Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

На колі всі точки мають однаковий потенціал, отже 10 страница

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

А. Відштовхуються;

Б. Притягуються;

В. Не взаємодіють;

Г. Іноді взаємодіють, а іноді не взаємодіють;

Д. Правильної відповіді не подано.

2с. Сила Ампера- це сила, з якою магнітне поле діє на…

А. Електричний заряд;

Б. Провідник зі струмом;

В. Нерухомий електричний заряд;

Г. Нерухомий магнітний заряд;

Д. Правильної відповіді не подано.

3с. Вкажіть назву температури, за якої феромагнетики втрачають свої магнітні властивості:

А. Критична температура; Б. Точка Кюрі;

В. Потрійна точка; Г. Точка роси;

Д. Правильної відповіді не подано.

4с. Знайдіть магнітну індукцію поля у точці, розміщеній у повітрі на відстані 5 см від прямолінійного провідника зі струмом 14А.

А. 26 мТл; Б. 36 мТл; В. 46 мТл; Г. 56 мТл;

Д. Правильної відповіді не подано.

5с. Визначте магнітну проникність деякого сорту сталі, якщо при розміщенні стального бруска в магнітному полі з індукцією 3,75 мТл магнітна індукція в ньому дорівнює 15 Тл:

А. 4000; Б. 3500; В.3000; Г. 2500;

Д. Правильної відповіді не подано.

6с. Електрон влітає в однорідне магнітне коло, індукція якого 1,4×10ˉ³Тл у вакуумі, зі швидкістю 400 , перпендикулярною до ліній індукції. Визначте силу, що діє на електрон.

А. Наближено 8×10ˉ¹⁷Н;

Б. Наближено 9×10ˉ¹⁷Н;

В. Наближено 10×10ˉ¹⁷Н;

Г. Наближено 11×10ˉ¹⁷Н;

Д. Правильної відповіді не подано.

7д. В однорідному магнітному полі, індукція якого 60 мТл, обертається стрижень завдовжки 50 см з періодом 0,25с. Вісь обертання проходить через один з кінців стрижня і паралельна лініям магнітної індукції. Визначте магнітний потік, який «підмітає» стрижень за 1с під час обертання.

А. 128мВ; Б. 148мВб; В. 168мВб; Г. 188мВб;

Д. Правильної відповіді не подано.

8д. Чому дорівнює сила струму в провіднику завдовжки 2м, якщо під час переміщення його в однорідному магнітному полі з індукцією 50мТл на відстань 40 см виконується робота 0,14Дж? Напрям переміщення перпендикулярний до напряму поля і струму. Провідник розміщено під кутом 45˚ до напрямку поля.

А. 1,9А; Б. 2,9А; В. 3,9А; Г.4,9А;

Д. Правильної відповіді не подано.

9в. Однозарядні іони двох ізотропів аргону розділяються в електричному полі на 2 пучки, що рухаються у вакуумі по дугах кола з радіусами 7,63см і 8,05см. Знайдіть відношення мас іонів двох ізотопів.

 

Варіант 7.

1с.Магнітні сили- це сили, якими взаємодіють…

А.Нерухомі електричні заряди;

Б. Атоми у молекулах;

В.Провідники зі струмом;

Г. Протони з нейтронами в ядрах атомів;

Д. Правильної відповіді не подано.

2с. Найбільше підсилюють магнітні поля…

А. Парамагнетики;Б. Діамагнетики;

В. Феромагнетики; Г. Ізолятори;

Д. Правильної відповіді не подано.

3с. Виберіть умову, за якої в замкненому провідному контурі може виникнути індукційний струм:

А. Ні за яких умов;

Б. За наявності магнітного поля;

В. При внесенні в електричне поле;

Г. При зміні магнітного потоку,що пронизує контур;

Д. Правильної відповіді не подано.

4с. Яка величина магнітного потоку через площу 800см², вміщену в однорідне магнітне поле з індукцією 50Тл під кутом 60˚ до вектора магнітної індукції?

А. Між 1Вб і 2Вб; Б. Між 2,1Вб і 3Вб;

В. Між 3,1Вб і 4Вб; Г. Між 4,1 і 5Вб;

Д. Правильної відповіді не подано.

