Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Створення запитів

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Контрольні запитання

1. Визначить основні поняття: база даних, таблиця, поле, запис.

2. Назвіть типи полів і обмеження на їх значення і використання

3. Перелічіть основні властивості полів і їх призначення

4. Що таке індекси? Їх призначення. Формування простих індексів.

5. Поняття фільтру. Створення й використання фільтру.

6. Пошук і заміна даних у таблицях.

7. Що таке зв’язки між таблицями? Типи зв’язків.

8. Поняття цілісності даних. Як працює контроль цілісності у Access?

9. З якою метою створюють запити?

10. Правила запису умов відбору у запитах. Що таке параметричний запит?

11. Як впровадити до запиту поле, що обраховується?

12. Як змінити властивості полів, що включені до запиту?

13. Що таке запит з групуванням даних? Наведіть приклад. Перелічіть основні функції для обрахування підсумків. Як записувати умови відбору в такому запиті?

14. Що таке «запит без підлеглих»? Що таке зовнішнє об’єднання таблиць? Наведіть приклад.

15. Які типи запитів на змінювання даних ви знаєте?

16. Що таке запит на оновлення?

17. Оператор SELECT мови SQL.

18. Мета створення форми. Типи форм і їх особливості. Відмінність модальної форми.

19. Розділи форми. Властивості форм.

20. Елементи управління, їх призначення.

21. Поняття «підлеглої форми». Створення підлеглої форми і її впровадження до основної.

22. Створення обчислювальних полів у формі. Робота з «Построителем выражений».

23. Призначення звітів. Можливості обробки даних у звітах

24. Елементи звіту, їх призначення й використання.

25. Групування даних у звіті

26. Підсумки, функції для визначення підсумків.

27. Елементи управління у звітах

28. Написання процедур мовою VBA

Тести

База даних

2. База даних – це:

1) набір записів, які впорядковані за певними правилами;

2) сукупність даних, яким властива структурованість, взаємопов’язаність та незалежність від прикладних програм;

3) пов’язані таблиці, які містятить інформацію, як структурована і впорядкована;

4) програма для обробки інформації.


2. Реляційна модель даних – це:

1) побудована на основі мережевих зв’язків;

2) яка містить дні різних типів;

3) побудована на основі таблиць;

4) як дозволяє відщукувати інформацію;

 

3. Бази даних призначені для:

1) створення таблиць;

2) набору текстових документів;

3) збереження та обробки інформації;

4) проведення різних обчислень.

 

4. Після запуску програми Access:

1) відкривається вікно, в якому потрібно вибрати: створення бази даних або відкриття бази даних;

2) відкривається вікно, в якому потрібно відкрити базу даних;

3) відкривається вікно, в якому потрібно зберегти базу даних;

4) показана остання база даних, що була відкрита.


5. Основні об’єкти бази даних:

1) таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі, записи;

2) таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі;

3) таблиці, форми, звіти, запити;

4) таблиці, форми, звіти, запити, рядки.


6. Таблиці призначені для:

1) виведення інформації на друк;

2) зберігання даних;

3) вибору даних за критерієм;

4) корегування даних.

 

7. Форми призначені для:

1) зберігання даних;

2) створення бланків документа;

3) зміни типу вишляду база даних;

4) введення, перегляду, корегування даних у базі даних.


8. Запити призначені для:

1) створення нових об’єктів бази даних;

2) збереження послідовності дій під час обробки даних;

3) виведення інформації на друк;

4) вибору інформації певним за критерієм.


9. Звіти призначені для:

1) зберігання даних;

2) створення бланків документа;

3) виведення інформації на друк;

4) вибору інформації певним за критерієм.


10. База даних не може існувати без:

1) звітів;

2) таблиць;

3) модулів;

4) шаблонів.


11. В СУБД Access можна:

1) одночасно відкрити дві бази даних;

2) одночасно відкрити тільки одну базу даних;

3) одночасно відкрити будь-яку кількість баз даних;

4) працювати з кількома базами даних.


12. Шаблон база даних – це:

1) файл, який містить типовий список таблиць;

2) файл, який містить оформлення бази даних;

3) файл, який містить інформцію про таблиці, винляд форм та оформлення звітів;

4) файл, який зберігає типи шрифтів в документі.

 

Таблиці

1. Таблиця – це об’єкт бази даних, який призначений для:

5) виведення інформації на друк;

6) зберігання даних;

7) вибору даних за критерієм;

8) введення та вберігання інформації.


2. Рядок таблиці називається:

1) поле;

2) рядок;

3) ключ;

4) запис.


3. Стовпець таблиці називається:

1) поле;

2) рядок;

3) ключ;

4) запис.


4. Навігаційна панель таблиці призначена для:

1) відкриття\закриття таблиць;

2) переміщення по об’єктах база даних;

3) переміщення по записах таблиці та створення нового запису;

4) переміщення по записах таблиці.


5. Ключове поле – це поле:

1) в якому не повторюється інформація;

2) яке призначене для пов’язування таблиць;

3) яке містить порядковий номер запису;

4) яке складається з кількох полів.


6. Майстер створення таблиць:

1) створює структуру кількох таблиць;

2) створює структуру однієї таблиці та форму для ведення даних;

3) створює форму для ведення даних;

4) створює структуру однієї таблиці.


7. Режим введення даних використовують для створення таблиць, якщо:

1) потрібно швидко внести дані;

2) не потрібно створювати ключове поле;

3) таблиця не буде містити записів;

4) потрібно створити структуру таблиць.


8. Де зберігаються об’єкти баз даних:

1) в файлі;

2) в базі даних;

3) в СУБД Access;

4) в таблицях.


