Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

На колі всі точки мають однаковий потенціал, отже 7 страница

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

 

Відповідь:

 

Задача 13

Є два електричних нагрівники потужністю по 200 Вт кожен. Скільки часу буде відбуватися нагрівання 400 г води від 150 С до кипіння, якщо користуватися:

1) одним нагрівачем?

2) двома нагрівачами, з’єднаними паралельно?

3) двома нагрівачами, з’єднаними послідовно?

ККД нагрівачів 85%.

Відповідь:

Задача 14 Трамвай, масою 22,5 т, йде вгору з нахилом 0,03. Струм в двигуні при цьому дорівнює 118 А. Знайти швидкість трамвая, якщо коефіцієнт опору рухові 0,01, напруга в лінії 500 В. ККД двигуна 75%.

Відповідь:

Задача 15 Яку силу струму потрібно пропустити через залізну дротину довжиною 1м і масою 1 г, щоб нагріти її за 1 с до температури плавлення? Теплообміном з іншими тілами знехтувати. Початкова температура дроту 00С.

Відповідь:

Задача 16 Скільки витків нікелінового дроту потрібно навити на порцеляновий циліндр діаметром 1,5 см, щоб зробити кип’ятильник, в якому за 10 хвилин закипить 120 г води, якщо початкова її температура 100С? ККД кип’ятильника 60%. Діаметр дроту 0,2 мм. Напруга в мережі 220 В.

Відповідь:

Задача 17U AQAACwAAAAAAAAAAAAAAAAAvAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAisyAWCcHAADb TgAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAuAgAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAAqSfpOEA AAAKAQAADwAAAAAAAAAAAAAAAACBCQAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA8wAAAI8K AAAAAA== ">

С0 С1 К
С2
У колі, зображеному на малюнку, після замикання вимикача К джерело струму з ЕРС 1В здійснює роботу 4 мкДж. Визначити ємність конденсатора С0, якщо С1=12 мкФ, С2 = 2 мкФ .

 

 

Відповідь:

 

Задача 18 Між обкладинками плоского конденсатора розташована діелектрична пластина з , що заповнює весь об’єм конденсатора. Конденсатор через резистор підключений до батареї з ЕРС Пластину швидко видаляють так. Що заряд на конденсаторі не встигає змінитися. Яка енергія у вигляді теплоти виділиться після цього в колі? Ємність незаповненого конденсатора

Відповідь:

 

Задача 19 При тривалому пропусканні струму 1,4 А через дріт останній нагрівся до температури 550 С, а при пропусканні 2,8 А - до температури 1600С. До якої температури нагрівається дріт при проходженні струму 5,5 А? Тепловіддача з поверхні дроту пропорційна різниці температур дроту і повітря. Залежністю опору дроту від температури знехтувати.

Відповідь:

 

Задача 20 У скільки разів слід підвищити напругу джерела струму, щоб втрати потужності в лінії передачі від джерела до споживача знизити в 100 разів при умові постійної віддачі потужності від генератора.

Відповідь:

 

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО І ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ:

Задачі для самостійного розв’язання

 

1 Вольтметр, підключений до джерела струму з ЕРС 120 В і внутрішнім опором 50 Ом показує напругу 118 В. Визначити опір вольтметра.

2 При підключенні зовнішнього кола напруга на затискачах джерела з ЕРС 30В виявилась рівною 18 В. Зовнішній опір кола 6 Ом. Визначити внутрішній опір джерела.

3. Джерело струму живить 100 ламп, розрахованих на напругу 220 В і з’єднаних паралельно. Опір кожної лампи 1,2 кОм, опір проводки 4 Ом, а внутрішній опір джерела

0,8 Ом. Визначити напругу на затискачах джерела і його ЕРС.

4. Джерело струму з ЕРС 15 В і внутрішнім опором 5 Ом замкнутий на резистор опором 10 Ом. До затискачів джерела підключено конденсатор ємкістю 1мкФ. Визначити заряд на конденсаторі.

5. Електричне коло складається з джерела струму і двох послідовно з’єднаних резисторів з однаковими опорами R. До кінців одного з резисторів приєднують по черзі два вольтметри: один має опір R, а другий- опір10R. У скільки разів будуть відрізнятись покази вольтметрів?

