Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Неналежної якості та некомплектних

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

( Із змінами, внесеними згідно з Роз'ясненням Вищого

Арбітражного Суду

N 02-5/445 ( v_445800-97 ) від 18.11.97

Роз'ясненням Президії Вищого господарського суду

N 04-5/609 ( v_609600-02 ) від 31.05.2002 )

( У тексті роз'яснення, крім вступної частини, слова

"арбітражний" і "арбітражні" в усіх відмінках

замінено відповідно словами "господарський" і

"господарські" у відповідних відмінках, а

абревіатуру "АПК" - абревіатурою "ГПК" Роз'ясненням

Президії Вищого господарського суду N 04-5/609

( v_609600-02 ) від 31.05.2002 )

 

З метою правильного і однакового застосування законодавства

при вирішенні спорів, пов'язаних з поставкою продукції

виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання

неналежної якості, Президія Вищого Арбітражного Суду України

вважає за необхідне дати такі роз'яснення.

1. Постановою Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року

"Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів

законодавства Союзу РСР" ( 1545-12 ) передбачено, що до прийняття

відповідних актів законодавства України на її території

застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не

врегульовані законодавством України, за умови, що вони не

суперечать Конституції ( 888-09 ) і законам України.

Таким чином, при вирішенні спорів, пов'язаних з поставкою

продукції і товарів неналежної якості або некомплектних, а також в

неналежній тарі (упаковці), господарським судам необхідно

керуватись статтями 248-253 Цивільного кодексу України

( 1540-06 ), Положеннями про поставки продукції

виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання,

стандартами, іншою обов'язковою для сторін нормативно-технічною

документацією, Інструкціями про порядок приймання продукції

(товарів) за якістю, а також договором.

Що ж до відносин підприємств і організацій України з

господарюючими суб'єктами держав-учасниць СНД, то відповідно до

Угоди "Про загальні умови поставок товарів між організаціями

держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав" усі питання

якості і комплектності продукції (товарів), що поставляється, у

тому числі майнова відповідальність сторін, повинні визначатись в

договорі за взаємним погодженням між постачальником та споживачем.

Застосування до цих відносин Положень про поставки продукції і

товарів, у тому числі встановленої ними майнової відповідальності,

може мати місце тільки тоді, коли це передбачено договором з

посиланням на конкретні норми зазначених Положень.

2. Встановлена Положеннями про поставки майнова

відповідальність у вигляді штрафу за поставку продукції (товарів)

неналежної якості, некомплектної або в неналежній тарі (упаковці)

є засобом забезпечення належного виконання зобов'язання

(стаття 178 Цивільного кодексу України). Отже, ці санкції

господарський суд може застосовувати тільки за порушення

зобов'язань за договором поставки (стаття 253 Цивільного кодексу

України). Таким чином, за відсутності договору поставки у

господарського суду нема правових підстав стягувати зазначені

санкції, у тому числі обертати їх у доход державного бюджету.

( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з

Роз'ясненням Президії Вищого господарського суду N 04-5/609

( v_609600-02 ) від 31.05.2002 )

 

( Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Роз'яснення

Президії Вищого господарського суду N 04-5/609 ( v_609600-02 ) від

31.05.2002 )

 

( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Роз'ясненням Вищого

Арбітражного Суду N 02-5/445 ( v_445800-97 ) від 18.11.97 )

3. Відповідно до статті 164 Цивільного кодексу України

виконання зобов'язання, що виникло з договору, може бути покладене

в цілому або в частині на третю особу, якщо це передбачено

встановленими правилами, а так само, якщо третя особа зв'язана з

однією із сторін адміністративною підлеглістю або відповідним

договором. У цьому разі відповідальність за неналежне виконання

зобов'язання несе сторона за договором, з якого воно виникло, якщо

чинним законодавством не передбачено, що відповідальність несе

безпосередній виконавець.

Положенням про поставки продукції і товарів передбачено, що

відповідальність за поставку продукції і товарів неналежної якості

може бути покладена як на постачальника, так і на

виготовлювача, який не є постачальником відносно одержувача.

