Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Додаткові послуги лізингодавця

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Витрати на відрядження, тис. грн
Консалтингові послуги, тис. грн
Навчання персоналу, тис. грн

Завдання

Виконайте розрахунки лізингових платежів та складіть графік їх виплати, якщо відомо, що вони сплачуються на початку півріччя.

Алгоритм розв’язку:

1. Розрахунок загальної суми лізингових платежів здійснюється за формулою:

ЛП = АО + ПК + КВ + ДП + ПДВ,

де ЛП – загальна сума лізингових платежів;

АО – загальна величина амортизаційних відрахувань лізингодавцю в поточному році;

ПК – плата за кредитні ресурси, що використовуються лізинго­давцем на придбання майна – об’єкта лізингу;

КВ – комісійна винагорода лізингодавцю за надання майна за договором лізингу;

ДП – плата лізингодавцю за додаткові послуги, передбачені договором лізингу;

ПДВ – податок на додану вартість, який сплачує лізингоотримувач за послуги лізингодавця.

2. Амортизаційні відрахування розрахуємо за формулою:

АО =БВ · На/100,

де ПВ – початкова вартість майна – об’єкта договору лізингу.

На – норма амортизаційних відрахувань, %.

3. Плата за кредитні ресурси, яким користується лізингодавець на придбання майна, розраховується за формулою:

ПК = КР · СТк/100,

де ПК – плата за кредитні ресурси;

СТк – ставка за кредит, відсотків річних.

4. У кожному розрахунковому році плата за користування кредитними ресурсами співвідноситься з середньорічною сумою непогашеного кредиту в цьому році або зі середньорічною залишковою вартістю майна – об’єкта договору. Отже,

КРt = Q · (Осн+Оск)/2,

де Q – коефіцієнт, що враховує долю позикових ресурсів у загальній вартості майна, що купується. В нашому випадку для придбання майна використовуються лише позикові кошти, тому Q=1.

Осн та Оск – розрахункова залишкова вартість майна відповідно на початок та кінець року.

5. Комісійна винагорода розраховується за формулою:

КВt = (Осн + Оск)/2 · СТв/100,

де СТв – ставка комісійної винагороди у відсотках до середньорічної залишкової вартості майна.

6. Плата за додаткові послуги розраховується таким чином:

ДПt = (P1+P2+…+Pn)/T,

де ДП – плата за додаткові послуги в розрахунковому році;

P1+P2+…+Pn – витрати лізингодавця на кожну передбачену договором послугу, млн грн.

Т– строк договору, роки.

7. Розмір податку на додану вартість визначається за формулою:

ПДВt = Bt · СТн/100,

де ПДВt – податок, що підлягає сплаті в розрахунковому році;

СТн – ставка податку на додану вартість;

Bt – виручка від лізингової угоди в розрахунковому році, яка визначається як

Bt = Аоt+ ПК + КВt + ДПt

8. Ефективність лізингових операцій можна визначити таким чином:

Ел = вартість придбання майна в кредит / загальна сума ЛП Розрахунки згідно з алгоритмом розв’язку доцільно занести в таблицю 3.

 

 

Таблиця 3

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.