6. Якою повинна бути ЕРС джерела струму в схемі (рис. 1), щоб напруженість електричного поля в плоскому конденсаторі була 2,25 кВ/м? Внутрішній опір джерела 0,5 Ом, опір 0,2 см.

7. Який струм покаже амперметр в схемі (рис. 2), якщо опори резисторів

R = 1,25 Ом, R = 1 Ом, R = 3 Ом, R = 7 Ом, а ЕРС джерела 2,8 В.

 

 

R R

 

 

R

R R

 

 

C

 

Рис. 1 Рис. 2

8. Визначити струм, який іде через резистор з опором R (рис. 3).

 

9. Визначити напруги на конденсаторах з ємностями C і С (рис. 4).

 

10. Визначити заряди на кожному конденсаторі (рис. 5).

 

11. В коло (рис. 6), що живиться від джерела з внутрішнім опором 3 Ом входять резистори з опорами 28 Ом, = 4 Ом і конденсатор з ємкістю 5 мкФ, зарядом 4,2 Кл. Визначити ЕРС джерела.

 

12. Визначити ЕРС джерела в колі (рис. 7), якщо = 25 Ом, = 50 Ом, С = 5 мкФ, а заряд на конденсаторі 0,11мКл.

 

13. Визначити заряд на конденсаторі за схемою рис. 7.

 

14. Визначити напругу на конденсаторі за схемою рис. 7.

R R


С С

R R

2R 2R С С

Рис. 3 Рис. 4

 

 

, r

С

R R R

 

R

С C

R

 

C

Рис. 5 Рис. 6

 

С

 

 

R R , r

 

R

 

 

Рис. 7 Рис. 8

 

15. Провідник із ніхрому зігнутий в вигляді кільця радіусом 1 м (рис. 8). В центрі кільця поміщено гальванічний елемент з ЕРС 2 В і внутрішнім опором 1,5 Ом. Елемент з’єднаний з точками кільця по діаметру з допомогою такого ж самого ніхромового провідника. Визначити напругу між точками з’єднання, якщо питомий опір ніхрому 1,1 мкОм м, а площа поперечного перерізу провідника 1 мм .

16. Визначити струм, який йде через джерело в схемі (рис. 9), якщо опори всіх резисторів однакові і дорівнюють 3 кОм, а ЕРС джерела 7,3 В.

 

 


.

 


Рис. 9

17. Шість провідників з однаковими опорами по 2 Ом кожний з’єднані попарно паралельно. Всі три пари з’єднані послідовно і підключені до джерела струму з внутрішнім опором 1 Ом. При цьому по кожному провіднику тече струм 2,5 А. Який струм буде текти по кожному провіднику, якщо один з них видалити?

18. При замиканні джерела струму на резистор з опором 14 Ом напруга на затискачах джерела 28 В, а при замиканні на резистор з опором 29 Ом напруга на затискачах 29 В. Визначити внутрішній опір джерела і його ЕРС.

19. Амперметр з опором 2 Ом підключений до джерела струму і показує струм 5А. Вольтметр з опором 150 Ом, підключений до цього ж джерела струму, показує напругу 12 В. Визначити струм короткого замикання джерела.

20. Два паралельно з’єднаних резистори з опорами 40 Ом і 10 Ом підключені до джерела струму з ЕРС 10 В. Струм в колі 1 А. Визначити внутрішній опір і струм короткого замикання джерела.

21. Визначити ЕРС батереї, якщо відомо, що при збільшенні опору навантаження в n разів, напруга на навантаженні збільшиться від до .

22. Коло складається з акумулятора з внутрішнім опором r і навантаження з опором R. Вольтметр підключений послідовно і паралельно до навантаження дає однакові покази. Визначити опір вольтметра.

23. Який струм тече через амперметр в схемі (рис. 10), якщо =15 Ом, =10 Ом, а = 7,5 В.

24. Який струм буде йти через амперметр в схемі (рис. 11), якщо:

1) , 2) , 3) , .