5с. На протон, що влетів у магнітне поле перпендикулярно до ліній магнітної індукції, діє сила Лоренца 8×10ˉ¹¹Н. Індукція поля дорівнює 64Тл. Визначте швидкість протона:

А. 7800 ; Б. 7600 ;

В.7400 ; Г. 7200 ;

Д. Правильної відповіді не подано.

6с.Плоска прямокутна рамка, яка має 250 витків і площу перерізу 400см³, розміщена в однорідному магнітному полі з індукцією 0,2 Тл. Визначте силу струму, який проходить у витках рамки, якщо найбільший обертальний момент, який діє на рамку, 2,5Н.

А. 2,25А; Б. 3,25А; В. 4,25А;Г. 5,25А;

Д. Правильної відповіді не подано.

7д. В однорідне магнітному полі, індукція якого 250 мТл, поміщено сталевий брусок з перерізом 100см². Брусок розміщено перпендикулярно до поля. Визначте відносну магнітну проникність речовини бруска, якщо магнітний потік через його переріз дорівнює 12×10ˉ⁴Вб.

А. 480; Б. 580; В. 680; Г. 780;

Д. Правильної відповіді не подано.

8д. Протон і альфа-частинка, які мають однакові кінетичні енергії, влітають в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній магнітної індукції. У скільки разів відрізняються радіуси їх траєкторій (відповідно rp і ra )?

А. rp=2raБ. rp =4raВ. rp= raГ. ra =4rp

Д. Правильної відповіді не подано

9в. Протон влітає зі швидкістю 60 у простір з електричним і магнітними полями, напрями яких збігається, перпендикулярно цим полям. Знайдіть напруженість електричного поля, якщо індукція магнітного поля дорівнює 0,1Тл, а початкове прискорення протона, викликане дією цих полів, складає 10¹² .

 

Варіант 8.

1с.Магнітне поле- це особлива форма матерії,яка…

А. Породжує електричні заряди і діє на електричні заряди;

Б. Породжується електричними зарядами і діє на електричні заряди;

В.Породжується магнітними зарядами і діє на магнітні заряди;

Г. Породжується рухомими електричними зарядами і діє на рухомі електричні заряди;

Д. Правильної відповіді не подано.

2с. Виберіть умову виникнення вихрового електричного поля

А. При взаємодії двох паралельних електричних струмів;

Б. При взаємодії 2 взаємно перпендикулярних електричних струмів;

В. При змінах магнітного поля;

Г. Під час протікання постійного струму по замкнутому контуру;

Д. Правильної відповіді не подано.

3с. Найбільше послаблюють магнітне поле

А. Параманетики;Б. Діамагнетики;

В. Феромагнетики; Г. Ізолятори;

Д. Правильної відповіді не подано.

4с. Контур площею 100см² перебуває в однорідному магнітному полі з індукцією 2 Тл. Визначте магнітний потік, який пронизує контур, якщо площина контура паралельна до вектора магнітної індукції поля:

А. 0,02Вб; Б. 0,01Вб; В. 0; Г. 2Вб;

Д. Правильної відповіді не подано.

5с. Магнітна проникність речовини 750. Визначте індукцію магнітного поля у цій речовині, якщо індукція зовнішнього поля 25мТл.

А. 1,875Тл; Б. 18,75Тл; В.187,5Тл; Г. 1875Тл;

Д. Правильної відповіді не подано.

6с. Яка сила діє на протон, який рухається зі швидкістю 10 у магнітному полі з індукцією 0,5Тл під кутом 30˚ до ліній індукції?

А. 2×10ˉ¹³Н; Б.3×10ˉ¹³Н;

В. 4×10ˉ¹³Н; Г. 5×10ˉ¹³Н;

Д. Правильної відповіді не подано.

7д. 2 іони, що мають однакові заряди, але різні маси, влітають в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній магнітної індукції. Один з них почав рухатися по колу радіусом 6 см. Визначте відношення мас іонів, якщо вони пройшли однакову прискорюючу різницю потенціалів.

А. m1=2m2 Б. m1=4m2 В. m1=0,5m2 Г. m1=0,25m2

Д. Правильної відповіді не подано.

8д. Прямий горизонтальний провідник масою 80г і завдовжки 0,2м міститься в горизонтальному однорідному магнітному полі з індукцією 0,4Тл. При якій силі струму в провіднику сила Ампера врівноважить силу тяжіння? Кут між провідником і вектором магнітної індукції 90˚.

