 16 мкФ, зарядженого до різниці потенціалів 400 В.

А) 6,4 Кл ; Б) 640 мКл ; В) 64 мКл ; Г) 6,4 мКл ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

5с. Два конденсатори з ємностями 3 пФ і 2 пФ з’єднані послідовно. Визначити ємність батареї.

А) 5 пФ ; Б) 0,85 пФ ; В) 1,2 пФ ; Г) 1,5 пФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

6д. Напруга на обкладинках плоского конденсатора, заповненого парафіном, дорівнює 100 В. Площа кожної обкладки 50 см2, відстань між ними 1 мм. Знайти заряд конденсатора.

А) Від 4 нКл до 5 нКл ; Б) Від 6 нКл до 7 нКл ;

В) Від 8 нКл до 9 нКл ; Г) Від 11 нКл до 13 нКл ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

7д. Конденсатори ємностями 3 мкФ і 6 мкФ з’єднані послідовно. Різниця потенціалів між крайніми точками з’єднання 90 В. Визначити заряд і різницю потенціалів кожного конденсатора.

А) 1,8 мкКл, 60 В і 30 В ; Б) 3 мкКл, 20 В і 30 В ;

В) 1,8 мкКл, 90 В і 40 В ; Г) 3 мкКл, 80 В і 50 В ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

8в. У плоский конденсатор, довжина пластин якого 5 см, влітає паралельно пластинам електрон з кінетичною енергією 4,6·10-17 Дж. Напруга на пластинах 5 В, відстань між ними 4 мм На яку відстань зміститься електрон від початкової траєкторії при вильоті з конденсатора?

 

Варіант 5.

1с. Вибрати формули, за якими не можна визначити електроємність:

А) C= ; Б) C= ; В) C= ; Г) C= ;

Д) C=4πεε0r .

 

2с. Визначити ємність плоского конденсатора, площа обкладинок якого

20 см2, а товщина слюди 1 мм.

А) 94 пФ ; Б) 104 пФ ; В) 114 пФ ; Г) 124 пФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

3с. Електрична іскра в повітрі виникає при напруженості поля 4,5∙106 В/м. При якій напрузі виникає іскра в повітряному конденсаторі, відстань між пластинами якого 3 мм?

А) 10,5 кВ; Б) 11,5 кВ; В) 12,5 кВ; Г) 13,5 кВ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

4с. Визначити напруженість електричного поля плоского конденсатора, зарядженого до напруги 220 В, якщо відстань між його обкладинками 2,2 мм.

А) 105 В/м ; Б) 100 В/м ; В) 484 В/м ; Г) 1 кВ/м ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

5с. Обчислити енергію поля всередині конденсатора ємністю 120 мкФ, зарядженого до напруги 600 В.

А) 2,7 Дж ; Б) 5,4 Дж ; В) 10,8 Дж ; Г) 21,6 Дж ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

6д. До трьох паралельно з’єднаних конденсаторів ємністю С кожний приєднують послідовно конденсатор ємністю 2С. Визначити загальну ємність, якщо С=30 мкФ.

А) 30 мкФ ; Б) 32 мкФ ; В) 36 мкФ ; Г) 25 мкФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

7д. Конденсатор ємністю 6 мкФ, заряджений до напруги 400 В, з'єднали паралельно з незарядженим конденсатором ємністю 19 мкФ. Якою стала напруга на конденсаторах?

А) 25 В; Б) 96 В; В) 125 В; Г) 200 В;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

8в. Нейтральна порошинка масою 10-11 г втратила 20 електронів. Вона знаходиться в рівновазі між горизонтальними пластинами конденсатора. Яка відстань між пластинами, якщо напруга на конденсаторі дорівнює 150 В?

 

Варіант 6.

1с. Як зміниться електроємність плоского повітряного конденсатора, якщо відстань між його обкладинками (пластинами) збільшити у 2 рази?

А) Зменшиться у 2 рази ; Б) Зменшиться в 4 рази ;

В) Збільшиться у 2 рази ; Г) Збільшиться в 4 рази ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

2с. Яка електроємність батареї, що складається з двох паралельно з’єднаних однакових конденсаторів ємністю по 10 мкФ?