R R R


R R

 

 

 

R R R

 

Рис. 10 Рис. 11

25. Електропіч повинна давати кількість теплоти 0,1 МДж за 10 хв. Якою повинна бути довжина ніхромового провідника площею поперечного перерізу 0,5 мм2, якщо піч живиться від джерела з напругою 36 В? Питомий опір ніхрому 1,2 мкОм м.

26. Якою повинна бути довжина ніхромового провідника діаметром 0,3 мм, щоб при включенні послідовно з 40-ватною лампочкою, розрахованою на 127 В, лампа давала нормальний накал при напрузі в колі 220 В. Питомий опір ніхрому 1,2 мкОм м.

27. Реостат з повним опором підключено до кола з напругою U. У скільки разів зміниться спожита потужність, якщо повзунок реостата перемістити на ¼ довжини від його кінця?

28. За 40 с в колі з трьох однакових провідників, з’єднаних паралельно і включених в коло виділилась деяка кількість теплоти. За який проміжок часу виділиться така ж кількість теплоти, якщо провідники з’єднати послідовно.

29. До джерела струму з ЕРС 140 В на відстані 400 м від нього підключено лампу, розраховану на напругу 120 В і потужність 100 Вт. Як зміниться падіння напруги на лампі, якщо паралельно їй підключити таку ж лампу? Питомий опір провідників 0,028 мкОм м, а їх поперечний переріз 1 мм2.

30. На яку відстань можна передавати електроенергію від джерела струму з ЕРС

5 кВ таким чином, щоб на навантаженні з опором 1,6 кОм виділилась потужність 10 кВт? Питомий опір провідника 0,017 мкОм м, його поперечний переріз 1 мм2.

31. Є 25-ватна і 100-ватна лампочки, з’єднані послідовно і включені в коло. В якій з них виділиться більша кількість теплоти?

32. Чи можна включити в коло з напругою 220 В послідовно дві лампи розраховані на 110 В: 1) однакової потужності; 2) різної потужності. Яким буде розподіл напруг?

33. Три лампочки, одна з яких має потужність 100 Вт, а дві – по 50 Вт, розраховані на напругу 110 В, потрібно включити в коло з напругою 220 В таким чином, щоб кожна споживала встановлену для неї потужність. Накреслити схему включення і розрахувати силу струму, що проходить через лампочки.

34. Є п’ять лампочок на 110 В з потужністю 40, 40, 40, 60 і 60 Вт. Як їх включити в коло з напругою 220 В, щоб вони горіли з нормальним накалом?

35. Визначити струм короткого замикання для батареї, якщо при силі струму 5А вона віддає в зовнішнє коло потужність 9,5 Вт, а при силі струму 8 А – 14,4 Вт.

36. Акумулятор з внутрішнім опором 0,08 Ом при навантаженні 4 А віддає в зовнішнє коло потужність 8 Вт. Яку потужність він віддасть в зовнішнє коло при навантаженні 6 А?

37. Два паралельно з’єднаних резистори з опорами 6 Ом і 12 Ом підключені послідовно до резистора з опором 15 Ом і до затискачів джерела з ЕРС 200 В і внутрішнім опором 1 Ом. Визначити потужність, яка виділяється на першому резисторі.

38. Визначити ЕРС і внутрішній опір акумулятора, якщо при силі струму 15 А він дає в зовнішнє коло потужність 135 Вт, а при силі струму 6 А – потужність 64,8 Вт.

39. Визначити опір зовнішнього кола елемента R1 при якому потужність Р, що споживається зовнішнім колом така ж сама, як і при опорі 10 Ом. Внутрішній опір елемента 2,5 Ом.

40. Батарея складається з паралельно з’єднаних елементів з ЕРС 5,5 В і внутрішнім опором 5 Ом. При силі струму 2 А корисна потужність 7 Вт. Скільки елементів має батарея?

41. Для ялинкової гірлянди є 10 лампочок потужністю 2 Вт при номінальній напрузі 4 В і деяка кількість лампочок, які мають таку саму потужність при номінальній напрузі 8 В. Яку мінімальну кількість 8-вольтових лампочок потрібно взяти, щоб додавши їх до десяти 4-вольтових скласти гірлянду для включення в коло з напругою 120 В?