Однак, якщо за договором поставки виготовлювач, який не є

постачальником для одержувача, здійснив за вказівкою свого покупця

транзитне відвантаження продукції, то на такого виготовлювача за

позовом одержувача може бути покладена відповідальність за

поставку продукції неналежної якості за умови наявності договору

між одержувачем та покупцем виготовлювача.

У разі відвантаження продукції (товарів) без такого договору

виготовлювач не може нести відповідальність перед одержувачем,

який встановив їх неналежну якість.

4. Відповідно до Положень про поставки виготовлювач

(постачальник) несе відповідальність за якість продукції і товарів

у цілому, включаючи складові частини і комплектуючі вироби, тобто

і у тих випадках, коли стандартами, іншою нормативно-технічною

документацією передбачено, що за якість складових частин та

комплектуючих виробів несе відповідальність їх виготовлювач.

Оскільки вирішення спору між покупцем і постачальником

(виготовлювачем) продукції і товарів може вплинути на права і

обов'язки виготовлювача комплектуючого виробу, то за клопотанням

сторін або з ініціативи господарського суду виготовлювач такого

виробу може бути залучений до участі у справі як третя особа

(стаття 27 ГПК).

Якщо позовні вимоги задоволені за рахунок постачальника

основного виробу або останній добровільно задовольнив вимоги

покупця (одержувача), постачальник (виготовлювач) продукції

(товарів) має право звернутися до постачальника (виготовлювача)

комплектуючого виробу з вимогою про відшкодування завданих

збитків, у тому числі суми штрафу, сплаченої покупцю (одержувачу)

у зв'язку з поставкою основного виробу неналежної якості.

5. Якщо товари реалізуються за регульованими цінами,

встановлені пунктами 52 та 53 Положення про поставки товарів

народного споживання штрафи стягуються, виходячи з цих цін з

відрахуванням торговельної знижки. У разі поставки товарів за

вільними (договірними) цінами ці штрафи слід стягувати, виходячи з

цієї ціни без врахування будь-яких надбавок та суми податку на

добавлену вартість.

Встановлені пунктами 59 і 60 Положення про поставки продукції

виробничо-технічного призначення штрафи стягуються, виходячи з

регульованих або вільних (договірних) цін без врахування надбавок

та суми податку на добавлену вартість.

6. Відповідно до статті 250 Цивільного кодексу України

( 1540-06 ) пунктів 40 та 33 Положень про поставки продукції і

товарів постачальник зобов'язаний безоплатно виправити недоліки

продукції (товарів), на яку встановлено гарантійний строк, або

замінити її, якщо не доведе, що недоліки виникли внаслідок

порушення покупцем правил користування продукцією або зберігання

її.

Виправлення недоліків або заміна продукції (товарів) за

вибором постачальника (виготовлювача) повинні бути здійснені в

20-денний строк після одержання повідомлення покупця (одержувача),

якщо інший строк не встановлений обов'язковими для сторін

правилами чи їх угодою. Якщо покупець (одержувач) не повідомив

постачальника (виготовлювача) про виявлені недоліки продукції

(товарів), останній звільняється від сплати штрафу, передбаченого

пунктами 59 та 52 Положень про поставки продукції і товарів.

Щодо товарів народного споживання необхідно враховувати таке.

Відповідно до статті 14 Закону "Про захист прав споживачів"

( 1023-12 ) продавець за вибором покупця забезпечує заміну товаром

аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості,

або відповідне зниження його купівельної ціни, або безплатне

усунення недоліків товару чи відшкодування затрат покупця на їх

виправлення, або розірвання договору купівлі-продажу та

відшкодування збитків, яких зазнав покупець. ( Абзац четвертий

пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Роз'ясненням Президії

Вищого господарського суду N 04-5/609 ( v_609600-02 ) від

31.05.2002 )

Не в усіх перелічених випадках надіслання повідомлення про

неналежну якість товару є підставою для стягнення з постачальника

(виготовлювача) штрафу, передбаченого пунктом 52 Положення про

поставки товарів народного споживання. Так, незважаючи на це

повідомлення, штраф не підлягає стягненню, якщо продавець здійснив

відповідне зниження ціни товару, відшкодував затрати покупця на

виправлення недоліків або сам виправив недоліки. Тільки у випадку

заміни товару неналежної якості або розірвання договору і

повернення вартості товару торговельне підприємство-покупець

(одержувач) має право стягнути зазначений штраф з постачальника

(виготовлювача), якщо останній після одержання повідомлення про

неналежну якість товару у встановлений строк не виправив недоліки

або не замінив товар.