9. Яка програмам призначена для роботи з базами даних:

1) Microsoft Word;

2) Microsoft Excel;

3) Microsoft Access;

4) Microsoft Outlook.


10. Щоб зберегти інформацію в таблиці, потрібно:

1) виконати команду Файл/Зберегти;

2) зберегти таблицю;

3) дані зберігаються автоматично після введення;

4) зберегти базу даних.


11. Просте ключове поле:

1) складається з кількох полів таблиці;

2) складається з одного поля таблиці;

3) містить нумерацію записів таблиці;

4) це перше поле таблиці.


12. Бази даних призначені для:

1) створення таблиць;

2) набору текстових документів;

3) збереження та обробки інформації;

4) проведення різних обчислень.

 

Створення таблиць з допомогою Майстра

1. Майстер створення таблиць створює:

1) створює структуру кількох таблиць;

2) дозволяє швидко внести дані;

3) створює структуру однієї таблиці та форму для ведення даних;

4) створює структуру однієї таблиці.


2. Категорії таблиць бувають:

1) ділові (деловые);

2) загальні (общие);

3) вибрані (избранные)

4) особисті (личные);


3. Кнопка Готово:

1) додає поле до таблиці;

2) може перервати процес створення таблиці на будь-якому етапі;

3) натискається тільки тоді, коли пройдені всі кроки Майстра;

4) дозволяє вибрати ключове поле.


4. Режим введення даних використовують для створення таблиць, якщо:

1) потрібно швидко внести дані;

2) не потрібно створювати ключове поле;

3) таблиця не буде містити записів;

4) потрібно створити структуру таблиць.


5. Ключове поле – це поле:

1) в якому не повторюється інформація;

2) яке призначене для пов’язування таблиць;

3) яке містить порядковий номер запису;

4) яке складається з кількох полів.


6. Не буває такого типу зв’язків:

1) один до одного;

2) один до багатьох;

3) багато до багатьох;

4) один до кількох.

 

7. Дані в таблицю можна вносити:

1) в режимі Конструктора:

2) в режимі Майстра:

3) в режимі введення даних;

4) в будь-якому з перерахованих режимів.


8. Тип зв’язку один до одного:

1) один запис першої таблиці зв’язаний з одним записом другої таблиці;

2) один запис першої таблиці зв’язаний з множиною записів другої таблиці;

3) одному запису таблиці не може відповідати більше одного запису другої таблиці;

4) записи першої таблиці зв’язані з записами цієї самої таблиці.


9. Зв’язки між таблицями можна переглянути в вікні:

1) схеми зв’язків;

2) схеми даних;

3) схеми таблиць;

4) типів зв’язків.


10. Тип зв’язку один до багатьох:

1) один запис першої таблиці зв’язаний з одним записом другої таблиці;

2) один запис першої таблиці зв’язаний з множиною записів другої таблиці;

3) одному запису таблиці не може відповідати більше одного запису другої таблиці;

4) записи першої таблиці зв’язані з записами цієї самої таблиці.


11. Майстер створення таблиць пропонує встановити зв’язки між таблицями:

1) якщо в базі даних створено 2 та більше таблиці;

2) якщо в базі даних створено хоча б 2 таблиці;

3) якщо в базі даних створюється друга таблиця;

4) якщо користувач вибере потрібну опцію.


12. Стовпець таблиці називається:

1) поле;

2) рядок;

3) ключ;

4) запис.

 

 

Створення запитів

1. База даних – це:

1) набір записів, які впорядковані за певними правилами;

2) сукупність даних, яким властива структурованість, взаємопов’язаність та незалежність від прикладних програм;

3) пов’язані таблиці, які містять інформацію, яка структурована і впорядкована;

4) програма для обробки інформації.


2. Основні об’єкти бази даних:

1) таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі, записи;

2) таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі;

3) таблиці, форми, звіти, запити;

4) таблиці, форми, звіти, запити, рядки.


3. Запит – це:

1) об’єкт, який фільтрує інформацію за умовою;

2) об’єкт, який вибирає інформацію за вказаним критерієм;

3) груп записів, які відповідають вказаній умові;

4) діалогове вікно для введення умов пошуку.


4. Найпростіший запит – це:

1) запит на сортування;

2) запит з параметром;

3) запит на зміну;

4) запит на вибірку.


5. Якого типу запиту не існує:

1) перехресний запит;

2) запит на вибірку;

3) запит SQL;

4) запит на фільтрування.


6. Майстер запитів створює:

1) запит з параметром;

2) запит на вибірку;

3) запит на сортування;

4) запит SQL.

 


7. В запит, який створений з допомогою Майстра, можна:

1) внести одну таблицю і один запит;

2) внести кілька таблиць і запитів;

3) внести одну таблицю;

4) внести один запит.


8. Тип запиту Подробный призначений для:

1) виконання арфметичних операцій

2) відображення всіх записів;

3) перегляду та сортування даних в полях таблиці;

4) введення даних.


9. Чи можна в запитах виконувати операції сортування і фільтрації:

1) тільки фільтрацію;

2) тільки сортування;

3) так;

4) не завжди.


10. Запити, які дозволяють змінити набір записів, називаються:

1) запити на вибірку;

2) запити з параметром;

3) запити на зміну;

4) перехресний запит.


11. Запит, який здійснює вибірку даних, які відповідають певним умовам відбору, називаються:

1) запити на вибірку;

2) запити з параметром;

3) запити на зміну;

4) перехресний запит.


12. Чим запит відрізняється від фільтрації та сортування:

1) фільтрація та сортування не зберігаються при закритті таблиці;

2) в запитах не можна здійснювати фільтрацію та сортування;

3) запит не можна будувати на основі таблиць;

4) запит не зберігає дні після його закриття.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.