42. До джерела струму приєднують спочатку навантаження опором 9 Ом, а потім – навантаження опором 4 Ом. Обидва рази за однаковий проміжок часу на навантаженнях виділялась однакова кількість теплоти. Визначити внутрішній опір джерела.

43. При однаковій напрузі одна лампа споживає вдвічі більшу потужність, ніж друга. Визначити потужності Р1 і Р2, споживані кожною лампою при їх послідовному включенні в коло, якщо разом вони споживають потужність N.

44. Мідний та залізний дріт однакової довжини з'єднали паралельно. Діаметр залізного дроту в 4 рази більший від діаметра мідного. В мідному дроті сила струму 120 мА. Яка сила струму в залізному дроті?

45. Генератор з ЕРС 12 В і внутрішнім опором 0,2 Ом заряджає батарею акумуляторів з ЕРС, рівною 10 В і внутрішнім опором 0,6 Ом. Паралельно до батареї увімкнена лампочка з опором 3 Ом. Знайти струм у батареї та у лампочці.

46. Генератор з ЕРС 12 В і внутрішнім опором 0,2 Ом заряджає батарею акумуляторів з ЕРС, рівною 10 В і внут рішнім опором 0,6 Ом. Паралельно до батареї увімкнена лампочка з опором 3 Ом. Знайти струм у батареї та у лам почці.

47. Які опори можна отримати за допомо гою трьох резисторів по 2 Ом кожний?

48. Чотири елементи з Е.Р.С. по 2 В і внутрішнім опором по 0,5 Ом сполучені по два послідовно в дві паралельні групи і живлять струмом лампу опором в 9 Ом. Проводи, що підводять струм від батареї до лампи, залізні, перері зом 0,4 мм2 і завдовки 2 м. Визначити напругу на затискачах лампи і спад напруги в підвідних проводах. (Питомий опір заліза 0,1 Ом • мм 2 /м).

49. До джерела струму з внутрішнім опором 1 Ом під'єднують два однакові опори по 0,5 Ом. Один раз опори вмикають посл ідовно один з одним, а другий паралельно. Знайти відношення потужностей, які виділяються в зовніш ньому колі в обох випадках.

50. Якими приладами необхідно скористатися, щоб експериментально перевірити закон Ома?

51. До джерела енергії через змінний опір ввімкнений вольтметр. Якщо опір зменшити втроє, то покази вольтметра зростуть вдвоє. У скільки разів зміняться покази вольтметра, якщо опір зменшити до нуля? Внутрішнім опором джерела енергії знехтувати.

52. Відомо, що шари прісної води мають набагато більший опір, ніж шари солоної. Як можна використати цей факт для визначення підземних запасів прісної води?

53. Чи можна визначити довжину телефонного кабеля, намотаного на барабан, не розмотуючи його. Якщо можна, то поясніть як.

54. Чому зубні коронки з різних металів викликають специфічний присмак, сухість в роті, а крім того швидко руйнуються?

55. В процесі руху трамвайного вагона по верхньому провіднику і по рейці тече однаковий струм. Чому ж, стоячи на землі і торкаючись провідника, який з'єднаний з верхнім проводом ми будемо вражені струмом?

56. Як точніше виміряти струм та напругу в колі: вмикаючи вольтметр і амперметр одночасно, чи спочатку один прилад, а потім другий?

57. Автомобільний стартер протягом 3 с працював від батареї акумуляторів, коли струм становив 150 А. Як тільки автомобіль зрушив з місця, генератор почав підзаряджати акумулятори струмом 4,5 А. За який час відновиться початковий стан батареї?

58. В коло напругою 1100 В ввімкнено послідовно чотири лампи, розраховані на 220 В потужністю 40 Вт і одна потужністю 60 Вт. Порівняти яскравість світла, що його випромінюють різні лампочки і передбачити подальший розвиток подій.

59. Два елементи з однаковими ЕРС і різними внутрішніми опорами з'єднуються послідовно і замикаються на зовнішні й опір R. Чи можна підібрати величину R так, щоб різниця потенціалів на полюсах першого елемента була рівна нулю?