7. Згідно з пунктами 41 та 34 Положень про поставки продукції

і товарів у випадку поставки продукції (товарів) з дефектами, які

можуть бути усунені на місці, виготовлювач (постачальник)

зобов'язаний на вимогу покупця (одержувача) у встановлений строк

виправити ці дефекти, у тому числі шляхом заміни продукції

(товарів).

Таким чином, надіслання тільки повідомлення про наявність

дефектів без вимоги щодо їх усунення не є підставою для стягнення

з постачальника (виготовлювача) штрафу, передбаченого пунктами 59

та 52 Положень про поставки продукції і товарів.

8. Якщо якість продукції (товарів) не відповідає стандартам,

технічним умовам, іншій документації, зразкам (еталонам) або

умовам договору, покупець (одержувач) має право відмовитись від її

прийняття і вимагати заміни (пункти 41 та 34 Положень про поставки

продукції і товарів).

За таких обставин постачальник (виготовлювач) сплачує штраф,

передбачений пунктами 59 та 52 Положень про поставки продукції і

товарів, у тому числі і у випадку заміни продукції (товарів).

9. Відповідно до пунктів 24 та 19 Положень про поставки

продукції і товарів покупець має право односторонньо відмовитись

від виконання договору, тобто розірвати договір, у випадках

поставки продукції (товарів), яка не відповідає вимогам

стандартів, технічних умов, іншій документації, зразкам

(еталонам). У цьому випадку постачальник зобов'язаний відшкодувати

покупцю усі збитки, пов'язані з розірванням договору.

Договір вважається розірваним (зміненим) через місяць після

одержання постачальником письмового повідомлення покупця про

відмову від виконання договору, якщо інший, більш тривалий строк

не буде зазначений у цьому повідомленні. Продукція (товари),

виготовлена та відвантажена постачальником до одержання такого

повідомлення, повинна бути прийнята і оплачена покупцем.

10. При укладанні договору сторони не мають права передбачати

менш високі показники, ніж встановлені обов'язковими вимогами

стандартів, нормативно-технічної документації щодо якості

продукції (товарів). Якщо в договорі передбачені менш високі

вимоги, при вирішенні спору господарському суду слід виходити з

вимог стандартів, нормативно-технічної документації, а не з умови

договору.

Чинне законодавство (пункти 39 та 32 Положень про поставки)

надає сторонам право передбачити в договорі більш високі вимоги

щодо якості продукції (товарів) у порівнянні з стандартами,

технічними умовами, іншою документацією, зразками (еталонами). За

невиконання цієї умови договору майнова відповідальність

постачальника (виготовлювача) застосовується лише тоді, коли це

передбачено договором.

11. Якщо продукція (товари) відповідає умовам договору,

стандартам, іншій нормативно-технічній документації, але виявилась

більш низького сорту (якості) у порівнянні з документом, що

посвідчує її якість, майнові санкції за це порушення, а також за

неналежну маркіровку (зазначення більш високого сорту, ніж

фактичний) можуть бути застосовані господарським судом тільки

тоді, коли такі санкції передбачені договором. У цих випадках

покупець (одержувач) має право вимагати від постачальника

(виготовлювача) відшкодування завданих йому збитків, у тому числі

у вигляді уцінки продукції (товарів), у зв'язку з неналежним

виконанням договірних зобов'язань. Вимоги щодо стягнення суми

уцінки підлягають задоволенню за умови подання доказів доведення

уцінки до споживача або переоцінки продукції (товарів).

Відповідно до пунктів 41 та 34 Положення про поставки

покупець (одержувач) має право відмовитись від прийняття продукції

(товарів) більш низького сорту (якості) у порівнянні з документом,

що посвідчує її якість, але за умови, коли її кількість перевищує

обсяг відповідного сорту (якості) за договором, або якщо поставка

цієї продукції (товарів) взагалі не передбачена договором.