А) 10 мкФ ; Б) 5 мкФ ; В) 20 мкФ ; Г) 30 мкФ ; Д) Правильної відповіді не подано.

 

3с. Напруга між полюсами батареї акумуляторів 40 В. Який заряд одержить конденсатор ємністю 500 мкФ, якщо його під’єднати до цієї батареї?

А) 10 мКл ; Б) 15 мКл ; В) 20 мКл ; Г) 25 мКл ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

4с. Який заряд нагромаджено в конденсаторі ємністю 2000 мкФ, зарядженому до напруги 20 В?

А) 100 Кл ; Б) 0,4 Кл ; В) 0,01 Кл ; Г) 40 мКл ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

5с. Обчислити електроємність двох різнойменно заряджених тіл, модулі зарядів яких однакові й рівні 3 Кл, а різниця потенціалів 10 кВ.

А) 3 мФ ; Б) 300 мкФ ; В) 30 мкФ ; Г) 3 мкФ ; Д) Правильної відповіді не подано.

 

6д. Визначити заряд плоского повітряного конденсатора ємністю 20 пФ, якщо напруженість поля в конденсаторі 320 В/см, а відстань між пластинами 0,5 см.

А) 3,2 нКл ; Б) 1,6 нКл ; В) 0,8 нКл ; Г) 0,4 нКл ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

7д. Конденсатор ємністю 10 мкФ й напругою на обкладинках 127 В з’єднують паралельно з конденсатором ємністю 5 мкФ й напругою 220 В. Визначити електроємність батареї й різницю потенціалів між крайніми точками з’єднання.

А) 15 мкФ, 158 В; Б) 10 мкФ, 130 В; В) 40 мкФ, 320 В; Г) 35 мкФ, 200 В;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

8в. Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора 500 В, відстань між пластинами 5 мм Конденсатор від’єднали від джерела напруги. Якою стане різниця потенціалів між пластинами, якщо їх зблизити до 2 мм, а простір між ними заповнити парафіном?

 

Варіант 7.

1с. Ємність сферичного конденсатора визначається за формулою:…

А) C= ; Б) C=4πεε0r ; В) C= ; Г) C= ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

2с. Як зміниться енергія електричного поля зарядженого конденсатора, якщо напругу між його обкладинками (пластинами) збільшити в 4 рази?

А) Збільшиться в 4 рази; Б) Збільшиться у 8 разів;

В) Збільшиться в 16 разів; Г) Збільшиться у 2 рази;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

3с. Визначити ємність батареї, яка складається з двох паралельно з’єднаних конденсаторів ємністю 3 мкФ і 2 мкФ.

А) 1 мФ ; Б) 5 мкФ ; В) 1,2 мкФ ; Г) 3 мкФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

4c. Визначити заряд конденсатора ємністю 30 мкФ, якщо відстань між його обкладинками 3 мм, а напруженість поля в конденсаторі 300 В/м.

А) 2,7∙10-5 Кл ; Б) 1,7∙10-7 Кл ; В) 2,2∙10-7 Кл ; Г) 2,7∙10-8 Кл ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

5с. Провідна куля заряджена до потенціалу 103 В зарядом 1 нКл. Визначити електроємність кулі.

А) 2 мФ ; Б) 1мкФ ; В) 3 мкФ ; Г) 4,8 мФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

6д. Плоский конденсатор, заряджений до різниці потенціалів 160 В, вміщено у гас. Площа кожної його пластини 250 см2, а відстань між ними 1,2 мм. Визначити енергію конденсатора.

А) 1 мкДж ; Б) 2 мкДж ; В) 3 мкДж ; Г) 4 мкДж ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

7д. Конденсатори мають ємності: 4 пФ, 10 пФ, 20 пФ, 40 пФ. Визначити їх загальну ємність при паралельному і послідовному з’єднаннях.

А) 74 пФ, 2,35 пФ; Б) 68 пФ, 2,35 пФ; В) 90 пФ, 4,51 пФ; Г) 74 пФ, 4,51 пФ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

8в. Скільки електронів містить заряд пилинки масою 10-11 г, якщо вона утримується в рівновазі у плоскому конденсаторі з відстанню між пластинами 5 мм і різницею потенціалів 76,5 В?

 

Варіант 8.

1с. Від чого залежить ємність плоского конденсатора?