А. 2,5А; Б. 5А; В. 7,5А; Г.10А;

Д. Правильної відповіді не подано.

9в. Вектори напруженості однорідного електричного поля та магнітної індукції однорідного магнітного поля горизонтальні та перпендикулярні один до одного. Напруженість електричного поля дорівнює 0,5 , індукція

магнітного поля 1 мТл. З якою швидкістю має летіти електрон у вертикальному напрямі, щоб рухатися в цих полях прямолінійно рівномірно?

 

Варіант 9.

1с.Закінчити речення: «Магнітна проникність феромагнетиків…»

А. Дорівнює 1;Б. Менша від 1;

В.Трохи більша від 1;Г. Значно більша від 1;

Д. Правильної відповіді не подано.

2с. Одиницею вимірювання модуля вектора магнітної індукції в CI є…

А. Джоуль; Б. Вебер;

В. Фарад; Г. Генрі;

Д. Правильної відповіді не подано.

3с. Яка формула є визначенням модуля вектора магнітної індукції?

А. B= Б. B=

В. B= Г. B=

Д. B=

4с. На якій відстані від прямолінійного провідника зі струмом 12А розміщені у повітрі точки з магнітною індукцією 1,6×10ˉ5Тл?

А. 20см; Б. 25см; В. 30см; Г. 35см;

Д. Правильної відповіді не подано

5с. Визначте енергію магнітного поля котушки з індуктивністю 3 Гн, по якій протікає струм 0,5А:

А. 4,5Дж Б. 1,5Дж В.0,75Дж Г. 375мДж

Д. Правильної відповіді не подано

6с. У магнітному полі з індукцією 1,5 Тл міститься провідник,сила струму в якому 4А. Яка сила діє на провідник завдовжки 50 см, якщо він розміщений перпендикулярно до ліній індукції поля?

А. 0,5Н Б.

В.Г.

Д. Правильної відповіді не подано

7д. Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 4мТл. Визначте частоту обертання електрона по коловій орбіті.

А. 0,09нГц; Б. 0,1нГц; В. 0,11Гц; Г. 0,12Гц;

Д. Правильної відповіді не подано.

8д. Магнітний потік, який пронизує рамку зі струмом, розміщену перпендикулярно до ліній магнітної індукції, дорівнює 10ˉ⁴Вб.Визначте силу струму в рамці, якщо на неї діє пара сил з моментом 4×10ˉ⁴Нм. Рамка містить 100 витків тонкого дроту.

А. 5мА; Б. 15мА; В. 20мА; Г.25мА;

Д. Правильної відповіді не подано.

9в. Альфа-частинка, прискорена різницею потенціалів 25кВ, пролітає поперечне магнітне поле, індукція якого 0,5Тл. Товщина ділянки, в якій створене магнітне поле, 10см. Визначте кут відхилення альфа- частинки від попереднього напряму руху після прольоту цієї ділянки поля.

 

Варіант 10

1с.Як рухається заряджена частинка, що влітає у магнітне поле перпендикулярно до ліній магнітної індукції?

А. Рівномірно; Б. Прямолінійно;

В.По колу;Г. По спіралі;

Д. Правильної відповіді не подано.

2с. Вкажіть одиницю магнітної індукції в СІ

А. Вольт; Б. Вебер; В. Гаус; Г. Тесла;

Д. Правильної відповіді не подано.

3с. Магнітний запис інформації ґрунтується на властивості…

А. Параманетиків протидіяти магнітному полю;

Б. Діамагнетиків підсилювати магнітне поле;

В. Феромагнетиків підсилювати магнітне поле у сотні разів;

Г. Діамагнетиків послаблювати магнітне поле;

Д. Правильної відповіді не подано.

4с. Маленька котушка, площею 50см³, що має 3000 витків тонкого дроту, розміщена в однорідному магнітному полі з індукцією 4мТл. Визначте, який максимальний механічний момент діє на котушку при проходженні струму 8А.

А. Між 0,2Нм і 0,4Нм; Б. Між 0,4Нм і 0,6Нм;

В. Між 0,5Нм і 0,8Нм; Г.Між 0,8Нм і 1 Нм;

Д. Правильної відповіді не подано.

5с. Магнітна індукція в даному куску металу 0,85Тл, а індукція зовнішнього поля 25мТл. Яка магнітна проникність металу?