60. Акумулятор, електрична лампочка та амперметр увімкнені у коло послідовно. ЕРС джерела струму становить 2 В, а внутрішній опір 0,4 Ом . Амперметр показує у колі силу струму 1 А. Який коефіцієнт корисної дії акумулятора?

61. Батарея гальванічних елементів складається з N однакових елементів, кожний з яких має ЕРС Е та внутрішній опір r. При якому значенні зовнішнього опору навантаження величина струму у ньому не залежатиме від схеми сполучення елементів у батарею?

62. На електроіілитці, увімкненій у мережу з напругою 220 В, за 10 хв. можна нагріти 600 г води від температури 20°С до кипіння. Який опір підвідного шнура електроплитки, якщо відомо, що спад напруги у ньому становить 1 В, а ККД плитки 60%?

63. У спеціальних електропечах для виплавки алюмінію електротермічним способом використовуються провідники, що складаються з двох стержнів однакового перерізу — вугільного і з алізного. Загальний опір таких провідників не залежить від температури. Яким має бути співвідношення довжин цих стержнів?

64. Паралельно до амперметра вмикається шунт з опором R, який в n разів менший внутрішнього опору приладу. У скільки разів при цьому зміняться покази приладу.

65. Два елементи, ЕРС яких 1,9 В та 1,1 В, а внутрішні опори 0,8 Ом, 0,1 Ом, приєднані паралельно до опору 10 Ом. Знайти силу струму у зовнішньому колі.

66. У приміщенні, віддаленому від генератора на відстань 100 м, увімкнені паралельно 44 лампи розжарювання з опором 440 Ом кожна. Напруга на лампах по 220 В. Дріт, який з'єднує лампочки з генератором має переріз 18 мм2 . Визначити спад напруги у ньому та напругу на клемах генератора.

67. Скільки ламп розжар ювання потужністю 200 Вт кожна і розрахованих на напругу 127 В, можна встановити у приміщенні, якщо напруга на клемах генератора підтримуєть ся рівною 133 В, а від генератора до споживача струм пода ється через алюмінієвий провідник загальною довжиною 150 м та перерізом 15 мм 2 ? Визначити загальну потужність струму, який споживається у даному випадку.

68. Чи вірне твердження, що ЕРС батареї з паралельно сполучених акумуляторів дорівнює ЕРС акумулятора, в якого вона найбільша?

69. Знайти довжину біметалевого (залізо-мідь) дроту, якщо його опір рівний 0,1 Ом. Внутрішня залізна основа має діаметр 2 мм, а загальний діаметр дроту 5 мм (довжина дроту 100 м).

70. Яку різницю потенціалів буде показувати вольтметр, увімкнений у коло (рис . 74)? Обидва гальванічні елементи мають однаковий внутрішній опір та електрорушійну силу. Опір во льтметра вважати безмежно великим. Відповідь обгрунтувати.

71. Електричний чайник має дві обмотки. При вмиканні однієї з них він закипає через час t1, при вмиканні другої — через час t2 За який час закипить чайник, якщо обмотки з'єднати послідовно (паралельно)?

72. Для нагрівання теплиці використовують три одна кові нагрівальні елементи. При паралельному з'єднанні за 40 с вони виділяють певну кількі сть теплоти. За який час виділить ся така ж кількість теплоти, якщо їх ввімкнути послідовно?

73. Вольтметр ввімкнений в коло паралельно до лампочки. Якщо лампочка перегорить, то, очевидно, вольтметр буде ввімкнени й в коло послідовно? Що буде показувати вольтметр у цьому випадку: струм чи напругу? Відповідь пояснити.

74. До провідника з опором 1 Ом прикладено напругу 20 В. Яку кількість теплоти буде випромінено за 1 хв?

75. Чи можна вмикати електроплитку в коло з напру гою 220 В, якщо відомо, що вона має опір 25 Ом і розрахова на на силу струму 5 А?

76. Який опір має нагрівний елемент електрочайника, якщо він розрахований на потужність 500 Вт при напрузі 220 В?

77. На яку потужність розрахована електрична лампочка, я кщо вона за одну годину виділяє 540 кДж теплоти?