12. Продукція (товари) повинна поставлятися комплектно

відповідно до вимог стандартів, технічних умов або інших

обов'язкових для сторін норм, однак сторони можуть передбачити в

договорі поставку продукції (товарів) з додатковими до комплекту

виробами (складовими частинами) або без окремих виробів (складових

частин), що входять до комплекту, але не потрібні покупцеві.

Що ж до продукції виробничо-технічного призначення, то у

договорі може бути передбачена її поставка окремими частинами

комплекту, в тому числі їх відвантаження безпосередньо

виготовлювачами. За цих умов зобов'язання постачальника вважається

виконаним належним чином, якщо остання частина комплекту була

відвантажена у встановлений договором строк поставки. У

протилежному випадку, тобто коли остання частина комплекту

відвантажена постачальником або виготовлювачем після закінчення

строку поставки, постачальник несе відповідальність, встановлену

за поставку некомплектної продукції, у тому числі сплачує

відповідний штраф.

13. Застосовуючи відповідальність, встановлену Положенням про

поставки або договором, за поставку немаркірованої або неналежно

маркірованої продукції (товарів) господарським судам слід виходити

з того, що неналежною маркіровкою є така, що не відповідає

стандартам, іншій нормативно-технічній документації або умовам

договору (зокрема, відсутність одного або декількох обов'язкових

реквізитів маркіровки, зазначення невірних відомостей щодо

найменування, якості, сорту, ціни, нечіткість відтиску, що

виключає читання маркіровки).

14. З набранням чинності Законом України від 3 грудня 1996

року "Про внесення зміни до Цивільного кодексу Української РСР"

( 556/96-ВР ) не можуть застосовуватися пункти 69 і 60 Положень

про поставки у частині безакцептного стягнення штрафів,

передбачених цими Положеннями. Спори, пов'язані зі стягненням

згаданих штрафів, вирішуються господарськими судами на загальних

підставах. ( Пункт 14 в редакції Роз'яснення Вищого Арбітражного

Суду N 02-5/445 ( v_445800-97 ) від 18.11.97 )

 

Господарський кодекс Украъни

 

Стаття 265. Договір поставки

1. За договором поставки одна сторона - постачальник

зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк)

другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець

зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за

нього певну грошову суму.

2. Договір поставки укладається на розсуд сторін або

відповідно до державного замовлення.

3. Сторонами договору поставки можуть бути суб'єкти

господарювання, зазначені у пунктах 1, 2 частини другої статті 55

цього Кодексу.

4. Сторони для визначення умов договорів поставки мають право

використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила

міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо

або у виключній формі цим Кодексом чи законами України.

{ Частина четверта статті 265 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 5060-VI ( 5060-17 ) від 05.07.2012 }

5. Поставка товарів без укладення договору поставки може

здійснюватися лише у випадках і порядку, передбачених законом.

6. Реалізація суб'єктами господарювання товарів

негосподарюючим суб'єктам здійснюється за правилами про договори

купівлі-продажу. До відносин поставки, не врегульованих цим

Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу

України ( 435-15 ) про договір купівлі-продажу.

 

Стаття 266. Предмет, кількість і асортимент поставки

1. Предметом поставки є визначені родовими ознаками

продукція, вироби з найменуванням, зазначеним у стандартах,

технічних умовах, документації до зразків (еталонів),

прейскурантах чи товарознавчих довідниках. Предметом поставки

можуть бути також продукція, вироби, визначені індивідуальними

ознаками.

2. Загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх

часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за

сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами

визначаються специфікацією за згодою сторін, якщо інше не

передбачено законом.

 

Стаття 268. Якість товарів, що поставляються

1. Якість товарів, що поставляються, повинна відповідати

стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка

встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), якщо

сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості

товарів.

2. Номери та індекси стандартів, технічних умов або іншої

документації про якість товарів зазначаються в договорі. Якщо

вказану документацію не опубліковано у загальнодоступних виданнях,

її копії повинні додаватися постачальником до примірника договору

покупця на його вимогу.

3. У разі відсутності в договорі умов щодо якості товарів

остання визначається відповідно до мети договору або до звичайного

рівня якості для предмета договору чи загальних критеріїв якості.