А) Від діелектрика та напруги на обкладинках конденсатора.

Б) Від площі пластин та заряду на обкладинках конденсатора.

В) Від площі і товщини пластин та роду зарядів на обкладинках конденсатора.

Г) Від діелектрика, його товщини та площі пластин.

Д) Правильної відповіді не подано.

 

2с. Визначити ємність повітряного конденсатора з площею пластин 200 см2 і відстанню між ними 2мм.

А) 88,5 нФ ; Б) 885 нФ ; В) 885 пФ ; Г) 88,5 пФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

3с. Конденсатор ємністю 0,02 мкФ з’єднали з джерелом струму, в результаті чого він одержав заряд 10-6 Кл. Визначити напругу на обкладинках конденсатора.

А) 20 В; Б) 30 В; В) 40 В; Г) 50 В;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

4с. Енергія поля всередині конденсатора ємністю 6 мкФ дорівнює 108 Дж. Визначити заряд конденсатора.

А) 36 Кл ; Б) 12 Кл ; В) 6 Кл ; Г) 3 Кл ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

5с. Конденсатор ємністю 100 пФ з’єднали з джерелом струму, внаслідок чого він одержав заряд 100 нКл. Визначити напруженість поля між пластинами конденсатора, якщо відстань між ними 0,1 мм.

А) 10 кН/Кл ; Б) 105 Н/Кл ; В) 107 Н/Кл ; Г) 104 Н/Кл ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

6д. Визначити заряд плоского повітряного конденсатора ємністю 30 пФ, якщо напруженість поля у конденсаторі 420 В/см, а відстань між пластинами 0,6 см.

А) Від 4 нКл до 6 нКл ; Б) Від 6,1 нКл до 8 нКл ;

В) Від 8,1 нКл до 10 нКл ; Г) Від 10,1 нКл до 12 нКл ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

7д. До двох паралельно з’єднаних конденсаторів ємністю 2С кожний приєднують послідовно конденсатор ємністю С. Визначити загальну ємність, якщо С=60 мкФ.

А) 80 мкФ ; Б) 120 мкФ ; В) 72 мкФ ; Г) 48 мкФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

8в. При відстані між обкладинками конденсатора 1 мм різниця потенціалів між ними 100 В. Якою буде різниця потенціалів, якщо обкладки конденсатора розсунути до відстані 5 мм і помістити між ними шар ебоніту? Діелектрична проникність ебоніту 3.

 

Варіант 9.

1с. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо величину одного із зарядів вдвічі збільшити, а відстань між зарядами вдвічі зменшити?

А) Не зміниться ; Б) Зменшиться у 2 рази ; В) Зменшиться в 4 рази ; Г) Збільшиться у 8 разів ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

2с. З якою силою взаємодіють дві однакові металеві кульки у вакуумі, якщо їхні заряди 6 нКл і -3 нКл? Відстань між кульками 5 см.

А) 55 мкН ; Б) 65 мкН ; В) 75 мкН ; Г) 85 мкН ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

3с. Визначити ємність плоского парафінового конденсатора, якщо площа пластин 10 см2, відстань між ними 10-4 м, а діелектрична проникність парафіну 2.

А) 177 пФ ; Б) 320 пФ ; В) 277 пФ ; Г) 150 пФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

4с. Електролітичний конденсатор ємністю 1000 мкФ приєднали до полюсів джерела струму з напругою 6 В. Який заряд накопичився на пластинах конденсатора?

А) 60∙10-3 Кл ; Б) 60 мкКл ; В) 600 мкКл ; Г) 6 мКл ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

5с. Визначити електроємність кулі радіусом 9 см.

А) 16 пФ ; Б) 14 пФ ; В) 12 пФ ; Г) 10 пФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

6д. На кожній з двох паралельних провідних пластин, відстань між якими набагато менша від їхнього розміру, є заряд 10-8 Кл. Площа кожної пластини 100 см2 . Визначити силу, з якою притягуються пластини. Поле між пластинами вважати однорідним.

А) Наближено 5∙10-4 Н ; Б) Наближено 6∙10-4 Н ;

В) Наближено 7∙10-4 Н ; Г) Наближено 8∙10-4 Н ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

7д. До трьох послідовно з’єднаних конденсаторів ємністю 3С кожний приєднують паралельно конденсатор ємністю 2С. Обчисліть загальну ємність.