А. 14; Б. 24; В.34; Г. 44;

Д. Правильної відповіді не подано.

6с. Індукція поля дорівнює 4Тл. Визначте силу, що діє на електрон, який рухається перпендикулярно до ліній магнітної індукції зі швидкістю 10⁷ :

А. 3,4×10ˉ¹²Н; Б.4,4×10ˉ¹²Н;

В. 5,4×10ˉ¹²Н; Г. 6,4×10ˉ¹²Н;

 

Д. Правильної відповіді не подано.

7д. Прямий провідник зі струмом 10А підвішено на 2 пружини і вміщено в однорідне магнітне поле з індукцією 160мТл. На скільки зміниться довжина пружин, якщо магнітне поле зникне? Довжина провідника 1,2м, а жорсткість пружин 40 .

А. Зменшився на 4,8 см;Б. Збільшився на 4,8 см;

В. Зменшиться на 2,4 см;Г. Збільшиться на 2,4 см;

Д. Правильної відповіді не подано.

8д. Пройшовши різницю потенціалів 2кВ, електрон влітає в однорідне магнітне поле з індукцією 150 мкТл і рухається в ньому по колу радіусом 1м. Визначте відношення заряду електрона до його маси.

А. 1,68×10¹¹ ; Б. 1,78×10¹¹

В. 1,88×10¹¹ ; Г.1,98×10¹¹ ;

Д. Правильної відповіді не подано.

9в.Електрон зі швидкістю 10 влітає в однорідне магнітне поле, індукція якого 10мТл, під кутом 60˚ до ліній індукції. Визначте радіус і крок спіральної лінії, по якій буде рухатися електрон.

 

Відповіді до варіантів

Варіанти     Завдання
1с. 2с. 3с. 4с. 5с. 6с. 7д. 8д. 9в.
А В Б Б А В А Г 240
Г В Б Б А А Б В 4,35см
В А Б Б А Б Г В 6·103м/с
Б Б А А Г В Д А 50мТл
Д Б А В А Б Б В 9,3мТл
Б Б Б Д А Б Г Г 1,1
В В Г В А Д А В 8,6·103В/м
Г В Б В Б В Б Г 500км/с
Г Д Б Д Г Г В Д 120
В Г Д Б В Г В Б 2,8мм,31мм

Задачі для самостійного розв’язку.


1. Індукція однорідного магнітного поля 2 Тл. Визначити напруженість магнітного поля. (Відповідь: 1,59 МА/м)

2. Визначити магнітну проникність заліза, якщо напруженість магнітного поля в залізі 800 А/м, а магнітна індукція 5 Тл. (Відповідь: 5000)

3. Прямий провідник довжиною 0,2 м і масою 5 т підвішено горизонтально на двох невагомих нитках в однорідному магнітному полі. Магнітна індукція 49 мТл і перпендикулярна провіднику. Який струм потрібно пропустити через провідник, щоб одна з ниток розірвалась, якщо нитка розірветься при навантаженні 39,2 мН? . (Відповідь: 3 А)

4. Між полюсами магніта підвішено горизонтально на двох невагомих нитках прямий провідник довжиною 0,2 м і масою 10 т. Індукція однорідного магнітного поля 49 мТл і перпендикулярна провіднику. На який кут від вертикалі відхиляться нитки, що підтримують провідник, якщо по ньому пропустити струм 2 А? . (Відповідь: 45 )

5. Визначити напруженість і індукцію магнітного поля прямого струму в точці, що знаходиться на відстані 4 м від провідника, якщо сила струму 100 А. . (Відповідь: 4 А/м; 5 мкТл)

6. Визначити силу взаємодії, що приходиться на одиницю довжини провідників повітряної лінії електропередачі, якщо струм в лінії 500 А, а відстань між провідниками

50 см. . (Відповідь: 0,1 Н)

7. Два прямолінійних довгих паралельних провідники знаходяться на відстані 10 см один від одного. По провідниках в одному напрямку течуть струми силою 20 А і 30 А. Яку роботу потрібно здійснити (на одиницю довжини), щоб розвести провідники на відстань 20 см. . (Відповідь: 83 мкДж/м)

 