4. Постачальник повинен засвідчити якість товарів, що

поставляються, належним товаросупровідним документом, який

надсилається разом з товаром, якщо інше не передбачено в договорі.

5. У разі поставки товарів більш низької якості, ніж

вимагається стандартом, технічними умовами чи зразком (еталоном),

покупець має право відмовитися від прийняття і оплати товарів, а

якщо товари уже оплачені покупцем, - вимагати повернення сплаченої

суми.

6. У разі якщо недоліки поставлених товарів можуть бути

усунені без повернення їх постачальнику, покупець має право

вимагати від постачальника усунення недоліків у місцезнаходженні

товарів або усунути їх своїми засобами за рахунок постачальника.

7. Якщо поставлені товари відповідають стандартам або

технічним умовам, але виявляться більш низького сорту, ніж було

зумовлено, покупець має право прийняти товари з оплатою за ціною,

встановленою для товарів відповідного сорту, або відмовитися від

прийняття і оплати поставлених товарів.

8. У разі якщо покупець (одержувач) відмовився від прийняття

товарів, які не відповідають за якістю стандартам, технічним

умовам, зразкам (еталонам) або умовам договору, постачальник

(виробник) зобов'язаний розпорядитися товарами у десятиденний

строк, а щодо товарів, які швидко псуються, - протягом 24 годин з

моменту одержання повідомлення покупця (одержувача) про відмову

від товарів. Якщо постачальник (виробник) у зазначений строк не

розпорядиться товарами, покупець (одержувач) має право реалізувати

їх на місці або повернути виробникові. Товари, що швидко псуються,

підлягають в усіх випадках реалізації на місці.

Стаття 269. Гарантії якості товарів. Претензії у зв'язку з

недоліками поставлених товарів

1. Строки і порядок встановлення покупцем недоліків

поставлених йому товарів, які не могли бути виявлені при

звичайному їх прийманні, і пред'явлення постачальникові претензій

у зв'язку з недоліками поставлених товарів визначаються

законодавством відповідно до цього Кодексу.

2. Стандартами, технічними умовами або договором щодо

товарів, призначених для тривалого користування чи зберігання,

можуть передбачатися більш тривалі строки для встановлення

покупцем у належному порядку зазначених недоліків (гарантійні

строки). Сторони можуть погодити в договорі гарантійні строки

більш тривалі порівняно з передбаченими стандартами або технічними

умовами.

3. Гарантійний строк експлуатації обчислюється від дня

введення виробу в експлуатацію, але не пізніше одного року з дня

одержання виробу покупцем (споживачем), а щодо виробів народного

споживання, які реалізуються через роздрібну торгівлю, - з дня

роздрібного продажу речі, якщо інше не передбачено стандартами,

технічними умовами або договором.

4. Гарантійний строк придатності та зберігання товарів

обчислюється від дня виготовлення товару.

5. Постачальник (виробник) гарантує якість товарів у цілому.

Гарантійний строк на комплектуючі вироби і складові частини

вважається рівним гарантійному строку на основний виріб, якщо інше

не передбачено договором або стандартами (технічними умовами) на

основний виріб.

6. Постачальник (виробник) зобов'язаний за свій рахунок

усунути дефекти виробу, виявлені протягом гарантійного строку, або

замінити товари, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок

порушення покупцем (споживачем) правил експлуатації або зберігання

виробу. У разі усунення дефектів у виробі, на який встановлено

гарантійний строк експлуатації, цей строк продовжується на час,

протягом якого він не використовувався через дефект, а при заміні

виробу гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни.

7. У разі поставки товарів неналежної якості покупець

(одержувач) має право стягнути з виготовлювача (постачальника)

штраф у розмірі, передбаченому статтею 231 цього Кодексу, якщо

інший розмір не передбачено законом або договором.

8. Позови, що випливають з поставки товарів неналежної

якості, можуть бути пред'явлені протягом шести місяців з дня

встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених

йому товарів.

 

 

Цивільний кодекс України: параграф 3 "Поставка" (ст. 712) глави 54 "Купівля-продаж";

 

 

Також регулюе Поставки продукції для державних потреб

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.