Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Які дії органів ДПС у разі відсутності платника податків за вказаним місцезнаходженням?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

# Коротка відповідь : Встановлення місцезнаходження (місця проживання) платників податків органами ДПС здійснюється відповідно до р. ХІІ Порядку обліку платників податків і зборів.

# Повна відповідь : Відповідно до ст. 38 Закону України від 15 травня 2003 року №755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" із змінами та доповненнями (далі – Закон №755) та п. 11.10 р. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979, (далі – Порядок №979) наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням є підставою для постановлення судового рішення щодо припинення такої юридичної особи. Відповідно до р. XII Порядку №979 підрозділи органу ДПС: - стосовно платників податків, якими не подано у встановлені законом терміни податкові декларації (звіти, розрахунки), у порядку, передбаченому законодавством, самостійно визначають суму грошового зобов'язання, проводять роботу з узгодження грошового зобов'язання та інші заходи; - стосовно платників податків, які мають податковий борг, у порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи з погашення податкового боргу. У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи проведенні будь-якого виду перевірки платника податків чи при виконанні інших службових обов'язків працівниками органів ДПС здійснюється або може здійснюватись перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків. За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезнаходження платника податків. Якщо встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться робота із з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження, місця проживання) платника податків, відповідальних та пов'язаних осіб. У разі неможливості вручення платнику податків довідки, свідоцтва, листа чи будь-якого іншого документа, направленого органом ДПС, у зв'язку з відсутністю платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання), замість акта перевірки місцезнаходження (місця проживання) платника податків оформляється довідка про неможливість вручення документа платнику податків із зазначенням причин та додаванням відповідних документів (за наявності). Заміна акта довідкою не проводиться, якщо іншими нормативно-правовими актами передбачено складання акта. Акт перевірки місцезнаходження платника податків або довідка про неможливість вручення документа платнику податків не складається працівниками органів ДПС, якщо до Єдиного державного реєстру внесено запис про відсутність платника податків за місцезнаходженням. Щодо кожного платника податків, щодо якого виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не з'ясоване його фактичне місцезнаходження (місце проживання), підрозділ органу ДПС, який з'ясував зазначений факт, готує та передає підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за формою, що затверджується центральним органом ДПС. До Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб вносяться дані про подання запиту. Якщо за результатами заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження юридичної особи підрозділами податкової міліції буде підтверджено відсутність такої особи за місцезнаходженням або встановлено, що фактичне місцезнаходження юридичної особи не відповідає зареєстрованому місцезнаходженню, керівник (заступник керівника) органу ДПС приймає рішення про направлення до відповідного державного реєстратора повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за ф. №18-ОПП для вжиття заходів, передбачених ст. 19 Закону №755. Копія повідомлення підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків. Про направлення такого повідомлення вноситься запис до журналу обліку повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за ф. №19-ОПП.

 

СТ/ 117 Податкового кодексу України

17.1. Неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог встановлених цим Кодексом, -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 510 гривень.

 

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 1020 гривень.

 

{ Пункт 117.2 статті 117 виключено на підставі Закону N 3609-VI від 07.07.2011 }

 

Подробнее: http://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini/statja-117.htm

 

Цивільний кодекс України

 

Стаття 89. Державна реєстрація юридичної особи

1. Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку,

встановленому законом ( 755-15 ). Дані державної реєстрації

включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для

загального ознайомлення.

2. Порушення встановленого законом порядку створення

юридичної особи або невідповідність її установчих документів

закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної

особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів

(недоцільність тощо) не допускається.

3. Відмова у державній реєстрації, а також зволікання з її

проведенням можуть бути оскаржені до суду.

4. До єдиного державного реєстру вносяться відомості про

організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування,

місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету

установи, а також інші відомості, встановлені законом ( 755-15 ).

5. Зміни до установчих документів юридичної особи, які

стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру,

набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на

відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із

третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

{ Частина п'ята статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010 }

Стаття 93. Місцезнаходження юридичної особи

1. Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення

діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне

керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться

керівництво) та здійснення управління і обліку.

{ Стаття 93 в редакції Закону N 2452-IV ( 2452-15 ) від

03.03.2005; текст статті 93 в редакції Закону N 2756-VI

( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Пунктом 45.2 статті 45 Податкового кодексу України від 02.12.10

№ 2755-IV (далі – ПКУ), визначено, що податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Податковою адресою підприємства, переданого у довірче управління, є місцезнаходження довірчого власника.

Таким чином, якщо платник податків, який зареєстрований за однією адресою відомості про яку містяться в ЄДР, а офіс та/або виробництво розташовані за іншою адресою, такий платник податків повинен забезпечити достовірні дані про своє місцезнаходження у ЄДР та внести до ЄДР місцезнаходження, яке відповідає місцю розташування офісу.

Окрім того, повідомляємо, що відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України платники податків підлягають взяттю на облік в органах ДПС за місцезнаходженням юридичних осіб (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку). А тому платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних органах ДПС за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, органи ДПС за місцезнаходженням таких об’єктів у порядку, встановленому розділом VІІ та розділом VІІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979.

ДПА у м. Києві

 

 

Подробнее: http://buhforum.com/viewtopic.php?f=21&t=518

 

 

Задача 39

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.