А) 1,5С ; Б) 1,6С ; В) 1,8С ; Г) 3С ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

8в. Визначити енергію конденсатора, для виготовлення якого використано смужку алюмінієвої фольги завдовжки 2 м і завширшки 10 см. Товщина парафінового паперу 10-4 м, а діелектрична проникність 2. Різниця потенціалів між пластинками 400 В.

 

 

Варіант 10.

1с. Визначити, у скільки разів зміниться ємність плоского конденсатора при зменшенні відстані між пластинами в 2 рази.

А) Не зміниться ; Б) Зменшиться у 2 рази ; В) Зменшиться в 4 рази ; Г) Збільшиться у 2 рази ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

2с. При напрузі на конденсаторі 150 В модуль заряду кожної пластини 3∙10-4 Кл. Визначити ємність конденсатора.

А) 2 мкФ ; Б) 3 мкФ ; В) 4 мкФ ; Г) 5 мкФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

3с. Яку швидкість має електрон, що пролетів прискорюючу різницю потенціалів 200 В?

А) 5,4∙105 м/с ; Б) 6,4∙105 м/с ; В) 7,4∙105 м/с ; Г) 8,4∙105 м/с;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

4с. Визначити заряд на обкладинках конденсатора електроємністю 5 мкФ, якщо різниця потенціалів 600 В.

А) 2 мКл ; Б) 3 мКл ; В) 4 мКл ; Г) 5 мКл ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

5с. Визначити енергію електричного поля конденсатора ємністю 5 мкФ, в якому нагромаджено заряд 4 мКл.

А) 1,6 мДж ; Б) 20 Дж ; В) 80 Дж ; Г) 1,6 Дж ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

6д. Напруга на обкладинках конденсатора дорівнює 120 В. При розрядженні конденсатора через резистор виділяється кількість теплоти 4 мДж. Визначити ємність конденсатора та порівняти кількість теплоти, яка виділиться при збільшенні опору резистора в 2 рази.

А) 56 мкФ; більша в 2 рази ; Б) 28 мкФ; менша в 2 рази ; В) 5,6 мкФ; більша в 2 рази ; Г) 2,8 мкФ; менша в 2 рази ; Д) 0,56 мкФ; однакова.

 

7д. Дві металеві кульки мають ємності 20 пФ і 30 пФ, заряди 1 нКл і 3 нКл відповідно. Кульки з'єднали провідником. Чи будуть переміщатися заряди з однієї кульки на іншу?

А) Ні; 20 В і 20 В; Б) Так; 50 В і 100 В;

В) Ні; 35 В і 35 В; Г) Так; 40 В і 80 В;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

8в. У повітряному конденсаторі знаходиться в спокої заряджена кулька на відстані 0,8 см від нижньої пластини. Напруга між пластинами 300 В. Через який час кулька впаде на пластину, якщо напруга зменшиться до 60 В? Вважати g=10 м/с2.

Еталонний варіант.

1с. Ємність сферичного конденсатора визначається за формулою:

А) C= ; Б) C=4πεε0r ; В) C= ; Г) C= ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

2с. Як зміниться ємність повітряного конденсатора, якщо відстань між пластинами зменшити в 10 разів?

А) Зменшиться в 10 разів ; Б) Залишиться незмінною ;

В) Збільшиться в 10 разів ; Г) Збільшиться в 100 разів ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

3c. Визначити енергію електричного поля плоского конденсатора ємністю 20 мкФ, коли напруга, прикладена до конденсатора, дорівнює 220В. Відповідь: 484 МДж.

А) 484 МДж ; Б) 380 МДж ; В) 250 МДж ; Г) 450 МДж ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

4с. Визначити напруженість поля зарядженої нескінченної пластини, якщо поверхнева густина заряду на ній дорівнює 708 нКл/м2.

А) 508 нКл/м2; Б) 608 нКл/м2; В) 708 нКл/м2; Г) 808 нКл/м2;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

5с. Плоский повітряний конденсатор складається з двох пластин площею 80 см2 кожна, відстань між пластинами 2см. Знайти електроємність конденсатора.

