Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

На колі всі точки мають однаковий потенціал, отже 16 страница

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Відповідь: 6.

5 Визначити добротність Q коливального контуру, що складається з котушки індуктивністю L = 2 мГн, конденсатора електроємністю C = 0,2 мкФ і резистора опором R = 1 Ом.

Відповідь: Q =100.

6 Частота затухаючих коливань в коливальному контурі з добротністю Q = 2500 дорівнює = 550 кГц. Визначити час, за який амплітуда сили струму в цьому контурі зменшиться в 4 рази.

Відповідь: 2 мс.

6 Визначити резонансну частоту коливальної системи, якщо власна частота коливань = 300 Гц, а логарифмічний декремент = 0,2.

Відповідь: =299,7 Гц.

7 Власна частота коливань деякої системи складає =500 Гц. Визначити частоту затухаючих коливань цієї системи, якщо резонансна частота = 499 Гц

Відповідь: 499,5 Гц.

8 Період затухаючих коливань системи складає 0,2 с, а відношення амплітуд першого і шостого коливань дорівнює 13. Визначити резонансну частоту даної коливальної системи.

Відповідь: 4,98 Гц.

9 Гиря масою т = 20 г, яка підвішена на спіральній пружині жорсткістю k = 50 Н/м, здійснює коливання у в'язкому середовищі з коефіцієнтом опору r = 0,2 кг/с. На верхній кінець пружини діє сила, яка змінюється за законом , H. Визначити: 1) частоту власних коливань; 2) резонансну частоту ; 3) резонансну амплітуду Арез.

Відповідь: =7,96 Гц; =7,88 Гц; 2 см;

10 До коливального контуру, що містить послідовно сполучені резистор опором R = 40 Ом, котушку індуктивністю L = 0,36 Гн і конденсатор електроємністю С = 28 мкФ, підключена зовнішня змінна напруга з амплітудним значенням Um = 180 В і частотою = 314 рад/с. Визначити: 1) амплітудне значення сили струму Im в колі; 2) зміщення фаз між струмом і зовнішньою напругою.

Відповідь: Im = 4,5 А; = -10 (струм випереджає напругу).

11 До коливального контуру, що містить котушку індуктивністю L = 0,2 Гн з активним опором R = 9,7 Ом, а також конденсатор електроємністю С = 40 мкФ, підключена зовнішня змінна напруга з амплітудним значенням Um = 180 В і частотою = 314 рад/с. Визначити: 1) амплітудне значення напруги UmL на котушці; 2) амплітудне значення напруги UmC на конденсаторі.

Відповідь: UmL =589 В; UmC =738 В.

12 У коливальний контур, що містить послідовно сполучені конденсатор і котушку з активним опором, підключена зовнішня змінна напруга, частоту якої можна міняти, не змінюючи амплітуди. При частотах зовнішньої напруги = 400 рад/с і = 600 рад/с амплітуди сили струму в колі виявилися однаковими. Визначити резонансну частоту струму.

Відповідь: = 490 рад/с.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:розв’язати задачі.

1 Амплітудне значення сили струму в коливальному контурі дорівнює 1,2 мА, амплітудне значення заряду на обкладаннях конденсатора контуру 30 нКл. Визначте період вільних коливань в контурі.

2 Коливальний контур складається з конденсатора місткістю 1 мкФ і котушки з індуктивністю 600 мкГн. Конденсатор спочатку зарядили до напруги 150 В. Яка сила струму в контурі до моменту, коли напруга на конденсаторі зменшилася до 30 В?

3 Рамка площею 600 см2 має 100 витків дроту. Вона обертається в однорідному магнітному полі з індукцією 20 мТл. Який амплітудне значення ЕРС індукції в рамці, якщо вона скоює 10 оборотів в секунду, а вісь обертання перпендикулярна лініям магнітної індукції поля?

 

 

ВИКЛАДАЧ – Марінець І.С.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 15 (2 год.)

ТЕМА:Розв’язування задач по темі: «Світлові хвилі»

 

 

МЕТА:

- навчальна: закріпити знання про основні характеристики світлових хвиль, формувати вміння використовувати набуті теоретичні знання під час розв’язування задач;

- розвиваюча: розвивати пізнавальні можливості, увагу, пам’ять, логічне мислення, просторову уяву, навички логічного виведення, вміння узагальнювати і систематизувати матеріал;

- виховна: виховувати прагнення отримати нові знання, зосередженість, старанність; формувати осмислене ставлення до виконуваної роботи, вміння працювати ефективно, якісно, економічно.

ОБЛАДНАННЯ:дошка, довідникові матеріали, калькулятори.

ПЛАН

1 Розв’язування задач на властивості світлових хвиль

2 Розв’язування задач на закони геометричної оптики

Основні закони і формули.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.