78. Маємо дві лампи на напругу 127 В, одна з яких розрахована на потужність 60 Вт, а друга — на 100 Вт. Опір якої лампи більший і в скільки разів?

6. Яка кількість теплоти виділиться за 15 хв в електрокаміні, через який іде струм З А і опір каміна 40 Ом?

79. Яку роботу виконає холодильник за 8 год, якщо його потужність 200 Вт?

80. У паспорті пральної машини написано, що її двигун при напрузі 220 В розвиває потужність 180 Вт. Визначити опір обмотки двигуна.

81. В електричній лампочці при напрузі 220 В проходить струм 0,5 А. Підрахуйте, скільки енергії витратиться за 1 год.

82. Маленьким електрокип'ятильником можна закип'ятити в автомобілі склянку води для чаю. Яку силу струму потребує кип'ятильник від акумулятора з напругою 12 В, якщо за 5 хв він нагріває 200 мл води від 5° до 95°С?

83.Визначити струм навантаження генератора постійного струму потужністю 11,4 кВт і напругою на клемах 220 В.

84. Яку потужні сть має двигун тролейбуса, якщо він споживає струм 150 А при напрузі 380 В?

85. Електричний струм передається від генератора з напругою 240 В по мідних дротах на відстань 400 м для живлення електродвигуна, що споживає струм 15 А. Площа поперечного перерізу проводу 0,00001 м2 . Визначити напругу на клемах двигуна.

86. Холодильник «Мінськ» з автоматичним регулято ром температури споживає струм 0,5 А при напрузі 220 В і працює 8 годин на добу. Визначити місячну витрату електрое нергії.

87. Як п отрібно з'єднати обмотки двох нагрівачів, які опущені в склянку з водою, щоб вода швидше закипіла?

88. Скільки часу необхідно затратити, щоб нагріти чайник з водою об'ємом 1,2 л на електроплитці до температу ри кипіння? Початкова температура води 15°С. Сила струму в колі 0,9 А, а опір спіралі плитки 120 Ом (ККД спіралі вважати рівним 10%).

89. Вам потрібно передавати електричний струм на великі відстані. Визначити спад напруги на кожному кілометрі кабеля і втрату потужності, якщо лінія електроперед ачі мають вигляд кабеля, що складається з двох стальних жил перерізом 0,6 мм 2 кожна і чотирьох мідних жил перерізом 0 ,08 мм 2 кожна. У скільки разів збільшиться втрата енергії, якщо діаметр кожної з жил зменшити в 2 рази?

90. При фотографуванні погано освітлених предметів застосовують фотоспалах. Спалах триває 1/150 с. Як у потуж ність має лампа, якщо при напрузі 220 В енергія спалаху дорівнює 60 Дж? Який середній струм протікає при цьому в лампі?

91. Двоє учнів сперечаються. Перший стверджує: кількість теплоти, що випромінюється з поверхні провідника за 1 с рівна Q = U 2 / R, тобто обернено пропорційна опору. Отже, для того, щоб зменшити втрати енергії під час її передачі на відстань, треба збільшити опір провідника, одночасно зменшуючи напругу. Другий стверджує: ні, Q = І 2 • R, це вели чина прямо пропорційна опору. Т ому для зменшення втрат енергії треба зменшити опір провідника.

Яке з даних тверджень справедливе?

92. Нагрівник паяльника, розрахованого на потужність 50 Вт при напрузі 220 В, має діаметр витка 1 см. Скільки витків нікелінового дроту площею поперечного перерізу 0,005 мм 2 слід намотати на нагрівник паяльника, якщо пито мий опір нікеліну 0,4 Ом • мм 2 /м?

93. Електровоз рухається з швидкістю 36 км/год і розвиває в середньом у силу тяги 5 т. Знайти струм, який прохо дить через двигун електровоза (без врахування втрат), якщо напруга на ньому 500 В.

94. Якої довжини преба взяти ніхромовий провідник перерізом 0,1 мм 2 , щоб виготовити нагрівач, на якому можна за 5 хв довести д о кипіння 1,5 л води, взятої при температурі 20°С? Напруга у сітці 220 В. ККД кип'ятильника 90%, пито мий опір ніхрому 1,10Ом•м2/м.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.