А) 1,5 пФ; Б) 2,5 пФ; В) 3,5 пФ; Г) 4,5 пФ ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

6д. Визначити електричну ємність плоского конденсатора з двома шарами діелектриків: фарфору (e1=5,0 ) товщина якого d1=2ммі ебоніту (e2=3,0) товщина якого d2=1, 5 мм, якщо площа пластин S=100 cм2.

А) 31,1 пФ; Б) 47,2 пФ; В) 54,5 пФ; Г) 98,3пФ;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

7д. Відстань між пластинами плоского конденсатора , різниця потенціалів . Заряд кожної пластини q=40нКл. Визначити енергію поля конденсатора і силу взаємного притягання пластин.

А) 1.2∙10-5 Дж; 6∙10-3 Н; Б) 2.2∙10-5 Дж; 6∙10-3 Н;

В) 3.2∙10-5 Дж; 7∙10-3 Н; Г) 4.2∙10-5 Дж; 8∙10-3 Н;

Д) Правильної відповіді не подано.

 

8в. Плоский конденсатор заповнений діелектриком, і на його пластини подано певну різницю потенціалів. Енергія його при цьому становить 2×10-5 Дж. Після того як його від'єднали від джерела напруги, діелектрик витягли з конденсатора. Робота, яку треба було виконати проти сил електричного поля, становить 7,5×10-5 Дж. Визначити діелектричну проникність діелектрика.

 

Відповіді на еталонний варіант.

1с. Б ;

2с. В ;

3с.

Дано:
С=20мкФ=2∙10-5Ф U=220В
W-?

Розв’язування:

= 1/2∙ 2∙10-5 Ф∙ 2202 В2 =484∙ 106 Дж=484 МДж.

Відповідь: А.

4с.

Дано:
ε0=8,85·10-12Кл2/(Н·м2)
E-?

Розв’язування : ;

.

Відповідь: В.

 

5с.

Дано:
S=80·10-4м2 ε=1 d=2см=0,02м ε0=8,85·1012Кл2/(Н·м2)
C-?

Розв’язування :

;

 

.

Відповідь: В.

6д.

Дано:

e1=5,0 Розв’язування:

e2=3,0

d1=2мм=2∙10-3м Ємність конденсатора .

d2=1,5 мм=1,510-3м Замінимо різницю потенціалів U конденсатора

S=100 cм2=10-2м2 сумою напруг на шарах діелектриків:

 

___

С-?

Оскільки: , , .

Тоді: ,

де - поверхнева густина заряду на пластинах, Е1 і Е2 - напруженості поля в першому і другому шарах діелектрика, D – електричне зміщення в діелектриках, при чому eo=s.

Отже:

=98,3 пФ.

Відповідь: Г.

 

7д.

Розв’язування:

Дано:

=d м Енергія поля конденсатора визначається за формулою:

.

q= Але враховуючи, що q=CU отримаємо: W= .

Силу взаємодії визначимо з таких міркувань: сила визначається

добутком заряду одної пластини на напруженість поля, що

створюється другою пластиною F=qE. Напруженість поля, що створюється двома пластинами пов’язана з напругою між ними . Оскільки поля, що створюються кожною з пласти однакові, то напруженість поля одної пластини і .

Обчислення: ,

.

Відповідь: А .

8в.

Дано: Розв’язування:

W=2×10-5 Дж Оскільки конденсатор після зарядження відключений від А= 7,5×10-5 Дж

напруги, то заряд конденсатора не змінюється і енергія

e- ?

При витягуванні діелектрика ємність конденсатора зменшується, а його енергія буде збільшуватися за рахунок виконання роботи по витягуванню діелектрика. Тому величина виконаної роботи буде: А= W1- W, де .

або , .

.

Підставивши у останню формулу числові значення знайдемо:

Відповідь: 4,5.

Ключі відповідей до завдань

№ варіантів
Б А Г В А Г В 15 Дж
Д В Г В Б А А 0,1 мкДж
Г Г А В Б А Г 51 В
В В Б Г В В А 2,7 мм
А,Б Г Г А Г В Б 5 мм
А Б В Г Б Д А 100 В
Б В В А Б Д А
Г Г Г А В Б Г 167 В
Д Б А Г Г Б Б 1,4 мДж
Г А Д Б Г Д Б 45 мс

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.