8. Два прямолінійних довгих паралельних провідники знаходяться на деякій відстані один від одного. По провідниках течуть струми рівні по величині і за напрямком. Визначити силу струму в провідниках, якщо відомо, що для того щоб розвести ці провідники на двічі більшу відстань довелося здійснити роботу 5 Дж. . (Відповідь: 2 А)

 

9. На рис.1. зображено перерізи двох прямолінійних нескінченно довгих провідників із струмом. Відстань АВ між провідниками – 10 см, І = 20 А, І = 30 А. Визначити напруженість магнітного поля цих струмів в точках М , М і М . Відстані М А = 2 см, АМ = 4 см, ВМ = 3 см. . (Відповідь: 120 А/м; 159 А/м; 135 А/м)

І І

 

 


М А М В М

Рис.1.

 

10. Розв’язати попередню задачу за умови, що струми течуть в одному напрямку.

. (Відповідь: 199 А/м; 0; 183 А/м)

 

11. На рис.2. зображено перерізи трьох прямолінійних нескінченно довгих провідників із струмом. Відстані АВ = ВС = 5 см, І = І = І, І = 2 І. Визначити точку на прямій АС, в якій напруженість магнітного поля рівна нулю.

 

І І І

 

А В С

Рис. 2.

 

12. Розв’язати попередню задачу за умови, що всі три струми течуть в одному напрямку.

13. Два прямолінійних нескінченно довгих провідники розташовані перпендикулярно один одному і знаходяться в одній площині (рис.3.). Визначити напруженість магнітного поля в точках М і М , якщо І = 2 А, І = 3 А. Відстані АМ = АМ = 1 см, ВМ = СМ = 2 см. . (Відповідь: 8 А/м; 55,8 А/м)

 

І І

М М

 

С В М А М В

 

Рис.3. Рис.4.

14. Два прямолінійних нескінченно довгих провідники розташовані перпендикулярно один одному і знаходяться в одній площині (рис.4.). Визначити напруженість магнітного поля в точках М і М , якщо І = 2 А, І = 3 А. Відстані АМ = АМ = 1 см, АВ = 2 см. (Відповідь: 35,6 А/м; 57,4 А/м)

15. . Два прямолінійних довгих провідники розташовані на відстані 10 см один від одного. По провідниках течуть струми силою 5 А в протилежних напрямках. Визначити напруженість магнітного поля в точці, яка знаходиться на відстані 10 см від кожного провідника. (Відповідь: 8 А/м)

16. Визначити напруженість магнітного поля на осі колового контура на відстані 3 см від його площини. Радіус контура 4 см, а сила струму в ньому 2 А. (Відповідь: 12,7 А/м)

17. Визначити напруженість магнітного поля в центрі колового дротяного витка радіусом 1 см, по якому тече струм 2 А. . (Відповідь: 100 А/м)

18. По коловому витку радіусом 100 мм циркулює струм силою 1 А. Визначити магнітну індукцію:1) в центрі витка; 2) на осі витка на відстані 100 мм від його центру. . (Відповідь: 6,3 мкТл; 2,3 мкТл)

19. Напруженість магнітного поля в центрі колового витка радіусом 10 см рівна 40 А/м. Визначити напруженість магнітного поля на осі витка на відстані 10 см від його площини. .(Відповідь: 14,2 А/м)

20. Два колових витка радіусом 4 см кожний, розташовані в паралельних площинах на відстані 0,1 м один від одного. По витках течуть струми силою 2 А. Визначити напруженість магнітного поля на осі витків в точці, яка знаходиться на однаковій відстані від них. Задачу розв’язати для випадків: 1) струми течуть в одному напрямку; 2) струми течуть в протилежних напрямках. (Відповідь: 12,2 А/м; 0)

21. Два витка радіусом 4 см кожний, розташовані в паралельних площинах на відстані 5 см один від одного. По витках течуть струми силою 4 А. Визначити напруженість магнітного поля в центрі одного з витків. Задачу розв’язати для випадків: 1) струми течуть в одному напрямку; 2) струми течуть в протилежних напрямках. (Відповідь: 62,2 А/м; 38,2 А/м)

22. Два колових витка розташовані в двох взаємноперпендикулярних площинах таким чином, що центри цих витків співпадають. Радіус кожного витка 2 см і струми, що течуть – 2А. Визначити напруженість магнітного поля в центрі цих витків. (Відповідь: 177 А/м)

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.